ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum, kdy zásady vešly v platnost: 04.11.2015

Scroll down
 • ZÁSADY SPOLEČNOSTI PAYSAFE PRO OCHRANU SOUKROMÍ

  • ZÁSADY SPOLEČNOSTI PAYSAFE PRO OCHRANU SOUKROMÍ

   Společnosti ve skupině Paysafe Group se zavázaly, že budou respektovat osobní údaje všech návštěvníků na všech webových stránkách, které spravujeme nebo zveřejňujeme, a že budou dbát na to, aby byly osobní údaje, které nám poskytnete, bezpečně uloženy a aby se s nimi nakládalo jako s důvěrnými informacemi a byly zpracovávány v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a případnými dalšími předpisy o ochraně spotřebitele, které vás chrání.

   Všechny společnosti ve skupině Paysafe Group se řídí jednotnými pravidly, která jsou popsána v tomto dokumentu. 

   Jednotlivé webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany soukromí, v nichž je podrobněji vysvětleno, jak budou využívány osobní údaje pro konkrétní služby nabízené na webové stránce.

  • A. Úvod

   Tyto zásady ochrany soukromí platí pro společnost Paysafe Group PLC (dále také my, naše společnost, nášapod.), mateřskou společnost skupiny Paysafe Group.

   Popisují, jak shromažďujeme, uchováváme a využíváme vaše osobní údaje, které získáme, když navštívíte tuto webovou stránku. Jsou v nich také popsány typy shromažďovaných osobních údajů a způsob, jakým je využíváme, abychom vám mohli včas poskytovat odpovídající služby a přizpůsobovat webovou stránku tak, aby vám lépe vyhovovala. Stanovují také vaše právo dohlížet na využívání vašich osobních údajů.

   Budete-li pokračovat v používání této webové stránky, potvrdíte tím, že jste si tyto zásady ochrany soukromí přečetl/a, rozumíte jim a souhlasíte s nimi a že nám poskytujete souhlas s využíváním vašich osobních údajů, tak jak je to popsáno v tomto dokumentu. Nebudete-li si v těchto zásadách ochrany soukromí něčím jist/a, spojte se s námi a přestaňte tuto webovou stránku využívat. Kontaktní údaje najdete níže.

  • B. Osobní údaje

   V těchto zásadách ochrany soukromí se osobními údaji rozumějí údaje o vás, z nichž je možné zjistit vaši totožnost a určit, že se jedná o vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, využívat a sdělovat pouze v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany soukromí.

   Osobní údaje můžeme shromažďovat, využívat a sdělovat v souladu se zákonem nebo s vaším souhlasem. Váš souhlas se shromažďováním, využíváním a sdělováním osobních údajů může být podle okolností výslovný, nebo mlčky předpokládaný. O výslovný souhlas se jedná, pokud výslovně souhlasíte s nakládáním se svými osobními údaji určitým způsobem. Je možné ho poskytnout ústně, elektronicky (kliknutím na tlačítko) nebo písemně. Budeme-li potřebovat shromažďovat, využívat nebo sdělovat osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v těchto zásadách o ochraně soukromí, budeme vás o tom řádně informovat a budete mít možnost vznést proti takovému shromažďování, využívání nebo sdělování osobních údajů námitku nebo s ním nesouhlasit.

  • C. Oznamování změn

   Vyhrazujeme si právo upravit nebo pozměnit tyto zásady ochrany soukromí kdykoli a z jakéhokoli důvodu. O změně vás budeme informovat na této webové stránce. Najdete na ní vždy aktuální verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

  • D. Shromažďování osobních údajů

   Informace o provozu na webové stránce

   Získáváme automaticky webovou adresu stránky, z níž přicházíte, a IP adresu počítače nebo zařízení, které používáte pro přístup na naše webové stránky. Shromažďujeme také informace o tom, jaké stránky na našem webu navštívíte, jaký prohlížeč používáte a kolikrát náš web navštívíte. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe pochopili chování návštěvníků a jejich preference a podle toho pak mohli dále vyvíjet a zdokonalovat naše služby a řídit zátěž na našich serverech.

   Používání souborů cookie

   Na tomto webu a na všech ostatních webových stránkách skupiny Paysafe Group používáme různé soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači, podle nichž poznáme, že se na naši stránku vracíte ze stejného počítače nebo ze stejného prohlížeče nebo že si během jedné relace prohlížíte na našem webu různé stránky.

   Další informace o všech souborech cookie, které používáme, získáte kliknutím na tento odkaz.

   Pokud budete chtít soubory cookies zakázat, můžete změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči. Další informace o tom, jak zakázat soubory cookies, najdete na webu http://www.aboutcookies.org/. Upozorňujeme ale, že po zakázání souborů cookie se může stát, že budete moci tento web využívat pouze v omezeném rozsahu.

  • E. Jak využíváme shromažďované údaje

   Není-li v těchto zásadách ochrany soukromí uvedeno něco jiného, požádáme vás o výslovný nebo mlčky předpokládaný souhlas s využíváním vašich osobních údajů. Níže uvádíme některé případy možného využití vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme využívat například pro tyto účely:

   1. rozvoj a zdokonalování našich služeb a našeho webu, analýzy trhu a strategické plánování a určování, zda máte nárok na nabídku určitých funkcí, zvýhodněných akcí nebo výrobků, a
   2. poskytování informací o našich službách.

   Přístup k vašim osobním údajům umožňujeme pouze zaměstnancům, kteří ho musejí mít, aby mohli poskytovat naše služby.

   Sdělování údajů třetím stranám

   Vaše osobní údaje budeme sdělovat třetím stranám pouze v omezených případech uvedených níže, v případech, kdy umožňují právní předpisy o ochraně osobních údajů, nebo s vaším výslovným souhlasem. Právní předpisy nebo smluvní ustanovení zakazují třetím osobám využívat osobní údaje pro jiné účely než pro ty, k jakým jim jsou sdělovány.

    

   1. Vaše osobní údaje budeme moci sdělit také v případě, abychom mohli prošetřit případný podvod nebo jinou nezákonnou činnost, nebo k takovému šetření poskytnout součinnost, jestliže se budeme domnívat, že je to přiměřené a vhodné.
   2. Osobní údaje budeme moci sdělovat také v případě, že k tomu budeme vyzváni v předvolání k podání svědecké výpovědi, soudním příkazem, nařízením soudu nebo jiným způsobem podle zákona.
   3. Osobní údaje budeme moci rovněž sdělovat poskytovatelům služeb, kteří naším jménem spravují různé marketingové programy. Vaše osobní údaje budeme sdělovat pouze poskytovatelům služeb, kteří se zavážou dodržovat stejné zásady jako my. Pokud to bude v jiné zemi, zajistíme, aby se poskytovatel služeb zavázal, že bude uplatňovat stejnou míru ochrany osobních údajů, jakou musíme uplatňovat u osobních údajů spravovaných v EHP.
   4. Údaje můžeme sdělovat pečlivě vybraným obchodním partnerům.
   5. IP adresy, informace o typu prohlížeče a údaje o času přístupu budeme moci využívat k analýze trendů, správě webu, zlepšování funkčnosti webu, shromažďování obecných demografických informací pro souhrnné využití a k zabraňování podvodům.
   6. V případě sloučení s jinou společností nebo převzetí jinou společností získá nástupnická společnost přístup k osobním údajům vedeným společností Paysafe, avšak bude i nadále vázána těmito zásadami ochrany soukromí, dokud nedojde k jejich změně, tak jak je to popsáno v oddílu C.

  • F. Přístup k osobním údajům

   Máte právo nahlížet do osobních údajů, které o vás vedeme. Za žádost o nahlédnutí do osobních údajů může být účtován příspěvek (maximálně 10 britských liber) na úhradu nákladů spojených s poskytnutím podrobného přehledu o osobních údajích, které o vás vedeme. Můžeme vás také požádat o doložení vaší totožnosti a sdělení dalších údajů k vaší žádosti. Budete-li chtít požádat o opis osobních údajů, které o vás vedeme, obraťte se na nás. Kontaktní údaje najdete níže.

  • G. Kontakt

   S dotazy ohledně těchto zásad ochrany soukromí se obracejte e-mailem na adresu dataprivacy@paysafe.com.

   Společnost Paysafe neodpovídá za ochranu osobních údajů nebo obsah na webových stránkách třetích osob, které odkazují na naše webové stránky, ani za ochranu osobních údajů nebo obsah na webových stránkách, na které je odkazováno z našich webových stránek.

   Tyto zásady ochrany soukromí byly naposledy aktualizovány 04.11.2015

  • PŘÍLOHA A – SEZNAM COOKIES PODLE KATEGORIE

   Nezbytně nutné

   • SESSION_ID – Musí být povoleno, abyste se mohli přihlásit na naše stránky a používat je. Vytváříme unikátní relaci, která je vždy vytvořena jen pro vás.

   Výkon

   • umta, utmb, utmz – Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat užívání našich stránek zákazníky. Na sledování provozu a efektivity našich marketingových kampaní používáme Google Analytics. Další informace najdete na stránkách Google Analytics.
   • REFERRAL_ID – Máme partnerský program s odměnami pro zákazníky, kteří doporučují své přátele, členy rodiny a další uživatele, kteří by podle nich mohli využívat výhod našich služeb Pro kontrolu, zda byl zákazník doporučen partnerem, používáme právě cookies.

   Funkčnost

   • mb_current_language – Příklad hodnoty: „EN“ – tato hodnota zajišťuje, že se stránky zobrazí ve správném jazyce a správné verzi pro vaši oblast.

   Třetí strana

   • PREF – Příklad hodnoty: „fv=11.1.102“ – tato cookie sděluje Youtube, jakou verzi flash máte nainstalovánu, aby se vám vše optimálně zobrazovalo.