ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum, kdy zásady vešly v platnost: 17.07.2013

Scroll down
 • Privacy Policy

  • 1. Obecné

   1.1. Naše Zásady ochrany osobních údajů
   Společnost Skrill Limited (registrační číslo: 4260907) se sídlem ve Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ (dále jen „my“ nebo „nás“) se zavazují, že budou vaše informace chránit a respektovat vaše soukromí.

   Tyto Zásady ochrany osobních údajů spolu s Podmínkami používání účtu Skrill (a jakýmikoli jinými dokumenty, na které zde odkazujeme) stanovují základ, na kterém od vás jakékoli osobní údaje získáváme nebo které nám poskytujete prostřednictvím naší internetové stránky www.skrill.com (“Internetová stránka”) nebo v souvislosti s vaším účtem Skrill (dle definice v Podmínkách používání Skrill) a které budeme zpracovávat. Když budete vyplňovat jakýkoli formulář, mluvit s našimi pracovníky, předávat nám jakékoli informace nebo používat naši internetovou stránku, budeme vaše osobní informace sbírat, používat je a sdělovat způsobem, který je popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

   Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů, jak je používáme a jak s nimi budeme nakládat. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, naše služby, prosím, nevyužívejte.

   1.2. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
   Jakékoli změny, které v budoucnu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů provedeme, budou zveřejněny na této stránce. Jakékoli nové Zásady ochrany osobních údajů budou platné od data zveřejnění na této internetové stránce. Vyhrazujeme si právo naše Zásady ochrany osobních údajů kdykoli bez oznámení měnit, pokud danou změnu vyžaduje příslušná legislativa.
   Provedeme-li významné změny ve způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, budeme vás o tom informovat prostřednictvím emailu předtím, než změny vzejdou v platnost. Proti jakémukoli novému použití nebo změně použití vašich osobních údajů můžete vznést námitky a kontaktovat nás způsobem uvedeným v části 10 (Kontaktujte nás) níže. Tuto námitku budeme považovat za oznámení zrušení vašeho účtu Skrill, který bude zrušen podle Podmínek používání účtu Skrill.

  • 2. Informace, které sbíráme

   2.1. Informace, které od vás sbíráme
   Můžeme o vás sbírat a zpracovávat následující údaje:

   • vaše úplné jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a informace o bance nebo platební kartě a jakýkoli doklad vaší totožnosti a/nebo adresy, které můžeme požadovat,
   • údaje o jakékoli transakci, kterou prostřednictvím naší internetové stránky provedete pomocí svého účtu Skrill a splnění vašeho požadavku,
   • údaje o jakémkoli bankovním účtu (zahrnujíc, mimo jiné, majitele účtu, název účtu, číslo účtu, kód banky, PIN online bankovnictví, autorizační číslo transakce „TAN“ a heslo, dostupný zůstatek a transakční historii vašeho bankovního účtu),
   • údaje o jakékoli kreditní, debetní nebo jiné kartě, kterou pro transakce používáte,
   • údaje o vaší účasti v jakékoli reklamní akci, kterou sponzorujeme,
   • korespondenci, kterou nám zasíláte,
   • hovory, když vám voláme nebo vy voláte k nám,
   • průzkumy, které vyplníte,
   • informace získané pomocí cookies – viz oddíl 9 Cookies, kde najdete více informací,
   • vaši IP adresu, časy připojení, operační systém a typ prohlížeče,
   • údaje o vašich návštěvách na naší internetové stránce, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy a jiné komunikační údaje, nehledě na to, zda je to nutné pro naše vlastní zúčtovací účely nebo jinak, a zdroje, ke kterým přistupujete v průběhu návštěvy na naší internetové stránce.


   2.2. Informace, které o vás sbíráme od třetích stran
   Abychom splnili své zákonné povinnosti týkající se povinnosti prevence proti podvodům a praní špinavých peněz, budeme o vás získávat informace od třetích stran, včetně vaší finanční historie, soudních rozsudků okresních soudů a konkurzech od agentur zabývajících se kreditními referencemi a prevencí podvodů, když si zřizujete účet Skrill a kdykoli, když to budeme považovat za nutné pro prevenci podvodů a minimalizaci našich finančních rizik. Další podrobnosti najdete v našich Zásadách proti praní špinavých peněz.

  • 3. Jak vaše informace používáme

   Informace, které o vás máme, používáme následovně:

   • na provoz a správu vašeho účtu Skrill a poskytování služeb, které požadujete,
   • na provádění vašich pokynů k provedení nebo přijetí plateb a provádění transakcí pomocí našich služeb, včetně ověřování skutečnosti, zda máte na svém uvedeném bankovním účtu dostatečné prostředky na provedení těchto plateb.
   • abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí internetové stránky,
   • na oznamování změn našich služeb,
   • na zlepšování našich interních zákaznických školení,
   • pro dodržování předpisů finančních služeb, včetně zadržování finančních informací a transakcí,
   • pro finanční kontroly a kontroly totožnosti, kontroly prevence podvodů, kontroly proti praní špinavých peněz a kreditní kontroly,
   • pro zákaznický servis, včetně odpovědí na dotazy a reakcí na zpětnou vazbu a reklamace,
   • na zlepšování zabezpečení našich služeb,
   • abychom zajistili, že je vám obsah naší internetové stránky na vašem počítači prezentován co nejefektivněji, a
   • abychom vám poskytovali informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o které byste mohli mít podle našeho názoru zájem.

  • 4. Uchovávání vašich osobních údajů

   4.1. Kde se uchovávají?

   Údaje, které od vás sbíráme, se mohou z důvodů uvedených níže převádět a uchovávat v místech mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“):

   • jestliže je to nutné pro poskytování služeb, které požadujete. Jestliže například převádíte peníze obchodníkovi, který nemá sídlo v EHP, vaše údaje budou muset být danému obchodníkovi zaslány,
   • pokud společnosti z naší skupiny, z nichž některé mají sídlo v USA, uchovávají nebo zpracovávají vaše údaje podle našich vnitřních provozních požadavků a postupů, aby prováděly služby, které požadujete nebo v souvislosti s opatřeními proti podvodům,
   • pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových materiálů od společností z naší skupiny,
   • pokud mají naše agentury chránící před podvody, agentury zabývající se kreditními referencemi a jiní poskytovatelé služeb sídlo mimo EHP a vyžadují přístup k vašim údajům, aby plnily své závazky k nám a vám poskytovaly služby,
   • jestliže jste na nás získali odkaz od třetí strany a tato třetí strana má právo na výplatu provize – další podrobnosti viz část 5.4.


   Pøijali jsme veškeré kroky, které byly pøimìøenì nutné k tomu, abychom zajistili, že se s vašimi údaji bude zacházet bezpeènì a podle tìchto Zásad ochrany osobních údajù nehledì na to, kde se nacházejí.

   4.2. Bezpečnost
   Zavazujeme se, že zajistíme, aby byly vaše informace v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo prozrazení informací, zavedli jsme fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom vaše informace uchovali v bezpečí. Jakmile se připojíte ke svému účtu Skrill, je veškerá internetová komunikace zabezpečena pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) s vysoce bezpečným 128bitovým šifrováním certifikovaným společností Verisign Secured.
   Tato vysoká úroveň ochrany však může být účinná pouze budete-li sami dodržovat určité bezpečnostní postupy. Informace o svém účtu Skrill nebo přihlašovací údaje nesmíte nikdy nikomu sdělit. Máte-li obavu, že byly jakékoli vaše přihlašovací údaje vyzrazeny, můžete je kdykoli během svého přihlášení změnit, ale měli byste také okamžitě kontaktovat zákaznický servis a sdělit nám, proč si myslíte, že byly vaše přihlašovací údaje vyzrazeny. Přečtěte si, prosím, naše Podmínky používání účtu Skrill, kde najdete další informace o tom, jak zachovat bezpečnost účtu Skrill. Informace o tom, jak kontaktovat zákaznický servis, jsou k dispozici v části „Kontakt“ na této internetové stránce.
   Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přenos informací po internetu bohužel není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

   4.3. Uchovávání
   Ze zákona jsme povinni určité záznamy uchovávat nejméně po dobu pěti let po zrušení vašeho účtu Skrill, což bude zahrnovat vaše osobní údaje jako jméno, kontaktní údaje, číslo zákazníka, transakční historii atd. Jinak osobní údaje, které o vás máme, vymažeme a zničíme, když svůj účet Skrill zrušíte (nebo když ho zrušíme my). Váš přihlašovací PIN k online bankovnictví, TAN a heslo neuchováváme.

  • 5. Sdělování vašich informací

   5.1. Společnosti skupiny
   Vaše osobní informace můžeme sdělovat kterémukoli členovi naší skupiny, tj. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem, které mají sídlo v různých zemích v rámci EHP a v USA. Může to být nutné mj. pro splnění vaší žádosti, zpracování údajů o vaší platbě, poskytování podpůrných služeb a sledování podvodných činností.

   5.2. Obchodníci a další zákazníci Skrill
   Když budete posílat peníze jinému majiteli účtu Skrill nebo obchodníkovi, kterému chcete zaplatit, příjemci předáme minimálně vaši emailovou adresu. V závislosti na požadavcích obchodníka a typu použité platby můžeme zaslat i jiné osobní údaje jako vaše jméno, adresa a země pobytu, pokud od nás bude příjemce tyto informace požadovat pro zlepšení platebního procesu, odsouhlasení plateb s obchodní transakcí nebo provedení vlastních kontrol proti podvodům nebo praní špinavých peněz.

   5.3. Agentury proti podvodům a pro kreditní reference
   Když si zřídíte účet Skrill, budeme v intervalu každých 3 měsíců a kdykoli jindy, když to budeme považovat pro ochranu našich finančních zájmů a prevenci praní špinavých peněz nebo podvodu za nutné, určité informace o vás a vašem účtu Skrill, finanční historii a transakcích sdílet jako součást našich běžných obchodních činností s našimi bankami, partnery pro usnadnění plateb, službami na zpracování kreditních a debetních karet, poskytovateli služeb ověřování identity a agenturami pro kreditní reference (včetně, mimo jiné, společnosti Schufa Holding AG), abychom identifikovali a ověřili uživatele, omezili naše vystavení se riziku podvodu a jiných trestních činností a abychom své finanční riziko řídili. Na základě písemné žádosti na emailovou adresu uvedenou v části Kontaktujte nás, níže, vám můžeme poskytnout seznam úvěrových referenčních agentur, které využíváme. Když se provádí identifikace nebo kontroly pro prevenci podvodů, příslušné strany si mohou uchovávat záznam našeho dotazu spolu s informacemi o vás a tyto informace mohou sdělovat jiným agenturám pro prevenci podvodů. Budete-li mít zájem zjistit, jaké informace o vás tyto společnosti mají, můžete jim napsat a požádat je o přístup k vašim informacím.

   Pro další podrobnosti se prosím podívejte se na naši politiku o praní špinavých peněz.

   5.4. Jiná sdělení
   Budeme sdílet vaše osobní informace se třetími stranami pouze takovým způsobem, který bude popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Nebudeme prodávat vaše osobní informace třetím stranám. Vaše osobní informace však můžeme sdělovat i:

   • potenciálnímu kupujícímu našeho podniku nebo kupujícímu podstatného počtu akcií našeho podniku,
   • policii, jinému zákonnému výkonnému orgánu, regulačnímu orgánu nebo soudu, pokud budeme povinni vaše osobní údaje sdělit v souladu se zákonem, nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti nás, naší skupiny, našich zákazníků a dalších,
   • třetím stranám, pokud jste projevili zájem dostávat informace o jejich zboží a službách, a
   • třetím stranám, které vás původně na nás odkázaly a kterým za tento odkaz dlužíme platbu provize. Pokud se výplata provize zakládá na objemu transakcí, počtu nebo typu transakcí, můžeme tyto informace s danou třetí stranou sdílet, ale bez vašeho dalšího písemného souhlasu nesdělíme podrobnosti o všech vašich transakcích.
   • třetím stranám, jejichž služby využíváme ke zprostředkování služeb, které jste si vyžádali. Po těchto třetích stranách vyžadujeme, aby s vašimi osobními údaji nenakládali žádným dalším způsobem.

  • 6. Vzájemná komunikace

   Můžeme se s vámi spojit emailem na vaši primární emailovou adresu registrovanou s účtem Skrill nebo telefonicky na kontaktní telefonní čísla, která jste poskytli při registraci ke svému účtu Skrill. Svou primární emailovou adresu anebo kontaktní telefonní číslo můžete kdykoli změnit podle ustanovení části 8 níže.

   Dostávat můžete i systémově generované emaily o transakcích, jako potvrzení o vkladech, oznámení o přijetí plateb, oznámení o změnách hesla atd., která jsou nutná pro řádné fungování a správu vašeho účtu.

   6.1. Informační zpravodaje a marketing
   Jako majitel účtu Skrill od nás budete prostřednictvím našeho zpravodaje příležitostně emailem dostávat informace, pokud jste se nerozhodli tato sdělení nepřijímat, a pokud jste souhlasili s jejich zasíláním také od společností naší skupiny, i o produktech, službách a speciálních obchodních nabídkách, které pro vás budou podle nás zajímavé. Svou volbu, zda od nás a od společností naší skupiny chcete zpravodaje přijímat, můžete změnit v části „Profil“ na účtu Skrill nebo v jakémkoli zpravodaji emailem, pokud kliknete na příslušný odkaz „odhlásit“. UPOZORŇUJEME VŠAK, ŽE PŘESTO BUDETE DOSTÁVAT SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO ÚČTU SKRILL, JAKO EMAILY O TRANSAKCÍCH NEBO JINÁ OZNÁMENÍ, KTERÁ OVLIVŇUJÍ FUNGOVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU SKRILL NEBO NÁŠ PRÁVNÍ VZTAH.

   Souhrnné informace o tom, jak naši zákazníci využívají naši internetovou stránku a služby občas sdělujeme jiným společnostem pro výzkumné a analytické účely, ale z těchto souhrnných informací vás nelze identifikovat.

   6.2. Phishing
   Phishing je název pokusů o odcizení osobních údajů a informací o finančních účtech od uživatele internetové stránky. „Autoři phishingu“ používají podvodné neboli „falešné“ emaily, aby uživatele převedli na padělané internetové stránky, kde je uživatel podvodně vyzván, aby zadal své osobní údaje jako např. čísla kreditních karet, uživatelská jména a hesla. MY VÁM NIKDY EMAIL S ŽÁDOSTÍ O TYTO INFMORACE NEZAŠLEME A NAŠI PRACOVNÍCI VÁS NIKDY NEBUDOU ŽÁDAT O HESLO.

   Jestliže podobný email skutečně dostanete nebo budete kýmkoli, kdo tvrdí, že pracuje u naší firmy, požádáni o heslo, tento email přepošlete nebo tento případ nahlaste emailem našemu pracovníkovi pro ochranu údajů (kontaktní informace jsou uvedeny na konci těchto Zásad) nebo kontaktujte zákaznický servis.

  • 7. Odkazy na jiné internetové stránky

   Naše internetová stránka může někdy obsahovat odkazy na internetové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že jestliže se tímto odkazem připojíte k těmto internetovým stránkám, že tyto mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Než na těchto internetových stránkách zadáte jakékoli osobní údaje, tyto zásady si prosím prostudujte.

   Naše Webové stránky obsahují také Služby sociálních médií, jako je například facebookové tlačítko Like, a widgety, jako je například tlačítko Sdílet, nebo interaktivní mini-programy, které běží na našich stránkách. Tyto Služby mohou shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa, jakou stránku na našem webu navštívíte, a také mohou na vašem počítači uložit soubor cookies, aby Služby fungovaly správně. Služby sociálních médií a Widgety jsou buď hostovány na webu třetí strany, nebo hostovány přímo na našich Webových stránkách. Vaše využívání těchto Služeb se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které tyto služby poskytují.

  • 8. Přístup k vašim informacím a jejich aktualizace

   Změní-li se vaše osobní údaje (např. jméno, adresa nebo telefonní číslo), měli byste je v části „Profil“ na svém účtu Skrill aktualizovat (zde je můžete také vymazat) nebo se musíte prostřednictvím části „Kontakt“ webové stránky co nejdříve spojit se zákaznickým servisem. Za žádnou ztrátu způsobenou tím, že jste neudržovali své osobní údaje aktuální, nejsme odpovědni. Svou adresu a telefonní číslo můžete měnit jen jednou za tři měsíce. Budete-li chtít svůj účet Skrill deaktivovat, postupujte prosím podle Podmínek používání účtu Skrill.

   K informacím, které o vás uchováváme, máte právo přistupovat. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci těchto zásad. Přístup může být zpoplatněn částkou až do 10 GBP. 

  • 9. Cookies

   9.1. Obecné

   Cookie je malé množství dat, které obsahuje informace, které jsou stahovány na zařízení, ze kterého k naší internetové stránce přistupujete. Cookies jsou užitečné, neboť umožňují našim i dalším stránkám rozpoznat vaše zařízení. Podrobnější informace o tom, jak cookies pracují, najdete na http://www.allaboutcookies.org.

   Cookies se běžně používají k tomu, aby internetové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji, a k poskytování informací vlastníkům internetové stránky. Například vám umožňují prohlížet si více našich stránek a pamatovat si přitom vaše nastavení (např. jazyková).

   9.2. Typy cookies a souhlas

   Abychom dodrželi legislativu, prověřili jsme používání cookies na naší internetové stránce a stanovili níže uvedené informace. Tak je zajištěno, že budete o cookies informováni a můžete dát svůj souhlas s umístěním některých nebo všech těchto cookies na vašem zařízení při používání stránek.Souhrnem lze říci, že používáme následující typy cookies:

   • Nezbytně nutné cookies – To jsou cookies zásadní pro fungování naší internetové stránky, tj. ty, které vás identifikují, abyste se mohli připojit ke svému účtu Skrill. Umožňují vám pohybovat se na našich stránkách a používat požadované služby. Tyto cookies budou aktivovány při vstupu na naše stránky a jejich používání.
   • Povinné cookies – Ty jsou nutné k tomu, abychom splnili zákonné povinnosti, např. povinnosti proti praní špinavých peněz a proti podvodům a které brání krádeži vašeho účtu Skrill. Tyto cookies budou aktivovány při vstupu na naše stránky a jejich používání.
   • Výkonnostní cookies – Ty nám pomáhají zlepšovat naši internetovou stránku a poskytovat vám lepší služby. Například vyhodnocují, jaké stránky navštěvujete nejčastěji, nebo případná chybová hlášení. Také díky nim poznáme, zda jste použili stránky jedné ze společností naší skupiny nebo našich partnerů. Veškeré informace získané pomocí těchto cookies jsou sdružovány, a proto zcela anonymní.
   • Funkční cookies – Ty nám umožňují poskytovat osobnější služby a pamatovat si vaše nastavení, například jazyk nebo region, kde se právě nacházíte. Také je můžeme použít ke zpřístupnění požadovaných služeb, například ke komentářům na jeden z našich blogů,
   • Cookies třetích stran – Když u nás navštívíte stránku s obsahem vloženým třetí stranou, např. z YouTube nebo Twitteru, mohou být na vaše zařízení nahrány cookies z těchto internetových stránek. Tyto cookies nenastavujeme ani nekontrolujeme. Pokud máte obavy, jaký typ cookies může být na vaše zařízení nahrán, můžete vše zjistit na stránkách daných třetích stran.

   Další informace o používání cookies a jejich typech, jak jsou uvedeny výše, naleznete v příloze A. V souladu s těmito zásadami můžeme čas od času použít i jiné cookies. Používáním našich stránek a dalších online služeb berete na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny typy cookies uvedených v příloze A a souhlasíte, že při používání našich stránek můžeme na vaše zařízení ukládat výkonnostní a provozní cookies. Pokud s tímto nesouhlasíte, měli byste přestat využívat naše stránky a online služby nebo upravit nastavení svého prohlížeče. Viz odstavec 9.3 níže.

   9.3. Blokování cookies
   Pokud chcete nadále využívat naše služby, ale omezit používání cookies, můžete je zablokovat aktivací nastavení svého prohlížeče, které vám umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Použijete-li však nastavení svého prohlížeče s blokováním všech cookies (včetně nezbytně nutných a/nebo povinných, jak jsou popsány výše), je možné, že nebudete moci přistupovat k naší internetové stránce nebo k jejím částem. Naše stránky budou některé výše popsané cookies používat, jakmile na stránku vstoupíte, pokud jste svůj prohlížeč nenastavili tak, že cookies odmítne.

  • 10. Kontaktujte nás

   Dotazy, připomínky a žádosti týkající se Zásad ochrany osobních údajů vítáme a měly by být zasílány na adresu:
   Email: privacy@skrill.com
   Poštovní adresa: Data Protection Officer, Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Spojené království.

  • PŘÍLOHA A – SEZNAM COOKIES PODLE KATEGORIE

   Nezbytně nutné

   • SESSION_ID – Musí být povoleno, abyste se mohli přihlásit na naše stránky a používat je. Vytváříme unikátní relaci, která je vždy vytvořena jen pro vás.

   Výkon

   • umta, utmb, utmz – Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat užívání našich stránek zákazníky. Na sledování provozu a efektivity našich marketingových kampaní používáme Google Analytics. Další informace najdete na stránkách Google Analytics.
   • REFERRAL_ID – Máme partnerský program s odměnami pro zákazníky, kteří doporučují své přátele, členy rodiny a další uživatele, kteří by podle nich mohli využívat výhod našich služeb Pro kontrolu, zda byl zákazník doporučen partnerem, používáme právě cookies.

   Funkčnost

   • mb_current_language – Příklad hodnoty: „EN“ – tato hodnota zajišťuje, že se stránky zobrazí ve správném jazyce a správné verzi pro vaši oblast.

   Třetí strana

   • PREF – Příklad hodnoty: „fv=11.1.102“ – tato cookie sděluje Youtube, jakou verzi flash máte nainstalovánu, aby se vám vše optimálně zobrazovalo.