ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Scroll down
Scroll down

Toto oznámení se týká společností, které jsou součástí skupiny Paysafe, které někdy používají obchodní jména včetně Paysafe, Paysafecard, Payolution, Skrill a NETELLER (společně „Paysafe“ nebo „my“ nebo „náš“).

Tyto zásady ukazují náš závazek chránit vaše práva na ochranu soukromí a stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

  • funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
  • když žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať se již jedná o bodový systém či jiný („Věrnostní“ nebo „Propagační“ program);
  • vašeho použití softwaru včetně terminálů, mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
  • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonu, internetové diskuze a použití webových stránek/portálu a jiné komunikace mezi vámi a společností Paysafe.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně soukromí tak, jak to doporučují její regulační orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám klíčové informace o ochraně soukromí v tzv. „krátké formě“ zásad ochrany osobních údajů. Pokud si přejete přečíst Úplné zásady ochrany osobních údajů, klikněte zde. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžete nám poskytnout určité údaje, například když zjišťujete informace o některých službách Paysafe nebo o ně žádáte, zaregistrujete se k používání a / nebo využívání jakýchkoli služeb Paysafe, vyplníte formuláře na některé z našich webových stránek, zúčastníte se některé z našich akcí nebo komunikujete s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich můžeme shromažďovat automaticky, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Pro více informací si přečtěte naše Zásady používání cookies. Údaje o vás můžeme rovněž získávat od třetích stran jako jsou agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo agentury pro předcházení podvodům.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli námi nabízené produkty, upozornili vás na změny v našich produktech a abychom naše produkty vylepšovali. Tyto informace rovněž používáme k tomu, abychom vás informovali o jiných produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již použili nebo na které jste se dotazovali nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Používáte-li některý z našich finančních produktů, použijeme vaše údaje také k posouzení vaší finanční situace a k pokusu o odkrytí a stíhání případných podvodů.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli společností v rámci skupiny společností Paysafe Group Limited.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vám poskytli produkty, které nabízíme, včetně poskytovatelů služeb, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a finančních institucí.  Můžeme také vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek společnosti Paysafe, našich zákazníků či jiných.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být převedeny, uchovávány a zpracovány příjemci se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší (a v některých případech jsou nižší úrovně) od norem platných v zemích, kde žijete. Učiníme veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že tito příjemci budou používat a chránit vaše údaje stejným způsobem jako my.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup či ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Nesmíte své pověřovací údaje s nikým jiným sdílet a pověřujete společnost Paysafe, aby jednala na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která vloží vaše pověřovací údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost vašich údajů přenášených na naši stránku zaručit nemůžeme, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme vám poskytli. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte určitá práva podle zákonů na ochranu osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu, aktualizaci nebo smazání vašich osobních údajů; na námitku proti jejich zpracování nebo na omezení jejich zpracování; na vyžádání si přenosu některých vašich osobních údajů jinému poskytovateli služeb (tzv. přenositelnost dat); nebo na odvolání jakéhokoli souhlasu, který jste nám dali.

Vezměte však prosím na vědomí, že z těchto práv existují výjimky. Úplné vysvětlení dostupných práv je k dispozici v našich Úplných zásadách ochrany osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týkají, se provádějí automaticky na základě určení počítačem (pomocí softwarových algoritmů) bez našeho lidského přezkumu. 

Automatizovaná rozhodnutí využíváme například k hodnocení vaší úvěruschopnosti, když se ucházíte o finanční služby společnosti Paysafe, nebo k provádění kontroly proti podvodům při vámi uskutečněných transakcích. Pokud však žijete v Evropské unii, máte právo vznést námitky proti automatizovanému rozhodnutí a nechat je ručně prověřit na základě informací, které nám můžete poskytnout.

Pro uplatnění svého práva nás můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pouze pokud budeme mít jeden z následujících základů pro toto zpracování:

  • Na základě vašeho souhlasu, například abychom vám zasílali marketingové zprávy;
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření jakékoliv smlouvy s vámi a k plnění našich povinností podle této smlouvy;
  • Pokud na tom máme oprávněný zájem, s výhradou takového zpracování, které nepotlačuje vaše vlastní práva a svobody;
  • Pokud máme zákonnou povinnost shromažďovat osobní údaje nebo jinak potřebujeme vaše osobní údaje k ochraně vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiných osob; nebo
  • Výjimečně je-li to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení požadují informace k vyšetřování zločinu.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace, pokud jde o příslušné společnosti skupiny Paysafe, na něž se vztahuje toto oznámení, měli byste napsat na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použít oddíl Kontaktujte nás.

Informace o pracovníkovi pro ochranu osobních údajů skupiny Paysafe jsou uvedeny níže a může být kontaktován prostřednictvím odkazu Kontaktujte nás výše nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU