Smluvní podmínky propagační akce „Skrill Závěrečné skóre“

1. Úvod

1.1. PŘED TÍM, NEŽ SE ZÚČASTNÍTE, PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE. VAŠÍ ÚČASTÍ V TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI SE BUDE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE PŘIJALI A ŽE S NIMI SOUHLASÍTE. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE MEZI JINÝM ZAHRNUJÍ TAKÉ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A PRÁVNÍCH PROSTŘEDKŮ.

1.2 Pokud máte bydliště mimo Evropský hospodářský prostor, tuto propagační akci („propagační akce“) vám („vy“ nebo „účastník“) poskytuje Skrill Limited, společnost registrovaná v Anglii, s číslem společnosti 04260907, se sídlem na adrese 1st floor, 2 Gresham Street, Londýn, EC2V 7AD, Spojené království, autorizovaná a regulovaná úřadem Financial Conduct Authority (FCA) pro vydávání elektronických peněz podle nařízení o elektronických penězích z roku 2011.

1.3 Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, tuto propagační akci vám poskytuje společnost Paysafe Payment Solutions Limited, společnost řádně registrovaná podle irského práva s číslem společnosti 626665, se sídlem na adrese Matheson, Block A Riverside Iv, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, D02 R296, Irsko. Společnost Paysafe Payment Solutions Limited je autorizována bankou Central Bank of Ireland („CBI“) k vydávání elektronických peněz podle nařízení Evropského společenství (o elektronických penězích) z roku 2011.

1.4 Pro účely těchto Smluvních podmínek propagační akce jsou společnosti Skrill Limited a Paysafe Payment Solutions Limited označovány obě jako „Skrill“, „my“ nebo „nás, nám“ apod. (Společnost Skrill obchoduje jako Paysafe, NETELLER, Rapid Transfer, NETELLER Money Transfer a Skrill Money Transfer.)

1.5 Není-li zde výslovně uvedeno jinak, musí být tyto Smluvní podmínky propagační akce čteny společně a interpretovány ve spojení s Podmínkami použití účtu Skrill a Pravidly věrnostního programu Skrill Knect. V případě jakéhokoli nesouladu budou tyto Smluvní podmínky (pouze v rozsahu daného rozporu či nesouladu) rozhodující.

1.6 Použité pojmy s velkým počátečním písmenem, které ale nejsou definovány v těchto Smluvních podmínkách propagační akce, mají význam uvedený v Podmínkách použití účtu Skrila Pravidlech věrnostního programu Skrill Knect.

2. Propagační akce

2.1. Od 11. června 2024 do 14. července 2024, 23:59 GMT („období účasti“) vyzve společnost Skrill k účasti na této propagační akci všechny způsobilé účastníky prostřednictvím pozvánky („pozvánka“) zaslané e-mailem na primární e-mailovou adresu registrovanou k jejich účtu Skrill, bannerové zprávy na účtu a/nebo, pokud je to možné, prostřednictvím oznámení v aplikaci, a to pro zákazníky, kteří si stáhli aplikaci Skrill pro Android nebo iOS. Zúčastnění zákazníci mají možnost získat další věrnostní body Knect, jak je uvedeno v článku 3 níže.

3. Jak to funguje

3.1. Způsobilí účastníci mohou získat věrnostní body Knect předpovídáním výsledku nebo konečného skóre souboru sportovních událostí během období účasti. Způsobilí účastníci, kteří úspěšně předpověděli výsledek dané sportovní události, získají další věrnostní body Knect („odměna“). Přesné sportovní události a počet věrnostních bodů Knect za každou úspěšnou předpověď budou sděleny ve zprávě s pozvánkou a/nebo budou k dispozici v modulu Skrill Závěrečné skóre na webových stránkách společnosti Skrill a v aplikacích pro Android/iOS.

4. Odměna

Odměna za každou úspěšnou předpověď bude připsána na zůstatek věrnostních bodů Knect bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po skončení příslušné sportovní události. Společnost Skrill si však vyhrazuje právo prodloužit výplatu o přiměřenou lhůtu, pokud to podle jejího uvážení bude nutné.

Přidělování věrnostních bodů Knect je možné pouze na aktivní a neomezené účty Skrill, které jsou plně ověřeny v souladu s požadavky společnosti Skrill na ověření a nepodléhají žádným omezením stanoveným v Podmínkách použití účtu Skrill. Společnost Skrill si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli odměnu v rámci propagační akce, včetně úplného zrušení propagační akce ve vztahu k účastníkovi, pokud máme dle našeho výhradního uvážení podezření, že došlo k neoprávněnému nebo podvodnému použití účtu Skrill účastníka, že byl ohrožen některý z jeho bezpečnostních prvků nebo že byl účet Skrill pozastaven, zrušen či uzavřen. Aby se předešlo pochybnostem, pokud zrušíte svůj účet Skrill nebo pokud byl váš účet Skrill pozastaven a/nebo zrušen, nemáte nárok na získání odměny.

5. Kritéria způsobilosti

5.1.Tato propagační akce je dostupná pro způsobilé účastníky a v souladu s kritérii způsobilosti uvedenými níže v tomto článku 5. Abyste se propagační akce mohli zúčastnit:

              a) musíte mít registrovaný účet u společnosti Skrill v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill („účet“) a přihlásili se do Věrnostního programu Skrill Knect před nebo během období trvání propagační akce;

              b) musíte mít plně ověřený účet Skrill v souladu s požadavky společnosti Skrill na ověření;

              c) nesmíte svůj účet používat ke komerčním účelům;

              d) nesmíte být poskytovatelem služeb ani přímým rodinným příslušníkem poskytovatele služeb některé ze společností skupiny Paysafe;

              e) nesmíte bydlet ani se nacházet v žádné zemi, kde má společnost Skrill zakázáno nabízet účty;

              f) nesmíte zaregistrovat a používat svůj účet v žádné zemi, kde by tato propagační akce mohla být považována za nezákonnou a/nebo zakázanou.                      

5.2. Výše uvedené je souhrnně označováno jako „kritéria způsobilosti“. Pokud splňujete kritéria způsobilosti, jste pro účely této propagační akce „způsobilým účastníkem“. Společnost Skrill si vyhrazuje právo požadovat po účastnících, aby poskytli důkazy prokazující, že splňují některá nebo všechna kritéria způsobilosti, a může dle svého uvážení diskvalifikovat kteréhokoli účastníka, pokud takový důkaz neposkytne v přiměřené době stanovené společností Skrill nebo pokud společnost Skrill (jednající přiměřeně) není přesvědčena, že kritéria způsobilosti jsou splněna.

5.3. Vyloučené země: AFGHÁNISTÁN, KUBA, ERITREA, ÍRÁN, IRÁK, KOREA (SEVERNÍ), KYRGYZSTÁN, LIBANON, LIBÉRIE, LIBYE, PALESTINSKÉ ÚZEMÍ, ŠVÉDSKO, SOMÁLSKO, JIŽNÍ SÚDÁN, SÚDÁN, SÝRIE, JEMEN, ALANDSKÉ OSTROVY, AMERICKÁ SAMOA, ANGOLA, ANGUILLA, ANTARKTIDA, ANTIGUA A BARBUDA, BARBADOS, BELIZE, BENIN, BHÚTÁN, BONAIRE  SVATÝ EUSTATIUS A SABA, BOUVETŮV OSTROV, BRITSKÉ ÚZEMÍ V INDICKÉM OCEÁNU, BURKINA FASO, BURUNDI, KAPVERDSKÉ OSTROVY, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, ČAD, KOKOSOVÉ OSTROVY, KOMORY, KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, KONŽSKÁ REPUBLIKA, KUVAJTSKÉ OSTROVY, CURACAO, DŽIBUTSKO, ROVNÍKOVÁ GUINEA, FAERSKÉ OSTROVY, FIDŽI, FRANCOUZSKÁ GUYANA, FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE, FRANCOUZSKÁ JIŽNÍ TERITORIA, GABON, GAMBIE, GRÓNSKO, GRENADA, GUADELOUPE, GUINEA, GUINEA - BISSAU, GUYANA, HAITI, HEARDŮV OSTROV A MCDONALDOVY OSTROVY, SVATÝ STOLEC (VATIKÁNSKÝ MĚSTSKÝ STÁT), POBŘEŽÍ SLONOVINY, JAPONSKO, KIRIBATI, LAOS, LIBANON, MALI, MARSHALLOVY OSTROVY, MARTINIK, MAURITÁNIE, MAYOTTE, MIKRONÉSIE , FEDERATIVNÍ STÁTY MONTSERRAT, MYANMAR, NIZOZEMSKÉ ANTILY, NOVÁ KALEDONIE, NIGER, NIUE, NORFOLK, SEVERNÍ MARIÁNSKÉ OSTROVY, PALAU, PAPUA NOVÁ GUINEA, PITCAIRN, RÉUNION, RWANDA, SVATÁ HELENA, SAINT PIERRE A MIQUELON, SVATÝ VINCENC A GRENADINY, SAMOA, SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV, SEYCHELY, SIERRA LEONE, ŠALAMOUNOVY OSTROVY, JIŽNÍ GEORGIE A JIŽNÍ SANDWICHOVY OSTROVY, SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS, SVATÁ LUCIE, SURINAM, ŠPICBERKY A OSTROV JAN MAYEN, TÁDŽIKISTÁN, VÝCHODNÍ TIMOR, TOGO, TOKELAU, TONGA, TURECKO, TURKMENISTÁN, OSTROVY TURKS A CAICOS, TUVALU, VANUATU, VENEZUELA, WALLIS A FUTUNA, ZÁPADNÍ SAHARA, ZIMBABWE, ALŽÍRSKO, AUSTRÁLIE, BAHRAJN, BANGLADÉŠ, BELGIE, BRUNEJ DARUSSALAM, ČILE, ČÍNA (LIDOVÁ REPUBLIKA), EGYPT, ERITREA, GUINEA BISSAU, HONGKONG, INDONÉSIE, IZRAEL, ITÁLIE, JAPONSKO, JORDÁNSKO, KOREA (JIŽNÍ), KUVAJT, MACAO, MALAJSIE, MALEDIVY, MAURITÁNIE, OMÁN, PÁKISTÁN, FILIPÍNY, KATAR, SAUDSKÁ ARÁBIE, SINGAPUR, THAJSKO, TUNISKO, TURECKO, SJEDNOCENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, VIETNAM, KANADA, FRANCOUZSKÁ GUYANA, POBŘEŽÍ SLONOVINY, NOVÝ ZÉLAND, NIGÉRIE, JIŽNÍ AFRIKA, ŠVÉDSKO, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, INDIE, RUSKO, ISLAND.

6. Soukromí a osobní údaje

Na tuto propagační akci se vztahují následující ustanovení:

a.  Zpracování údajů účastníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Paysafe Group Limited, které lze nalézt na webových stránkách společnosti Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že tyto Podmínky Propagační akce jsou dodržovány. Účastníci souhlasí s tím, že některé jejich osobní údaje (křestní jméno, iniciály příjmení a země) mohou být zveřejněny na různých kanálech společnosti Skrill, mimo jiné včetně e-mailů, sociálních sítí a on-line vysílání.

b  Pro účely této propagační akce účastníci udělují společnosti Skrill a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, nepřenosnou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, používání a zobrazování jakéhokoli loga, ochranné známky, obchodního názvu nebo jiného duševního vlastnictví (v příslušných případech), které mohou být zveřejněny na různých marketingových kanálech skupiny Paysafe Group, včetně mimo jiné našich webových stránek, e-mailů a stránek sociálních sítí.

7. Důvěrnost

7.1. Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo u kterých by mělo být důvodně očekáváno, že budou důvěrné s ohledem na souvislosti spojené s jejich odhalením nebo povahou. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, budou za důvěrné dále považovány obchodní plány, data, strategie, metody, seznamy zákazníků a klientů, technické specifikace, transakční údaje a údaje o zákaznících.

7.2. Během propagačního období a poté bude společnost Skrill používat a reprodukovat důvěrné informace účastníků pouze pro účely této propagační akce a pouze v míře nezbytné pro tento účel a omezí zpřístupnění důvěrných informací na své zaměstnance, konzultanty, poradce nebo nezávislé smluvní strany, kteří tyto informace potřebují.

7.3. Bez ohledu na výše uvedené společnost Skrill neporuší tyto Smluvní podmínky, pokud zpřístupní důvěrné informace v případě, že to bude nutné ze zákona nebo to bude vyžadovat soudní nebo vládní vyšetřování nebo řízení.

7.4. Povinnosti spojené s důvěrností se nebudou vztahovat na informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně známými bez přičinění nebo selhání společnosti Skrill; (ii) jsou společnosti Skrill známy bez omezení, a to před přijetím od Účastníka v souvislosti s touto propagační akcí, z jejích vlastních nezávislých zdrojů, jak dokládají písemné záznamy společnosti Skrill, a které nebyly získány, přímo ani nepřímo, od Účastníka; (iii) společnost Skrill obdrží od jakékoli třetí strany, o které je společnosti Skrill přiměřeně známo, že má zákonné právo tyto informace předávat, a nemá žádný závazek zachovávat tyto informace jako důvěrné; nebo (iv) informace nezávisle vyvinuté zaměstnanci nebo zástupci společnosti Skrill za předpokladu, že společnost Skrill může prokázat, že tito zaměstnanci nebo zástupci neměli přístup k důvěrným informacím, které podle tohoto dokumentu obdrželi.

8. Různé

8.1 Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoli tuto propagační akci podle svého výhradního uvážení ukončit nebo kdykoli v této propagační akci podle svého výhradního uvážení provést změny zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu nebo změnou smluvních podmínek této propagační akce. Společnost Skrill si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení upravit, zrušit, ukončit nebo pozastavit propagační akci zcela nebo zčásti, pokud se domnívá, že propagační akci nelze provést způsobem uvedeným v těchto podmínkách propagační akce nebo v případě výskytu viru, chyby počítače nebo neoprávněného zásahu člověka nebo jakékoli jiné příčiny, která je mimo přiměřenou kontrolu společnosti Skrill a která by mohla poškodit nebo ovlivnit správu, zabezpečení, nestrannost nebo normální průběh propagační akce.

8.2. Společnost Skrill si vyhrazuje právo vyloučit účastníky z této propagační akce, pokud má společnost Skrill důvod se domnívat, že tito účastníci:

a) porušili nebo se pokusili porušit tyto smluvní podmínky propagační akce, podmínky použití účtu Skrill nebo smluvní podmínky VIP;

b) pokusili se obejít jakékoli bezpečnostní nebo provozní postupy

8.4. Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a závazná a nebude vstupováno do další korespondence.

8.5. Společnost Skrill neodpovídá za nic z následujícího:

a) jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené účastníky, tiskovými chybami nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s touto propagační akcí nebo v ní používaným;

b) technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoliv výhradně, poruch, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru;

c) neoprávněný lidský zásah do jakékoli části vstupního procesu nebo této propagační akce;

d) technická nebo lidská chyba, ke které může dojít při správě propagační akce nebo zpracování vstupů;

e) jakékoli zranění nebo škody na osobách či majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně, v důsledku účasti na této propagační akci nebo v důsledku přijetí, použití či zneužití jakékoli peněžní ceny.

8.6. Společnost Skrill nebude za žádných okolností odpovědná ani nebude povinná kompenzovat účastníky ani přijmout jakoukoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, zranění nebo smrt, ke kterým dojde v důsledku účasti účastníka na této propagační akci, s výjimkou případů, kdy je to způsobeno nedbalostí společnosti Skrill nebo jejich zaměstnanců. Zákonná práva účastníka tím nejsou dotčena.

8.7. Společnost Skrill neodpovídá za zpoždění při plnění nebo neplnění kterékoli ze svých povinností podle smluvních podmínek propagační akce, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, jako je například oheň, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, zákaz ze zákona, vládní akce, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění nebo zrušení letu či jiné dopravy.

8.8. Všechny záležitosti a otázky týkající se interpretace, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto smluvních podmínek propagační akce nebo práv a povinností účastníka a společnosti Skrill, dle potřeby, v souvislosti s touto propagační akcí, se řídí a vykládají v souladu s anglickými zákony, aniž by byla ovlivněna jakákoli volba práva nebo pravidla kolizní normy (ať už v Anglii nebo v jiné jurisdikci), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce než anglické.

8.9. Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, všechny záležitosti a otázky týkající se interpretace, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto smluvních podmínek propagační akce nebo práv a povinností účastníka a společnosti Skrill, dle potřeby, v souvislosti s touto propagační akcí, se řídí a vykládají v souladu se zákony Irska, aniž by byla ovlivněna jakákoli volba práva nebo pravidla kolizní normy (ať už v Irsku nebo v jakékoli jiné jurisdikci), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce než irské.

8.10. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a původní anglickou verzí těchto smluvních podmínek propagační akce, bude mít přednost verze anglická.

8.11. Nakolik to zákon povoluje, společnost Skrill, její zástupci nebo distributoři nebudou za žádných okolností odpovědní za kompenzaci účastníka nebo budoucího Účastníka ani nepřijímají žádnou odpovědnost (ať už přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou, příkladnou, represivní nebo následnou) za účast nebo v souvislosti s účastí (nebo za pokus o účast) na propagační akci, ať už taková odpovědnost vyplývá z jakéhokoli nároku na základě smlouvy, záruky, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak. Zákonná práva účastníka tím nejsou dotčena. Nic v těchto smluvních podmínkách propagační akce žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené nedbalostí společnosti Skrill, za podvody nebo za jakékoli jiné záležitosti, kde odpovědnost nemůže být ze zákona vyloučena nebo omezena.

8.12. Společnost Skrill neodpovídá za zpoždění při plnění nebo za neplnění kterékoli ze svých povinností podle těchto smluvních podmínek propagační akce, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, což zahrnuje například oheň, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, zákaz ze zákona, vládní akce, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění nebo zrušení letu či jiné dopravy.

9. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této propagační akce nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy zákaznické podpoře prostřednictvím našeho „centra e-mailové podpory“ na našich webových stránkách nebo zavoláním na číslo +44 203 308 2520.