Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy pozměněny dne 1. 10. 2019.

ÚVOD

Tyto zásady se vztahují na společnosti, které jsou součástí skupiny Paysafe Group a používají různá obchodní jména včetně Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill a NETELLER. Seznam společností Paysafe, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje podle těchto zásad, lze nalézt níže. Odkaz na společnost Paysafe (včetně označení „my“, „nás“ nebo „naše“) zahrnuje výše uvedené společnosti a všechny relevantní přidružené skupiny.

Ke dni oznámení těchto Zásad ochrany osobních údajů se na společnost Skrill USA, Inc., delawarskou společnost se sídlem na One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA, vztahuje smlouva, na jejímž základě má být zakoupena společností Paysafe. Společnost Paysafe poskytuje zpracování dat a další služby společnosti Skrill USA, Inc a jejím zákazníkům, a jako taková obdrží informace od společnosti Skrill USA, Inc a bude tyto údaje sdílet v míře nezbytné nebo vhodné pro provoz společnosti Paysafe a pro správu transakcí a dat.

Výraz „vy“ v těchto zásadách se vztahuje k jednotlivci, který přistupuje ke službám Paysafe nebo žádá o jejich použití (dle definice níže) buď sám/sama za sebe, nebo jménem svého podniku. To ve vztahu k zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi společnosti Paysafe zahrnuje jakéhokoli živnostníka a jakékoli vedoucí pracovníky včetně řídících a finančních ředitelů, jakýchkoli jiných ředitelů a vedoucích pracovníků, akcionářů, partnerů a skutečných vlastníků zákazníka, jakož i všechny zaměstnance přistupující ke službám Paysafe nebo používající služby Paysafe jménem zákazníka. 

Společnost Paysafe se zavazuje, že bude chránit vaše soukromí a podnikne všechny přiměřené kroky k tomu, aby zajistila, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a že budou shromažďovány, používány, uchovávány a sdělovány v souladu s těmito zásadami. Tyto zásady (spolu s našimi podmínkami používání vztahujícími se na kterékoli konkrétní služby, které můžete zakoupit či používat) se týká:

 • funkcí a služeb webových stránek/portálu, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách; 
 • situace, kdy žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe (včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať už se jedná o bodový či jiný systém (včetně „Loyalty“ nebo „Promotion“));
 • situace, kdy používáte software včetně terminálů a mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a 
 • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonátů, internetových diskuzí, komunikací na webových stránkách/portálu a jiných komunikací mezi vámi a společností Paysafe.

Společně se na ně v těchto zásadách odkazuje jako na „služby Paysafe“.

Přečtěte si prosím tyto zásady pečlivě, abyste pochopili naše pravidla a postupy týkající se vašich informací a toho, jak s nimi budeme nakládat. Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů ochrany soukromí tak, jak to doporučují regulační orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám klíčové informace o ochraně soukromí v „krátké formě“ zásad ochrany osobních údajů. Toto jsou pak naše úplné zásady ochrany osobních údajů, které plně vysvětlují naše postupy ochrany soukromí a na které bude krátká forma oznámení o ochraně osobních údajů odkazovat. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli dotazy o ochraně osobních údajů jsou na konci těchto zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní a neosobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní i neosobní údaje, které se vás týkají.

Osobní údaje jsou takové údaje, které lze využít k jednoznačné identifikaci konkrétního jednotlivce ať už přímo, nebo nepřímo.

Společnost Paysafe také shromažďuje neosobní údaje nebo může anonymizovat osobní údaje tak, aby z nich učinila údaje neosobní. Neosobní údaje jsou takové údaje, které neumožňují identifikaci konkrétního jednotlivce ať už přímo, nebo nepřímo. Společnost Paysafe může shromažďovat, vytvářet, uchovávat, používat a sdělovat neosobní informace z jakéhokoli opodstatněného obchodního důvodu. Společnost Paysafe může například používat souhrnné transakční informace ke komerčním účelům, jako je například analýza trendů a využití analytických údajů za účelem získání poznatků a postřehů ohledně transakčních platebních vzorů a jejich použití.

V rozsahu, v jakém jsou adresy internetového protokolu (IP adresy) (nebo podobné identifikátory) jasně definovány jako osobní údaje podle jakéhokoli místního zákona a kde se tyto místní zákony vztahují na služby Paysafe, budeme tyto identifikátory spravovat jako osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Paysafe poskytuje služby jednotlivým zákazníkům i podnikům a že tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají obou skupin a měly by být řádně přečteny a vyloženy. 

Shromažďování vašich údajů

Shromažďujeme následující informace následujícími prostředky:

Informace, které nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme jakékoli osobní údaje (včetně finančních údajů), které nám poskytnete, včetně případů, kdy se vy (nebo váš podnik) dotazujete na služby Paysafe nebo o ně žádáte, registrujete se k používání a/nebo používáte jakékoli služby Paysafe, nahráváte a/nebo ukládáte u nás informace pomocí služeb Paysafe a když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, SMS, webové stránky nebo portálu nebo telefonicky či jinými elektronickými prostředky. Takové informace mohou odkazovat nebo se vztahovat na vás nebo vašeho zákazníka a zahrnují:

 • jméno včetně křestního jména a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, fakturační adresu, uživatelské jméno, heslo a/nebo fotografii, adresu, státní příslušnost a zemi bydliště; 
 • číslo karty primárního účtu, datum ukončení platnosti karty, CVC údaje (bezpečnostní kód karty), údaje banky a/nebo emitenta; 
 • informace týkající se jakýchkoli zakoupených položek včetně místa nákupu, jeho hodnoty, času a jakékoli zpětné vazby, která je podána v souvislosti s tímto nákupem, včetně osobních údajů souvisejících s cestováním, jestliže vy nebo váš zákazník provádíte nákup letenek či jiných souvisejících cestovních služeb; 
 • body či odměny získané či zpětně odkoupené v jakémkoli věrnostním programu;
 • fotografie a videa pořízené během akcí Paysafe, ke kterým jste se zaregistrovali, pro distribuci účastníkům akcí a v našich propagačních materiálech pro budoucí akce;
 • jakékoli další informace, které vy nebo váš zákazník poskytnete.

Informace, které o vás shromažďujeme automaticky: Společnost Paysafe přijímá a ukládá určité informace automaticky, kdykoliv komunikujete se společností Paysafe, například prostřednictvím „cookies“ nebo podobné technologie. Určité informace získáváme také tehdy, když váš webový prohlížeč získá přístup ke službám Paysafe nebo k reklamám a dalšímu obsahu poskytovanému společností Paysafe nebo jejím jménem na jiných webových stránkách, nebo při kliknutí na e-maily. Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům a zákazníkům, kteří používají a spolupracují s Paysafe, a tomu, odkud přicházejí a jak využívají naše služby. Tyto informace používáme pro účely analýzy a ke zlepšení kvality a relevance našich služeb pro naše návštěvníky a zákazníky. Tyto informace zahrnují:

 • technické informace včetně adresy internetového protokolu (IP) sloužící k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, vašich přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí zásuvných modulů prohlížeče, platformy operačního systému; 
 • informace o vaší návštěvě nebo o tom, zda jste otevřeli e-mail, včetně úplného jednotného lokátoru zdroje (URL) navštívených stránek, z nichž jste přešli na naše stránky nebo na které jste přešli z našich stránek nebo jejich prostřednictvím (včetně data a času), výrobků nebo služeb, které jste si prohlíželi nebo které jste hledali, doby odezvy stránky, chyby stahování, délky návštěv určitých stránek, informací týkající se interakce na stránce (například rolování, klikání myší a umísťování ukazatele myši), metod použitých pro odchod ze stránky a jakéhokoli telefonního čísla použitého k volání na naši zákaznickou podporu.

Další informace si můžete přečíst v našich Zásadách používání cookies. Jinak prosím použijte odkaz Kontaktujte nás.

Informace shromažďované prostřednictvím našich aplikací: Pokud si stáhnete nebo použijete mobilní aplikace nebo aplikace pro stolní počítač poskytované společností Paysafe, můžeme získávat informace o vaší poloze a vašem zařízení nebo službě, kterou používáte (včetně místa, kde dochází k platební transakci). Některá zařízení umožňují aplikacím přistupovat k informacím o poloze v reálném čase (například GPS). Naše mobilní a desktopové aplikace mohou shromažďovat tyto informace z vašeho mobilního zařízení nebo počítače kdykoliv během stahování nebo používání našich aplikací, pokud máte ve svém zařízení povolen přístup k údajům o vaší poloze v reálném čase. V případě, že je to vyžadováno, se budeme vždy snažit upozornit vás, je-li naším záměrem shromáždit informace o poloze v reálném čase, a v případě, že je to vyžadováno zákonem, se budeme snažit získat váš souhlas. Můžeme tyto informace použít pro regulační účely, naše vlastní hloubkové kontroly, abychom lépe pochopili transakční vzory a pro optimalizaci vaší uživatelské zkušenosti.

E-mailová a jiná komunikace: informace o vás a vašem používání služeb Paysafe můžeme získat, když spolu komunikujeme, včetně případů, kdy otevíráte zprávu od nás, a při používání elektronických identifikátorů (někdy nazývaných „otisky zařízení“), například adres internetových protokolů nebo telefonních čísel.

Informace z jiných zdrojů: informace o vás můžeme získávat z dalších zdrojů a přidávat je k našim informacím o účtu. Například úzce spolupracujeme s třetími stranami a získáváme od nich informace – příkladem jsou obchodní partneři, finanční instituce, obchodníci, subdodavatelé v technických, platebních a dodavatelských službách, reklamní sítě, poskytovatelé analytických služeb, agentury pro vyhledávání informací, hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům. Využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům je vysvětleno níže. Můžeme také přezkoumávat veřejné komentáře a názory na sociálních sítích (např. Facebook a Twitter), abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a našemu poskytování a vývoji služeb Paysafe.

Informace o jiných osobách: Pokud nám poskytnete informace o jiných osobách, musíte je předem informovat (například tím, že jim dáte tyto zásady ochrany osobních údajů) a musíte zajistit, že máte právo tak učinit.

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat a sdílet pro následující účely:

 • Abychom vám a vašemu podniku poskytovali naše Paysafe služby včetně plnění povinností společnosti Paysafe vůči vám nebo finančním či jiným institucím v souvislosti se službami Paysafe, které vám (a/nebo vašemu podniku) poskytujeme. V této souvislosti zaznamenáváme a sledujeme podrobnosti o transakcích, které jste vy (a/nebo vaši zákazníci) vykonali ve vztahu k službám Paysafe; analyzujeme a oznamujeme, jak vy (a/nebo vaši zákazníci) využíváte jakékoli věrnostní služby; usnadňujeme shromažďování nebo vyplacení jakýchkoli bodů nebo jiných odměn v rámci jakéhokoli věrnostního programu; informujeme vás o důležitých změnách nebo vývoji na našich webových stránkách nebo našeho zboží a služeb.
 • Zlepšovat a rozvíjet naše podnikání včetně, mimo jiné, optimalizace našich webových stránek/portálů, produktů a služeb. To může se může vztahovat na použití informací, které zadáte do formuláře, který jste neodeslali, například použitím těchto informací k optimalizaci našich webových stránek a kontaktování vás pro účely zákaznické podpory ve vztahu k tomuto formuláři. Vaše osobní údaje můžeme také využít k vývoji a testování nových produktů a služeb.
 • Ke spravování a prosazování našeho práva, podmínek používání nebo jakékoliv jiné smlouvy uzavřené s vámi (a/nebo s vaším podnikem) včetně spravování jakékoli situace, kdy jsou transakce, odměny nebo body sporné; spravování, šetření a řešení stížností; nebo vymáhání dluhu nebo v souvislosti s vaší platební neschopností.
 • Ke spravování a zmírnění našich úvěrových rizik a obchodních podmínek. Pokud žádáte o některý z našich finančních produktů, můžeme zhodnotit vaši finanční situaci (a/nebo finanční situaci vaší firmy) v rozsahu, jaký je stanoven v příslušných Podmínkách použití. Tato kontrola úvěruschopnosti se bude týkat také všech propojených osob, jako jsou například ředitelé, akcionáři a hlavní představitelé. Můžeme to také učinit tak, že získáme informace od agentur poskytujících úvěrové reference a agentur pro předcházení podvodům, a budeme je s nimi sdílet. Tato kontrola úvěruschopnosti ovlivní také kohokoli, s nímž máte společný účet nebo podobné finanční sdružení. Jde-li o společnou žádost a taková vazba již neexistuje, může být vytvořena. Tyto vazby zůstanou v platnosti, dokud agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti nepodáte „oznámení o odloučení“. Pro vaši informaci: tyto agentury budou zaznamenávat naše dotazy a do těchto záznamů mohou nahlížet i jiné společnosti, které provádějí svá vlastní šetření úvěruschopnosti; do vaší úvěrové evidence může být zaznamenána „stopa“ bez ohledu na to, zda jste či nejste přijat/a jako náš zákazník. Pokud jste ředitelem, budeme usilovat o potvrzení od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, že adresa bydliště, kterou jste poskytli, je stejná jako adresa vedená v příslušném obchodním rejstříku (je-li to v daném případě relevantní). Kromě toho, pokud využíváte naše služby, poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti informace o tom, jak spravujete své účty. Pokud nesplatíte jakoukoli peněžní částku plně a včas, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti dlužnou částku zaznamenají a mohou tuto informaci sdílet s dalšími organizacemi, které provádějí hodnocení podobná našim. Záznamy zůstanou v souborech takových agentur po dobu 6 let poté, co jsou uzavřeny, ať již po vyrovnání vámi, nebo jako nezaplacené. Pokud si přejete více informací o našem využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím.
 • Abychom předcházeli podvodům nebo zločinům, odhalovali je a stíhali je nebo pomáhali druhým takto činit, včetně dodržování jakýchkoli obchodních podmínek, což může zahrnovat sdílení jakýchkoli relevantních nebo nezbytných informací za tímto účelem s třetími stranami. Společnost Paysafe se podílí na iniciativách v boji proti podvodům, které mohou zahrnovat vaše posuzování (a/nebo vašich zákazníků) a sledování vašich transakcí a/nebo míst, aby odhalila vzory, které vyžadují prošetření, nebo jiné profilování a posuzování pravděpodobnosti, že dojde k podvodu. To může zahrnovat využití produktů a služeb od třetích stran. Kromě toho, pokud nám poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace o sobě nebo pokud zjistíme nebo získáme podezření na podvod nebo trestný čin, informace týkající se vás můžeme předat úřadům a organizacím pro předcházení podvodům a policii a bezpečnostním složkám a můžeme se rozhodnout, že proti vám podnikneme právní kroky.
 • K zabránění nebo zmírnění rizika v oblasti bezpečnosti informací.
 • K odesílání marketingových zpráv, abychom vám poskytli informace o produktech a službách, o které jste požádali nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat; k získání vašich názorů na naše zboží, služby a naše webové stránky; k marketingovým účelům a k účelům průzkumu trhu a podobné činnosti můžeme použít vaše osobní údaje, ať už vaše žádost o používání služeb Paysafe byla či nebyla přijata a ať už je využíváte či nevyužíváte. Pokud již nechcete dostávat marketingové nebo propagační informace od společnosti Paysafe, můžete jejich odběr kdykoli zastavit. Více informací naleznete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“;
 • K dosažení souladu s místními a národními zákony.
 • Abychom vyhověli žádostem policie a bezpečnostních složek a regulačních orgánů z důvodů veřejného zájmu nebo abychom vyhověli žádostem komerčních organizací, s kterými jste přišli do styku, ke zřízení, vykonání nebo hájení právních nároků nebo ochraně životně důležitých zájmů vás a jiných osob, například na pomoc těmto orgánům či jiným organizacím v boji proti zločinu a terorismu.
 • K dosažení souladu s pravidly systému platebních karet.

Poskytnete-li informace, které mají být zveřejněny nebo zobrazeny na veřejných prostorách webové stránky/portálu nebo předány ostatním uživatelům webové stránky/portálu nebo třetím stranám, rozumíte tomu, že takové informace mohou být použity kteroukoli třetí osobou přistupující k těmto informacím k jakýmkoli účelům. Tyto informace zveřejňujete na své vlastní riziko a souhlasíte, že budete dodržovat podmínky používání takových stránek.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Nikomu nesdělujeme informace, které by vás mohly osobně identifikovat, kromě případů popsaných v těchto zásadách a pro účely popsané v těchto zásadách včetně následujících:

 • Uvnitř skupiny Paysafe Group za účelem poskytování našich služeb a pro vlastní interní řízení vztahů se zákazníky, pro analytické účely a účely vykazování.
 • Agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti (pokud je to dovoleno podle kterýchkoli podmínek používání nebo některé jiné smlouvy), jak je uvedeno výše. Pokud si přejete více informací o tom, jak využíváme agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím.
 • Agenturám pro předcházení podvodům, jak je uvedeno výše, včetně agentur Action Fraud, Financial Fraud Action a Financial Fraud Bureau a dalším organizacím, které nám pomáhají spravovat riziko podvodů a obchodní riziko.
 • Třetím stranám v podobě kreditních a finančních institucích (pokud to Obchodní podmínky nebo jiná smlouva povoluje) včetně úvěrové instituce, kde máte vy (nebo vaše firma) zřízen bankovní účet, a karetních systémů, které upravují vydávání a používání kreditních, debetních, úvěrových, nákupních nebo jiných platebních karet, a alternativních platebních systémů a jakýchkoliv jiných finančních institucí, které mohou zpracovávat platby a které nevyvíjejí činnost pod kontrolou společnosti Paysafe a Paysafe nemá žádnou odpovědnost za jejich jednání či opomenutí.
 • Třetím stranám ve formě poskytovatelů služeb včetně dodavatelů, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb Paysafe včetně zpracování objednávek, vyřizování objednávek, zpracování plateb, řízení úvěru, bezpečnosti, sektorového rizika a rizika podvodu, marketingu, průzkumu trhu a průzkumných činností prováděných jménem Paysafe.
 • Pokud to po nás zákon vyžaduje nebo nám to povoluje, můžeme být ze zákona povinni předat informace o vás regulačním orgánům a policii či bezpečnostním složkám po celém světě nebo můžeme jinak rozhodnout, že je vhodné či nutné tak učinit. Taková zveřejnění mohou také obsahovat požadavky vládních nebo veřejných orgánů nebo se mohou týkat obchodních organizací, s nimiž jste mohli obchodovat a u kterých je snaha zmírnit riziko podvodu, nebo pro účely soudního sporu nebo soudního řízení, státní bezpečnosti nebo tam, kde toto zveřejnění považujeme za národní nebo veřejný zájem nebo za jinak zákonné. Paysafe nebude za běžných okolností zpochybňovat soudní obsílky nebo podobné příkazy vyžadující zveřejnění.
 • Obchodní převody. Paysafe může koupit nebo prodat své obchodní jednotky nebo přidružené společnosti. Za takových okolností můžeme převádět informace o zákaznících jako své obchodní aktivum. Bez omezení výše uvedeného, pokud náš podnik vstoupí do společného podniku s jiným podnikatelským subjektem nebo je mu prodán nebo je s ním sloučen, vaše informace mohou být poskytnuty našim novým obchodním partnerům nebo vlastníkům. Za těchto okolností budeme informovat nabyvatele, že s vašimi informacemi by mělo být zacházeno v souladu se standardy popsanými v těchto zásadách;
 • Společnost Paysafe zahájila proces k získání společnosti Skrill USA, Inc One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA a s touto společností mohou být data sdílena v rozsahu vhodném nebo nezbytném pro usnadnění transakcí zákazníků společnosti Skrill Ltd (nebo jiné skupiny Paysafe) při nákupu zboží a služeb od maloobchodníků a dalších obchodníků v rámci smlouvy se společností Skrill USA, Inc (nebo jinými příslušnými společnostmi Paysafe). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skrill USA, Inc jsou k dispozici prostřednictvím odkazů Kontaktujte nás nebo na adrese uvedené níže a
 • s vaším svolením mohou být vaše informace také použity k jiným účelům, ke kterým specificky dáte své svolení.

Kromě případů, kdy je to nutné pro výkon našich služeb dle výše uvedeného, společnost Paysafe nebude prodávat, pronajímat, sdílet nebo jinak sdělovat osobní údaje o svých zákaznících třetím osobám pro komerční účely.

SLEDOVÁNÍ

Můžeme sledovat nebo nahrávat telefonní hovory, e-maily, internetové diskuze nebo jiné způsoby komunikace s vámi, a to za účelem regulace, bezpečnosti, zajištění kvality nebo školení. Při návštěvě naší kanceláře mohou být v provozu kamerové systémy, systémy řízení přístupu a/nebo jiné monitorovací systémy, a to z bezpečnostních důvodu a za účelem řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a kanceláře.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

My, naši poskytovatelé služeb a další strany, s nimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje (jak je popsáno výše), můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na územích mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo jinak mimo území, ve kterém máte bydliště. Mohou být také zpracovány pracovníky působícími mimo EHP nebo území, ve kterém byly shromážděny, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Tito pracovníci mohou být zapojeni mimo jiné i do plnění objednávek, zpracování platebních údajů a podpůrných služeb v oblasti poskytování služeb Paysafe. Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší (a v některých případech jsou nižší úrovně) od norem platných v zemích, kde žijete.

Za těchto okolností přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů včetně použití jakýchkoli vhodných ochranných opatření požadovaných zákonem, abychom zajistili, že veškeré mezinárodní přenosy údajů budou zákonné. Společnost Paysafe obvykle používá „vzorové doložky“ tak, jak byly schváleny Evropskou komisí, při uzavírání smluv s externími příjemci dat mimo EHP, kteří dostávají data z EHP za účelem zpracování osobních údajů předávaných mimo EHP. Příležitostně, pokud se příjemce nachází ve Spojených státech, můžeme použít štít na ochranu soukromí se společnostmi, které se k tomuto režimu připojily.

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ

Zavedli jsme opatření navržená k zabezpečení vašich osobních informací před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním a zveřejněním.

Bezpečnost a zabezpečení vašich údajů závisí také na vás. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo nebo přístupový kód pro přístup k určitým částem našich webových stránek/portálu nebo mobilních aplikací a podobně, jste zodpovědní za to, že toto heslo a/nebo přístupový kód budete držet v tajnosti. Nesmíte své heslo a/nebo přístupový kód s nikým sdílet. Musíte zajistit, že nedojde k žádnému neautorizovanému použití vašeho hesla a přístupového kódu. Společnost Paysafe bude jednat podle pokynů a informací, které obdrží od jakékoli osoby, která zadá vaše uživatelské jméno a heslo, a souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za veškeré používání vašeho účtu a za jakékoli činnosti, které se mohou vyskytnout během používání vašeho účtu. Musíte společnost Paysafe neprodleně informovat o jakýchkoli změnách informací, které jste nám poskytli. 

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku nemůžeme zaručit, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme poskytli. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Období, po které budeme uchovávat vaše osobní údaje, jsou dána povahou a typem informací, služby Paysafe a zemí, ve které jsou poskytovány, jakož i veškerými platnými místními právními nebo regulačními požadavky. Obecně platí, že jakmile již nebudou vaše informace potřebné pro zákonný obchodní účel či důvod, budou smazány nebo je můžeme anonymizovat nebo seskupit s dalšími informacemi tak, aby se staly neosobními.

Používáte-li služby Paysafe, budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud to bude nezbytné, abychom vám poskytovali služby podle vašeho výběru a jakéhokoli s nimi spojeného zákonného obchodního účelu. To obecně znamená, že budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy jste naším zákazníkem, a po určitou dobu poté.

Když náš vztah s vámi skončí, musíme si i nadále uchovat některé vaše osobní údaje po dobu, která závisí na právních a regulačních požadavcích země, ve které se nacházíte. Například vaše údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou místní zákony umožňují zahájit právní nárok (tzv. „promlčecí lhůta“), nebo tak dlouho, dokud to máme nařízeno na základě příkazu soudu, donucovacích orgánů nebo našich regulátorů.

Můžeme také pokračovat v marketingu a dále vám posílat přímý marketing při splnění místních zákonů a pokud jste proti tomuto marketingu nevznesli námitky.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte mnoho práv. Pokud si to přejete, můžete získat ke svým osobním údajům přístup nebo je opravovat či aktualizovat. Za určitých okolností nás můžete při uplatnění svých dalších práv také požádat o smazání vašich osobních údajů, vznést námitku proti jejich zpracování nebo dočasně omezit jejich zpracování. Kromě toho můžete požádat o přenos některých vašich osobních údajů na jiného poskytovatele služeb (tzv. přenositelnost dat).

Pokud nám udělíte souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli stáhnout. Odstoupení od vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před tímto vaším odstoupením, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů ke zpracování, než je tento souhlas. Například můžete zastavit jakoukoli marketingovou komunikaci, kterou vám posíláme, kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ ve zprávách, které přijímáte, nebo podle pokynů, které vám pokaždé poskytujeme, ale budeme vám dále posílat provozní nebo servisní zprávy týkající se vašich služeb Paysafe.

Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na zemi, odkud využíváte služby Paysafe, nemusíte mít k dispozici všechna výše uvedená práva. Mohou také existovat případy, kdy tato práva nelze prosadit: například nemůžete vznést námitku proti použití vašich údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo to slouží ke správě stížnosti; podobně nás nemůžete požádat o vymazání vašich údajů, pokud chcete pokračovat v používání našich služeb Paysafe Services nebo pokud jsou takové údaje nezbytné k zaznamenání našich smluvních jednání, jsou vyžadovány zákonem (například uchování opatření proti podvodům nebo identifikace a ověření zákazníka „poznej svého klienta“) nebo jejich účelem je obrana či prosazování zákonných práv a právních úkonů.

Máte vždy právo stěžovat si u orgánu pro ochranu údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů. Také můžete podat soudní žalobu na náhradu škody nebo újmy způsobené naším nedodržením právních předpisů o ochraně údajů.

Chcete-li se dozvědět více o svých právech nebo chcete-li je uplatnit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů v oddílu Kontaktujte nás.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

V některých případech může naše používání vašich osobních údajů vést k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), které vás právně ovlivňuje nebo vás jinak významně ovlivňuje.

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týkají, se provádějí automaticky na základě určení počítačem (pomocí softwarových algoritmů) bez našeho lidského přezkumu. Například využíváme automatizovaná rozhodnutí k hodnocení vaší úvěruschopnosti, pokud požádáte o některé služby Paysafe, nebo k provádění kontrol proti podvodům, jak je vysvětleno v části „K čemu používáme vaše osobní údaje“. Zavedli jsme opatření k ochraně práv a zájmů jednotlivců, jejichž osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování. Kromě toho, pokud používáte služby Paysafe v Evropské unii, když o vás rozhodneme automatizovaně, máte právo napadnout toto rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a požadovat lidské přezkoumání tohoto rozhodnutí. Toto právo můžete uplatnit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Paysafe bude zpracovávat pouze ty vaše osobní údaje, u kterých máme zákonnou pravomoc tak činit. Takové zákony se na různých územích liší a další konkrétní informace jsou k dispozici na vyžádání. Obecně společnost Paysafe bude tyto údaje zpracovávat buď:

 • Na základě vašeho souhlasu vám například budeme zasílat marketingové zprávy o produktech a službách v souladu s vašimi zájmy a preferencemi, pokud takový souhlas vyžaduje zákon.
 • Pokud je to nezbytné pro plnění nebo uzavření jakékoli smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, například s cílem poskytnout vám služby Paysafe, které jste si objednali.
 • Pokud má společnost Paysafe oprávněný zájem na zpracování dat za předpokladu, že takové zpracování neporušuje vaše práva a svobody vznést námitky proti takovému zpracování Například abychom vás informovali o vašem využívání služeb, zlepšovali a rozvíjeli naše služby a spravovali a vymáhali jakýkoli nárok.
 • Pokud má společnost Paysafe zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje nebo jinak potřebuje vaše osobní údaje k ochraně vašich důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob. Například v případě nutnosti souladu s pravidly stanovenými našimi regulátory.
 • Výjimečně můžeme vaše informace sdílet s třetí stranou, pokud je to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení požadují informace k vyšetřování trestného činu.

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pro jakoukoli konkrétní zpracovatelskou činnost, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás níže.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme naše zásady ochrany osobních údajů měnit. Učiníme-li podstatné změny v tom, jak budeme nakládat s vašimi údaji, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na tomto webu/portálu. Datum, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, je uvedeno v dolní části stránky. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně navštěvovat naše webové stránky/portál a v těchto zásadách ochrany osobních údajů vyhledáte veškeré změny. Pokud se však od nás zákonem požaduje, abychom vás upozornili na veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů a/nebo abychom si vyžádali váš souhlas se změnami našeho používání vašich osobních údajů, pak toto učiníme.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud takový odkaz navštívíte, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany soukromí a používání cookies a společnost Paysafe nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran.

GLOBÁLNÍ OZNÁMENÍ

Tyto zásady jsou v rozsahu své působnosti globální, ale není jejich záměrem, aby měly přednost před jakýmikoli zákonnými právy nebo zákazy na jakémkoli území, kde taková práva nebo zákazy převládají. V takovém případě práva a povinnosti stanovené v těchto zásadách budou platit pouze s výhradou změny podle kteréhokoliv příslušného místního zákona, který má přednost.

ZÁSTUPCE EU

Společnosti skupiny Paysafe, které mají sídlo mimo Evropskou unii, viz níže uvedený seznam, si za svého zástupce EU zvolily tento subjekt: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulharsko. Zástupce EU můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás níže.

ZÁSTUPCE UK

V rozsahu požadovaném Zákonem o Evropské unii (o vystoupení z Evropské unie) z roku 2018 nebo jinými právními předpisy týkajícími se „brexitu“ si společnosti skupiny Paysafe se sídlem mimo Spojené království, viz níže uvedený seznam, zvolily za svého zástupce ve Spojeném království tento subjekt: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Spojené království. Zástupce UK můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás níže.

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace související se společností Paysafe, na niž se tyto zásady vztahují, napište na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použijte oddíl Kontaktujte nás.

Informace o inspektorovi pro ochranu osobních údajů skupiny Paysafe jsou uvedeny níže a může být kontaktován prostřednictvím výše uvedeného odkazu Kontaktujte nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, Londýn, E17 4AU

Tyto zásady byly naposledy pozměněny dne 1. 10. 2019

RAKOUSKO

Payolution GmbH

Sídlo / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Vídeň
Registrační číslo společnosti / Firmenbuch: FN 359641i
Registrace vydaná soudem / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Sídlo / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Vídeň
Registrační číslo společnosti / Firmenbuch: FN 194434h
Registrace vydaná soudem / Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Sídlo / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Vídeň
Registrační číslo společnosti / Firmenbuch: FN 200580x
Registrace vydaná soudem / Registergericht: Handelsgericht Wien

BULHARSKO

Paysafe Bulgaria EOOD

Registrována v Bulharsku pod číslem společnosti 175274614 se sídlem v 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulharsko.

KANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Registrována v Kanadě pod číslem společnosti 771857 – 4 se sídlem v 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada.

NT Services Limited

Registrována v Albertě (Kanada) pod číslem společnosti 2010819585 se sídlem v Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Kanada.

Paysafe Technologies Inc.

Registrována v Kanadě pod číslem společnosti 771862 – 4 se sídlem v 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada.

EcomAccess Inc.

Registrována v Kanadě pod číslem společnosti 987838-6 se sídlem v 3500 de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Kanada

NĚMECKO

Skrill Services GmbH

Správní rada / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Sídlo / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Německo
Registrace vydaná soudem / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, pobočka Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adresa / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Německo
Registrační číslo společnosti / Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Sídlo Roßstraße 92, 40476, Dusseldorf, Německo

IRSKO

Paysafe Prepaid Services Limited

Sídlo / 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irsko

Paysafe Payment Solutions Limited

Sídlo / 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irsko

OSTROV MAN

Paysafe Group ltd

Registrována na Ostrově Man pod registračním číslem 109535C se sídlem v 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

ŠVÝCARSKO

paysafecard.com Schweiz GmbH

Registrována ve Švýcarsku pod číslem společnosti CHE-113.779.646. se sídlem v Business Village Luzern, Platz 6. Root 4. 6039 Švýcarsko. Spravována úřadem Swiss Financial Market Authority jako finanční zprostředkovatel.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Paysafe Processing Limited

Registrována v Anglii a Walesu pod registračním číslem společnosti 3202516 se sídlem v Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Registrována v Anglii a Walesu pod registračním číslem společnosti 04478861 se sídlem v Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Je spravována úřadem Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a na základě nařízení Electronic Money Regulations (nařízení o elektronických penězích) z roku 2011 (Ref: 900015) je tímto úřadem autorizována k vydávání elektronických peněz.

Prepaid Services Company Limited

Registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 05761861 se sídlem v 25 Canada Square, London E14 5LQ. Je spravována úřadem Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a na základě nařízení Electronic Money Regulations (nařízení o elektronických penězích) z roku 2011 (Ref: 900021) je tímto úřadem autorizována k vydávání elektronických peněz.

Skrill Limited

Registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04260907 se sídlem v 25 Canada Square, London E14 5LQ. Je spravována úřadem Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a na základě nařízení Electronic Money Regulations (nařízení o elektronických penězích) z roku 2011 (Ref: 900001) je tímto úřadem autorizována k vydávání elektronických peněz.

Skrill International Payments Limited

Registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04260907 se sídlem v 25 Canada Square, London E14 5LQ. Je spravována úřadem Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a je tímto úřadem autorizována jako platební instituce (referenční číslo 536371).

SPOJENÉ STÁTY

Paysafe Merchant Services Corp

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 4904974 se sídlem v 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 5388030 se sídlem v 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 5382574 se sídlem v 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Registrována v síti pro vymáhání finančních trestných činů (USA) jako registrovaný subjekt MSB pod registračním číslem MSB 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Registrována v Kalifornii (USA) pod číslem společnosti 200809510033 se sídlem v 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 5551112 se sídlem v 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 6390925 se sídlem v 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Registrována ve státě Delaware (USA) pod číslem společnosti 5551111 se sídlem v 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Skrill USA, Inc.

One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA.