Δηλωση περι προστασιας του ιδιωτικου απορρητου

Η τελευταία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε την 01/10/2019.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Paysafe, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες όπως Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill και NETELLER. Ο κατάλογος των εταιρειών Paysafe που συλλέγουν ή επεξεργάζονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση παρατίθενται στη συνέχεια. Κάθε αναφορά στην Paysafe (όπως «εμείς», «εμάς/ μας» ή «δικό μας/ δική μας») συμπεριλαμβάνει τις παραπάνω εταιρείες και κάθε σχετική συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, η Skrill USA, Inc., μια εταιρεία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA, βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την Paysafe στο πλαίσιο σύμβασης. Η Paysafe παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και άλλες υπηρεσίες στη Skrill USA, Inc και τους πελάτες της και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει πληροφορίες από αυτήν και θα ανταλλάσσει δεδομένα με τη Skrill USA, Inc στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο ή ενδεδειγμένο για τη λειτουργία της Paysafe και τη διαχείριση συναλλαγών και δεδομένων.

Κάθε αναφορά στο «εσείς / εσάς/ σας» στην παρούσα δήλωση παραπέμπει στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες Paysafe ή υποβάλλει αίτηση χρήσης αυτών των υπηρεσιών (όπως ορίζονται στη συνέχεια) είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνονται, σε σχέση με κάθε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, κάθε μεμονωμένος έμπορος και κάθε εντολέας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οικονομικοί διευθυντές, κάθε άλλος διευθυντής και στέλεχος, οι μέτοχοι, οι εταίροι και οι δικαιούχοι ενός πελάτη, καθώς και κάθε μέλος του προσωπικού με δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των υπηρεσιών Paysafe για λογαριασμό ενός πελάτη. 

Η Paysafe δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και θα λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με ασφάλεια, καθώς και ότι συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης της εταιρείας που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιείτε) ισχύει:

 • για τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/ της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τα παράθυρα πληρωμής της εταιρείας μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους, 
 • όταν υποβάλλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστών πελατών, βάσει πόντων ή άλλως («Επιβράβευση Πιστών Πελατών» ή «Προωθητική Ενέργεια»),
 • για τη χρήση λογισμικού, καθώς και τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές που παρέχει η Paysafe, και 
 • για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων SMS, καθώς και για κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία μέσω διαδικτύου (web chat), επικοινωνία μέσω ιστότοπου/ πύλης και άλλες μορφές επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Συλλογικά, όλες αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες Paysafe»

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο θα τις διαχειριζόμαστε. Η Paysafe εφαρμόζει μια «πολυεπίπεδη προσέγγιση» για να καταστήσει κατανοητές τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, σύμφωνα με τις συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλουμε προσπάθειες να σας παρέχουμε κατ’ αρχάς τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο με τη μορφή μιας «συνοπτικής» δήλωσης περί ιδιωτικού απορρήτου. Αυτή, ωστόσο, είναι η αναλυτική μας δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, η οποία αποσαφηνίζει πλήρως τις πρακτικές μας για την προστασία των δεδομένων και στην οποία υπάρχει σύνδεσμος προς τη συνοπτική δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Επικοινωνήστε μαζί μας στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου παρατίθενται στο τέλος της παρούσας δήλωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Πληροφορίες προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός μόνο προσώπου, άμεσα ή έμμεσα.

Η Paysafe συλλέγει επίσης πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα ή μπορεί να ανωνυμοποιεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να καθίστανται μη προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που δεν παρέχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα. Η Paysafe μπορεί να συλλέγει, να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα για κάθε εύλογο επιχειρηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές για εμπορικούς σκοπούς, όπως για την ανάλυση τάσεων και τη χρήση αναλύσεων δεδομένων για την απόκτηση πείρας και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με πρότυπα πράξεων πληρωμής και χρήσης των υπηρεσιών.

Στο βαθμό που οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου internet (IP) (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία και, όποτε η εν λόγω εθνική νομοθεσία είναι εφαρμοστέα στις υπηρεσίες Paysafe, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, καθώς και ότι η παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και στις δύο περιπτώσεις και θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως. 

Συλλογή των πληροφοριών σας

Προβαίνουμε στη συλλογή των παρακάτω πληροφοριών με τους εξής τρόπους:

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων) που μας παρέχετε όταν εσείς (ή η επιχείρησή σας) ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για τις υπηρεσίες Paysafe, κάνετε εγγραφή για τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία Paysafe, όταν αποστέλλετε ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες σε εμάς κατά τη χρήση των υπηρεσιών Paysafe, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης ή τηλεφώνου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να αφορούν ή να σχετίζονται με εσάς ή τους πελάτες σας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση τιμολόγησης, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή/και φωτογραφία, διεύθυνση, εθνικότητα και χώρα διανομής, 
 • αριθμός κύριου λογαριασμού κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας, κωδικό CVC (κωδικός επαλήθευσης κάρτας), στοιχεία της τράπεζας ή/και του εκδότη της κάρτας, 
 • πληροφορίες σχετικά με είδη που αγοράζονται, όπως τον τόπο αγοράς, την αξία, την ώρα και τυχόν σχόλια που υποβάλλονται σε σχέση με την εν λόγω αγορά, καθώς και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με ταξίδια όταν εσείς ή ο πελάτης σας πραγματοποιείτε συναλλαγές για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
 • πόντους ή επιβραβεύσεις που αποκομίζονται ή εξαγοράζονται στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος πιστών πελατών,
 • φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις της Paysafe στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, για διανομή σε συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, καθώς και σε δικό μας διαφημιστικό υλικό για μελλοντικές εκδηλώσεις, και
 • κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα σχετικά με εσάς: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες οποτεδήποτε επικοινωνείτε με την Paysafe, όπως για παράδειγμα μέσω «cookies» ή παρεμφερών τεχνολογιών. Λαμβάνουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες Paysafe ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχει η Paysafe ή που παρέχεται για λογαριασμό της Paysafe σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες που χρησιμοποιούν την Paysafe και συναλλάσσονται με αυτήν, από πού προέρχονται και πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αναλυτικούς σκοπούς της εταιρείας μας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις προσθηκών του προγράμματος περιήγησής σας, η πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος, 
 • πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή σχετικά με το αν ανοίξατε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς την πλήρη διεύθυνση Ενιαίων Εντοπιστών Πόρων (URL) κατά την περιήγησή σε ιστοσελίδες προς, μέσω και από τον ιστότοπό μας (όπως ημερομηνία και ώρα), προϊόντα και υπηρεσίες που προβάλατε ή για τα οποία κάνατε αναζήτηση, χρόνους απόκρισης σελίδας, σφάλματα λήψης, διάρκεια επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και περάσματα ποντικού) και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την έξοδο από τον ιστότοπο και οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies της εταιρείας μας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών μας: Αν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές για κινητά ή επιτραπέζιο υπολογιστή που παρέχει η Paysafe, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τη συσκευή σας ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικό το πότε πραγματοποιείται μια πράξη πληρωμής). Κάποιες συσκευές επιτρέπουν σε εφαρμογές την πρόσβαση σε πληροφορίες με βάση τη θέση σε πραγματικό χρόνο (π.χ. GPS) Οι εφαρμογές μας για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές ενδέχεται να συλλέγουν τις εν λόγων πληροφορίες από την κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη λήψη ή τη χρήση των εφαρμογών μας, αν η πρόσβαση στην υπηρεσία εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Όταν απαιτείται, θα καταβάλλουμε πάντοτε προσπάθειες να σας ενημερώνουμε στην περίπτωση σκοπεύουμε να συλλέξουμε πληροφορίες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο και, όποτε απαιτείται από τη νομοθεσία, θα εξασφαλίζουμε τη συναίνεσή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για ελέγχους δέουσας επιμέλειας της εταιρείας μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τα συναλλακτικά πρότυπα και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές ανακοινώσεις: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά εσάς και τη χρήση υπηρεσιών Paysafe που κάνετε όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας, όπως στις περιπτώσεις που ανοίγετε μηνύματα από εμάς καθώς και από τη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωριστικών (γνωστά ως «αποτυπώματα συσκευής»), για παράδειγμα, διευθύνσεις ΙΡ ή αριθμούς τηλεφώνου.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε στενά με τρίτα μέρη όπως εξωτερικοί εταίροι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους και υπεργολάβους κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης, με διαφημιστικά δίκτυα, φορείς παροχής αναλύσεων, φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης πληροφοριών, οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης, και λαμβάνουμε πληροφορίες από αυτούς. Η χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης αναλύεται περαιτέρω στη συνέχεια. Ενδέχεται επίσης να ελέγχουμε δημόσια σχόλια και απόψεις που αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Twitter) προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας καθώς και την παροχή και την ανάπτυξη Υπηρεσιών Paysafe.

Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα Αν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα, οφείλετε να τους έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων (για παράδειγμα, αποστέλλοντάς τους την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου) και να διασφαλίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να τις παρέχετε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες Paysafe σε εσάς και την επιχείρησή σας, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή σε χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα σε σχέση με τις υπηρεσίες Paysafe που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφουμε και παρακολουθούμε στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε εσείς (ή/και οι πελάτες σας) σε σχέση με τις υπηρεσίες Paysafe, προβαίνουμε σε αναλύσεις και υποβάλλουμε αναφορές σχετικά με τον τρόπο που εσείς (ή/και οι πελάτες σας) χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε υπηρεσίες πιστών πελατών, διευκολύνουμε τη συλλογή ή την εξαγορά πόντων ή άλλων νομισματικών μονάδων ανταμοιβής σε σχέση με οποιοδήποτε πρόγραμμα πιστών πελατών, σας ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές ή βελτιώσεις στον ιστότοπό μας ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά, για τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων/ πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που εισαγάγετε σε φόρμες τις οποίες, ωστόσο, δεν μας υποβάλλετε, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου/ των ιστότοπων/ πυλών μας και για να επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πελατών που σχετίζονται με τις εν λόγω φόρμες, Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Για τη διαχείριση και την επιβολή των δικαιωμάτων μας, των όρων χρήσης ή άλλων συμβάσεων που έχουμε συνάψει με εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), καθώς και για τη διαχείριση οποιωνδήποτε περιστατικών αμφισβήτησης συναλλαγών, ανταμοιβών ή πόντων, τη διαχείριση, διερεύνηση και επίλυση καταγγελιών ή την είσπραξη οφειλών ή σε σχέση με αφερεγγυότητάς σας,
 • Για τη διαχείριση και των περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων μας και θέματα συμβατικών όρων. Αν υποβάλετε αίτηση για κάποιο από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μας, ενδέχεται να προβούμε σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής σας θέσης (ή/και της επιχείρησής σας), στο βαθμό που αυτό προβλέπεται στους ισχύοντες όρους χρήσης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει επίσης κάθε συνδεδεμένο μέρος, όπως τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους εντολείς. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται λαμβάνοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες από και με οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης. Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει κάθε πρόσωπο με το οποίο κατέχετε κοινό λογαριασμό ή έχετε παρόμοια οικονομική σχέση. Αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται από κοινού και δεν υφίσταται ήδη τέτοια σύνδεση, αυτή μπορεί να δημιουργηθεί στη συνέχεια. Αυτοί οι σύνδεσμοι θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να υποβάλετε μια «δήλωση αποσύνδεσης» στους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Πληροφοριακά, αυτοί οι οργανισμοί θα καταγράφουν τα αιτήματά μας για παροχή πληροφοριών, τα οποία θα μπορούν να βλέπουν και άλλες εταιρείες που υποβάλουν τα δικά τους αιτήματα παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, και στο αρχείο πιστοληπτικού ιστορικού σας θα τίθεται ένα «διακριτικό», είτε γίνετε δεκτός ως πελάτης είτε όχι. Αν είστε μέλος ΔΣ, θα ζητάμε επιβεβαίωση από οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ότι η διεύθυνση κατοικίας που δηλώσατε είναι ίδια με αυτή που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό μητρώο εταιρειών (όπου χρειάζεται). Επιπλέον, όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε στους εν λόγω οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας. Αν δεν αποπληρώσετε την οφειλή σας στο ακέραιο και εγκαίρως, οι οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα καταχωρίσουν την ανεξόφλητη οφειλή και ενδέχεται να κοινοποιήσουν αυτήν την πληροφορία σε άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν παρόμοιους ελέγχους με τους δικούς μας. Τα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο των εν λόγω οργανισμών επί 6 έτη μετά το κλείσιμό τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν διακανονιστεί από εσάς όχι. Αν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας,
 • Για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων και πράξεων απάτης ή για τη παροχή συνδρομής σε άλλα πρόσωπα για τους εν λόγω σκοπούς, καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε συμβατικούς όρους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή κάθε σχετικής ή απαραίτητης πληροφορίας με τρίτα μέρη για τους εν λόγω σκοπούς. Η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας) και την παρακολούθηση των συναλλαγών ή/και των θέσεών σας για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων κινήσεων που απαιτούν διερεύνηση ή άλλως την ανάλυση χαρακτηριστικών και αξιολόγηση του ενδεχόμενου να τελεστεί πράξη απάτης. Ενδέχεται να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών. Εκτός αυτού, αν μας παράσχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή αν διαπιστώσουμε ή υποπτευτούμε πράξη απάτης ή εγκληματική πράξη, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε φορείς και οργανισμούς πρόληψης της απάτης καθώς και σε διωκτικές αρχές και παρόμοιους φορείς, και ενδέχεται να αποφασίσουμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • Για την πρόληψη ή τον περιορισμό κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης, την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να ζητήσουμε την άποψή σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον/τους ιστότοπο(-ούς) μας. Όσον αφορά τις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παρεμφερείς δραστηριότητες, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω σκοπούς ανεξαρτήτως αν έχετε γίνει αποδεκτός για την λήψη υπηρεσιών Paysafe ή συνεχίζετε να λαμβάνετε υπηρεσίες Paysafe. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες εμπορικής προώθησης ή προβολής από την Paysafe, μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής αυτών των μηνυμάτων. Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος διατίθενται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας».
 • Για τη συμμόρφωση με την τοπική και εθνική νομοθεσία.
 • Για τη συμμόρφωση με αιτήματα που λαμβάνονται από διωκτικές και κανονιστικές αρχές για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους έχετε ή είχατε συναλλαγές, για την τεκμηρίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων αυτών ή άλλων προσώπων, για παράδειγμα προκειμένου να συνδράμουμε τις εν λόγω αρχές ή άλλους οργανισμούς στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, και
 • Για τη συμμόρφωση με τους κανόνες συστημάτων καρτών.

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για δημοσίευση ή προβολή σε περιοχές του ιστότοπου/ της πύλης που είναι προσβάσιμες στο κοινό ή που μεταδίδονται σε άλλους χρήστες του ιστότοπου/ της πύλης ή σε τρίτα μέρη, αντιλαμβάνεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από κάθε τρίτο μέρος το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες αναρτώνται από εσάς με δική σας ευθύνη και πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν γνωστοποιούμε σε κανένα πρόσωπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, με εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και:

 • Εντός του Ομίλου Paysafe προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή των υπηρεσιών μας και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους δικούς μας εσωτερικούς πελάτες, καθώς και για αναλυτικούς σκοπούς και σκοπούς πληροφόρησης.
 • Οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται βάσει οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή άλλη σύμβαση) όπως ορίζεται παραπάνω. Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Υπηρεσίες πρόληψης της απάτης όπως περιγράφονται παραπάνω, όπως οι Action Fraud, Financial Fraud Action και Financial Fraud Bureau και άλλους οργανισμούς που μας συνδράμουν στη διαχείριση των κινδύνων απάτης και των επιχειρηματικών κινδύνων.
 • Τρίτα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται βάσει οποιωνδήποτε όρων χρήσης ή άλλης σύμβασης), συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιδρύματος σε οποίο εσείς (ή η επιχείρησή σας) τηρείτε τον/τους τραπεζικό(-ούς) λογαριασμό(-ούς) σας και τα συστήματα καρτών που διέπουν την έκδοση και χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, αγοράς ή άλλων καρτών πληρωμών, εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται πληρωμές και το οποίο δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Paysafe για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του οποίου η Paysafe δεν φέρει ευθύνη,
 • Τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών που μας συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών Paysafe, όπως την επεξεργασία εντολών, την εκτέλεση εντολών, διεκπεραίωση πληρωμών, τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ασφάλειας, τομέα και απάτης, καθώς και σε δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημοσκόπησης που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Paysafe,
 • Όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Paysafe μπορεί να υποχρεούται βάσει νόμου να διαβιβάσει πληροφορίες που σας αφορούν σε ρυθμιστικές αρχές και διωκτικές αρχές παγκοσμίως ή όταν άλλως αποφασίσουμε ότι ενδείκνυται ή είναι απαραίτητο να το πράξουμε. Αυτές οι γνωστοποιήσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αιτήματα κρατικών ή δημοσίων αρχών ή εμπορικών οργανισμών με τους οποίους μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο απάτης ή για σκοπούς επίλυσης διαφορών ή νομικών διαδικασιών, εθνικής ασφάλειας ή όποτε κρίνουμε ότι είναι προς το εθνικό ή το δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε, Κατά κανόνα, η Paysafe δεν θα αμφισβητεί την επίδοση δικαστικών ή παρόμοιων διαταγών που απαιτούν γνωστοποίηση.
 • Μεταβιβάσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Η Paysafe μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή την πώληση επιχειρηματικών μονάδων ή συνδεδεμένων εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μεταβιβάζουμε τις πληροφοριών πελατών ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Χωρίς περιορισμό στα προαναφερθέντα, αν η επιχείρησή μας συνάψει συμφωνία σύστασης κοινοπραξίας με άλλη επιχείρηση ή αν πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς μας εταίρους ή ιδιοκτήτες και Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ενημερώνουμε τον παραλήπτη ότι οι πληροφορίες σας πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Η Paysafe βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Skrill USA, Inc One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA και, συνεπώς, ενδέχεται επίσης να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την εν λόγω εταιρεία στο βαθμό που κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο για να διευκολύνονται οι συναλλαγές πελατών της Skrill Ltd (ή άλλων εταιρειών του ομίλου Paysafe) για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα λιανικής ή άλλους εμπόρους που έχουν συνάψει σύμβαση με τη Skrill USA, Inc (ή άλλες σχετικές εταιρείες της Paysafe). Η δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της Skrill USA, Inc διατίθεται μέσω των συνδέσμων «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση , και
 • Με την άδειά σας, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς για τους οποίους μας παρέχετε ειδική άδεια.

Εκτός αν απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της και όπως αναλύεται παραπάνω, η Paysafe δεν πωλεί, μισθώνει, ανταλλάσσει ή γνωστοποιεί άλλως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες της σε τρίτα μέρη για εμπορικούς σκοπούς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συζητήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλες επικοινωνίες μαζί σας ενδέχεται να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται για κανονιστικούς σκοπούς, σκοπούς ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας, μπορεί να βρίσκονται σε λειτουργία κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), συστήματα ελέγχου της πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας, υγειονομικούς σκοπούς και σκοπούς προστασίας και διαχείρισης γραφείου.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εμείς, οι φορείς που μας παρέχουν υπηρεσίες και άλλα μέρη με τα οποία ενδέχεται να ανταλλάσουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα (όπως προαναφέρεται) μπορεί να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας διαμονής σας. Ενδέχεται επίσης να τις επεξεργάζεται προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ και της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν, το οποίο εργάζεται για εμάς ή κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση παραγγελιών, την επεξεργασία πληροφοριών πληρωμής και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή των υπηρεσιών Paysafe. Τα πρότυπα ασφάλειας αυτών χωρών μπορεί να διαφέρουν (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην είναι τόσο αυστηρά) από εκείνα που ισχύουν στη χώρα που διαμένετε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας των δεδομένων, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε κατάλληλες διασφαλίσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων είναι νόμιμες. Γενικά, η Paysafe χρησιμοποιεί «πρότυπες ρήτρες» εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε συνάπτει συμφωνίες με τρίτους παραλήπτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ που λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ με σκοπό την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ. Περιστασιακά, όταν ο παραλήπτης βρίσκεται στις ΗΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιούμε την Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής με εταιρείες που ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς.

ΠΩΣ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα σκοπός των οποίων είναι η προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και γνωστοποίηση.

Ωστόσο, η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών σας εξαρτάται και από εσάς. Αν σας έχουμε δώσει (ή αν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου/ της πύλης μας ή σε εφαρμογές για κινητές και παρόμοιες συσκευές, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανένα πρόσωπο. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Η Paysafe θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες που λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο εισαγάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και αντιλαμβάνεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος(-η) για κάθε χρήση και κάθε ενέργεια που μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού σας. Οφείλετε να ενημερώνετε αμέσως την Paysafe σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που έχετε μας παράσχει. 

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας παρά μόνο εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ασφαλούς καναλιού που παρέχεται από εμάς. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα χρονικά διαστήματα που τηρούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται με βάση τη φύση και το είδος των πληροφοριών, την υπηρεσία Paysafe και τη χώρα στην οποία παρέχονται, καθώς και κάθε τοπική νομική ή κανονιστική απαίτηση. Γενικά, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή λόγους, οι πληροφορίες σας θα διαγράφονται ή μπορεί να ανωνυμοποιούνται ή να ενοποιούνται με άλλες πληροφορίες ώστε να καθίστανται μη προσωπικές.

Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Paysafe, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει και κάθε σχετικό νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό. Γενικά, αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα είστε πελάτες μας και για μια πρόσθετη χρονική περίοδο στη συνέχεια.

Μετά τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για κάποιο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας που βρίσκεστε. Για παράδειγμα, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία για την έναρξη μιας νομικής αξίωσης (οι «νόμοι περί παραγραφής» όπως αποκαλούνται) ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε διαταχθεί να τις διατηρήσουμε βάσει δικαστικής εντολής ή απόφαση διωκτικών αρχών ή της ρυθμιστική αρχή μας.

Μπορεί επίσης να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες εμπορικής προώθηση και να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), με την επιφύλαξη των διατάξεων της τοπικής νομοθεσίας και όποτε δεν έχετε αντιρρήσεις στη λήψη τέτοιων μηνυμάτων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Υπάρχουν πολλά δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους ή να επιβάλλετε προσωρινά περιορισμούς στην επεξεργασία τους ενώ ασκείτε τα υπόλοιπα δικαιώματά σας. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά ορισμένων πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών (η «φορητότητα των δεδομένων» όπως αποκαλείται).

Όποτε μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση, ούτε θα επηρεάζει την επεξεργασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους και όχι βάσει συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» ή «Κατάργηση» στα μηνύματα που λαμβάνετε ή σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχουμε κάθε φορά. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε επιχειρησιακά και υπηρεσιακά μηνύματα σχετικά τις υπηρεσίες Paysafe που χρησιμοποιείτε.

Έχετε υπ' όψιν ότι, ανάλογα με τη χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Paysafe, όλα τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς. Επίσης, μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων: Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή για τη διαχείριση μιας καταγγελίας. Ομοίως, δεν μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Paysafe ή όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την καταγραφή των συμβατικών μας σχέσεων, απαιτούνται από τη νομοθεσία (για παράδειγμα, η διατήρηση για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης ή απαιτήσεις «γνωρίστε τον πελάτη σας», ταυτοποίησης και επαλήθευσης) ή για σκοπούς υπεράσπισης ή διεκδίκησης νόμιμων δικαιωμάτων και για νομικές ενέργειες.

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη για να ζητήσετε την αποκατάσταση της ζημίας ή της αναστάτωση που προκλήθηκε από την αδυναμία συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή αν επιθυμείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς μπορεί να οδηγήσει στην λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων (όπως η κατάρτιση προφίλ), οι οποίες έχουν νομικό αντίκτυπο ή σας επηρεάζουν σημαντικά κατ' ανάλογο τρόπο.

Ως «αυτοματοποιημένη απόφαση» νοείται κάθε απόφαση που σας αφορά, η οποία λαμβάνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς επανεξέταση με ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για ορισμένες υπηρεσίες Paysafe ή για τη διενέργεια ελέγχων καταπολέμησης της απάτης, όπως προαναφέρεται στην ενότητα «Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα». Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων προσώπων των οποίων οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Paysafe στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση που σας αφορά, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέτασή της με ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Paysafe θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον έχουμε νόμιμη άδεια να το πράξουμε. Οι σχετικοί νόμοι ποικίλλουν στις διαφορετικές επικράτειες και περαιτέρω συγκεκριμένες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Γενικά, η Paysafe θα προβαίνει στην επεξεργασία είτε:

 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για να σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα τα ενδιαφέρονται και τις προτιμήσεις σας, όποτε η εν λόγω συγκατάθεση απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Όταν απαιτείται για την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, για παράδειγμα, για την παροχή των υπηρεσιών Paysafe για τις οποίες έχετε κάνει εγγραφή.
 • Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης σας στην εν λόγω επεξεργασία. Για παράδειγμα, για την ενημέρωσή σας σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, τη βελτίωση ή την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση και αναγκαστική εκτέλεση κάθε απαίτησης.
 • Όταν η Paysafe έχει νομική υποχρέωση να συλλέγει τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα ή άλλως όταν οι πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή εκείνων άλλων προσώπων ή Για παράδειγμα, όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλει η ρυθμιστική αρχή μας ή
 • Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να προβούμε σε ανταλλαγή των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα με κάποιο τρίτο μέρος όταν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον, για παράδειγμα, όταν διωκτικές αρχές ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης.

Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε τροποποίηση της δήλωσής μας περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα σας ενημερώνουμε με ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο/ στην παρούσα πύλη. Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε τελευταία φορά η δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι επισκέπτεστε περιοδικά τον ιστότοπο/ την πύλη μας, καθώς και ότι ελέγχετε την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Ωστόσο, αν είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να σας παρέχουμε προειδοποίηση σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας δήλωσης περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου ή/και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τυχόν αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, τότε θα το πράττουμε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών, των διαφημιζόμενων και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε κάποιον από αυτούς τους συνδέσμους, έχετε υπ' όψιν ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και πολιτικές για τα cookies και η Paysafe δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

Η παρούσα δήλωση είναι παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά δεν έχει σκοπό να υπερισχύει οποιωνδήποτε νομικών δικαιωμάτων ή απαγορεύσεων σε κάθε επικράτεια στην οποία υπερισχύουν τα εν λόγω δικαιώματα ή οι απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν τροποποιήσεων σύμφωνα με οποιαδήποτε υπερισχύουσα εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατρέξτε στον κατάλογο παρακάτω, έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στην ΕΕ την ακόλουθη οντότητα: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgaria. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Στο βαθμό που απαιτείται από την πράξη περί αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 [European Union (Withdrawal) Act 2018], ή άλλης νομοθεσίας σχετικής με το «Brexit» οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ανατρέξτε στον κατάλογο παρακάτω, έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την ακόλουθη οντότητα: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, United Kingdom. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με την ένδειξη «Υπ' όψιν του Τμήματος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου» ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας του Ιδιωτικού Απορρήτου του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 01/10/2019

ΑΥΣΤΡΙΑ

Payolution GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 359641i
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 194434h
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 200580x
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Paysafe Bulgaria EOOD

Εταιρεία καταχωρισμένη στη Βουλγαρία με αριθμό μητρώου 175274614 και έδρα στη διεύθυνση 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Paysafe Merchant Services Inc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 771857 – 4 και έδρα στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αλβέρτα (Καναδάς) με αριθμό μητρώου 2010819585 και έδρα στη διεύθυνση Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 771862 – 4 και έδρα στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 987838-6 και έδρα στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Skrill Services GmbH

Διοικητικό Συμβούλιο / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, Υποκατάστημα της Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Διεύθυνση/ Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Αριθμός μητρώου εταιρειών/ Firmenbuch: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Έδρα/ Roßstraße 92, 40476, Dusseldorf, Germany

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Paysafe Financial Services Limited

Έδρα / 626671, Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper, Dublin 4, Ireland.

Paysafe Payment Solutions Limited

Έδρα / 626665, Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper, Dublin 4, Ireland.

ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ

Paysafe Group plc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στη Νήσο Μαν με αριθμό μητρώου 109535C και έδρα στη διεύθυνση 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, IM1 2LF.

ΕΛΒΕΤΙΑ

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Ελβετία με αριθμό μητρώου CHE-113.779.646 και έδρα στη διεύθυνση Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Switzerland. Είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Εποπτείας της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς της Ελβετίας (Swiss Financial Market Authority) ως χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Paysafe Processing Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 3202516 και έδρα στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04478861 και έδρα στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των κανονισμών περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 (FRN: 900015) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος

Prepaid Services Company Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 05761861 και έδρα στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των κανονισμών περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 (FRN: 900021) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Skrill Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04260907 και έδρα στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των κανονισμών περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 (FRN: 900001) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Skrill International Payments Limited

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04260907 και έδρα στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (the Financial Conduct Authority) ως ίδρυμα πληρωμών (αριθμός μητρώου 536371).

ΗΠΑ

Paysafe Merchant Services Inc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 4904974 και έδρα στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5388030 και έδρα στη διεύθυνση 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5382574 και έδρα στη διεύθυνση 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Είναι εγγεγραμμένη στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ [US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)] ως Εγγεγραμμένη Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (MSB Registrant) με αριθμό μητρώου MSB 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 200809510033 και έδρα στη διεύθυνση 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5551112 και έδρα στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 6390925 και έδρα στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Εταιρεία καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5551111 και έδρα στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Skrill USA, Inc.

One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA.