Καλωσήρθατε στη Skrill.

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες πληρωμών μας όπως ορίζονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο των Όρων χρήσης για την διευκόλυνσή σας.

Scroll down

1. ΓΙΑ ΤΗΝ SKRILL

1.1. Το σήμα κατατεθέν Skrill είναι της εταιρίας Skrill Limited, επιχείρηση που λειτουργεί υπό το Δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την Αρχή Χρηματοοικονομικών συμπεριφοράς Financial Conduct Authority (FCA) βάσει των Κανονισμών περί Ηλεκτρονικού Χρήματος 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων. Ο αριθμός μητρώου μας στην FCA για ηλεκτρονικά χρήματα είναι 900001.

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν το άνοιγμα, τη χρήση και το κλείσιμο του λογαριασμού σας στη Skrill. Μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας και κάθε σχετικό όρο αναφερόμενο σε αυτήν, συνιστούν τη νομική σχέση μεταξύ υμών και ημών. Για τη χρήση επιπρόσθετων υπηρεσιών, ενδέχεται να χρειαστεί να αποδεχθείτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες όταν υποβάλλετε αίτημα για τις εν λόγω υπηρεσίες ή όταν τις χρησιμοποιείτε. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε και να φυλάξετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων Χρήσης για μελλοντική αναφορά. Μπορείτε πάντοτε να δείτε τους ενημερωμένους Όρους Χρήσης στον Ιστότοπό μας.

2.2. Σας συνιστούμε επίσης να διαβάσετε τις απαντήσεις στις ‘Συχνές Ερωτήσεις’, διατυπωμένες στον Ιστότοπό μας.

2.3. Ανάλογα με τον τύπο του Skrill λογαριασμού που έχετε, επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν, όπως θα σας κοινοποιούνται την κατάλληλη στιγμή.

 

3. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ SKRILL

3.1. Ο λογαριασμός σας στη Skrill είναι λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος ο οποίος σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές.

3.2. Τα ηλεκτρονικά χρήματα στο Skrill λογαριασμό σας εκδίδονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Οδηγία 2009/110/EE της Σεπτεμβρίου 2009) και τη σχετική εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

3.3. Ο λογαριασμός σας στη Skrill εκφράζεται στο νόμισμα της επιλογής σας από την κατάσταση με τα διαθέσιμα νομίσματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το νόμισμα στο λογαριασμό σας στη Skrill αφού έχετε επιχειρήσει να επεξεργαστείτε μια πληρωμή.

3.4. Σύμφωνα με το άρ. 7, τα ηλεκτρονικά χρήματα που διατηρούνται στο λογαριασμό σας στη Skrill δεν λήγουν, αλλά δεν τοκίζονται.

3.5. Έχετε το δικαίωμα να πραγματοποιήσετε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό σας στη Skrill ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητηθεί προηγουμένως να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό ανάληψης, αλλά τα χρήματα στο Skrill λογαριασμό σας θα πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των ισχυόντων τελών ανάληψης. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ανάληψης όταν υποβάλλετε το αίτημα ανάληψης.

3.6. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, αναγνωρίζετε ότι το Πρόγραμμα Αποζημίωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΗΒ (FSCS) δεν ισχύει για το λογαριασμό σας στη Skrill. Στην απίθανη περίπτωση όπου καταστούμε αφερέγγυα, ενδέχεται να χάσετε τα ηλεκτρονικά χρήματα που διατηρούνται στο Skrill λογαριασμό σας. Ωστόσο, τηρούμε αυστηρά τις νομικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ηλεκτρονικού Χρήματος 2009/110/EE και της εθνικής νομοθεσίας του ΗΒ που έχουν ως στόχο να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ρευστότητα των χρημάτων που κατατίθενται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε τα χρήματα των πελατών μας, επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας.

3.7. Τα ηλεκτρονικά χρήματα σε ένα λογαριασμό της Skrill ανήκουν στο άτομο ή τη νομική οντότητα που εγγράφεται ως κάτοχος του Skrill λογαριασμού. Κανένα άλλο άτομο, πέραν του κατόχου του Skrill λογαριασμού, δεν έχει κανένα δικαίωμα σε χρήματα που διατηρούνται σε ένα λογαριασμό της Skrill, παρά μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. Δεν μπορείτε να αναθέσετε ή να μεταβιβάσετε το λογαριασμό σας στη Skrill σε οποιονδήποτε τρίτο ή να εκχωρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο έννομο συμφέρον επ’ αυτού.

3.8. Ο λογαριασμός σας στη Skrill ενδέχεται να υπόκειται σε όρια φόρτωσης, πληρωμών και ανάληψης, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, την κατάσταση επαλήθευσης του λογαριασμού σας στη Skrill και άλλους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψην να θέσουμε περιορισμούς από καιρό εις καρού κατά την διακριτική μας ευχέρεια.

 4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ SKRILL ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

4.1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών μας, θα πρέπει προηγουμένως να ανοίξετε ένα λογαριασμό στη Skrill δηλώνοντας τα στοιχεία σας στον Ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, θα χρειαστεί να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας και θα πρέπει να έχετε νομική βάση να αποδεχτείτε την ίδια. Εάν ζητήσετε επιπρόσθετες υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

4.2. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είστε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και ανοίγοντας έναν Λογαριασμό στη Skrill δηλώνετε ότι είστε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα για τα οποία θέτουμε διαφορετικό όριο ηλικίας. Ενδέχεται να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή αποδεικτικό της ηλικίας σας.

4.3. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν Λογαριασμό Skrill εκτός κι εάν εγκρίνουμε ρητά το άνοιγμα επιπλέον λογαριασμών.

4.4. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο ένα λογαριασμό στη Skrill, εφόσον κάτι τέτοιο είναι νόμιμο στη χώρα διαμονής σας. Ανοίγοντας ένα Skrill λογαριασμό, δεσμεύεστε και εγγυάστε απέναντί μας ότι με το άνοιγμα Skrill λογαριασμού δεν παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ισχύει για εσάς. Θα μας αποζημιώνετε έναντι οποιασδήποτε απώλειας ενδέχεται να υποστούμε σε περίπτωση αθέτησης της παρούσας ενότητας από την πλευρά σας.

4.5. Όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν θα πρέπει να είναι ακριβή και αληθή.

4.6. Μπορείτε να προσθέσετε εργαλεία πληρωμών (όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές κάρτες) στο λογαριασμό σας στη Skrill μόνο εφόσον είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος του εν λόγω εργαλείου πληρωμής. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και θα αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια προσθήκης εργαλείου πληρωμής του οποίου δεν είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος ως σκόπιμη πράξη.

4.7. Κατά τη διαδικασία έγγραφης θα ερωτηθείτε εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στη Skrill για ιδιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε πρόθεση να χρησιμοποιήσετε το Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να μας το αναφέρετε, ακόμη και εάν τον χρησιμοποιήσετε και για ιδιωτικούς σκοπούς. Εάν έχετε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσετε το Skrill λογαριασμό σας αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν κάποια στιγμή στο μέλλον τον χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Χρησιμοποιείτε τον Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς εάν λαμβάνετε πληρωμές για ή χάριν εμπορικής δραστηριότητάς σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε, κατά την αιτιολογημένη μας κρίση, εάν χρησιμοποιείτε τον Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Εάν χρησιμοποιείτε τον Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από αυτούς τους Όρους χρήσης, δεσμεύεστε και από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για Εμπόρους. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία εάν μια δραστηριότητα αποτελεί εμπορική δραστηριότητα ή όχι, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

4.8. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του ανοίγματος του λογαριασμού σας στη Skrill, μπορείτε να κλείσετε το Skrill λογαριασμό σας χωρίς καμία επιβάρυνση, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ωστόσο, εάν έχετε φορτώσει χρήματα στο λογαριασμό σας στη Skrill, ενδέχεται να χρειαστεί να μας παράσχετε έγγραφα ταυτοποίησης προτού μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ανάληψη των χρημάτων. Τα χρήματα συναλλαγών και τα τέλη συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν προτού κλείσετε το Skrill λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που δεν μπορούν να ανακληθούν και που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού) δεν επιστρέφονται.

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ SKRILL ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

5.1. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι τα στοιχεία που καταγράφονται στο λογαριασμό σας στη Skrill είναι πάντοτε ακριβή και ενημερωμένα και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει εξαιτίας της αδυναμίας σας να το πράξετε. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας ή να μας παράσχετε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά.

5.2. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 19 με πληροφορίες ή ειδοποιήσεις σε σχέση με το Skrill λογαριασμό σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά την ομαλή λειτουργία του Skrill λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο Skrill λογαριασμό σας και να ανακτάτε και να διαβάζετε τα μηνύματα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας εγκαίρως. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από δική σας αδυναμία να το πράξετε.

5.3. Οι φορτώσεις χρημάτων, οι εισερχόμενες πληρωμές, οι εξερχόμενες πληρωμές και οι αναλήψεις χρημάτων εμφανίζονται στο online ιστορικό συναλλαγών σας μαζί με τα τέλη που χρεώνονται. Κάθε συναλλαγή διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό συναλλαγής και εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγής. Πρέπει να αναφέρετε αυτό το αναγνωριστικό αριθμό συναλλαγής όταν επικοινωνείτε μαζί μας για συγκεκριμένη συναλλαγή. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας και το ιστορικό συναλλαγών σας. Θα πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε παρατυπία ή να αποσαφηνίσετε οποιοδήποτε ερώτημά σας το συντομότερο δυνατό, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

5.4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρακάτω, προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για επιστροφή χρημάτων λόγω μη εξουσιοδοτημένης ή εσφαλμένα ολοκληρωμένης συναλλαγής πληρωμής στο Λογαριασμό Skrill που διαθέτετε, θα πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις υποπέσει στην αντίληψή σας η μη εξουσιοδοτημένη ή η εσφαλμένα ολοκληρωμένη συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία πίστωσης της συναλλαγής.

 

 

6. ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΤΗ SKRILL

6.1. Θα πρέπει να λάβετε τα λογικά μέτρα προστασίας να διατηρείτε ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης του Skrill λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή και να μην τον αποκαλύψετε ποτέ σε κανέναν. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να δηλώστε τον κωδικό πρόσβασής σας είτε σε εμάς είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Θα πρέπει να μας αναφέρετε οποιοδήποτε μήνυμα λάβετε ή οποιονδήποτε ιστότοπο επισκεφθείτε που σας ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας, πέραν του Ιστότοπου της Skrill ή μιας πύλης πληρωμών της Skrill σε έναν εμπορικό ιστότοπο. Εάν έχετε αμφιβολία για την αυθεντικότητα ενός ιστότοπου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Σας συνιστούμε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας τακτικά (τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες – έξι (6) μήνες) για να μειώσετε τον κίνδυνο ανεπιθύμητης πρόσβασης στον Skrill λογαριασμό σας. Επίσης, σας συνιστούμε να μην επιλέγετε κωδικό πρόσβασης που μπορεί εύκολα να μαντέψει κάποιος από πληροφορίες που ενδέχεται να γνωρίζει ή να έχει συγκεντρώσει για εσάς, ή να επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που έχει νόημα. Δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέπετε σε κανένα την πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας ή να επιτρέπετε επίβλεψη ενώ εσείς προσβαίνετε στον λογαριασμό σας.

6.2. Εάν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη ή υποψία για τον Skrill λογαριασμό σας ότι έχει πραγματοποιηθεί απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή άλλη παραβίαση των στοιχείων σύνδεσής σας, του κωδικού πρόσβασης ή άλλου χαρακτηριστικού ασφαλείας, συμβουλεύεστε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την επερχόμενη γνώση οποιασδήποτε απώλεια, κλοπή, υπεξαίερση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Skrill λογαριασμού σας, στοιχεία σύνδεσης ή κάθε άλλο στοιχείο ασφάλειας. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση να μας ειδοποιήσετε ενδέχεται όχι μόνο να επηρεάσει την ασφάλεια του Skrill λογαριασμού σας, αλλά και να έχει ως αποτέλεσμα να φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ενδέχεται να προκύψει. Εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος άλλος είχε πρόσβαση στο Skrill λογαριασμό σας, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό.

6.3. Διατηρούμε το δικαίωμα αναστολής του Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε ή περιορισμού με άλλα μέσα της λειτουργικότητάς του, για βάσιμους λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια του Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε ή με κάποιο από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτού ή εφόσον έχουμε βάσιμες υποψίες ότι έχει προκύψει μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση του Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε ή ότι έχει παραβιαστεί κάποιο από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εν λόγω λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες αναστολής ή περιορισμού και για τους λόγους που επιβάλλουν τις ενέργειες αυτές εκ των προτέρων ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά από την επιβολή της αναστολής ή του περιορισμού, εκτός από την περίπτωση όπου η ενημέρωσή σας αντίκειται στο νόμο ή παραβιάζει τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας της εταιρείας μας. Η αναστολή και/ή ο περιορισμός θα αίρονται το συντομότερο δυνατό αφού παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που επέβαλαν την αντίστοιχη ενέργεια αναστολής και/ή περιορισμού.

6.4. Θα πρέπει να μεριμνήσετε ευλόγως ώστε να διασφαλίσετε ότι όλοι οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι ασφαλείς και ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτούς, καθώς η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης ή οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με την ασφάλεια του Skrill λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που παραβιαστεί οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας στη Skrill, θα πρέπει να επικοινωνήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της γνώσης του περιστατικού με την Εξυπηρέτηση Πελατών, καθώς και με το φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

6.5. Ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή δημόσιας ή κοινής χρήσης ή προσωπικής χρήσεως για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στη Skrill, θα πρέπει πάντα να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης ούτε διατηρούνται κρυφά ή καταγράφονται με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης ή κωδικών πρόσβασης από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

6.6. Επιπρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας και θα πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτές μόλις σας γνωστοποιηθούν.

 

7. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ SKRILL ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

7.1. Μπορείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας στη Skrill ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

7.2. Αν στο Λογαριασμό Skrill που διαθέτετε υπάρχει υπόλοιπο κατά το κλείσιμό του, θα σας ζητηθεί να κάνετε ανάληψη των κεφαλαίων σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο ο Λογαριασμός Skrill που διαθέτετε θα είναι προσβάσιμος μόνο για ανάληψη του υπολειπόμενου κεφαλαίου. Μετά το πέρας της χρονικής αυτής περιόδου δεν θα είναι εφικτή η πρόσβασή σας στο Λογαριασμό Skrill αλλά θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη των υπολειπόμενων κεφαλαίων αφού επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητήσετε να σας σταλούν τα κεφάλαια με τρόπο εύλογα αποδεκτό για την εταιρεία μας. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε στην εν λόγω ενέργεια εντός περιόδου έξι ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του Λογαριασμού Skrill ωστόσο σας συνιστούμε να κάνετε την ανάληψη των υπολειπόμενων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό καθώς δεν πρόκειται να τοκιστούν για όσο διάστημα παραμένουν στο Λογαριασμό Skrill. Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τη διατήρηση της προστασίας του Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6, δεν παύουν να ισχύουν.

7.3. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης κάθε απαραίτητου ελέγχου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες πριν από την εξουσιοδότηση κάθε ανάληψης των κεφαλαίων σας, καθώς επίσης και όταν πρόκειται να σας επιστραφούν κεφάλαια μετά από το κλείσιμο του Λογαριασμού σας στην Skrill. 

 

 

8. ΦΟΡΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

8.1. Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα από την Ιστοσελίδα μας, συνδεόμενος με τον Skrill λογαριασμό σας και ακολουθώντας τις οδηγίες κατάθεσης. Ενδέχεται να έχετε διαφορετικές μεθόδους κατάθεσης αναλόγως των μέσων πληρωμής που έχετε καταχωρήσει στον στον Skrill λογαριασμό σας και των διαθεσιμών μεθόδων για την χώρα διαμονής σας. Οι μέθοδοι φόρτωσης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (για παράδειγμα, ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για να φορτώσετε χρήματα ή τρίτα μέρη - πάροχοι υπηρεσιών απευθείας τραπεζικών συναλλαγών) και δεν αποτελούν μέρος της υπηρεσίας μας. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση οποιασδήποτε ειδικά μεθόδου φόρτωσης εφικτή και μπορούμε να αλλάξουμε ή να διακόψουμε την αποδοχή οποιασδήποτε μεθόδου πληρωμής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να ακολουθήσουμε την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18. Παρά την παράγραφο του άρ. 8.7 δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τη φορτωθείσα πληρωμή έως ότου ληφθούν τα χρήματα από μας.

8.2. Μπορεί να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας ή να ολοκληρώσετε άλλες δραστηριότητες τις οποίες ενδέχεται εύλογα να απαιτήσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δέουσα εξουσιοδότηση για μια συναλλαγή φόρτωσης.

8.3. Εάν επιλέξετε μια μέθοδο φόρτωσης χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο πληρωμής το οποίο ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα αντιστροφής χρέωσης όπως (ενδεικτικά) οι πιστωτικές κάρτες, οι χρεωστικές κάρτες ή η άμεση χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης πέραν των περιπτώσεων ανεξουσιοδοτημένης χρήσης του εργαλείου πληρωμής ή της περίπτωσης παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από εμάς, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να έχετε το δικαίωμα ανάκτησης του ποσού που φορτώθηκε. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να προβείτε σε αντιστροφή χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής φόρτωσης ή να επιτρέψετε αντιστροφή χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής φόρτωσης για λόγους για τους οποίους δεν φέρουμε ευθύνη, όπως αντιδικίες, ενδεικτικά, με εμπόρους για τη μη παραλαβή αγαθών ή υπηρεσιών ή ανεπαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του εργαλείου πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε τα τέλη και τις χρεώσεις που προέκυψαν σε σχέση με τέτοιου είδους αντιστροφές χρέωσης και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτήθηκε για την αμφισβήτησή της. Μπορούμε επίσης να σας χρεώσουμε τέλη αντιστροφής χρέωσης ύψους 25 ευρώ.

8.4. Μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν έμπορο που εσείς επιθυμείτε να πληρώνετε μέσω εμάς τακτικά (π.χ. για κάποια υπηρεσία συνδρομής) να χρεώνει τον λογαριασμό σας στη Skrill για κάθε επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε το μέσο πληρωμής (π.χ. την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό) το οποίο χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την αρχική πληρωμή, και για κάθε επόμενη πληρωμή. Για να ακυρώσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές στο μέλλον, θα πρέπει (α) να επικοινωνήσετε μαζί μας και (β) να ειδοποιήσετε τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες πως έχετε ακυρώσει την επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Δεν θα πρέπει να ακυρώσετε ή να αναστείλετε με άλλο τρόπο τις εν λόγω επαναλαμβανόμενες συναλλαγές επικοινωνώντας μόνο με τον εκδότη του μέσου πληρωμών (π.χ. τον πάροχο ή την τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας σας) χωρίς να ακολουθήσετε τα βήματα ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8.4. Σύμφωνα με το άρθρο 8.5, δεν φέρουμε ευθύνη για επαναλαμβανόμενες πληρωμές, οι οποίες εκτελούνται προτού μας ενημερώσετε για την ακύρωση και εφόσον το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας στη Skrill καταστεί αρνητικό λόγω των συγκεκριμένων πληρωμών, θα έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε το εν λόγω ποσό στην εταιρεία μας.

8.5. Θα επιστρέψουμε το ποσό κάθε παλιάς επαναλαμβανόμενης πληρωμής η οποία είχε εκτελεστεί από τον έμπορο ή μέσω αυτού υπό τους όρους ότι (α) η αρχική εξουσιοδότηση που δόθηκε σε εμάς ή στον έμπορο δεν καθόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερέβη το ποσό που θα μπορούσατε λογικά να αναμένετε λαμβάνοντας υπόψη το μοτίβο προηγούμενων εξόδων σας και τις συνθήκες της περίπτωσης. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ανάλογη επιστροφή χρημάτων εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία που τα κεφάλαια χρεώθηκαν από το Λογαριασμό σας στη Skrill. Αποδέχεστε να παράσχετε όποιες πληροφορίες μας είναι ευλόγως απαραίτητες για να εξακριβώσουμε κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιστροφή καταβληθέντων, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν άρθρο 8.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά από την παραλαβή αιτήματος επιστροφής καταβληθέντων ή, κατά περίπτωση, μετά από την παραλαβή περαιτέρω πληροφοριών που σας έχουμε ζητήσει, θα σας καταβάλλουμε το συνολικό ποσό της πληρωμής ή θα σας γνωστοποιήσουμε το αιτιολογικό της άρνησης επιστροφής του ποσού της πληρωμής ενημερώνοντας σας για το δικαίωμα σας να αποταθείτε σχετικώς στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή (λεπτομέρειες στην ενότητα 22) εφόσον δεν αποδεχτείτε το παρεχόμενο αιτιολογικό.

8.6. Αν μετά από αμφισβήτηση συναλλαγής ή αντιλογισμό συναλλαγής φόρτωσης κεφαλαίων προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας στη Skrill, θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο καταθέτοντας επαρκή κεφάλαια στο Λογαριασμό σας στη Skrill. Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει παραβίαση των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης. Η εξόφληση του αρνητικού υπολοίπου έχει άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις ή να προβούμε σε άλλες ενέργειες είσπραξης οφειλών όπως είναι μεταξύ άλλων η σχετική ανάθεση σε εταιρεία είσπραξης οφειλών ή σε δικηγόρους ή η επιλογή της δικαστικής οδού. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε τις δαπάνες με τις οποίες εύλογα θα επιβαρυνθούμε από τις συναφείς προσπάθειες είσπραξης ή εκτέλεσης οφειλών.

8.7. Τα κεφάλαια που φορτώνετε πιστώνονται στο Λογαριασμό σας στη Skrill όταν έχουν ληφθεί από εμάς. Ορισμένες συναλλαγές φόρτωσης, όπως αυτές που εκτελούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, με άμεση χρέωση λογαριασμού ή άμεση τραπεζική συναλλαγή πιστώνονται άμεσα στο Λογαριασμό σας στη Skrill, αλλά ενδέχεται να γίνει αντιλογισμός στην περίπτωση που τα εν λόγω κεφάλαια δεν παραληφθούν εκ μέρους μας εντός εύλογου χρόνου και τότε αφαιρούμε την εν λόγω συναλλαγή αντιλογισμού από το υπόλοιπό σας στο Λογαριασμό σας στη Skrill. Αν το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας στη Skrill δεν επαρκεί, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την εξόφληση.

8.8. Για τους σκοπούς της συναλλαγής φόρτωσης με χρήση μέσου πληρωμών, είμαστε αποδέκτης πληρωμής και όχι πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

8.9. Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε φόρτωση μέσω εργαλείου πληρωμής, εάν δεν είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος του εν λόγω εργαλείου πληρωμής. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και θα αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης ενός εργαλείου πληρωμής του οποίου δεν είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος ως σκόπιμη πράξη. Μετ’ επιφυλάξεως της απαίτησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν μας ζητηθεί να επιστρέψουμε χρήματα που φορτώθηκαν από εργαλείο πληρωμής το οποίο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά σας, ενδέχεται να σας χρεώσουμε διοικητικά τέλη ύψους 10 ευρώ για κάθε επιστροφή.

8.10. Οι φορτώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια φόρτωσης εξαιτίας απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα εν λόγω όρια ορίζονται δυναμικά, ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας και τη μέθοδο φόρτωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας τα όρια φόρτωσής σας ενδέχεται να είναι υψηλότερα από τα όρια ανάληψης ή δαπανών. Μπορείτε να ελέγξετε τα εν λόγω όρια ανά πάσα στιγμή στη σχετική ενότητα του προφίλ του Skrill λογαριασμού σας.

8.11. Οι φορτώσεις υπόκεινται σε τέλη φόρτωσης και τέλη μετατροπής νομίσματος ανάλογα με τη μέθοδο φόρτωσης και το εργαλείο πληρωμής που επιλέγεται. Ανατρέξτε στο άρθρο 14 για λεπτομέρειες.

 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

9.1. Για την αποστολή μιας πληρωμής απαιτείται η εξουσιοδότηση της πληρωμής με τα στοιχεία σύνδεσής σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Ενδέχεται επίσης να σας ρωτήσουμε επιπρόσθετες ερωτήσεις ασφαλείας που σχετίζονται με εσάς ή το Skrill λογαριασμό σας. Εάν ο Skrill Λογαριασμός σας προστατεύεται από πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως τα κλειδιά κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας παρέχονται μαζί με τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Εάν ο Skrill λογαριασμός σας είναι ενεργοποιημένος για την πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών, η διαδικασία πραγματοποίησης των εν λόγω πληρωμών θα σας γνωστοποιείται στο σχετικό εγχειρίδιο ενσωμάτωσης.

9.2. Κάθε παραλήπτης μιας πληρωμής που επιθυμείτε να αποστείλετε μέσω εμάς θα πρέπει να διαθέτει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.3. Εάν σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη, θα πρέπει να προσέξετε ιδιαιτέρως να πληκτρολογήσετε σωστά την ακριβή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία επιθυμείτε να αποστείλετε χρήματα. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μοναδικό αναγνωριστικό προκειμένου να καθορίσει τον προτιθέμενο παραλήπτη της πληρωμής την οποία μας δίνετε εντολή να επεξεργαστούμε. Άλλα στοιχεία που μας παρέχετε μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ενδέχεται να αγνοηθούν και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα κάνετε κατά την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.

9.4. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προτιθέμενου παραλήπτη είναι εγγεγραμμένη σε εμάς, τα χρήματα θα πιστώνονται αμέσως στο λογαριασμό της Skrill που είναι συσχετισμένος με την εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης της Skrill όπως περιγράφεται στο άρθρο 13. Μόλις πιστωθούν τα χρήματα στο Skrill λογαριασμό του παραλήπτη, η συναλλαγή καθίσταται μη αναστρέψιμη.

9.5. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη δεν είναι εγγεγραμμένη σε εμάς, θα αποστείλουμε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για τον τρόπο διεκδίκησης και λήψης της πληρωμής. Εάν ο παραλήπτης δεν διεκδικήσει την πληρωμή εντός 14 ημερών η συναλλαγή θα ακυρωθεί και τα χρήματα θα επιστρέφονται σε εσάς. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συναλλαγή ανά πάσα στιγμή, εάν τα χρήματα δεν έχουν ακόμη πιστωθεί στο λογαριασμό του αποδέκτη στη Skrill. Για να ακυρώσετε μια συναλλαγή, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη Skrill, να εντοπίσετε τη σχετική συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών σας και να επιλέξετε «Ακύρωση».

9.6. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές δημιουργώντας μια εντολή επαναλαμβανόμενης πληρωμής στο Skrill λογαριασμό σας. Μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή επαναλαμβανόμενης πληρωμής για μελλοντικές πληρωμές ανά πάσα στιγμή, πραγματοποιώντας σύνδεση στο Skrill λογαριασμό σας και διαγράφοντάς την. Δεν θα είστε σε θέση να ακυρώσετε συναλλαγές που έχουν ήδη πιστωθεί στον παραλήπτη.

9.7. Οι πληρωμές υπόκεινται σε όρια πληρωμών λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα εν λόγω όρια ορίζονται δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας. Μπορείτε να ελέγξετε τα εν λόγω όρια ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του Skrill λογαριασμού σας. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα όριά σας επαρκούν για να καλύψετε την πληρωμή που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, καθώς και οποιαδήποτε ισχύοντα τέλη, συμπεριλαμβανομένων των τελών υπηρεσίας και των τελών μετατροπής νομίσματος. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο παραλήπτης μιας πληρωμής ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε όρια δαπανών και όρια ανάληψης και ότι αυτό ενδέχεται να επηρεάζει την πρόσβαση του παραλήπτη στα χρήματα που σκοπεύετε να αποστείλετε.

9.8. Η αποστολή πληρωμών υπόκειται σε τέλη και χρεώσεις μετατροπής νομίσματος ανάλογα με τον τύπο της πληρωμής που πραγματοποιείτε και τον τύπο του Skrill λογαριασμού που διατηρείτε. Ανατρέξτε στο άρθρο 14 για λεπτομέρειες.

 

10. ΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1. Εάν λάβετε χρήματα στο λογαριασμό σας στη Skrill, θα σας αποστείλουμε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα εμφανίσουμε την πληρωμή ως ‘Συναλλαγή λήψης χρημάτων’ στο ιστορικό των συναλλαγών σας. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις εισερχόμενες πληρωμές με τα δικά σας αρχεία.

10.2. Πρέπει να λάβετε υπόψην ότι η λήψη πληρωμών στο Skrill λογαριασμό σας δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν μπορούν να ανακληθούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αντιστρέψουμε μια πληρωμή σε περίπτωση που ο πληρωτής ή η τράπεζα του πληρωτή ή η υπηρεσία πληρωμών αντιχρεώσει ή αντέστρεψε με άλλο τρόπο (ή υπάρχει η λογική πιθανότητα να αντιχρεώσει ή να αντιστρέψει με άλλο τρόπο) κάποια φόρτωση ή άλλη πληρωμή που χρησιμοποιήθηκε για να προωθηθεί η πληρωμή προς εσάς.

10.3. Εάν ένα άτομο έλαβε ειδοποίηση πληρωμής από εμάς επισημαίνοντας ότι κάποιος του έχει αποστείλει χρήματα σε μια διεύθυνση e-mail η οποία δεν είναι καταχωρημένη, δεν θα του πιστώνεται η πληρωμή, έως ότου ζητηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στην ειδοποίηση μέσω e-mail. Έως τότε, δεν θα υπάρχει καμία συμβατική ή διαμεσολαβητική σχέση μεταξύ εμάς και του προτιθέμενου παραλήπτη. Τα χρήματα εξακολουθούν να ανήκουν στον αποστολέα.

10.4. Μπορείτε να ζητήσετε πληρωμή από κάποιον χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ‘Απαίτησης χρημάτων’ στο Skrill λογαριασμό σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία μόνο για αναμφισβήτητα ποσά που σας οφείλει ένα άτομο και τα οποία είναι πληρωτέα στο σύνολό τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία άνω της μίας φοράς για την ίδια πληρωμή. Η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο είσπραξης οφειλών ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εάν το άτομο το οποίο σας οφείλει την πληρωμή σας ζητήσει να μη χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ‘Απαίτησης χρημάτων’ της Skrill προκειμένου να απαιτήσετε την πληρωμή από εκείνον, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με το εν λόγω αίτημα, ανεξαρτήτως της αιτίας του αιτήματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με το άτομο από το οποίο απαιτείτε τα χρήματα. Απαγορεύεται αυστηρώς να ζητήσετε χρήματα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ‘Απαίτησης χρημάτων’ με τον Skrill λογαριασμό από κάποιον ο οποίος

 • δεν σας οφείλει το αιτούμενο ποσό,
 • ο οποίος δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό στη Skrill (για παράδειγμα, ανήλικοι), ή
 • ο οποίος δεν έχει δώσει ή έχει αποσύρει τη συγκατάθεσή του/της να λαμβάνει αίτημα πληρωμής μέσω της υπηρεσίας ‘Απαίτησης χρημάτων’,

και θα έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε οποιαδήποτε αποζημίωση για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από την αθέτηση της εν λόγω απαγόρευσης του παρόντος.

10.5. Η λήψη πληρωμών υπόκειται σε χρεώσεις και τέλη μετατροπής νομίσματος, ανάλογα με τον τύπο της πληρωμής που λαμβάνετε και τον τύπο του Skrill λογαριασμού που έχετε. Ανατρέξτε στο άρθρο 14 για λεπτομέρειες. 


11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

11.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ή η λήψη πληρωμών ως αντίτιμο για την πώληση ή την προμήθεια:

 • Προϊόντων καπνού
 • Συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Ναρκωτικών ουσιών και σύνεργων ναρκωτικών ουσιών
 • Όπλων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς μαχαιριών, όπλων, πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών)
 • Αποκωδικοποιητών δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης
 • Πορνογραφικού υλικού, υλικού ενηλίκων, υλικού που περιέχει βία, μίσος, ρατσισμό ή το περιεχόμενο του οποίου θεωρείται προσβλητικό
 • Κυβερνητικών ταυτοτήτων και αδειών, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων και μικροαντικειμένων και οποιοδήποτε άλλο πλαστό προϊόν
 • Μη αδειοδοτημένων λαχειοφόρων ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς της χρήσης των ή συμμετοχής σε παρανόμους οίκους στοιχηματισμού)
 • Μη αδιοδοτημένων υπηρεσιών φιλανθρωπιών
 • Προϊόντων που ενισχύουν ή διευκολύνουν την παρανομία
 • Προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο έμπορο και δεν περιορίζονται στις αγορές συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Προωθήσεων τρίτων μερών ή συλλογής προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Πολυεπίπεδων υπηρεσιών προώθησης, πυραμιδικών πωλήσεων ή προγραμμάτων ponzi, προγραμμάτων matrix ή άλλων προγραμμάτων «γρήγορου πλουτισμού» ή επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης
 • Αγαθών ή υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
 • Μη κωδικοποιημένα/κακώς κωδικοποιημένα παίγνια
 • Πληρωμές για χρονομεριστικές μισθώσεις ή για προκαταβολές ακινήτων (μετά ή κατά την περάτωσή τους)

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών προσθέτοντας τέτοιες κατηγορίες είτε σε αυτούς τους Όρους χρήσης ή σε μια αποδεκτή πολιτική που θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα.

11.2. Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση πληρωμών ή η λήψη πληρωμών από άτομα ή οντότητες που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, των παιχνιδιών καζίνο και των παιχνιδιών πόκερ. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τον Λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή ή να αρνηθούμε να εκτελέσουμε ή να αντιστρέψουμε κάποια συναλλαγή εάν πιστεύουμε πως άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό της Skrill για ή σε σύνδεση με παράνομες συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών. Στις χώρες όπου είναι παράνομα τα τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Τουρκία, η Κίνα, η Μαλαισία και το Ισραήλ. Η λίστα είναι ενδεικτική και αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές που μπορεί να θεωρηθούν παράνομες στη δικαιοδοσία στην οποία ανήκετε.

11.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας εάν διαμένετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω χώρες: Αφγανιστάν, Ερυθραία, Κούβα, Ιράκ, Ιράν, Κιργιστάν, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, ή Συρία. Η λίστα είναι ενδεικτική και παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια η δυνατότητα να αποφασίσετε να διακόψετε ή να περιορίσετε τις υπηρεσίες μας σε άλλες χώρες οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τον Skrill Λογαριασμό που διαθέτετε οποιαδήποτε στιγμή εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου ή για να συμμορφωθούμε με τις συστάσεις που εκδίδονται από τη σχετική κυβερνητική αρχή ή το αναγνωρισμένο σώμα για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

11.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Skrill λογαριασμού σας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Skrill Λογαριασμό ως απόπειρα κατάχρησης, εκμετάλλευσης ή παράκαμψης των περιορισμών χρήσης που επιβάλλονται από κάποιον έμπορο για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

11.5. Μπορείτε να δέχεστε πληρωμές μόνο για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων μετά από έγκρισή μας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι εν λόγω κατηγορίες επιχειρήσεων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

 • ανταλλακτήρια ή επιχειρήσεις αποστολής εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των bureaux de change, των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και των υπηρεσιών αγοράς ταξιδιωτικών επιταγών,
 • την είσπραξη δωρεών οποιασδήποτε μορφής ή πληρωμών σε φιλανθρωπικές ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις,
 • την πραγματοποίηση συναλλαγών σε φυσικούς πόρους όπως κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους,
 • ζωντανή ροή δεδομένων
 • την πώληση ή προμήθεια αλκοολούχων ποτών, ή
 • την πώληση ή προμήθεια συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών φαρμακευτικών προϊόντων, ή
 • οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επιχειρήσεων δημοσιεύεται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης στον Ιστότοπο από καιρό εις καιρού.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, κατηγορίες επιχειρήσεων που απαιτούν έγκριση προσθέτοντας τέτοιες κατηγορίες είτε σε αυτούς τους Όρους χρήσης ή σε μια αποδεκτή πολιτική που θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα.

11.6. Εάν πραγματοποιήσετε ή επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 11 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 11.5, διατηρούμε το δικαίωμα να:

 • ανακαλέσουμε τη συναλλαγή, και/ή
 • να κλείσουμε ή να αναστείλουμε το Skrill λογαριασμό σας, και/ή
 • να αναφέρουμε τη συναλλαγή στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου, και/ή
 • να απαιτήσουμε αποζημίωση από εσάς, και
 • να σας χρεώσουμε διοικητικά τέλη ύψους έως και 150 ευρώ σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.


11.7. Αποτελεί δική σας ευθύνη και όχι δική μας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι αποστέλλετε πληρωμές ή λαμβάνετε πληρωμές αποκλειστικά από άτομα ή οντότητες για την πώληση ή την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών τα οποία μπορείτε να παρέχετε ή να λαμβάνετε σύμφωνα με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο και κανονισμό. Το γεγονός και μόνο ότι ένα άτομο ή μια οντότητα δέχεται πληρωμές μέσω εμάς δεν αποτελεί ένδειξη για τη νομιμότητα της προμήθειας ή της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών του. Εάν έχετε αμφιβολία για τη νομιμότητα μιας προμήθειας ή αγοράς, θα πρέπει να μην προχωρήσετε στην πληρωμή σας.

 

12. ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

12.1. Μπορείτε να ζητήσετε ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που διατηρείτε στο Skrill λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Skrill λογαριασμό σας, να επιλέξετε μια μέθοδο ανάληψης και να εισαγάγετε το ποσό της ανάληψης. Οι μέθοδοι ανάληψης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται, τουλάχιστον εν μέρει, από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τρίτα μέρη (για παράδειγμα, η τράπεζα στην οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό). Δεν εγγυόμεθα τη διαθεσιμότητα κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης και μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές ή να διακόψουμε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 εφόσον παραμένει τουλάχιστον μία μέθοδος ανάληψης διαθέσιμη σε εσάς. Όπου η πληρωμή ανάληψης λαμβάνεται από εσάς μέσω της άλλου πάροχου υπηρεσιών πληρωμών (όπως η τράπεζα στην οποία διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό), δεν ευθυνόμαστε για την πληρωμή ανάληψης από τη στιγμή που τα χρήματα της ανάληψης παραληφθούν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιείτε.

12.2. Ο Skrill λογαριασμός σας υπόκειται σε όρια ανάληψης. Τα εν λόγω όρια προσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με τον τύπο των εγγράφων ταυτοποίησης που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε να ελέγξετε τα όρια ανάληψης ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του Skrill λογαριασμού σας. Προτού φορτώσετε χρήματα στο Skrill λογαριασμό σας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα τρέχοντα όρια ανάληψης και δαπανών σας αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ανάληψης και δαπανών, καθώς δεν μπορούμε νόμιμα να σας επιτρέψουμε να υπερβείτε αυτά τα όρια.

12.3. Εάν το αίτημα ανάληψής σας υπερβαίνει το τρέχον όριο, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας και αντ’ αυτού να σας ζητήσουμε να μας αποστείλετε έγγραφα που επαληθεύουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας προτού επιτρέψουμε την ανάληψη χρημάτων ή να σας ζητήσουμε να συνεργαστείτε μαζί μας για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

12.4. Οι αναλήψεις υπόκεινται σε τέλη ανάληψης και τέλη μετατροπής νομίσματος, ανάλογα με τη μέθοδο ανάληψης και το εργαλείο πληρωμής που επιλέγεται. Ανατρέξτε στο άρθρο 14 για λεπτομέρειες.

12.5. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής ανάληψης, αποτελούμε πληρωτής και όχι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

12.6. Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό ή άλλο εργαλείο πληρωμής εάν δεν είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και θα αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης ενός εργαλείου πληρωμής του οποίου δεν είστε ο ονομαζόμενος κάτοχος ως σκόπιμη πράξη. Μετ’ επιφυλάξεως της απαίτησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν μας ζητηθεί να διερευνήσουμε μια ανάληψη προς ένα εργαλείο πληρωμής που δεν έχει εκδοθεί στο όνομά σας, ενδέχεται να σας χρεώσουμε διοικητικά τέλη ύψους έως 10 ευρώ.

12.7. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισάγετε όταν πραγματοποιείτε ανάληψη χρημάτων είναι σωστά και πλήρη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για χρήματα που αποστέλλονται κατόπιν ανάληψης σε εσφαλμένο εργαλείο πληρωμής εφόσον αυτό οφείλεται στην παροχή λανθασμένων στοιχείων πληρωμής από την πλευρά σας. Όταν πραγματοποιείτε ανάληψη σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός sort, ο κωδικός IBAN και/ή ο κωδικός BIC/SWIFT είναι σωστά. Εάν έχετε πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων σε λανθασμένο εργαλείο πληρωμής, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα χρήματα. Ωστόσο, θα σας χρεώσουμε διοικητικά τέλη ύψους έως 25 ευρώ για το σκοπό αυτό και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα είναι επιτυχείς.

 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΗΣ SKRILL

13.1. Οι πληρωμές μέσω εμάς μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησής μας. Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε μια πληρωμή σε έναν παραλήπτη με την προϋπόθεση να εγκριθεί η συναλλαγή από εσάς αργότερα.

13.2. Για τη χρήση της Υπηρεσίας Χρηματικής Εγγύησης ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Υπηρεσία Χρηματικής Εγγύησης διατίθενται στο Διαδικτυακό τόπο. Αν επιλέξετε πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας Χρηματικής Εγγύησης, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την Υπηρεσία Χρηματικής Εγγύησης παράλληλα με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης.

13.3. Our Escrow service is not provided as part of the Skrill iT money transfer service where the recipient does not have a Skrill Account and therefore sections 13.1 and 13.2 shall not apply to that money transfer service.

 

14. ΤΕΛΗ

14.1. Τα τέλη εξαρτώνται από το εάν χρησιμοποιείτε το Skrill λογαριασμό σας για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

14.2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τις χρεώσεις συναλλαγών στην Ενότητα ‘Αμοιβές’ στην της Ιστοσελίδας μας. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις για Skrill λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς κατά τα εφαρμοσμένους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.7. Πρέπει να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη και να κρατήσετε ένα αντίγραφο της ενότητας ‘Αμοιβών’ μαζί με ένα αντίγραφο αυτών των Όρων χρήσης. Προς διευκρίνιση, η κατηγορία ‘Αμοιβές’ αποτελεί μέρος των παρόντων. Οι χρεώσεις υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 18. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να επιβάλλουμε επιπλέον χρεώσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 8.3, 8.9, 11.6, 12.6 και 12.7.

14.3. Οι συναλλαγές σας ενδέχεται να υπόκεινται σε μετατροπές νομισμάτων. Εάν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή από το λογαριασμό σας στη Skrill που έχει ενεργοποιηθεί σε ένα νόμισμα σε ένα λογαριασμό στη Skrill που έχει ενεργοποιηθεί σε άλλο νόμισμα, θα σας ζητηθεί είτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή στο νόμισμα του δικού σας Skrill λογαριασμού είτε σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Εάν επιλέξετε το νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας, ο παραλήπτης θα καταβάλει τε τέλη μετατροπής στο νόμισμα του δικού του Skrill λογαριασμού. Εάν επιλέξετε το νόμισμα του Skrill λογαριασμού του παραλήπτη, θα καταβάλετε τα τέλη μετατροπής στο νόμισμα της πληρωμής. Εάν επιλέξετε ένα νόμισμα που δεν αντιστοιχεί ούτε στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας ούτε στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού του παραλήπτη, θα καταβάλετε τα τέλη μετατροπής στο νόμισμα της πληρωμής και ο αποδέκτης θα καταβάλει τα τέλη μετατροπής του νομίσματος πληρωμής στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού του/της.

14.4. Για κάθε μετατροπή συναλλάγματος, θα εφαρμόζουμε τις εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες χονδρικής, οι οποίες ενημερώνονται τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλαγές στις ισοτιμίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς ειδοποίηση. Θα χρεώνουμε προμήθεια συναλλάγματος, η οποία επίσης εμφανίζεται στην ενότητα «Χρεώσεις» του Δικτυακού τόπου και εκφράζεται ως ποσοστό που χρεώνεται πλέον της προμήθειας συναλλαγής.

14.5. Τα τέλη μας εκφράζονται είτε ως ποσοστό της συναλλαγής είτε ως πάγιο ποσό σε ευρώ. Όπου εμφανίζονται πάγια τέλη σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν τα τέλη αφαιρούνται από ένα υπόλοιπο ή μια συναλλαγή που πραγματοποιείται σε διαφορετικό νόμισμα, το ποσό των τελών σε ευρώ θα μετατρέπεται στα αντίστοιχα τέλη στο άλλο νόμισμα, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μετατροπής της Skrill διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ‘Επιβαρύνσεις μετατροπής νομίσματος’ στην ενότητα ‘Αμοιβές’ κατά τη χρονική στιγμή της αφαίρεσης. Δεν χρεώνουμε τέλη συναλλάγματος για τη νομισματική μετατροπή των τελών.

14.6. Τα τέλη που πρέπει να καταβάλλετε θα σας αφαιρούνται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στη Skrill και εσείς μας εξουσιοδοτήτε να προβούμε σε αυτό. Τα τέλη συναλλαγής θα χρεώνονται όταν εκτελείται η συναλλαγή. Εάν το υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας δεν επαρκεί για την κάλυψη των τελών, ενδέχεται να αρνηθούμε την εκτέλεση της πληρωμής. Τα τέλη ανάκλησης ή αντιστροφής χρέωσης θα αφαιρούνται όταν προκύπτουν.

14.7. Εάν η αφαίρεση των τελών οδηγήσει σε αρνητικό υπόλοιπο Skrill λογαριασμού, θα σας ζητηθεί να καταβάλλετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο, φορτώνοντας επαρκή χρήματα στο λογαριασμό σας στη Skrill. Τυχόν αδυναμία εκ μέρους σας να πράξετε αναλόγως θα θεωρείται αθέτηση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η καταβολή του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται οφειλόμενη πάραυτα, χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστείλουμε ανά πάσα στιγμή ειδοποιήσεις, υπενθυμίζοντάς σας ότι πρέπει να φορτώσετε χρήματα ή να λάβουμε άλλα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής, όπως ενδεικτικά η έκδοση εντολής σε εταιρεία είσπραξης οφειλών ή δικηγόρους ή η απαίτηση του ποσού με ένδικα μέσα. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε τις δαπάνες που προέκυψαν εύλογα σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια είσπραξης της οφειλής ή επιβολής του νόμου.

 

15. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

15.1. Η επεξεργασία των στοιχείων σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπό μας. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, αποδέχεστε και τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Θα πρέπει να εκτυπώσετε και να φυλάξετε ένα αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

15.2. Από προεπιλογή, θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία θα σας ενημερώνουν για νέα χαρακτηριστικά προϊόντων, εκδηλώσεις, δραστηριότητες προώθησης, ειδικές προσφορές, κ.λπ. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, συμφωνείτε να λαμβάνετε τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τακτική βάση. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορείτε να καταργήσετε αυτήν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή πραγματοποιώντας σύνδεση στο Skrill λογαριασμό σας και αλλάζοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο προφίλ του Skrill λογαριασμού σας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να μη λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας παρέχει επίσης την επιλογή να διαγραφείτε από οποιοδήποτε μελλοντικό ενημερωτικό δελτίο.

 

 

16. ΕΥΘΥΝΗ

16.1. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής ή πληρωμής που εκτελέσθηκε εσφαλμένα εξαιτίας σφάλματός μας, κατόπιν αιτήματός σας θα επιστρέφουμε πάραυτα το ποσό της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που αφαιρέθηκαν από αυτό. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα ισχύει:

16.1.1. όταν η μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή προκύπτει από δική σας αδυναμία διατήρησης των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας στο Skrill Λογαριασμό σας σε ασφαλές μέρος σύμφωνα με το άρθρο 6 περίπτωση κατά την οποία θα εξακολουθείτε να φέρετε ευθύνη για τα πρώτα 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας), εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 16.1.3,

16.1.2. σε περίπτωση αδυναμίας από την πλευρά σας να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για οποιαδήποτε απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό το οποίο θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι έχει οδηγήσει σε παραβίαση της ασφάλειας του Skrill λογαριασμού σας, από τη στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψή σας το εν λόγω γεγονός και σε περίπτωση αυτή θα εξακολουθείτε να φέρετε ευθύνη για τις απώλειες που προέκυψαν έως τη στιγμή που μας ειδοποιήσατε,

16.1.3. σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν ήταν εξουσιοδοτημένη από εσάς, αλλά παραβιάσατε την ασφάλεια του Λογαριασμού σας στη Skrill με δόλο ή βαριά αμέλεια, περίπτωση κατά την οποία φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη, ή

16.1.4. σε περίπτωση αδυναμίας από την πλευρά σας να αμφισβητήσετε τη συναλλαγή που εκτελέστηκε εσφαλμένα και να μας τη γνωστοποιήσετε εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

16.2. Η εν λόγω ενότητα 16.1.1 δεν θα ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αφού μας ειδοποιήσατε σύμφωνα με το άρθρο 6.2, περίπτωση κατά την οποία θα εξακολουθούμε να φέρουμε την ευθύνη και θα σας επιστρέφουμε πάραυτα τα χρήματα οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής.

16.3. Μετ’ επιφυλάξεως των παραπάνω, παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά και συχνά το ιστορικό των συναλλαγών σας στο λογαριασμό σας στη Skrill και να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών πάραυτα σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή ανησυχίες.

16.4. Σε περίπτωση εσφαλμένης πληρωμής ή πληρωμής που κατέληξε σε εσφαλμένο παραλήπτη, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τις εν λόγω πληρωμές.

16.5. Μετ’ επιφυλάξεως των παραπάνω, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή υποβάθμιση της υπηρεσίας μας ή για διακοπές ή υποβαθμίσεις των ενδιάμεσων υπηρεσιών στις οποίες βασιζόμαστε για την επιτέλεση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο του παρόντος, υπό τον όρο ότι η εν λόγω διακοπή ή υποβάθμιση οφείλεται σε μη φυσιολογικές και απρόβλεπτες συνθήκες που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχό μας ή τον έλεγχο της εν λόγω ενδιάμεσης υπηρεσίας.

16.6. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, της απώλειας επιχειρηματικών συναλλαγών και της απώλειας φήμης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλειες που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και κανονιστικες ρυθμίσεις.

16.7. Κανένα στοιχείο των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα χρησιμοποιείται για την εξαίρεση της ευθύνης για θάνατο ή σωματική βλάβη εξαιτίας αμέλειας ή απάτης ή δόλιας παραπλανητικής δήλωσης ή για οποιαδήποτε άλλη θεσμοθετημένη ευθύνη η οποία δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων.

16.8. Η υποχρέωσή μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης περιορίζεται στην παροχή προς εσάς ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος και των συναφών υπηρεσιών πληρωμών και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχονται από πελάτη της Skrill.

16.9. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για την εκτίμηση ή την καταβολή οποιωνδήποτε φόρων, τελών ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από την εμπορική συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ υμών και άλλου πελάτη της Skrill.

16.10. Επανόρθωση/αποζημίωση. Αποδέχεστε να προασπίσετε, αποζημιώσετε ή ανταμείψετε την εταιρεία μας και να καλύψετε εμάς και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του εταιρικού μας ομίλου σε περίπτωση αξιώσεων, απαιτήσεων, δαπανών ή εξόδων (όπως αμοιβές δικηγόρων, πρόστιμα ή ποινές) που θα προκύψουν ή με τις οποίες θα επιβαρυνθούμε άμεσα ή έμμεσα λόγω της παραβίασης των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης, της παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών και/ή της χρήσης των υπηρεσιών εκ μέρους σας ή εκ μέρους του εκπροσώπου σας. Η διάταξη αυτή συνεχίζει να ισχύει και μετά από τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

 

17. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

17.1. Μπορούμε να καταργήσουμε το λογαριασμό σας στη Skrill ή οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμών σχετίζεται με αυτόν, επιδίδοντάς σας πρότερη ειδοποίηση δύο μηνών. Μπορείτε να καταργήσετε το Skrill λογαριασμό σας στην εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά δικαιώματα κατάργησης ενδέχεται να ισχύουν εάν χρησιμοποιείτε τον Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπους κατά το άρ. 4.7 above.

17.2. Μαζί με την ειδοποίηση κατάργησης ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατόπιν μπορούμε να σας δώσουμε εύλογες οδηγίες για τον τρόπο ανάληψης των υπόλοιπων χρημάτων σας.

17.3. Εάν ο Skrill λογαριασμός σας υπόκειται σε κράτηση, η κατάργηση του Skrill λογαριασμού σας δεν θα επηρεάζει το δικαίωμά μας να διατηρήσουμε την κράτηση και να προβούμε σε αφαιρέσεις για τη χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί.

17.4. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε το λογαριασμό σας στη Skrill χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση:

17.4.1. που παραβιάσετε οποιαδήποτε προϋπόθεση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισχύει στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις,

17.4.2. που παραβιάσετε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών μας από την πλευρά σας, ή

17.4.3.που έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι έχετε εμπλακεί κατ' οποιονδήποτε τρόπο σε δόλια δραστηριότητα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών ή άλλων εγκληματικών πράξεων.

17.5. Μπορούμε να αναστείλουμε το Skrill λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που:

17.5.1. πιστεύουμε εύλογα ότι ο Skrill λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφαλείας, ή

17.5.2. πιστεύουμε εύλογα ότι ο Skrill λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείτε χωρίς την έγκρισή σας ή με δόλιο τρόπο και θα σας ενημερώσουμε είτε πριν την αναστολή είτε, εάν η πρότερη ειδοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω των συνθηκών, αμέσως μετά την αναστολή, εκτός εάν ο νόμος μας απαγορεύει να σας ειδοποιήσουμε.

 

18. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

18.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε αλλαγή. Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται κατόπιν πρότερης ειδοποίησης εκ μέρους μας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ενότητα.

18.2. Θα σας στέλνουμε ειδοποίηση για οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή, αποστέλλοντας e-mail στην κύρια ή σε οποιαδήποτε διεύθυνση e-mail έχετε δηλώσει στο Skrill Λογαριασμό σας.

18.3. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης για την εν λόγω αλλαγή, εκτός εάν μας έχετε επιδώσει ειδοποίηση ότι δεν αποδέχεστε τις προτεινόμενες αλλαγές προτού οι εν λόγω αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Οι αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης πιο ευνοϊκούς για εσάς θα τίθενται σε ισχύ πάραυτα, εφόσον αναφέρεται κάτι τέτοιο στην ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα τίθενται σε ισχύ πάραυτα χωρίς ειδοποίηση και δεν θα έχετε το δικαίωμα να μην αποδεχθείτε την εν λόγω αλλαγή.

18.4. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθείτε τις αλλαγές, δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια μη αποδοχή θα συνιστά ειδοποίηση κατάργησης και ακύρωσης του Skrill λογαριασμού σας. Ο Skrill Λογαριασμός σας θα κλείσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. 

 

19. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ

19.1. Συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να διατηρείτε τουλάχιστον μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του Skrill λογαριασμού σας. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά και συχνά για εισερχόμενα μηνύματα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για περαιτέρω επικοινωνία στον Ιστότοπό μας. Κάθε επικοινωνία μαζί σας ή ενημέρωση προς εσάς θα λογίεζεται παραλειφθείσα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πριν τις 4:30 μμ την ίδια εργάσιμη ημέρα. Εάν έχει παραληφθεί μετά τις 4:30 μμ την ίδια εργάσιμη ημέρα ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα λογίζεται ως παραληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

19.2. Όπου η νομοθεσία απαιτεί από εμάς την παροχή πληροφοριών προς εσάς σε μόνιμη βάση, είτε θα σας αποστέλλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με ή χωρίς συνημμένο) είτε θα σας αποστέλλουμε μια ειδοποίηση που θα σας κατευθύνει στις πληροφορίες στον Ιστότοπό μας με τρόπο ώστε να έχετε τη δυνατότητα να συγκρατήσετε τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή ή άλλη μορφή την οποία μπορείτε να διατηρήσετε μόνιμα για μελλοντική αναφορά. Παρακαλείσθε να διατηρείτε αντίγραφα όλων των μηνυμάτων που σας αποστέλλουμε ή των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες σε εσάς.

19.3. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των υφιστάμενων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού εγγράφου που σας αφορά, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

19.4. Προκειμένου να προβάλλετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάζεστε έναν υπολογιστή με λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να εμφανίζει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML. Μπορεί επίσης να σας αποστείλουμε συνημμένα έγγραφα σε μορφή μεταφερόμενου εγγράφου (PDF) της Adobe Systems Inc., για τα οποία χρειάζεστε το Acrobat Reader της Adobe, το οποίο μπορείτε να λάβετε δωρεάν στη διεύθυνση www.adobe.com.

19.5. Δεν θα σας αποστείλουμε ποτέ οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει συνημμένα εκτελέσιμα αρχεία ή συνδέσμους σε εκτελέσιμα αρχεία. Εάν λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τέτοιου είδους συνημμένα αρχεία, θα πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα χωρίς να κάνετε κλικ στο συνημμένο έγγραφο. Εάν δεν είστε σίγουροι κατά πόσο ένα μήνυμα προέρχεται από εμάς, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

19.6. Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά και θα δεχόμαστε πάντοτε μηνύματα που μας αποστέλλονται στα αγγλικά. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας από τη λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών στο προφίλ του Skrill λογαριασμού σας και θα σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους Χρήσης στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Για άτυπη επικοινωνία, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά. Τα έγγραφα ή τα μηνύματα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση και δεν θα συνιστούν υποχρέωση από την πλευρά μας να πραγματοποιούμε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία στην εν λόγω γλώσσα.

19.7. Πέραν της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω επιστολής ή τηλεφώνου, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω SMS. Κάθε κοινοποίηση ή ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς θεωρείται ότι έχει παραληφθεί τρεις ημέρες μετά από την ημερομηνία αποστολής για το ταχυδρομείο του Ηνωμένου Βασιλείου ή εντός πέντε ημερών μετά από την αποστολή για διεθνές ταχυδρομείο. Κάθε κοινοποίηση ή ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω σύντομου μηνύματος (SMS) θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αυθημερόν.

19.8. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας μήνυμα στην Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω της λειτουργίας «Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» στον Ιστότοπό μας ή καλώντας στο +44 203 308 2520.

 

20. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

20.1. Οποιεσδήποτε καταγγελίες εναντίον μας ή των υπηρεσιών που παρέχουμε θα πρέπει να μας απευθύνονται με την πρώτη ευκαιρία, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Θα πρέπει να επισημάνετε σαφώς ότι επιθυμείτε να μας υποβάλλετε καταγγελία. Αυτό θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε την καταγγελία από το απλό ερώτημα. Θα σας στείλουμε γνώση της καταγγελίας σας ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός 48 ωρών από την λήψη της καταγγελίας σας σύμφωνα με την διαδικασία των καταγγελιών μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο της διαδικασίας προβολής καταγγελίας της εταιρείας μας ανά πάσα στιγμή καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών.

20.2. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας δώσουμε μια απάντηση ή μια λύση στην καταγγελία σας εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από την Υπηρεσία του Οικονομικού Διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνούμε μαζί σας.

20.3. Εάν η καταγγελία σας δεν επιλυθεί προς ικανοποίησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή στη διεύθυνση Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο. Για επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.financial-ombudsman.org.uk.

 

21. ΔΙΑΦΟΡΑ

21.1. ‘Αλλο άτομο πέραν εσάς δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι διατάξεις του Νόμου περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999 αποκλείονται ρητώς.

21.2. Ο λογαριασμός σας στη Skrill είναι προσωπικός και δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα σε οποιονδήποτε τρίτο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

21.3. Ο λογαριασμός σας στη Skrill λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οποιαδήποτε διαφορά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε σχέση με το λογαριασμό σας στη Skrill θα εκδικάζεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας εκτός εάν απαγορεύεται από το δίκαιο της ΕΕ.

21.4. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμόσιμοι στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

22. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διάφοροι όροι στους παρόντες Όρους Χρήσης θα έχουν το νόημα που ορίζεται παρακάτω:

 • “Εργάσιμη σημαίνει” οποιαδήποτε ημέρα εκτός Σαββάτου ή Κυριακής ή επίσημης ή τοπικής αργίας στην Αγγλία;
 • “Εξυπηρέτηση Πελατών” νοείται η εξυπηρέτηση πελατών μας, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας μήνυμα μέσω του εργαλείου «Επικοινωνία» στον Ιστότοπο ή καλώντας στο +44 203 308 2520;
 • “Υπηρεσία Χρηματικής Εγγύησης” σημαίνει το σύστημα ασφαλών πληρωμών της εταιρείας μας με το οποίο μπορείτε να διατηρήσετε κεφάλαια σε ασφαλή διαμεσολαβητικό λογαριασμό έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Οι λεπτομέρειες διατίθενται στο Διαδικτυακό τόπο μας;
 • “Τέλη” σημαίνουν τις χρεώσεις που οφείλετε να καταβάλετε στην εταιρεία μας για τη χρήση των υπηρεσιών μας;
 • “Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή” νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου, τα στοιχεία της οποίας μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση www.financial-ombudsman.org.uk και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή, Exchange Tower, London, E14 9SR, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • “FCA” νοείται η Αρχή Χρηματοοικονομικών συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, η διεύθυνση της οποίας είναι 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5HS, Ηνωμένο Βασίλειο. Περαιτέρω πληροφορίες για την FCA είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της FCA στη διεύθυνση www.fca.org.uk.
 • “Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου” είναι η πολιτική της Skrill, η οποία διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οποία διατίθεται στο Διαδικτυακό τόπο, στη μορφή στην οποία αναθεωρείται κατά καιρούς;
 • “Skrill” νοείται η Skrill Ltd (αριθμός μητρώου: 4260907), η επίσημη έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Ηνωμένο Βασίλειο,
 • “Λογαριασμός στη Skrill” νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που ανοίξατε και διατηρείτε στον ιστότοπο της Skrill,
 • “Ιστότοπος της Skrill” ή “Ιστότοπος” θα νοείται ο ιστότοπος που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση new.skrill.com;
 • “Όροι Χρήσης”, σημαίνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης του Λογαριασμού στη Skrill, όπως έχουν δημοσιευτεί στο Διαδικτυακό τόπο και ενδέχεται να αναθεωρηθούν κατά καιρούς;
 • Οι όροι “εμείς”, “εμάς”, “μας”, “Skrill” θα αναφέρονται στη Skrill;
 • Οι όροι “εσείς”, “εσάς” θα αναφέρονται σε εσάς, το φυσικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα στο όνομα του οποίου/της οποίας έχει ανοιχθεί και διατηρείται ο λογαριασμός στη Skrill;

 

23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIP SKRILL

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill

1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 

1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το πρόγραμμα VIP Skrill («Πρόγραμμα VIP») επιπλέον των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και της Πολιτικής Απορρήτου Skrill. Ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κατάσταση VIP Skrill, διατήρησης ή/και απώλειας αυτής (όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω).

1.2. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP, οι Όροι και Προϋποθέσεις VIP θα υπερισχύουν όσον αφορά την εν λόγω ασυμφωνία.

2. Επιλεξιμότητα για κατάσταση VIP Skrill

2.1 Εάν είστε κάτοχος έγκυρου λογαριασμού Skrill και πραγματοποιείτε Επιλέξιμες συναλλαγές που ανέρχονται σε €6.000 (έξι χιλιάδες ευρώ) ή άνω σε ένα τρίμηνο (οι «Ελάχιστες απαιτήσεις»), ο λογαριασμός σας Skrill θα είναι αυτόματα επιλέξιμος για κατάσταση VIP Skrill («Κατάσταση VIP Skrill») και θα γίνετε χρήστης VIP Skrill («VIP Skrill»).

2.2 Ο λογαριασμός σας Skrill θα αποκτήσει Κατάσταση VIP Skrill την επόμενη ημέρα από την εκπλήρωση των Ελάχιστων απαιτήσεων και θα σας προσφέρονται τα οφέλη που περιγράφονται στην ενότητα VIP Skrill του δικτυακού τόπου Skrill (τα «Οφέλη VIP Skrill»). Τα Οφέλη VIP Skrill διαφοροποιούνται ανάλογα με το Επίπεδο VIP Skrill όπως ορίζεται περαιτέρω στην παράγραφο 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο VIP Skrill

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου, θα εκτιμάται ο συνολικός όγκος των Επιλέξιμων συναλλαγών από τον λογαριασμό σας Skrill κατά το εκάστοτε τρίμηνο και θα εφαρμόζεται ένα από τα ακόλουθα επίπεδα VIP Skrill στον λογαριασμό σας Skrill για τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου («Επίπεδο VIP Skrill»):

(a) €6.000 (έξι χιλιάδες ευρώ) ή άνω -  «Επίπεδο Bronze».

(b) €15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) ή άνω -  «Επίπεδο Silver».

(c) €45.000 (σαρανταπέντε χιλιάδες ευρώ) ή άνω  -  «Επίπεδο Gold».

(d) €90.000 (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) ή άνω - «Επίπεδο Diamond».

3.2 Εάν συμπληρώσετε τον ελάχιστο όγκο συναλλαγών για υψηλότερο Επίπεδο VIP Skrill κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το Επίπεδό σας VIP για το υπόλοιπο του τριμήνου αυτού. Τυχόν άλλες αλλαγές στο Επίπεδο VIP Skrill θα γίνονται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου. 

3.3 Το Επίπεδο VIP Skrill θα τροποποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 3. Το εκάστοτε Επίπεδο VIP Skrill εμφανίζεται στην ενότητα «Επισκόπηση λογαριασμού μου» του λογαριασμού σας Skrill.

4. Εγγύηση πλήρους επιστροφής χρημάτων VIP Skrill 

4.1 Σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 4, η Skrill θα επιστρέψει τυχόν ποσά τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill χωρίς την εξουσιοδότησή σας ως άμεση συνέπεια απάτης ή κλοπής («Εγγύηση πλήρους επιστροφής χρημάτων Skrill»).

4.2 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών σας ασφαλείας σύμφωνα με τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill, πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή, προκειμένου να είστε επιλέξιμοι για την Εγγύηση πλήρους επιστροφής Skrill:

(a) πρέπει να είστε μέλος VIP Skrill.

(b) πρέπει να χρησιμοποιείτε την επικαιροποιημένη μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων που παρέχει η Skrill κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας Skrill και πριν την εκτέλεση όλων των συναλλαγών αποστολής χρημάτων μέσα από την εφαρμογή για κινητές συσκευές Skrill 1-Tap. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει ή να αλλάξει τη μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της. και

(c) πρέπει να συμμορφώνεστε με τα Πρότυπα ασφάλειας VIP Skrill.

5. Πρότυπα ασφάλειας VIP Skrill

5.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

(a) θα συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις ασφάλειας που καθορίζονται στους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill

(b) θα μεταχειρίζεστε ως εμπιστευτικά το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Skrill και δεν θα κοινοποιείτε τα στοιχεία αυτά σε τρίτους ούτε θα τα καταγράφετε.

(c) θα αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Skrill ανά τακτά διαστήματα και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για διαφορετικούς δικτυακούς τόπους.

(d) θα διαγράψετε οριστικά τα μηνύματα e-mail που περιέχουν σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση ανάκτησης των στοιχείων του λογαριασμού σας Skrill μέσω e-mail.

(e) θα επικοινωνήσετε άμεσα με τη Skrill εάν πιστεύετε ότι τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill.

(f) θα προσπελαύνετε τον λογαριασμό σας Skrill μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα ασκείτε τη δέουσα επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας Skrill στο διαδίκτυο.

(g) δεν θα απαντάτε σε e-mail που σας ζητούν να παρέχετε τις πιστοποιήσεις ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill.

(h) θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς και από προγράμματα υποκλοπής παράλληλα με τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή σας συσκευή.

(i) θα ελέγχετε τακτικά τη δήλωση του λογαριασμού σας Skrill και θα αναφέρετε τυχόν σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στη Skrill το ταχύτερον δυνατόν.

(j) θα συνδράμετε σε κάθε έρευνα τυχόν πραγματικής ή εικαζόμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας Skrill. Συνολικά αναφέρονται ως «Πρότυπα ασφάλειας VIP Skrill». 

6. Απώλεια κατάστασης VIP και Διακοπή

6.1 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των Ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, δεν μπορείτε να διατηρήσετε την Κατάσταση VIP Skrill και δεν θα λαμβάνετε πλέον τα οφέλη VIP Skrill. 

6.2 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την Κατάστασή σας VIP, να αρνηθεί να παρέχει τα Οφέλη VIP Skrill ή να αναστείλει ή να προβεί στη διακοπή του λογαριασμού σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της όταν συντρέχει λόγος να θεωρείται ότι: 

(a) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με τα Πρότυπα ασφάλειας VIP ή αποτέλεσμα απερίσκεπτης ή εσφαλμένης χρήσης, αποθήκευσης ή κοινοποίησης των στοιχείων του λογαριασμού σας Skrill. ή/και

(b) έχετε παραβιάσει ή έχετε αποπειραθεί να παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP ή τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill. ή 

(c) έχετε αποπειραθεί να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε με άλλο τρόπο τις διαδικασίες ασφαλείας ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Skrill ή έχετε αποπειραθεί να καταχραστείτε προσφορές της Skrill, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(i) Κάθε συναλλαγή αποστολής ή λήψης χρημάτων από ή προς Εμπόρους Skrill που δεν συνδέεται με μια νόμιμη δραστηριότητα την οποία να κρίνει ως ικανοποιητική η Skrill ή ένας Έμπορος. 

(ii) Κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια εγγραφής ή/και επαλήθευσης πλέον του ενός λογαριασμού Skrill στο όνομά σας ή στο όνομα τρίτου («Πολλαπλοί λογαριασμοί»).

(iii) Η χρήση Πολλαπλών λογαριασμών προκειμένου να επωφεληθείτε από εκστρατείες προώθησης ή μπόνους που προσφέρει η Skrill ή ένας Έμπορος Skrill.

7. Αλλαγές σε Όρους και Προϋποθέσεις VIP Skrill 

7.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP ανά πάσα στιγμή συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης του προγράμματος VIP Skrill στο σύνολό του. Τυχόν αλλαγές θα ανακοινώνονται μέσω e-mail στην κύρια διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό σας Skrill ή θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Skrill 30 ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Η περίοδος ειδοποίησης των 30 ημερών δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις όπου, κατά την εύλογη άποψή μας, η αλλαγή ούτε περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε μειώνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

7.2 Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης από τη Skrill ή τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο εκτός εάν μας διαβιβάσετε γραπτή ειδοποίηση σχετική με την αντίθεσή σας στην προτεινόμενη αλλαγή. Η εν λόγω ειδοποίηση θα θεωρείται ότι αποτελεί ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα VIP Skrill και λύση της παρούσας συμφωνίας με άμεση ισχύ. 

8. Διάφορα 

8.1 Αναγνωρίζετε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας ότι η Skrill μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε Εμπόρους Skrill για σκοπούς διερεύνησης ύποπτων συναλλαγών.

8.2 Όλες οι αποφάσεις της Skrill είναι οριστικές και δεν θα τηρείται περαιτέρω αλληλογραφία.

8.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις VIP θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφοράς που ήθελε προκύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP, τα μέρη υπάγονται ανέκκλητα δια του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων ασχέτως των κανόνων σύγκρουσης νόμων. 

8.4 Εάν αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί ότι οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό θα αφαιρεθεί από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις VIP οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν και να είναι εφαρμόσιμοι στον μέγιστο επιτρεπτό από τον νόμο βαθμό.

8.5 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις VIP συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και η μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες έχουν αποκλειστικό στόχο να διευκολύνουν, καθώς η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει. 

9. Ορισμοί και Ερμηνείες 

9.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις VIP:

Ως Επιλέξιμη συναλλαγή νοούνται οι συναλλαγές αποστολής χρημάτων σε Εμπόρους Skrill. Οι παρακάτω συναλλαγές δεν πληρούν τα κριτήρια Επιλέξιμων συναλλαγών:

(i) συναλλαγές που γίνονται μέσω των καρτών Skrill Prepaid Mastercard, στο διαδίκτυο ή σε φυσικό σημείο πώλησης.

(ii) συναλλαγές από άτομο σε άτομο, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών μεταξύ δικών σας λογαριασμών.

Ως Τρίμηνο νοείται η παρακάτω τρίμηνη περίοδος σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

Ως Έμπορος Skrill νοείται κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών Skrill για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Εμπόρου Skrill. 

Ως Λογαριασμός Skrill νοείται ο ηλεκτρονικός χρηματικός λογαριασμός που διατίθεται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill. 

Ως «εσείς» ή «σας» νοείται το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός Skrill.

Ως «Skrill» νοείται η Skrill Limited, μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907, αδειοδοτημένη από τη βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority FCA) με βάση τους κανονισμούς ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με αριθμό μητρώου 9000001.

 

24. «ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ»

 Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος «Προτείνετε έναν φίλο»

Το πρόγραμμα «Προτείνετε έναν φίλο» της Skrill («Πρόγραμμα ΠεΦ») σας προσφέρει τη δυνατότητα να λάβετε προμήθεια από τη Skrill για τη πρόταση υποψήφιων νέων Μελών και τη δημιουργία νέων Λογαριασμών Skrill.

Παρακάτω παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις) που ισχύουν για το Πρόγραμμα ΠεΦ. Διαβάστε τους προσεκτικά. Προτείνοντας έναν φίλο στο Πρόγραμμα ΣεΦ συνεπάγεται ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους παρόντος Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Οι Όροι Χρήσης Λογαριασμού Skrill, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται και συνιστούν μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και θα ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, στο βαθμό που επιτρέπει η εν λόγω ασυμφωνία, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.

1.      Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.1. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα ΠεΦ, πρέπει:

(a)    Να έχετε ενεργό Λογαριασμό Skrill,

(b)   Να μην χρησιμοποιείτε το Λογαριασμό Skrill για εμπορικούς σκοπούς,

(c)    Να μην είστε εργαζόμενος ή μέλος τους στενού οικογενειακού περιβάλλοντος εργαζόμενου σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

(d)   Να μην είναι πάροχος υπηρεσιών ή μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος παρόχου υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

(e)    Να είναι τουλάχιστον 18 ετών,

(f)    Να μην είναι κάτοικος ΗΠΑ.

2.       Προτεινόμενα μέλη:

2.1. Για τους σκοπούς του Προγράμματος ΠεΦ, «Προτεινόμενο Μέλος» σημαίνει κάθε Μέλος:

(a)                Που προτείνετε στο Skrill χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο Λογαριασμό σας Skrill (ο «Σύνδεσμος πρότασης») και

(b)               το οποίο ολοκληρώνει επιτυχώς μια Επιλέξιμη Συναλλαγή.  

2.2.  Δεν θα προτείνετε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας όπως, ενδεικτικά, τη/τον σύζυγό σας, σύντροφο κοινού δικαίου, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο, προγονό/ προγονή, γονέα,  συµβιώσεως, γονέα του/της συζύγου σας ή παπού/ γιαγιά.

 

3.       Απαγορευμένες δραστηριότητες

3.1. Δεν θα προβαίνετε, και θα διασφίζετε ότι τα Προτεινόμενα Μέλη δεν θα προβαίνουν, σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(a)                Τη δημιουργία ή τη διαχείριση πολλαπλών Λογαριασμών Μελών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Skrill.

(b)               Την πραγματοποίηση, κατά την εύλογη ευχέρεια της Skrill, μη γνήσιων ή τεχνητών καταθέσεων σε συμβεβλημένους εμπόρους της Skrill ή άλλα Μέλη με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.

(c)                Την καταχώριση Λογαριασμών Μελών για λογαριασμό άλλων προσώπων.

(d)               Να επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να δημοσιοποιούν τον Σύνδεσμο Πρότασής σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα προώθησης.

(e)                Την προσφορά κινήτρων ή ωφελημάτων σε υποψήφια Μέλη προκειμένου να τα ενθαρρύνουν να υποβάλλουν αίτηση δημιουργίας Λογαριασμού Skrill.

(f)                Τη δημιουργία ή τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού που αποσκοπεί στην τεχνητή ή αυτόματη παραγωγή n;evn εγγραφών Λογαριασμών Skrill.

(g)                Την καταχώριση Λογαριασμού Skrill χρησιμοποιώντας παραποιημένα, πλαστογραφημένα, παραχαραγμένα, κλεμμένα ή άλλως τροποποιημένα έγγραφα.

(h)               Την τεχνητή προσπάθεια παραγωγής Προτεινόμενων Μελών με δόλο ή ψευδείς δηλώσεις,

(i)                 Τη διάπραξη, ή τη σύμπραξη με άλλα πρόσωπα για τη διάπραξη, δόλιων πράξεων,

(j)                 Την πραγματοποίηση συναλλαγών που δεν συνδέονται με κάποιον εμπορικό σκοπό ή οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για προσωπικό όφελος του κατόχου του Λογαριασμού Skrill.

 

4.       Προμήθειες

4.1. Ως ανταμοιβή για κάθε Προτεινόμενο Μέλος που συστήνετε και επιβεβαιώνεται από τη Skrill σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η Skrill θα σας καταβάλλει προμήθεια 10% επί των εσόδων που πραγματοποιεί η Skrill από Επιλέξιμες Συναλλαγές (η «Προμήθεια»).

4.2. Η Skrill θα διακόπτει την καταβολή προμηθειών σε σχέση με κάθε Προτεινόμενο Μέλος κατά την ημερομηνία που επέρχεται πρώτη χρονικά: (α) όταν οι καταβολές Προμήθειας σε σχέση με το εν λόγω Προτεινόμενο Μέλος ανέλθουν σε 100 ευρώ ή (β) 1 έτος μετά την εγγραφή του Προτεινόμενου Μέλους και τη δημιουργία Λογαριασμού Skrill.

4.3. Η Προμήθεια καταβάλλεται συμπεριλαμβανομένουν του ΦΠΑ. Η Skrill δεν θα ευθύνεται για τυχόν φόρους, δασμούς, εισφορές, πρόστιμα, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που καταβάλλετε σε κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ. Υποχρεούστε να δηλώσετε κάθε φόρο που οφείλεται σε σχέση με έσοδα που αποκομίζονται μέσω του Προγράμματος.

4.4. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ισχύον ποσοστό προμήθεια ή το ανώτατο ποσοστό ή το συνολικό ανώτατο όριο με έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) εβδομάδων που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Skrill.

4.5. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον δικό σας Λογαριασμό Μέλους εξαιρούνται από τον υπολογισμό της Προμήθειας.

4.6. Η οφειλόμενη Προμήθεια επί κάθε Επιλέξιμης Συναλλαγής θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Επιλέξιμης Συναλλαγής.

4.7. Η Skrill θα έχει επίσης το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να παρακρατεί το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε Προμήθειας όποτε έχει την εύλογη υποψία ή γνωρίζει ότι έχει συντελεστεί κάποια από τις απαγορευμένες δραστηριότητες που παρατίθενται στην παράγραφο 3.

4.8. Για τον υπολογισμό της Προμήθειας, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να αγνεί κάθε Επιλέξιμη Συναλλαγή η οποία, κατά την αποκλειστική άλλά εύλογη διακριτική ευχέρειά της, θεωρείτε κατάχρηση του Προγάμματος ΠεΦ συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:

(a)    Συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, απαγορεύονται ή

(b)   Συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill, απαγορεύονται.

5.       Εγγυήσεις

Εγγυάστε, δηλώνετε και δεσμεύεστε έναντι της Skrill ότι:

(a)    Δεν θα προβαίνετε στην αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (ανεπίκλητα μηνύματα ή spam) τα οποία θα αναφέρουν ή θα παραπέμπουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Skrill, άλλες εταιρείες του Ομίλου Paysafe ή προϊόντα ή υπηρεσίες της Skrill,

(b)   Θα συμμορφώνεστε με όλους του Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς,

(c)    Δεν θα παραβιάζετε ούτε θα προσπαθήσετε να παρακάμψετε τις διαδικασίες ασφάλειας ή επαλήθευσης της Skrill,

(d)   Θα γνωστοποιείται τον δικό σας Σύνδεσμο Πρόταση σε τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή τους και τη δημιουργία Λογαριασμού Skrill.

6.       Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της Skrill, η οποία διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/).  Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αυτής της προωθητικής ενέργειας.

 

7.       Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων

Μετά την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.4, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και επβολής νέων ή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων σε σχέση με το Πρόγραμμα ΠεΦ. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στη διαδικτυακή τοποθεσία της Skrill Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ συνεπάγεται ότι αποδέσχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις.

8.       Διακοπή

8.1. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το Πρόγραμμα ΠεΦ ανά πάσα στιγμή με έγγραφη προειδοποίηση δύο (30) εβδομάδων που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Skrill.

8.2. Σε περίπτωση που η Skrill προβεί σε διακοπή της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η Skrill θα συνεχίσει να καταβάλλει Προμήθειες σε σχέση με τα υφιστάμενα Προτεινόμενα Μέλη σας μέχρι τη λήξη της υποχρέωσής μας για την καταβολή Προμηθειών  σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.2 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

8.3. Η Skrill μπορεί να διακόψει άμεσα τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(a)       Ουσιώδη παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill,

(b)      H Skrill, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι εσείς ή ένα από τα Προτεινόμενα Μέλη σας έχει προβεί σε κάποια απαγορευμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

(c)      Αν περιέλθει στη γνώση της Skrill οποιοσδήποτε ισχυρισμός  κάποιου εμπόρου/ φορέα διαχείρισης ότι πραγματοποιείτε μη τεκμηριωμένες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία του.

8.4. Αν η Skrill διακόψει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.3 των Όρων και Προϋποθέσεων, η Skrill δεν θα σας καταβάλει πλέον την Προμήθεια αμέσως μετά τη διακοπή.

9.       Διαδικασία επίλυσης διαφορών/ Περιορισμός Ευθύνης/ Αποζημίωση

Θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρα από την ημερομηνία καταβολή κάθε Προμήθειας («Περίοδος Απαίτησης») για να αμφισβητήσετε το ποσό ή τον υπολογισμό της καταβληθείσας Προμήθειας («Απαιτήσεις»). Όποτε αποστέλετε ειδοποίηση εντός της Περιόδου Απαίτησης, η Skrill θα καταβάλει κάθε εύλογη εμπορική προσπάθεια για τη διερεύνηση και την επίλυση οποιουδήποτε σφάλματος ή διαφοράς και την καταβολή κάθε οφειλόμενης Προμήθειας. Αν δεν αποστείλετε ειδοποίηση στη Skrill σχετικά με κάποια Απαίτηση εντός της Περιόδου Απαίτησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την Προμήθεια. Μετά την Περίοδο Απαίτησης, η Skrill δεν θα υπόκειται σε καμία υποχρέωση διερεύνησης οποιασδήποτε Απαίτησης και, το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δια των παρόντων αποδεσμεύετε και απαλλάσσετε τη Skill από κάθε ευθύνη που αφορά την πληρωμή οποιασδήποτε Προμήθειας η οποία θα ήταν ενδεχομένως καταβλητέα σε εσάς.

 

 

10.   Γενικά

10.1.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον Λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας, εκτός και αν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

10.2.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφραση και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

10.3.  Το Πρόγραμμα ΠεΦ δεν θα νοείται ότι δημιουργεί κάποια σχέση απασχόληση, αντιπροσωπείας ή συνεργασίας μεταξύ εσάς και της Skrill ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe. Δεν θα έχετε καμία εξουσιοδότηση να δεσμεύετε τη Skrill ή να συνάπτετε συμφωνίες για λογαριασμό της ούτε θα θεωρείστε αντιπρόσωπος της Skrill ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Skrill καθ΄οιονδήποτε τρόπο.

10.4.  Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσων είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες και εφαρμοστέες στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.       

11.   Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι λέξεις που αναγράφονται στην παρούσα συμφωνία θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill. Οι οι ακόλουθοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

(a)           Ο όρος «Προμήθεια», έχει την έννοια που ορίζεται στην υποπαράγραφο 4.1,

(b)          Ο όρος «Επιλέξιμες Συναλλαγές» σημαίνει επιτυχείς συναλλαγές αποστολής κεφαλαίων που πραγμαποιούνται από Λογαριασμούς Skrill των Προτεινόμενων Μελών σας. Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες συναλλαγές δεν είναι είναι Επιλέξιμες Συναλλαγές:

                                (i)          Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με Προπληρωμένη Mastercard® της Skrill,

                              (ii)          Μεταφορές και αναλήψεις από και προς Λογαριασμούς των Προτεινόμενων Μελών,

                             (iii)          Συναλλαγές μεταξύ Λογαριασμών Skrill και Λογαριασμών Μελών NETELLER που κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο,

(c)           Ο όρος «Μέλος» σημαίνει κάθε εγγεγραμμένο κάτοχο Λογαριασμού Skrill,   

(d)          Ο όρος «Προτεινόμενο(-α) Μέλος(-η)», έχει την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 2.