Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill

Έκδοση 1.3 – Σεπτέμβριος 2018 

1. Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill 
Η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill είναι μια επιπλέον υπηρεσία που προσφέρεται σε κατόχους λογαριασμών Skrill, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλουν χρήματα σε άλλα γνωστά τους πρόσωπα. Η μεταφορά των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής του κατόχου λογαριασμού Skrill (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 παρακάτω) στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο κινητό πορτοφόλι του αποδέκτη Κατά καιρούς, η Skrill μπορεί να ενεργοποιεί άλλες επιλογές λήψης που γνωστοποιούνται στον ιστότοπο της Skrill (η «Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill»).

2. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill
2.1
 Με την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill , συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill»).

2.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων, επιπλέον των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill

2.3 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill.

2.4 Οι παράγραφοι 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, και 13.3 των όρων και προϋποθέσεων χρήσης λογαριασμού Skrill δεν ισχύουν για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία
Οι υφιστάμενοι κάτοχοι λογαριασμού Skrill μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό τους Skrill και επιλέγοντας «Μεταφορά χρημάτων Skrill». Οι νέοι πελάτες πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό Skrill προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. Οι κάτοχοι λογαριασμών Skrill θα πρέπει να ορίσουν έναν τρόπο πληρωμής για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

4. Αποστολή χρημάτων
4.1
 Συνιστούμε ιδιαίτερα να αποστέλλετε χρήματα μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Μετά την ανάληψη των χρημάτων με τον τρόπο πληρωμής σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να αντιστρέψετε τη συναλλαγή.

4.2 Για να αποστείλετε χρήματα, απλά συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Skrill και επιλέξτε «Μεταφορά χρημάτων Skrill». Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισαγάγετε τις οδηγίες για την εντολή πληρωμής σας, όπως: Το ποσό που επιθυμείτε να αποστείλετε, το νόμισμα και τα στοιχεία του αποδέκτη, καθώς και τη χώρα διαμονής του αποδέκτη. 

4.3 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην περιοχή σας. Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, κάντε κλικ εδώ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill ή οποιονδήποτε άλλο διαθέσιμο τρόπο πληρωμής για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill.

4.4 Προκειμένου η Skrill να εκτελέσει την εντολή πληρωμής, τα χρήματα θα χρεώνονται χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας και θα κατατίθενται για λίγο στον λογαριασμό σας Skrill πριν από την αποστολή τους στον αποδέκτη ή σε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας, κατά περίπτωση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill θα εμφανίζονται στην ενότητα «Ιστορικό συναλλαγών» στον λογαριασμό σας Skrill. 

4.5 Για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill και την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους σε έναν αποδέκτη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας . Συνεπώς, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, τα χρήματα θα πιστώνονται αμέσως στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών. Στη συνέχεια, ο συνεργάτης πληρωμών είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την περαιτέρω μεταφορά της πληρωμής στον αποδέκτη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [15.5] των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill για την περαιτέρω μεταφορά χρημάτων παύουν να υφίστανται μετά την πίστωση των εν λόγω χρημάτων στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών από εμάς . Κατά συνέπεια, μετά την εν λόγω πίστωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω χρημάτων από τον σχετικό συνεργάτη πληρωμών.

4.6 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα από οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill, καθώς και να αποστέλλετε χρήματα σε αποδέκτες που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. Για να δείτε τη λίστα αυτών των χωρών, κάντε κλικ εδώ.  Κατά καιρούς, ενδέχεται να επιφέρουμε αλλαγές στη λίστα χωρών αποστολής και αποδεκτριών χωρών χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που παρατίθεται στην παράγραφο 17 των όρων χρήση λογαριασμού Skrill. 

5. Χρόνοι διεκπεραίωσης και όρια συναλλαγών
5.1
 Αν η αποστολή χρημάτων στον αποδέκτη πραγματοποιείται με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, συνήθως τα χρήματα θα χρεώνονται στην κάρτα σας αμέσως και θα πιστώνονται στον λογαριασμό του Αποδέκτη αυθημερόν. Αν η αποστολή χρημάτων πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, για την πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αποδέκτη απαιτούνται συνήθως 2-5 ημέρες. Αν ο αποδέκτης κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών του αποδέκτη έχει επιβάλει περιορισμούς στον λογαριασμό του αποδέκτη, η διεκπεραίωση των συναλλαγών ενδέχεται να καθυστερήσει για οποιονδήποτε από τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 9.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

5.2 Η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill υπόκειται σε όρια συναλλαγών, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το καθεστώς του λογαριασμού σας Skrill, τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τη χώρα διαμονής και τη χώρα στην οποία αποστέλλετε χρήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς τα όρια συναλλαγών κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια. Αν το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε υπερβαίνει το ισχύον όριο συναλλαγών, θα ενημερώνεστε αμέσως και δεν θα μπορείτε να εισαγάγετε τις οδηγίες της εντολής πληρωμής αν δεν μειώσετε το ποσό στο επίπεδο του ισχύοντος ορίου συναλλαγών. 

6. Απαγορευμένες δραστηριότητες
Πλην των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, απαγορευμένες δραστηριότητες όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill θεωρούνται επίσης οι εξής: (α) η μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό τρίτου μέρους και (β) η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill για την ανάληψη μετρητών από την πιστωτική σας κάρτα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών στην υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή σε κάποια αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

7. Χρεώσεις
7.1
 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.4 παραπάνω, η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill θα επιβαρύνεται με έξοδα σύμφωνα με την παράγραφο 13 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και την ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. 

7.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι ισχύουσες χρεώσεις θα καταβάλλονται από εσάς και όχι από τον αποδέκτη. Ο αποδέκτης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των εξόδων που χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών για τη λήψη χρημάτων. 

8. Προσωπικά δεδομένα αποδεκτών
8.1
 Πριν από την εισαγωγή των στοιχείων του αποδέκτη στην υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συναίνεση του αποδέκτη για τη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων του. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία που απαιτούνται κατά καιρούς για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Υποβάλλοντας την εντολή πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συναίνεση του αποδέκτη.

8.2 Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο αποδέκτης ενδέχεται να κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν από την είσπραξη των χρημάτων που μεταφέρθηκαν. Αν ο αποδέκτης δεν προβεί στην επαλήθευση της ταυτότητάς του εντός τριάντα μία (31) ημερών, η μεταφορά θα απορρίπτεται και τα χρήματα θα επιστρέφονται χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 παρακάτω.

9. Αναστολή ή ακύρωση μιας εντολής πληρωμής
9.1 Δεν θα έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης μιας εντολής πληρωμής μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

9.2 Πλην των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις λογαριασμού Skrill, η Skrill μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει μια πληρωμή εάν: Υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, Η Skrill ή ο συνεργάτης πληρωμών αδυνατεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του αποδέκτη, οι οδηγίες για την πληρωμή που παρείχατε είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμών του αποδέκτη ή τον συνεργάτη πληρωμών μας, αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η μεταφορά συνιστά απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill ή την παράγραφο 6 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν απαγορεύεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.3 Σε περίπτωση αδυναμίας διεκπεραίωσης μιας εντολής πληρωμής, θα κάνουμε τρεις (3) προσπάθειες να επιστρέψουμε το ποσό χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας. Αν η τρίτη προσπάθεια επιστροφής του ποσού χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας δεν είναι επιτυχής, θα πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Σημειωτέον ότι, αν τα χρήματα πιστωθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για να κάνετε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή για την ανάληψή τους σύμφωνα με την παράγραφο 12 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill. 

10. Ορισμοί
10.1
 Εκτός αν ορίζεται άλλως, όλοι οι όροι που καθορίζονται στους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill θα έχουν την ίδια έννοια στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

10.2 Ως «Κινητό πορτοφόλι» νοείται μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν και να λαμβάνουν χρήματα σε έναν αποθηκευμένο λογαριασμό στο κινητό τους τηλέφωνο.  

10.3 Ως «Τρόπος πληρωμής» νοείται μια τραπεζική μεταφορά και άλλα μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες τα οποία ενεργοποιεί και ανακοινώνει κατά καιρούς η Skrill Ltd στον ιστότοπο της. 

10.4 Ως «Αποδέκτης» νοείται το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill.