Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Skrill Money Transfer

[Έκδοση – Οκτώβριος 2020] 

1. Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill 
Η υπηρεσία Skrill Money Transfer είναι μια επιπλέον υπηρεσία που προσφέρεται σε κατόχους λογαριασμών Skrill, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλουν χρήματα σε άλλα γνωστά τους πρόσωπα. Η μεταφορά των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής του κατόχου λογαριασμού Skrill (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 παρακάτω) στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο κινητό πορτοφόλι του παραλήπτη. Κατά καιρούς, η Skrill μπορεί να ενεργοποιεί άλλες επιλογές λήψης που ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Skrill (η «Υπηρεσία Skrill Money Transfer»).

2. Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill
2.1
 Με την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill , συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill»).

2.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας Skrill Money Transfer ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας Skrill Money Transfer, συμπληρωματικά προς τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill

2.3 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill.

2.4 Οι παράγραφοι 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, και 13.3 των όρων και προϋποθέσεων χρήσης λογαριασμού Skrill δεν ισχύουν για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία
Οι υφιστάμενοι κάτοχοι λογαριασμού Skrill μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό τους Skrill και επιλέγοντας «Μεταφορά χρημάτων Skrill». Οι νέοι πελάτες πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό Skrill προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. Οι κάτοχοι λογαριασμών Skrill θα πρέπει να ορίσουν μια μέθοδο πληρωμής για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την υπηρεσία Skrill Money Transfer. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγετε, ενδέχεται να υποβληθείτε σε πρόσθετες διαδικασίες επαλήθευσης ή/και να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης τρίτων μερών . Η ευθύνη να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω μερών και να τους ακολουθείτε βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

4. Αποστολή χρημάτων
4.1 
Συνιστούμε ιδιαίτερα να αποστέλλετε χρήματα μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Μετά την ανάληψη των χρημάτων με τη μέθοδο πληρωμής σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να αντιστρέψετε τη συναλλαγή.

4.2 Για να αποστείλετε χρήματα, απλά συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Skrill και επιλέξτε «Μεταφορά χρημάτων Skrill». Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισαγάγετε τις οδηγίες για την εντολή πληρωμής σας, όπως: Το ποσό που επιθυμείτε να αποστείλετε, το νόμισμα και τα στοιχεία του αποδέκτη, καθώς και τη χώρα διαμονής του αποδέκτη. Σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγετε και τις νομικές απαιτήσεις στην περιοχή σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες επαλήθευσης.

4.3 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής στην περιοχή σας. Για να δείτετις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής, κάντε κλικ εδώ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill ή οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη μέθοδο πληρωμής για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill προκειμένου να αποστείλετε χρήματα με την υπηρεσία Skrill Money Transfer.

4.4 Προκειμένου η Skrill να εκτελέσει την εντολή πληρωμής, τα χρήματα θα χρεώνονται χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σας και θα κατατίθενται για λίγο στον λογαριασμό σας Skrill πριν από την αποστολή τους στον παραλήπτη ή σε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας, κατά περίπτωση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την υπηρεσία Skrill Money Transfer θα εμφανίζονται στην ενότητα «Ιστορικό συναλλαγών» στον λογαριασμό σας Skrill.

4.5 Για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία Skrill Money Transfer και την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους σε έναν παραλήπτη. ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας . Συνεπώς, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, τα χρήματα θα πιστώνονται αμέσως στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών. Στη συνέχεια, υπεύθυνος να διασφαλίσει την περαιτέρω μεταφορά της πληρωμής στον παραλήπτη θα είναι ο συνεργάτης πληρωμών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου [15.5] των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill για την περαιτέρω μεταφορά χρημάτων παύουν να υφίστανται μετά την πίστωση των εν λόγω χρημάτων στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών από εμάς . Κατά συνέπεια, μετά την εν λόγω πίστωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω χρημάτων από τον σχετικό συνεργάτη πληρωμών.

4.6 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα από οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία Skrill Money Transfer, καθώς και να αποστέλλετε χρήματα σε παραλήπτες που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία Skrill Money Transfer. Για να δείτε τη λίστα αυτών των χωρών, κάντε εδώ.Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στη λίστα χωρών αποστολής και χωρών παραλαβής χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που παρατίθεται στην παράγραφο 17 των όρων χρήση λογαριασμού Skrill.

5. Χρόνοι διεκπεραίωσης και όρια συναλλαγών
5.1
Αν η αποστολή χρημάτων στον παραλήπτη πραγματοποιείται με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, συνήθως τα χρήματα θα χρεώνονται στην κάρτα σας αμέσως και θα πιστώνονται στον λογαριασμό του παραλήπτη αυθημερόν. Αν η αποστολή χρημάτων πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, για την πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη απαιτούνται συνήθως 2-5 ημέρες. Αν ο παραλήπτης κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών του παραλήπτη έχει επιβάλει περιορισμούς στον λογαριασμό του παραλήπτη, η διεκπεραίωση των συναλλαγών ενδέχεται να καθυστερήσει για οποιονδήποτε από τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 9.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Skrill Money Transfer.

5.2 Η υπηρεσία Skrill Money Transfer υπόκειται σε όρια συναλλαγών, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το καθεστώς του λογαριασμού σας Skrill, την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, τη χώρα διαμονής σας και τη χώρα στην οποία αποστέλλετε χρήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς τα όρια συναλλαγών κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια. Αν το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε υπερβαίνει το ισχύον όριο συναλλαγών, θα ενημερώνεστε αμέσως και δεν θα μπορείτε να εισαγάγετε τις οδηγίες της εντολής πληρωμής αν δεν μειώσετε το ποσό στο επίπεδο του ισχύοντος ορίου συναλλαγών. 

6. Απαγορευμένες δραστηριότητες
Πλην των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, απαγορευμένες δραστηριότητες όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill θεωρούνται επίσης οι εξής: (α) η μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό τρίτου μέρους και (β) η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill για την ανάληψη μετρητών από την πιστωτική σας κάρτα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών στην υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή σε κάποια αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

7. Χρεώσεις
7.1
 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.4 παραπάνω, η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill θα επιβαρύνεται με έξοδα σύμφωνα με την παράγραφο 13 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και την ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. 

7.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι ισχύουσες χρεώσεις θα καταβάλλονται από εσάς και όχι από τον παραλήπτη. Ο παραλήπτης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των εξόδων που χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών για τη λήψη χρημάτων.

8. Προσωπικά δεδομένα αποδεκτών
8.1
 Αναγνωρίζετε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες του αποστολέα και του παραλήπτη προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία Skrill Money Transfer, καθώς και για λόγους πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία που απαιτούνται κατά καιρούς για την παροχή της υπηρεσίας Skrill Money Transfer ή για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Υποβάλλοντας την εντολή πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, η οποία διατίθεται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση:  https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.

8.2 Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο παραλήπτης ενδέχεται να κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν από την είσπραξη των χρημάτων που μεταφέρθηκαν. Αν ο παραλήπτης δεν προβεί στην επαλήθευση της ταυτότητάς του εντός τριάντα μία (31) ημερών, η μεταφορά θα απορρίπτεται και τα χρήματα θα επιστρέφονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 παρακάτω.

9. Αναστολή ή ακύρωση μιας εντολής πληρωμής
9.1 Δεν θα έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης μιας εντολής πληρωμής μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

9.2 Πλην των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις λογαριασμού Skrill, η Skrill μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει μια πληρωμή εάν: Υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, Η Skrill ή ο συνεργάτης πληρωμών αδυνατεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του παραλήπτη, οι οδηγίες για την πληρωμή που παρείχατε είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμών του παραλήπτη ή τον συνεργάτη πληρωμών μας, αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η μεταφορά συνιστά απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill ή την παράγραφο 6 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν απαγορεύεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.3 Σε περίπτωση αδυναμίας διεκπεραίωσης μιας εντολής πληρωμής, θα κάνουμε τρεις (3) προσπάθειες να επιστρέψουμε το ποσό χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας. Αν η τρίτη προσπάθεια επιστροφής του ποσού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας δεν είναι επιτυχής, θα πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Σημειωτέον ότι, αν τα χρήματα πιστωθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για να κάνετε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή για την ανάληψή τους σύμφωνα με την παράγραφο 12 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill. 

10. Ορισμοί
10.1
 Εκτός αν ορίζεται άλλως, όλοι οι όροι που καθορίζονται στους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill θα έχουν την ίδια έννοια στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill. 

10.2 Ως «Κινητό πορτοφόλι» νοείται μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν και να λαμβάνουν χρήματα σε έναν αποθηκευμένο λογαριασμό στο κινητό τους τηλέφωνο.  

10.3 Ως «μέθοδος πληρωμής» νοείται μια τραπεζική μεταφορά και άλλα μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής τρίτων μερών ανάλογα με την περιοχή σας, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες τα οποία ενεργοποιεί και ανακοινώνει κατά καιρούς η Skrill Ltd στον ιστότοπο της. 

10.4 Ως «Παραπλήτης» νοείται το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Skrill Money Transfer.