Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill

[Έκδοση - Δεκέμβριος 2021]

1. Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill

Η Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill συνιστά μια επιπρόσθετη παροχή που προσφέρεται σε κατόχους λογαριασμού Skrill και τους επιτρέπει να στέλνουν χρήματα σε κάποιο άλλο γνωστό τους πρόσωπο ή μια γνωστή τους επιχείρηση. Τα χρήματα μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό ή το ψηφιακό πορτοφόλι του παραλήπτη χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής (όπως ορίζεται στην ενότητα 10 παρακάτω). Περιστασιακά, η Skrill ενδέχεται να ενεργοποιεί και άλλες επιλογές λήψης, όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο της Skrill («Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill»). Τα εμβάσματα προς επιχειρήσεις είναι πληρωτέα μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη.

2. Πεδίο εφαρμογής των όρων και των προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill

2.1. Αποκτώντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill»).

2.2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill ισχύουν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, επιπρόσθετα προς τους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill.

2.3. Σε περίπτωση που σημειωθεί αντίφαση μεταξύ των Όρων Χρήστης του λογαριασμού Skrill και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill θα υπερισχύσουν στον βαθμό έκτασης της εν λόγω αντίφασης.

2.4. Οι ενότητες 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, και 13.3 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill δεν ισχύουν για την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill.

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι λογαριασμού Skrill μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία πραγματοποιώντας είσοδο στον Skrill λογαριασμό τους και επιλέγοντας «Μεταφορά Χρημάτων μέσω Skrill». Οι νέοι πελάτες υποχρεούνται να ανοίξουν έναν λογαριασμό Skrill, πριν μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill. Οι κάτοχοι λογαριασμού Skrill θα χρειαστεί να επιλέξουν έναν τρόπο πληρωμής, προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε, ενδέχεται να χρειαστεί να ακολουθήσετε μια πρόσθετη διαδικασία επαλήθευσης και/ή να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τρίτων μερών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάγνωση και τη συμμόρφωση με τέτοιου είδους όρους και προϋποθέσεις τρίτων μερών.

4. Αποστολή χρημάτων

4.1. Συνιστούμε θερμά να αποστέλλετε χρήματα μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Από τη στιγμή που το ποσό χρεωθεί στο μέσο του τρόπου πληρωμής που επιλέξατε, δεν είναι δυνατή η ακύρωση ή η αναίρεση της συναλλαγής.

4.2. Για να στείλετε χρήματα, συνδεθείτε απλώς στον Skrill λογαριασμό σας και επιλέξτε «Μεταφορά χρημάτων μέσω Skrill». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τις οδηγίες πληρωμής, οι οποίες περιλαμβάνουν: το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε να στείλετε, το νόμισμα, τα στοιχεία παραλήπτη (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός ΙΒΑΝ), συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας του παραλήπτη ή (σε περίπτωση εκτέλεσης πληρωμής προς μια επιχείρηση) της χώρας στην οποία συστάθηκε ή άλλως εδρεύει ο παραλήπτης, και τον αριθμό ΙΒΑΝ (ή τον σχετικό αριθμό λογαριασμού). Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στην περιοχή σας, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες επαλήθευσης.

4.3. Μπορείτε να στέλνετε χρήματα χρησιμοποιώντας τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται για την περιοχή σας. Για να εμφανίσετε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για την αποστολή χρημάτων μέσω της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας ή άλλους τρόπους πληρωμής που διατίθενται άλλως για την προσθήκη χρημάτων στον Skrill λογαριασμό.

4.4. Για να μπορέσει η Skrill να ολοκληρώσει την εντολή πληρωμής, τα ποσά θα χρεωθούν στο μέσο του τρόπου πληρωμής που επιλέξατε και θα διέλθουν στιγμιαία από τον Skrill λογαριασμό σας, πριν μεταφερθούν στον παραλήπτη ή σε έναν από τους συνεργάτες πληρωμών μας, κατά περίπτωση (για περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. ενότητα 4.5 παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill θα εμφανίζονται στο «Ιστορικό συναλλαγών» του Skrill λογαριασμού σας.

4.5. Για να γίνει αποστολή χρημάτων μέσω της Υπηρεσίας Αποστολής Χρημάτων Skrill, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους συνεργάτες πληρωμών μας, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε τη μεταφορά προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτήν το ποσό θα πιστωθεί στον αντίστοιχο συνεργάτη πληρωμών. Ο συνεργάτης πληρωμών είναι, έπειτα, υπεύθυνος να εξασφαλίσει τη συνέχιση της μεταφοράς της πληρωμής στον παραλήπτη. Με επιφύλαξη της ενότητας 15.5 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill, οι υποχρεώσεις μας με βάση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill όσον αφορά τη συνέχιση της μεταφοράς των ποσών ολοκληρώνονται τη στιγμή που τα εν λόγω ποσά πιστωθούν από εμάς στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών. Επομένως, από τη στιγμή που ολοκληρώσουμε την εν λόγω πίστωση, δεν ευθυνόμαστε για τη συνέχιση της μεταφοράς των εν λόγω ποσών, με την οποία επιφορτίζεται ο συνεργάτης πληρωμών. Κάθε καταγγελία σχετικά με εμάς ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να απευθύνεται σε πρώτη φάση σε εμάς επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

4.6. Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα από οποιαδήποτε χώρα μεταξύ αυτών που επί του παρόντος υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill. Αντιστοίχως, μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα σε παραλήπτες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα μεταξύ αυτών που επί του παρόντος υποστηρίζονται από την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill. Για να εμφανίσετε τον κατάλογο αυτών των χωρών, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Περιστασιακά ενδέχεται να τροποποιούμε τον κατάλογο των χωρών αποστολής και λήψης, χωρίς να ακολουθούμε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην ενότητα 17 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill.

4.7. Εάν επιλέξετε τη μεταφορά χρημάτων προς κάποια επιχείρηση για να πληρώσετε για αγαθά ή υπηρεσίες, αναγνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε και δεν ευθυνόμαστε για την ποιότητα, την ασφάλεια ή την παράδοση των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από την εν λόγω επιχείρηση.

5. Χρόνοι και όρια συναλλαγών

5.1. Εάν στείλετε χρήματα σε κάποιον παραλήπτη χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, τα ποσά χρεώνονται συνήθως αμέσως στην κάρτα σας και πιστώνονται στον λογαριασμό του παραλήπτη την ίδια μέρα. Εάν στείλετε χρήματα χρησιμοποιώντας τραπεζικό έμβασμα ως τρόπο πληρωμής, χρειάζονται συνήθως 2-5 ημέρες για την πίστωση των ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών ενδέχεται να καθυστερήσει για λόγους που αναφέρονται στην ενότητα 9.2 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, εάν απαιτείται η ταυτοποίηση του παραλήπτη σύμφωνα με την ενότητα 8.2 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill ή εάν έχουν τεθεί περιορισμοί στον λογαριασμό του παραλήπτη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

5.2. Για την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill ισχύουν όρια συναλλαγών, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση του Skrill λογαριασμού σας, τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τη χώρα κατοικίας σας και τη χώρα του παραλήπτη. Για τις μεταφορές προς επιχειρήσεις ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστά όρια συναλλαγών. Διατηρούμε το δικαίωμα περιστασιακής μεταβολής των ορίων συναλλαγών κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Εάν το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε υπερβαίνει το ισχύον όριο συναλλαγών, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως και δεν θα καταστεί δυνατή η συνέχιση της εντολής πληρωμής, εκτός εάν μειώσετε το ποσό, ώστε να συμφωνεί με το ισχύον όριο συναλλαγών.

6. Απαγορευμένες δραστηριότητες

Επιπρόσθετα προς τις απαγορευμένες συναλλαγές που αναφέρονται στην ενότητα 11 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill, απαγορεύονται επίσης οι ακόλουθες συναλλαγές κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill: (α) μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό τρίτου μέρους και (β) χρήση της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill με σκοπό την εκτέλεση ταμειακής πίστωσης από την πιστωτική σας κάρτα. Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών για την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες είτε στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill είτε στην πολιτική αποδεκτής χρήσης που έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας.

7. Τέλη

7.1. Υπό την επιφύλαξη της ως άνω ενότητας 2.4, για την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill χρεώνονται τέλη σύμφωνα με την ενότητα 13 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill και την ενότητα «Τέλη» του ιστοτόπου μας. Ισχύουν μετατροπές συναλλάγματος.

7.2. Τυχόν ισχύοντα τέλη καταβάλλονται από εσάς και όχι από τον παραλήπτη, σύμφωνα με την ενότητα 13.6 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill. Ο παραλήπτης φέρει την ευθύνη για τυχόν τέλη που χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τη λήψη των ποσών.

8. Προσωπικά στοιχεία παραληπτών

8.1. Αναγνωρίζετε ότι είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη, προκειμένου να παράσχουμε την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, καθώς επίσης για σκοπούς πρόληψης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους, όπως ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς, προκειμένου να παράσχουμε την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill ή να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Υποβάλλοντας μια εντολή πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που διατίθεται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.

8.2. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο παραλήπτης ενδέχεται να κληθεί από κάποιον τρίτο πάροχο να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν λάβει τα μεταφερόμενα ποσά. Εάν ο παραλήπτης δεν επαληθεύσει την ταυτότητά του εντός τριάντα μία (31) ημερών, το έμβασμα θα απορριφθεί και τα ποσά θα επιστραφούν στο μέσο του τρόπου πληρωμής που επιλέξατε σύμφωνα με την κάτωθι ενότητα 9.3.

9. Αναστολή ή ακύρωση εντολής πληρωμής

9.1. Η Skrill μεταχειρίζεται όλες τις εντολές πληρωμών ως αιτήματα. Μετά την υποβολή του αιτήματος δεν είναι δυνατή η ακύρωση της εντολής πληρωμής.

9.2. Επιπρόσθετα προς τυχόν δικαιώματα που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του λογαριασμού Skrill, η Skrill ενδέχεται να αναστείλει ή να ακυρώσει μια εντολή πληρωμής εάν: απαιτείται να πράξουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή σχετικούς κανονισμούς, η Skrill ή κάποιος συνεργάτης πληρωμών αδυνατούν να επαληθεύσουν την ταυτότητα του παραλήπτη, οι οδηγίες πληρωμής που παρασχέθηκαν από εσάς είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του παραλήπτη ή τον συνεργάτη πληρωμών μας, έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι το έμβασμα αποτελεί απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με την ενότητα 11 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill ή την ενότητα 6 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill, ή η συναλλαγή απαγορεύεται άλλως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

9.3. Σε περίπτωση που αδυνατούμε να ολοκληρώσουμε μια εντολή πληρωμής, θα επιχειρήσουμε με τρεις (3) ξεχωριστές προσπάθειες να επιστρέψουμε το ποσό στο μέσο του τρόπου πληρωμής σας. Εάν η τρίτη μας προσπάθεια επιστροφής του ποσού στο μέσο του τρόπου πληρωμής σας αποτύχει, θα πιστώσουμε ισοδύναμο ποσό στο υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν τα ποσά πιστωθούν στο υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας, δεν θα μπορείτε πλέον να τα χρησιμοποιήσετε για την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill. Ωστόσο, μπορείτε να δαπανήσετε τα εν λόγω ποσά σε ηλεκτρονικούς εμπόρους ή να τα εκταμιεύσετε σύμφωνα με την ενότητα 12 των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill.

10. Ορισμοί

10.1. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι όροι που ορίζονται στους όρους χρήσης του λογαριασμού Skrill έχουν την ίδια έννοια και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill.

10.2. Το «Ψηφιακό πορτοφόλι» συνιστά μια υπηρεσία που λειτουργεί βάσει τηλεφώνου και επιτρέπει στους πελάτες να φορτώσουν και να λάβουν χρήματα σε έναν λογαριασμό, ο οποίος αποθηκεύεται στο κινητό τους τηλέφωνο.

10.3. Ο «τρόπος πληρωμής» αναφέρεται σε τραπεζικά εμβάσματα και μέσα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών και εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που ενεργοποιούμε κατά καιρούς, όπως ορίζεται στον ιστότοπο της Skrill.

10.4. «Παραλήπτης είναι είτε το φυσικό πρόσωπο είτε η επιχείρηση στην οποία αποστέλλετε χρήματα κάνοντας χρήσης της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων Skrill.

10.5. Το ακρωνύμιο «ΙΒΑΝ» σημαίνει Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού.