"Πρότεινε έναν φίλο" της Skrill

Έκδοση 3 – Αύγουστος 2019

Το πρόγραμμα «Refer a Friend» της Skrill («Πρόγραμμα RaF») σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε προμήθεια από τη Skrill κάθε φορά που προτείνετε σε υποψήφια νέα μέλη να κάνουν εγγραφή για λογαριασμό Skrill.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις») που διέπουν το πρόγραμμα RaF. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Η σύσταση ενός φίλου στο πρόγραμμα RaF θα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι όροι χρήσης λογαριασμού Skrill, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται και συνιστούν μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και θα ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, στο βαθμό που υφίσταται ασυμφωνία, θα υπερισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.1. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα RaF, πρέπει:

a) να έχετε ενεργό λογαριασμό Skrill,

b) Να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς,

c) να μην είστε εργαζόμενος ή μέλος τους στενού οικογενειακού περιβάλλοντος εργαζόμενου σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

d) να μην είστε πάροχος υπηρεσιών ή μέλος της άμεσης οικογένειας παρόχου υπηρεσιών σε οποιασδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

e) να είστε τουλάχιστον 18 ετών και

f) να μην κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

2. Συστημένα μέλη:

2.1. Για τους σκοπούς του προγράμματος RaF, ως «Συστημένο μέλος» νοείται κάθε μέλος:

a) το οποίο συστήνετε τη Skrill χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο σύστασης που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Skrill (ο «Σύνδεσμος σύστασης»),

b) το οποίο ολοκληρώνει μια επιλέξιμη συναλλαγή ή μια επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονόμισμα.

2.2. Δεν θα συστήνετε κανένα μέλος της οικογένειάς σας όπως, ενδεικτικά, την/τον σύζυγο, σύντροφο κοινού δικαίου, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο, προγονό/ προγονή, γονέα σας, γονέα του/της συζύγου σας ή παππού/ γιαγιά.

3. Απαγορευμένες συναλλαγές

3.1. Δεν θα προβαίνετε και θα διασφαλίζετε ότι τα συστημένα μέλη δεν θα προβαίνουν σε καμία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

a) τη δημιουργία ή διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών μέλους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skrill,

b) την πραγματοποίηση, κατά την εύλογη κρίση της Skrill, ψευδών ή τεχνητών καταθέσεων σε εμπόρους ή άλλα μέλη της Skrill ή άλλα μέλη με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση προμηθειών,

c) τη δημιουργία λογαριασμού μέλους για λογαριασμό άλλου προσώπου,

d) την παροχή άδειας σε τρίτα πρόσωπα να δημοσιεύουν τον σύνδεσμο σύστασής σας στους ιστότοπούς τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα προώθησης,

e) την παροχή κινήτρων ή ωφελημάτων σε υποψήφια μέλη προκειμένου να τα παρακινήσετε να υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό Skrill,

f) τη δημιουργία ή χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού αποσκοπεί στην τεχνητή ή αυτόματη παραγωγή εγγραφών για λογαριασμούς Skrill,

g) την δημιουργία λογαριασμού Skrill χρησιμοποιώντας παραποιημένα, πλαστογραφημένα, παραχαραγμένα, κλεμμένα ή άλλως τροποποιημένα έγγραφα,

h) την τεχνητή προσπάθεια παραγωγής προτεινόμενων μελών με δόλο ή ψευδείς δηλώσεις,

i) τη διάπραξη, ή τη σύμπραξη με άλλα πρόσωπα για τη διάπραξη, απάτης,

j) την πραγματοποίηση συναλλαγών που δεν συνδέονται με εμπορικό σκοπό ή οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για προσωπικό όφελος του κατόχου του Λογαριασμού Skrill.

4. Προμήθεια

4.1. Ως ανταμοιβή για κάθε μέλος που συστήνετε και επιβεβαιώνεται από τη Skrill σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Skrill θα σας καταβάλλει προμήθεια 10% επί των εσόδων που πραγματοποιεί η Skrill από επιλέξιμες συναλλαγές (η «Προμήθεια»).

4.2. Η Skrill θα διακόπτει την καταβολή προμηθειών σε σχέση με κάθε μέλος που συστήνετε κατά την ημερομηνία που επέρχεται πρώτη χρονικά: (α) όταν η καταβολή προμηθειών σε σχέση με το μέλος που συστήσατε ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ ή (β) 1 έτος μετά την εγγραφή του μέλους που συστήσατε και την εγγραφή του για λογαριασμό Skrill.

4.3. Η προμήθεια καταβάλλεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Skrill δεν θα ευθύνεται για τυχόν φόρους, τέλη, εισφορές, πρόστιμα, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις που καταβάλλετε σε κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα RaF. Υποχρεούστε να δηλώνετε κάθε οφειλόμενο φόρο σε σχέση με έσοδα που αποκομίζονται μέσω του προγράμματος.

4.4. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ισχύον ποσοστό της προμήθειας ή το ανώτατο ποσοστό ή το συνολικό ανώτατο όριο με έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill.

4.5. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον δικό σας λογαριασμό Skrill εξαιρούνται από τον υπολογισμό προμηθειών.

4.6. Η οφειλόμενη προμήθεια επί κάθε επιλέξιμης συναλλαγής θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης συναλλαγής.

4.7. Η Skrill θα έχει επίσης το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να παρακρατεί το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε προμήθειας όταν έχει εύλογες υποψίες ή γνωρίζει ότι έχει συντελεστεί κάποια από τις απαγορευμένες δραστηριότητες που αναφέρονται στην ενότητα 3 παραπάνω.

4.8. Για τον υπολογισμό της προμήθειας, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί κάθε επιλέξιμη συναλλαγή ή επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονόμισμα η οποία, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη διακριτική ευχέρειά της, θεωρείται κατάχρηση του προγράμματος RaF όπως, ενδεικτικά:

a) συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την ενότητα 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, είναι απαγορευμένες ή

b) συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την ενότητα 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, είναι απαγορευμένες. 

5. Συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα 

5.1. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων της Skrill για την αγορά υποστηριζόμενων κρυπτονομισμάτων αξίας 100 Ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill) ή μεγαλύτερης συνολικά αξίας, η Skrill θα σας καταβάλλει επίσης μια αμοιβή (μια «Αμοιβή σύστασης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων» επί των επιλέξιμων συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα που πραγματοποιούν τα μέλη που συστήσατε σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 5.

5.2. Αν εντός τριών ημερολογιακών μηνών μετά τη σύστασή του από εσάς, το μέλος που συστήσατε:

a) ανοίξει έναν λογαριασμό Skrill και επαληθεύσει αυτόν τον λογαριασμό Skrill,

b) προσθέσει με επιτυχία χρήματα στον λογαριασμό του/της Skrill χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο τρόπο πληρωμής πλην των NETELLER, paysafecard ή BitPay και

c) χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων της Skrill για την αγορά υποστηριζόμενων κρυπτονομισμάτων αξίας 100 Ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού του/της Skrill) ή μεγαλύτερης συνολικά αξίας,

τόσο εσείς όσο και το μέλος που συστήσατε θα λάβει ο καθένας μια εφάπαξ αμοιβή σύστασης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων αξίας 5 Ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα των αντίστοιχων λογαριασμών σας Skrill), τα οποία θα πιστωθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς σας Skrill.

Ο συστήνων την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων θα λαμβάνει αμοιβή μόνο για 30 συστημένα μέλη κατ' ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό μήνα.

5.3. Κάθε αμοιβή σύστασης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων που σας καταβάλλετε σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 5 είναι επιπλέον οποιασδήποτε τυχόν προμήθειας μπορεί να εισπράξετε σε σχέση με τις επιλέξιμες συναλλαγές ενός μέλους που συστήσατε σύμφωνα με την ενότητα 4 παραπάνω.

5.4. Οι οφειλόμενες αμοιβές σύστασης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων για επιλέξιμες συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα θα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης συναλλαγής.

5.5. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας 5, η αξία:

α) των συναλλαγών σας σε κρυπτονομίσματα θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που χρεώνεται στον λογαριασμό σας Skrill κατά το χρόνο της συναλλαγής σε κρυπτονόμισμα (συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών επιβαρύνσεων) και

β) οι επιλέξιμες συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα του μέλους που συστήσατε θα υπολογίζονται με βάση το ποσό που χρεώνεται στον λογαριασμό τους Skrill κατά το χρόνο της επιλέξιμης συναλλαγής σε κρυπτονόμισμα (συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών επιβαρύνσεων). 

6. Εγγυήσεις

Εγγυάστε, δηλώνετε και δεσμεύεστε έναντι της Skrill ότι:

a) δεν θα προβαίνετε στην αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) τα οποία αναφέρουν ή παραπέμπουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Skrill, άλλες εταιρείες του Ομίλου Paysafe ή προϊόντα ή υπηρεσίες της Skrill,

b) θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

c) δεν θα παραβιάζετε ούτε θα αποπειραθείτε να παρακάμψετε τις διαδικασίες ασφάλειας ή επαλήθευσης της Skrill και 

d) θα κοινοποιείτε τον σύνδεσμο σύστασής σας σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εγγραφή τους για λογαριασμό Skrill.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τη δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής της Paysafe, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της Skrill (https://www.skrill.com/gr/footer/politikiaporritoy/) Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

7.2. Μέσα στον λογαριασμό σας Skrill θα μπορείτε να δείτε την ταυτότητα πελάτη Skrill των συστημένων μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, λεπτομερή στοιχεία της προμήθειας που κερδίσατε σε σχέση με καθένα από τα συστημένα μέλη σας. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση καθενός από τα συστημένα μέλη πριν τη σύστασή τους. Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο σύστασης, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συγκατάθεση του συστημένου μέλους.

8. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων

8.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα οριστικής διακοπής του προγράμματος RaF.

8.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 παρακάτω, κάθε τροποποίηση θα κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό σας Skrill. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ 2 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι παραδόθηκε η κοινοποίηση (βλ. παράγραφο 17.1 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill), εκτός και αν μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι εναντιώνεστε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η γνωστοποίηση της εναντίωσής σας θα ισοδυναμεί με κοινοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα RaF και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

8.3 Η περίοδος προειδοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν μειώνει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τροποποιήσεις θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

9. Διακοπή

9.1. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, το πρόγραμμα RaF ανά πάσα στιγμή με έγγραφη προειδοποίηση 2 μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill.

9.2. Σε περίπτωση που η Skrill προβεί σε διακοπή της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 9.1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η Skrill θα συνεχίσει να καταβάλλει προμήθειες σε σχέση με τα υφιστάμενα μέλη που συστήσατε μέχρι τη λήξη της υποχρέωσής μας για την καταβολή προμηθειών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.2 ή 5.2 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.3. Η Skrill μπορεί να διακόψει άμεσα τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα RaF στις ακόλουθες περιπτώσεις:

a) για ουσιώδη παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή των όρων χρήσης λογαριασμού 
Skrill ή της των όρων χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων,

b) Αν η Skrill, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι εσείς ή ένα από τα μέλη που συστήσατε έχει προβεί σε απαγορευμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ή

c) αν περιέλθει στη γνώση της Skrill οποιαδήποτε δήλωση κάποιου εμπόρου/ φορέα διαχείρισης ή άλλου μέλους ότι προβαίνετε σε μη θεμιτές μεταφορές χρημάτων από και προς τον ιστότοπό τους.

9.4. Αν η Skrill διακόψει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα RaF σύμφωνα με την υποπαράγραφο 9.3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η Skrill θα παύσει πλέον να σας καταβάλει προμήθειες αμέσως μετά τη διακοπή.

10. Διαδικασία επίλυσης διαφορών/ Περιορισμός ευθύνης/ Αποζημίωση

Θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κάθε καταβολής προμήθειας («Περίοδος Διεκδίκησης») για να αμφισβητήσετε το ποσό ή τον υπολογισμό της καταβληθείσας προμήθειας («Απαιτήσεις»). Όταν η κοινοποίηση αποστέλλετε εντός της περιόδου διεκδίκησης, η Skrill θα καταβάλει κάθε εύλογη από εμπορική άποψη προσπάθεια για τη διερεύνηση και την επίλυση οποιουδήποτε σφάλματος ή ασυμφωνίας και την καταβολή κάθε οφειλόμενης προμήθειας. Αν δεν αποστείλετε κοινοποίηση στη Skrill σχετικά με μια απαίτηση εντός της περιόδου διεκδίκησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την προμήθεια. Μετά την περίοδο διεκδίκησης, η Skrill δεν θα έχει καμία υποχρέωση να διερευνήσει οποιαδήποτε απαίτηση και, το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, διά του παρόντος αποδεσμεύετε και απαλλάσσετε τη Skrill από κάθε ευθύνη όσον αφορά την καταβολή κάθε οφειλόμενης προμήθειας η οποία θα ήταν ενδεχομένως καταβλητέα σε εσάς («Εξάλειψη απαιτήσεων»).

11. Γενικές διατάξεις

11.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας, εκτός και αν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

11.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

11.3. Το πρόγραμμα RaF δεν θα νοείται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης, αντιπροσώπευσης

ή συνεργασίας μεταξύ εσάς και της Skrill ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Paysafe. Δεν θα έχετε καμία εξουσιοδότηση να δεσμεύετε Skrill ή να συνάπτετε συμφωνίες για λογαριασμό της ούτε να θεωρείστε αντιπρόσωπος της Skrill ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Skrill καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

11.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρο, παράνομο ή μη εκτελεστό, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εκτελεστοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

12. Ορισμοί

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, οι λέξεις που εμφανίζονται κεφαλαία στην παρούσα συμφωνία έχουν την ίδια έννοια όπως και στους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill. Οι όροι που παρατίθενται στη συνέχεια έχουν τις εξής έννοιες:

a) Ο όρος «Προμήθεια» έχει την έννοια που παρατίθεται στην υποπαράγραφο 4.1 και , κατά περίπτωση, περιλαμβάνει τις αμοιβές σύστασης κρυπτονομισμάτων όπως ορίζονται στην ενότητα 5, 

b) Ο όρος «Υπηρεσία κρυπτονομισμάτων» έχει την έννοια που παρατίθεται στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων Skrill

c) Ο όρος «Συναλλαγή σε κρυπτονόμισμα» έχει την έννοια που παρατίθεται στους όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων Skrill

d) Ως «Επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονόμισμα» νοείται η αγορά μεριδίου σε κάποιο υποστηριζόμενο κρυπτονόμισμα μέσω της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill 

e) Ως «Επιλέξιμες συναλλαγές» νοείται κάθε επιτυχής πράξη αποστολής χρημάτων που πραγματοποιείται από τους λογαριασμούς Skrill των μελών που συστήσατε. Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω συναλλαγές δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές:

(i) συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα σας Skrill Prepaid Mastercard®,

(ii) προσθήκες και αναλήψεις χρημάτων από και προς τους λογαριασμούς Skrill των μελών που συστήσατε,

(iii) συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών μελών της Skrill και λογαριασμών μελών της NETELLER που κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο,

f) Ως «Μέλος» νοείται ο εγγεγραμμένος κάτοχος ενός λογαριασμού Skrill, 

g) Ο όρος «Συστημένο(-α) μέλος(-η)», έχει την έννοια που παρατίθεται στην ενότητα 2 και 

h) Ο όρος «Υποστηριζόμενο κρυπτονόμισμα» έχει την έννοια που παρατίθεται στους όρους χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων Skrill