Όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας «Μπόνους λήψης εφαρμογής»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. 

1. Η προωθητική ενέργεια («Προωθητική Ενέργεια») και οι όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. 

Από τις 8 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, η Skrill σας παρέχει τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα εφάπαξ μπόνους πόντων πιστών πελατών Knect (το «Μπόνους») όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Skrill στη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας.

1.1 Οι συμμετέχοντες που έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία μια επιλέξιμη πράξη στη διάρκεια της περίοδος της προωθητικής ενέργειας θα λάβουν το μπόνους μετά τη λήξη της περιόδου της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.4 παρακάτω.

1.2 Αυτή η προωθητική ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά με κατόχους λογαριασμού Skrill καταχωρισμένους σύμφωνα με τους Όρους χρήσης λογαριασμού SkrillΛογαριασμός Skrill»), οι οποίοι είναι (i) κάτοικοι επιλέξιμων χωρών, (ii) είναι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της Skrill σύμφωνα με τους Κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της Skrill («Πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών») είτε πριν από την περίοδο της προωθητικής ενέργειας, είτε στη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας, και (iii) έχουν κάνει λήψη της εφαρμογής Skrill σε κινητή συσκευή («Επιλέξιμη πράξη») στη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας.

1.3 Το ακριβές ποσό του μπόνους αναφέρεται στο εξατομικευμένο μήνυμα που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντα ή σε διαφημιστικό πλαίσιο στον λογαριασμό του.

1.4 Η Skrill θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να καταθέσει το μπόνους στον λογαριασμό Skrill των συμμετεχόντων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 23:59 μμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή αίτημα των αντίστοιχων συμμετεχόντων. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας καταβολής έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 23:59 μμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) το αργότερο , εάν κατά την απόλυτη κρίση της απαιτείται να το πράξει.

1.5 Η προωθητική ενέργεια περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή ΕΝΟΣ μόνο μπόνους ανά πελάτη. Για τους κατόχους πολλαπλών λογαριασμών Skrill, η καταβολή θα γίνει στον λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιλέξιμη πράξη. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να κοινοποιήσουν αυτήν την προωθητική ενέργεια σε άλλους χρήστες λογαριασμού που δεν έχουν λάβει εξατομικευμένο προωθητικό μήνυμα.

2. Διάρκεια προωθητικής ενέργειας

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο από τις 8 Αυγούστου 2021 στις 00.01 πμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 23.59 μμ ώρα Γκρίνουιτς (GMT) («Περίοδος προωθητικής ενέργειας).

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παρούσα προωθητική ενέργεια, πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται και καθορίζονται παρακάτω:

α) να έχετε καταχωρισμένο λογαριασμό Skrill,

β) να έχετε κάνει εγγραφή στο πρόγραμμα πιστών πελατών είτε πριν από την περίοδο της προωθητικής ενέργειας είτε στη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας,

γ) να έχετε λάβει εξατομικευμένο προωθητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με κοινοποίηση σε διαφημιστικό πλαίσιο στον λογαριασμό σας, απευθείας από τη Skrill

δ) να έχετε να κάνει λήψη της εφαρμογής Skrill σε κινητή συσκευή στη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας,

ε) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς,

στ) να μην είστε εργαζόμενος ή μέλος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος εργαζόμενου της Skrill Ltd, της Paysafe Payment Solutions Limited ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του ομίλου Paysafe, Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο όρος «εργαζόμενος» περιλαμβάνει κάθε εξωτερικός συνεργάτης και αποσπασμένο μέλος προσωπικού και ο όρος «μέλος της άμεσης οικογένειας» θα σημαίνει κάθε πρόσωπο με οποιαδήποτε από τις παρακάτω σχέσεις με τον/την εργαζόμενο(-η): α) σύζυγος, γονείς αυτού/αυτής· β) γιοι και κόρες καθώς και οι σύζυγοι αυτών· γ) γονείς και σύζυγοι αυτών· δ) αδελφοί και αδελφές και οι σύζυγοι αυτών· ε) παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, καθώς και οι σύζυγοι αυτών· στ) σύντροφος και οι γονείς αυτού/αυτής, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει τη σχέση υπό τα σημεία α) έως στ) στον παρόντα ορισμό· και ζ) κάθε πρόσωπο που συνδέεται εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον/την εργαζόμενο(-η), η οποία σχέση ισοδυναμεί με οικογενειακή σχέση,

ζ) να μην είστε πάροχος υπηρεσιών ή μέλος του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος παρόχου υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

να είστε τουλάχιστον 18 ετών,

η) να μην διαμένετε ή κατοικείτε σε χώρα στην οποία απαγορεύεται να προσφέρει λογαριασμούς η Skrill και

θ) ο λογαριασμός σας να μην είναι καταχωρισμένος και να χρησιμοποιείται σε χώρα στην οποία η παρούσα προωθητική ενέργεια μπορεί να θεωρείται παράνομη ή/και να απαγορεύεται.

Τα προαναφερόμενα αναφέρονται συλλογικά ως «Κριτήρια επιλεξιμότητας». Για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας, συμμετέχων είναι κάθε κάτοχος λογαριασμού που πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας («Συμμετέχων»).

Εκτός αν ορίζεται ρητά άλλως στο παρόν, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προώθησης θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill και τους Κανόνες προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της Skrill. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας και του Κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της Skrill, θα εφαρμόζονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας, εκτός από τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 16. Προστασία ιδιωτικού απορρήτου, του άρθρου 17. Πνευματική ιδιοκτησία, του άρθρου 18. Ευθύνη, και του άρθρου 25. Εμπιστευτικότητα των κανόνων του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της Skrill οι οποίοι, σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν των όρων της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας θα διέπουν την προωθητική ενέργεια.

4. Προστασία απορρήτου και πνευματική ιδιοκτησία

α) Η επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων διέπεται από την πολιτική προστασίας απορρήτου της Paysafe Group Limited, η οποία διατίθεται στις ιστοσελίδες της Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/ και https://www.skrill.com/en/footer/cookies-notice/). Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα τους (όνομα, αρχικό επωνύμου και χώρα εγκατάστασης) μπορούν να κοινοποιούνται σε διάφορα δίκτυα επικοινωνίας της Skrill όπως, ενδεικτικά, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

β) Για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στη Skrill και τις συνδεδεμένες εταιρείες της μη αποκλειστική, παγκόσμια, απαλλαγμένη από την καταβολή δικαιωμάτων, μη μεταβιβάσιμη και ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, χρήσης και προβολής κάθε λογότυπου, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας (κατά περίπτωση) που μπορεί να δημοσιεύεται σε διάφορα δίκτυα εμπορικής προώθησης του Ομίλου Paysafe όπως, ενδεικτικά, στους ιστότοπούς μας, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Εμπιστευτικότητα

α) Εμπιστευτική πληροφορία σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία επισημαίνεται ως «Εμπιστευτική» ή που θα έπρεπε εύλογα να θεωρείται εμπιστευτική όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο κοινοποίησή τους ή το είδος των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων και με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερόμενων, επιχειρηματικά σχέδια, δεδομένα, στρατηγικές, μεθόδους, πελατολόγια, τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία συναλλαγών και δεδομένα πελατών που θεωρούνται εμπιστευτικά.

β) Στη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, καθώς και μετά τη λήξη της, η Skrill θα χρησιμοποιεί και θα αναπαράγει τις εμπιστευτικές πληροφορίες των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους εν λόγω σκοπούς και θα περιορίζει τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών στους εργαζόμενους, τους συμβούλους ή εξωτερικούς συνεργάτες της που πρέπει να τις γνωρίζουν.

γ) Παρά τα προαναφερθέντα, η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Skrill δεν θα συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων της προωθητικής ενέργειας, εφόσον η εν λόγω γνωστοποίηση απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή σε περίπτωση δικαστικής ή κρατικής έρευνας ή διαδικασίας.

δ) Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας στην παρούσα παράγραφο 5 δεν θα ισχύουν για πληροφορίες οι οποίες (i) είναι ή καθίστανται γνωστές στο κοινό χωρίς υπαιτιότητα ή άλλη ενέργεια της Skrill, (ii) είναι γνωστές στη Skrill χωρίς περιορισμό πριν από τη λήψη τους από τους συμμετέχοντες σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια, από δικές της ανεξάρτητες πηγές όπως τεκμηριώνεται από τα γραπτά αρχεία της Skrill, και οι οποίες δεν αντλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από τους συμμετέχοντες, (iii) τις οποίες λαμβάνει η Skrill από κάποιο τρίτο μέρος που η Skrill γνωρίζει εύλογα ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες και δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να τηρεί τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές ή (iv) πληροφορίες που αναπτύσσουν ανεξάρτητα οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι της Skrill υπό την προϋπόθεση ότι η Skrill μπορεί να αποδείξει ότι οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι δεν είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος.

6. Προσφυγή σε νομικές διαδικασίες

α) Η παρούσα προωθητική ενέργεια σάς παρέχεται από τη Skrill Limited, μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου εταιρείας 4260907, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ, UK, και είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού Τομέα [Financial Conduct Authority (FCA)] για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με αρ. άδειας 900001 και την Paysafe Payment Solutions Limited, μια δεόντως καταχωρισμένη εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, με αρ. μητρώου εταιρείας 626665, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Ireland, και είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με αρ. άδειας C184986 (αναφερόμενη συνήθως ως «Skrill»). Η Skrill δραστηριοποιείται υπό τις επωνυμίες Paysafe, NETELLER, Skrill, Rapid Transfer και Skrill Money Transfer.

β) Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα προωθητική ενέργεια και τη διεκδίκηση ανταμοιβών, δηλώνεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας.

γ) Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν ισχύει για κατοίκους χωρών στις οποίες η παρούσα προωθητική ενέργεια μπορεί να θεωρείται παράνομη ή/και να απαγορεύεται.

δ) Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρούσα προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ή να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά κατά την κρίση της αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό σας ή τροποποιώντας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ακύρωσης, διακοπής ή αναστολής της προωθητικής ενέργειας, εν μέρει ή στο σύνολό της, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, εφόσον πιστεύει ότι η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να διεξαχθεί όπως καθορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας ή σε περίπτωση ιού, σφάλματος ή μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης ή άλλη αιτία που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της Skrill και θα μπορούσε να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία ή την ομαλή διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.

ε) Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα από την παρούσα προωθητική ενέργεια όταν έχει λόγους να πιστεύει ότι ένας συμμετέχων έχει παραβιάσει ή επιχείρησε να παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας ή τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill ή τους όρους χρήσης υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων της Skrill (κατά περίπτωση) ή ότι επιχείρησε να παρακάμψει οποιεσδήποτε διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργικές διαδικασίες.

στ) Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Skrill είναι οριστικές και δεσμευτικές και δεν θα επακολουθήσει καμία περαιτέρω σχετική αλληλογραφία.

ζ) Η Skrill δεν υπέχει ευθύνη για: (1) οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία ανεξαρτήτως του εάν οφείλεται σε σφάλμα κάποιου συμμετέχοντος, τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που συνδέεται με την παρούσα προωθητική ενέργεια ή χρησιμοποιείται σε αυτήν, (2) τυχόν τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού ή λογισμικού δικτύου, (3) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας εγγραφής της παρούσας προωθητικής ενέργειας, (4) τυχόν τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή την επεξεργασίας των συμμετοχών, ή (5) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή τη λήψη ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

η) Κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά στην κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και της Skrill, κατά περίπτωση, που συνδέονται με την προωθητική ενέργεια θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, ανεξαρτήτως επιλογής δικαίου ή κανόνων σύγκρουσης νόμων (είτε στην Αγγλία είτε σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία) που θα επέβαλαν την εφαρμογή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας πλην της Αγγλίας.

θ) Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της (πρωτότυπης) αγγλικής έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων προωθητικής ενέργειας, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

ι) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Skrill, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς της δεν θα φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη ούτε θα υποχρεούνται να αποζημιώσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή υποψήφιο συμμετέχοντα, ούτε αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη (άμεση, έμμεση, ειδική, συμπτωματική, παραδειγματική, τιμωρητική ή επακόλουθη) για ή σε σχέση με τη συμμετοχή (ή την απόπειρα συμμετοχής) στην προωθητική ενέργεια είτε η εν λόγω ευθύνη απορρέει από σύμβαση, εγγύηση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως. Τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, καμία διάταξη στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη οφείλεται σε αμέλεια της Skrill, απάτη ή για οποιαδήποτε άλλο θέμα όπου η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από νομική άποψη.

ια) Η Skrill δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση ή αδυναμία εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων απορρέουν από τους όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας, εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε γεγονότα, περιστάσεις ή αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως, ενδεικτικά, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία, πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυχτο), εμπάργκο, αποκλεισμό, νομική απαγόρευση, κυβερνητική ενέργεια, ταραχή, εξέγερση, ζημία, καταστροφή, καθυστέρηση ή ακύρωσης πτήσης ή άλλου μεταφορικού μέσου.

7. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτή την προωθητική ενέργεια ή τις υπηρεσίες μας εν γένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» που παρέχεται στον ιστότοπό μας ή καλώντας το +44 203 308 2520.