Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill

Scroll down

1. Υπηρεσία Skrill Money Transfer

Η υπηρεσία Skrill Money Transfer είναι μια επιπλέον υπηρεσία που προσφέρεται σε κατόχους λογαριασμών Skrill, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλουν χρήματα σε άλλα γνωστά τους πρόσωπα. Η μεταφορά των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής του κατόχου λογαριασμού Skrill (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 παρακάτω) στον τραπεζικό λογαριασμό ή στο κινητό πορτοφόλι του αποδέκτη Κατά καιρούς, η Skrill μπορεί να ενεργοποιεί άλλες επιλογές λήψης που ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Skrill (η «Υπηρεσία Skrill Money Transfer»).

2. Πεδίο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Skrill Money Transfer

2.1 Με την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας Skrill Money Transfer, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις υπηρεσίας Skrill Money Transfer»).

2.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπηρεσίας Skrill Money Transfer ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας Skrill Money Transfer, συμπληρωματικά προς του Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill

2.3 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας Skrill Money Transfer, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Skrill Money Transfer.

2.4 Οι παράγραφοι 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, και 13.3 των όρων και προϋποθέσεων χρήσης λογαριασμού Skrill δεν ισχύουν για την υπηρεσία Skrill Money Transfer. 

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι λογαριασμού Skrill μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό τους Skrill και επιλέγοντας την υπηρεσία «Skrill Money Transfer». Οι νέοι πελάτες πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό Skrill προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Skrill Money Transfer. Οι κάτοχοι λογαριασμών Skrill θα πρέπει να ορίσουν έναν τρόπο πληρωμής για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την υπηρεσία Skrill Money Transfer. 

4. Αποστολή χρημάτων

4.1 Συνιστούμε ιδιαίτερα να αποστέλλετε χρήματα μόνο σε πρόσωπα που γνωρίζετε. Μετά την ανάληψη των χρημάτων με τον τρόπο πληρωμής σας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να αντιστρέψετε τη συναλλαγή.

4.2 Για να αποστείλετε χρήματα, απλά συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Skrill και επιλέξτε «Skrill Money Transfer». Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισαγάγετε τις οδηγίες για την εντολή πληρωμής σας, όπως: Το ποσό που επιθυμείτε να αποστείλετε, το νόμισμα και τα στοιχεία του αποδέκτη, καθώς και τη χώρα διαμονής του αποδέκτη. 

4.3 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην περιοχή σας. Για να δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, κάντε κλικ εδώ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill ή οποιονδήποτε άλλο διαθέσιμο τρόπο πληρωμής για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill προκειμένου να αποστείλετε χρήματα με την υπηρεσία Skrill Money Transfer.

4.4 Προκειμένου η Skrill να εκτελέσει την εντολή πληρωμής, τα χρήματα θα χρεώνονται χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας και θα κατατίθενται για λίγο στον λογαριασμό σας Skrill πριν από την αποστολή τους στον αποδέκτη ή σε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας, κατά περίπτωση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 παρακάτω). Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την υπηρεσία Skrill Money Transfer θα εμφανίζονται στην ενότητα «Ιστορικό συναλλαγών» στον λογαριασμό σας Skrill. 

4.5 Για την αποστολή χρημάτων με την υπηρεσία Skrill Money Transfer και την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους σε έναν αποδέκτη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιον από τους συνεργάτες πληρωμών μας . Συνεπώς, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, τα χρήματα θα πιστώνονται αμέσως στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών. Στη συνέχεια, υπεύθυνος να διασφαλίσει την περαιτέρω μεταφορά της πληρωμής στον αποδέκτη θα είναι ο συνεργάτης πληρωμών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.5 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Skrill Money Transfer σχετικά με την περαιτέρω μεταφορά των χρημάτων παύουν να υφίστανται μετά την πίστωση των εν λόγω χρημάτων στον σχετικό συνεργάτη πληρωμών από εμάς. Κατά συνέπεια, μετά την εν λόγω πίστωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω χρημάτων από τον σχετικό συνεργάτη πληρωμών.

4.6 Μπορείτε να αποστέλλετε χρήματα από οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία Skrill Money Transfer, καθώς και να αποστέλλετε χρήματα σε αποδέκτες που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα υποστηρίζεται από την υπηρεσία Skrill Money Transfer. Για να δείτε τη λίστα αυτών των χωρών, κάντε κλικ εδώ. Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στη λίστα χωρών αποστολής και αποδεκτριών χωρών χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που παρατίθεται στην παράγραφο 17 των όρων χρήση λογαριασμού Skrill. 

5. Χρόνοι διεκπεραίωσης και όρια συναλλαγών

5.1 Αν η αποστολή χρημάτων στον αποδέκτη πραγματοποιείται με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, συνήθως τα χρήματα θα χρεώνονται στην κάρτα σας αμέσως και θα πιστώνονται στον λογαριασμό του αποδέκτη αυθημερόν. Αν η αποστολή χρημάτων πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, για την πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του αποδέκτη απαιτούνται συνήθως 2-5 ημέρες. Αν ο αποδέκτης κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών του αποδέκτη έχει επιβάλει περιορισμούς στον λογαριασμό του αποδέκτη, η διεκπεραίωση των συναλλαγών ενδέχεται να καθυστερήσει για οποιονδήποτε από τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 9.2 των όρων και προϋποθέσεων της υπηρεσίας Skrill Money Transfer. 

5.2 Η υπηρεσία Skrill Money Transfer υπόκειται σε όρια συναλλαγών, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το καθεστώς του λογαριασμού σας Skrill, τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τη χώρα διαμονής και τη χώρα στην οποία αποστέλλετε χρήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς τα όρια συναλλαγών κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Αν το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε υπερβαίνει το ισχύον όριο συναλλαγών, θα ενημερώνεστε αμέσως και δεν θα μπορείτε να καταχωρίσετε τις οδηγίες της εντολής πληρωμής αν δεν μειώσετε το ποσό στο επίπεδο του ισχύοντος ορίου συναλλαγών. 

6. Απαγορευμένες δραστηριότητες

Πλην των απαγορευμένων δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, απαγορευμένες δραστηριότητες όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Skrill Money Transfer θεωρούνται επίσης οι εξής: (α) η μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό τρίτων και (β) η χρήση της υπηρεσίας Skrill Money Transfer για την αποστολή προκαταβολών σε μετρητά από την πιστωτική σας κάρτα. Διατηρούμε το δικαίωμανα προσθήκης, κατά την αποκλειστική μας κρίση, κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών στην υπηρεσία Skrill Money Transfer προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας Skrill Money Transfer ή σε κάποια αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

7. Χρεώσεις

7.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.4 παραπάνω, η υπηρεσία Skrill Money Transfer θα επιβαρύνεται με έξοδα σύμφωνα με την παράγραφο 14 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και την ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Θα επιβάλλονται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. 

7.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, οι ισχύουσες χρεώσεις θα καταβάλλονται από εσάς και όχι από τον αποδέκτη. Ο αποδέκτης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των εξόδων που χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών για τη λήψη χρημάτων. 

8. Προσωπικά στοιχεία των αποδεκτών

8.1 Πριν από την εισαγωγή των στοιχείων του αποδέκτη στην υπηρεσία Skrill Money Transfer, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του αποδέκτη για την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων του. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία που απαιτούνται κατά καιρούς για την παροχή της υπηρεσίας Skrill Money Transfer ή για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Υποβάλλοντας την εντολή πληρωμής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συγκατάθεση του αποδέκτη.

8.2 Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις, ο αποδέκτης ενδέχεται να κληθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν από την είσπραξη των χρημάτων που μεταφέρθηκαν. Αν ο αποδέκτης δεν προβεί στην επαλήθευση της ταυτότητάς του εντός τριάντα μία (31) ημερών, η μεταφορά θα απορρίπτεται και τα χρήματα θα επιστρέφονται χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 παρακάτω.

9. Αναστολή ή ακύρωση μιας εντολής πληρωμής

9.1 Η ακύρωση μιας εντολής πληρωμής δεν θα είναι δυνατή μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

9.2 Πλην των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις λογαριασμού Skrill, η Skrill μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει μια πληρωμή εάν: Υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, Η Skrill ή ο συνεργάτης πληρωμών αδυνατεί να επαληθεύσει την ταυτότητα του αποδέκτη, οι οδηγίες για την πληρωμή που παρείχατε είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο της υπηρεσίας πληρωμών του αποδέκτη ή τον συνεργάτη πληρωμών μας, αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η μεταφορά συνιστά απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 11 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill ή την παράγραφο 6 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill ή αν απαγορεύεται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.3 Σε περίπτωση αδυναμίας διεκπεραίωσης μιας εντολής πληρωμής, θα κάνουμε τρεις (3) προσπάθειες να επιστρέψουμε το ποσό χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας. Αν η τρίτη προσπάθεια επιστροφής του ποσού χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας δεν είναι επιτυχής, θα πιστώσουμε το αντίστοιχο ποσό στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Έχετε υπόψη ότι, αν τα χρήματα πιστωθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε για την υπηρεσία Skrill Money Transfer. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για να κάνετε αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή για την ανάληψή τους σύμφωνα με την παράγραφο 12 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill. 

10. Ορισμοί

10.1 Εκτός αν ορίζεται άλλως, όλοι οι όροι που καθορίζονται στους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill θα έχουν την ίδια έννοια στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπηρεσία Skrill Money Transfer. 

10.2 Ως «Κινητό πορτοφόλι» νοείται μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν και να λαμβάνουν χρήματα σε έναν αποθηκευμένο λογαριασμό στο κινητό τους τηλέφωνο.

10.3 Ως «Τρόπος πληρωμής» νοείται μια τραπεζική μεταφορά και άλλα μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες τα οποία ενεργοποιεί και ανακοινώνει κατά καιρούς η Skrill Ltd στον ιστότοπο της. 

10.4 Ως «Αποδέκτης» νοείται το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλετε χρήματα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Skrill Money Transfer.