various crypto coins on a black background

02 Dec 2021

Τι είναι τα κρυπτονομίσματα και πώς λειτουργούν;

Share this

Αποποίηση ευθυνών: Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να βοηθήσει τους πελάτες της Skrill να κατανοήσουν τη νέα τεχνολογία με απλό τρόπο. Δεν αποσκοπεί στη παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών ή συμβουλών σε θέματα συναλλαγών. Αυτός ο οδηγός είναι ενημερωτικός και παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν σας προστατεύει από οικονομικές ζημίες, κινδύνους ή απάτη.

 

Κρυπτονομίσματα: τα βασικά

Πώς γίνεται η αγορά κρυπτονομισμάτων

Πώς λειτουργούν τα ανταλλακτήρια

Πώς λειτουργεί η Skrill

Κρυπτονομίσματα έναντι παραστατικού χρήματος: Ποια είναι η διαφορά;

Κατανόηση των κινδύνων και της απάτης

Τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδέχεται να ισχύει φόρος κεφαλαιακών κερδών ή άλλοι φόροι. Η αξία των επενδύσεων είναι μεταβλητή και μπορεί τόσο να μειωθεί όσο και να αυξηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξετε στη Δήλωση σχετικά με τους κινδύνους των κρυπτονομισμάτων και στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill

crypto graph, price of btc is going to breakout

Τι είναι τα κρυπτονομίσματα;

Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά νομίσματα που διασφαλίζονται με κρυπτογράφηση. Μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο ανταλλαγής για την πώληση, την αγορά ή την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών χωρίς την ανάγκη μεσάζοντα, όπως μιας τράπεζας.

Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η φυσική κατοχή τους δεν είναι δυνατή. Υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο.

Ενώ ορισμένα κρυπτονομίσματα είναι πλήρως αποκεντρωμένα, γεγονός που σημαίνει ότι καμία κεντρική οντότητα δεν τα ελέγχει, άλλα εκδίδονται από εταιρείες ή/και υπόκεινται σε διαχείριση από μια ομάδα ατόμων με πλειοψηφικό έλεγχο.

Τα κρυπτονομίσματα προστατεύονται με τη χρήση κρυπτογράφησης, μια μέθοδο διασφάλισης των πληροφοριών με χρήση κωδικών.

Πώς δημιουργούνται τα κρυπτονομίσματα;

Τα κρυπτονομίσματα δημιουργούνται με εξόρυξη.

Τι είναι η εξόρυξη; Η εξόρυξη είναι η διαδικασία, με την οποία τίθενται σε κυκλοφορία νέα νομίσματα. Πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών για την επίλυση υπολογιστικών μαθηματικών προβλημάτων και αποσκοπεί στην ασφάλεια του δικτύου.

Η εξόρυξη βασίζεται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (συχνά αναφέρεται ως «αλυσίδα συστοιχιών», ήτοι blockchain). Η αλυσίδα συστοιχιών είναι ένα ανεξάρτητο δημόσιο δίκτυο ομότιμων, το οποίο, επί του παρόντος, δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση. Η αλυσίδα συστοιχιών αποθηκεύει με ασφάλεια μια σειρά αρχείων καταγραφής με χρονοσήμανση (συναλλαγών με κρυπτονομίσματα) σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο.

man typing on a laptop

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των περισσότερων κρυπτονομισμάτων;

Μη αναστρέψιμα – είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε εκτός από το πρόσωπο που κατέχει το κρυπτονόμισμα να το μετακινήσει.  Καθώς ο κάτοχος κατέχει το ιδιωτικό κλειδί, αυτός έχει τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης σε αυτό. Οι συναλλαγές δεν μπορούν να μεταβληθούν από τη στιγμή που καταγράφονται.

Περιορισμένη προσφορά – η προσφορά των περισσότερων κρυπτονομισμάτων είναι περιορισμένη και προκαθορισμένη.

Πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα;

Τα κρυπτονομίσματα έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με διάφορους τρόπους.

Ορισμένα κρυπτονομίσματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σαν χρήμα. Λειτουργούν ως μέσο πληρωμής. Άλλα έχουν περισσότερα κοινά με τις παραδοσιακές επενδύσεις, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα ή τα αμοιβαία κεφάλαια.

Τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται κατά κύριο λόγο σε κανονιστική ρύθμιση, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ενέχουν μεγάλο βαθμό κινδύνου όταν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε αυτά.

customer buying crypto from Skrill wallet

Πού και πώς μπορώ να αποθηκεύω κρυπτονομίσματα;

Ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σας παρέχει πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα και σας επιτρέπει να τα αγοράζετε, να τα αποθηκεύετε και να τα κατέχετε. Ορισμένα πορτοφόλια υποστηρίζουν έναν μόνο τύπο νομίσματος, ενώ άλλα υποστηρίζουν πολλαπλά νομίσματα.

Κάθε πορτοφόλι έχει ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο κλειδί. Μπορείτε να φανταστείτε ένα δημόσιο κλειδί σαν τη διεύθυνση του πορτοφολιού σας, επειδή, όπως ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για την αποστολή κρυπτονομισμάτων στο πορτοφόλι σας. Ένα ιδιωτικό κλειδί λειτουργεί όπως ένα PIN ή ένας κωδικός πρόσβασης. Το εισαγάγετε για να προβείτε σε αποστολή και λήψη κρυπτονομισμάτων.

wallet icon with crypto currencies

Αποκτήστε έναν λογαριασμό σήμερα.

 1. Πραγματοποιήστε γρήγορα και εύκολα πληρωμές χωρίς εξάρτηση από την τράπεζά σας
 2. Στείλτε χρήματα στη στιγμή σε περισσότερα από 40 νομίσματα
 3. Κερδίστε πόντους και ανταμειφθείτε με το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών της Skrill, το Knect

Κάντε δωρεάν εγγραφή

[Translate to Greek:] Skrill card being used with desktop

Το πορτοφόλι σας μπορεί να βρίσκεται σε μια εξωτερική συσκευή, ένα λογισμικό, έναν προσωπικό υπολογιστή, ένα smartphone ή έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό που συνδέεται με ένα ανταλλακτήριο.

Είδος πορτοφολιού

Πού βρίσκεται το κλειδί

Πού εκτελείται το λογισμικό

Διαδικτυακό πορτοφόλι – φιλοξενούμενο

Αποθηκεύεται από έμπιστο τρίτο μέρος

Στον διακομιστή τρίτου μέρους

Διαδικτυακό πορτοφόλι – μη φιλοξενούμενο

Αποθηκεύεται από τον χρήστη

Πρόγραμμα περιήγησης

Πορτοφόλι σε σταθερό υπολογιστή / κινητή συσκευή

Αποθηκεύεται στη συσκευή που χρησιμοποιείται για το πορτοφόλι

Σε χωριστό πρόγραμμα στη συσκευή

Χάρτινο πορτοφόλι

Εκτυπωμένο σε χαρτί

Χρησιμοποιείται με όλους τους τύπους που αναφέρονται παραπάνω

Πορτοφόλι σε υλικό

Αποθηκεύεται σε συγκεκριμένη συσκευή και δεν είναι ποτέ ορατό

Η διασύνδεση εκτελείται σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης ή χωριστό πρόγραμμα

Πώς λειτουργούν τα πορτοφόλια ανταλλακτηρίων;

Τα πορτοφόλια που αποθηκεύονται σε ανταλλακτήρια ονομάζονται φιλοξενούμενα διαδικτυακά πορτοφόλια, που σημαίνει ότι τα κλειδιά σας αποθηκεύονται στο διαδίκτυο από έμπιστο τρίτο μέρος.

Αυτό σας δίνει την επιλογή να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν τον ξεχάσετε, αλλά δεν έχετε τον απόλυτο έλεγχο των χρημάτων σας, καθώς αποθηκεύονται από κάποιον άλλο (και, επομένως, διατρέχουν κίνδυνο από πειρατεία).

Τα περισσότερα ανταλλακτήρια σας επιτρέπουν να τηρείτε τα κρυπτονομίσματά σας στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό.

Είναι ασφαλή τα ανταλλακτήρια;

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακά και, όπως κάθε εικονικό σύστημα, διατρέχουν κίνδυνο από εισβολείς, κακόβουλο λογισμικό και λειτουργικά προβλήματα.

Παρόλο που τα ανταλλακτήρια λαμβάνουν μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πλατφορμών τους, τα πορτοφόλια που παρέχονται από ανταλλακτήρια μπορούν να παραβιαστούν. Μια σοβαρή εισβολή θα μπορούσε να οδηγήσει ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε πτώχευση.

shield icon

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Skrill για να αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων;

Η Skrill συνεργάζεται με αξιόπιστα ανταλλακτήρια που σας επιτρέπουν να αγοράζετε, να πωλείτε και να αποστέλλετε συμμετοχές σε περισσότερα από 40 κρυπτονομίσματα. Κάθε συνεργαζόμενο ανταλλακτήριο πρέπει να περάσει από μια σειρά αυστηρών ελέγχων προτού σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες του.

Δεν είμαστε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, ούτε ανταλλακτήριο. Απλά, διευκολύνουμε τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί τη Skrill για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα:

 • Άμεσες συναλλαγές για να επωφελείστε άμεσα από τις διακυμάνσεις των τιμών
 • Ειδοποιήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο για να σας τηρούν ενήμερους για αλλαγές στην αγορά
 • Οι εντολές υπό όρους σας επιτρέπουν να κάνετε αγοραπωλησίες χωρίς καν να συνδεθείτε
 • Επαναλαμβανόμενες εντολές που σας βοηθούν να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιό σας με επαναλαμβανόμενες αγορές

Για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών επιβάλλουμε μια χρέωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μας διατίθενται στους Όρους χρήσης της Skrill.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κρυπτονομισμάτων και παραστατικού χρήματος (νομίσματα που υποστηρίζονται από το κράτος);

Κρυπτονόμισμα

Παραστατικό χρήμα

 
 • Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσετε κρυπτονομίσματα, μεταξύ άλλων, με διάφορους τύπους «εξόρυξης».*
 • Οι συναλλαγές είναι μη αναστρέψιμες.
 
 
 • Μια κεντρική αρχή εκδίδει τα νομίσματα του παραστατικού χρήματος
 • Οι πληρωμές μπορούν να επιστραφούν ή να αντιστραφούν.
 

*Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, δείτε στη συνέχεια μερικούς διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους μπορεί κανείς να λάβει κρυπτονομίσματα:

Εξόρυξη – με τη χρήση υπολογιστών για την επίλυση περίπλοκων μαθηματικών προβλημάτων.

Air drops – όταν ο δημιουργός ενός κρυπτονομίσματος αποστέλλει μάρκες σε διάφορα πορτοφόλια.

Ως συμμετοχή [επίσης γνωστή ως εξόρυξη ρευστότητας (yield farming)] – όταν δανείζετε το κεφάλαιό σας σε κάποιον με αντάλλαγμα κάποια ανταμοιβή.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των κρυπτονομισμάτων;

Τα κρυπτονομίσματα έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά και εκτελούν διαφορετικές εργασίες και λειτουργίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες, οι περισσότερες από τις οποίες [εκτός από τα ψηφιακά νομίσματα (CBDC)] είναι διαθέσιμες για αγορά σε διαφορετικά ανταλλακτήρια...

differences between crypto curriencies; purple crypto icon with 3 currencies

Τύπος μάρκας

Περιγραφή

Μάρκα ανταλλαγής (Exchange token)

Χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής ή ανταλλαγής

Μάρκα για την αγορά υπηρεσιών (Utility token)

Παρέχει στον χρήστη δικαιώματα ή πρόσβαση σε υπηρεσίες ή προϊόντα

Μάρκα ασφάλειας (Security token)

Παρεμφερής με τις παραδοσιακές επενδύσεις, π.χ. μετοχές

Μάρκα ηλεκτρονικού χρήματος (E-money token)

Ψηφιακά ισοδύναμα μιας μονάδας παραστατικού χρήματος

Κρυπτονόμισμα σταθερής αξίας (Stablecoin)

Κρυπτονόμισμα, του οποία η αξία συνδέεται με ένα υποκείμενο σταθερό περιουσιακό στοιχείο, π.χ. χρυσό, δολάριο ΗΠΑ

Μη ανταλλάξιμες μάρκες (Non-Fungible Tokens)

Ψηφιακά ισοδύναμα αξίας για ένα μοναδικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο

Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας [Central Bank Digital Currency (CBDC)]

Ψηφιακές μορφές χρήματος που αντιπροσωπεύουν μια άμεση απαίτηση από μια κεντρική τράπεζα

man looking at a screen with crypto list in the Skrill wallet
understanding the crypto risks; icon with an exclamation mark in a triangle

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν αγοράζουμε κρυπτονομίσματα;

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση πέρα ​​από τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή και σε καμία ρύθμιση. Έτσι, όταν αγοράζετε κρυπτονομίσματα, δεν επωφελείστε από την ίδια προστασία που παρέχεται στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες πληρωμών.

Οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα ενέχουν ειδικούς κινδύνους, τους οποίους, γενικά, δεν ενέχουν τα επίσημα νομίσματα ή αγαθά ή εμπορεύματα σε μια αγορά.

Για παράδειγμα, τα κρυπτονομίσματα δεν υποστηρίζονται από κυβερνήσεις, άλλες νομικές οντότητες ή εμπορεύματα όπως ο χρυσός. Ως εκ τούτου, καμία κεντρική τράπεζα δεν θα λάβει διορθωτικά μέτρα για την προστασία της αξίας των κρυπτονομισμάτων σε μια κρίση.

Η αξία των κρυπτονομισμάτων είναι μεταβλητή και η αγορά είναι νέα και αβέβαιη. Οι τιμές μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ταχύτατα ανά πάσα στιγμή και μπορεί ακόμα και να μηδενιστούν, καθιστώντας δύσκολη την αξιόπιστη αποτίμησή τους.

Η αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη χειραγώγηση. Για παράδειγμα, τα συστήματα «υπερτιμημένης μεταπώλησης» (pump and dump) – απόπειρες αύξησης των τιμών μέσω ψευδών, παραπλανητικών ή υπερβολικών δηλώσεων – μπορεί να ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω.

Τα κρυπτονομίσματα είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν τον κίνδυνο ξαφνικής απώλειας εμπιστοσύνης (στερούμενης λογικής ή άλλως) που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι τα κρυπτονομίσματα θα μπορούν πάντοτε να μετατραπούν πάλι σε μετρητά.

Λόγω των διαφόρων κινδύνων που συνδέονται με τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (περιλαμβανομένου του αβέβαιου νομικού περιβάλλοντος), υφίσταται το ενδεχόμενο κατάρρευσης ενός ανταλλακτηρίου και της απώλειας των χρημάτων σας.

Καμία κεντρική αρχή δεν ελέγχει την τεχνολογία, με την οποία λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα. Αιφνίδιες αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας («διακλαδώσεις»), μπορούν να επηρεάσουν την αξία, τη λειτουργία ή/και ακόμα το όνομα των κρυπτονομισμάτων.

Πώς μπορώ να αποφύγω τις απάτες με κρυπτονομίσματα;

Οι απάτες συμβαίνουν στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Για να μην πέσετε θύμα απάτης είναι καλό να γνωρίζετε τις μορφές απάτης που υπάρχουν.

Ψεύτικες εφαρμογές ή ιστότοποι – Υπάρχουν ψεύτικες εφαρμογές ή ιστότοποι που μοιάζουν πολύ με γνωστές εφαρμογές και ιστότοπους. Να χρησιμοποιείτε πάντα έναν ιστότοπο με το μικρό εικονίδιο κλειδαριάς δίπλα στη διεύθυνση του ιστότοπου και έναν σύνδεσμο https. Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι είναι επαληθευμένη.

man with a hoodie browsing his phone in front of monitors

Ηλεκτρονικά μηνύματα απάτης – αυτά μπορεί να μοιάζουν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει από μια νόμιμη επιχείρηση. Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση από την οποία έχει έρθει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσετε ότι προέρχεται από την πραγματική εταιρεία.

Μη ρεαλιστικοί ισχυρισμοί – ορισμένοι απατεώνες εγγυώνται ότι θα αποκομίσετε υπερβολικά κέρδη, θα βγάλετε δωρεάν χρήματα ή θα εισπράξετε μεγάλες πληρωμές με εγγυημένες αποδόσεις. Οι απατεώνες δεν μπορούν να τεκμηριώσουν αυτούς τους ισχυρισμούς με λεπτομερή στοιχεία ή ειλικρινείς διευκρινίσεις.

Back to news

Related articles