ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Scroll down
Scroll down

Niniejsza informacja dotyczy spółek należących do grupy Paysafe, które czasami używają nazw handlowych, tj. Paysafe, Paysafecard, Payolution, Skrill i NETELLER (razem określane jako "Paysafe" lub "my" lub "nasze").

Niniejsza informacja jest wyrazem naszego zaangażowania na rzecz ochrony praw użytkownika do prywatności oraz wyznacza podstawy, w oparciu o które są przetwarzane wszelkie dane osobowe zgromadzone przez nas od użytkownika lub udostępnione nam przez niego. Ma ona zastosowanie do następujących okoliczności:

  • strona internetowa/portal, funkcje i usługi oferowane użytkownikom w czasie, gdy odwiedzają oni nasze strony internetowe, portale lub panele płatnicze naszych klientów na ich stronach internetowych;
  • kiedy użytkownik składa wniosek o dostęp do i/lub korzysta z produktów i usług Paysafe (łącznie z programami lojalnościowymi lub schematami nagród, niezależnie od tego, czy opierają się one na punktach czy też są inną formą programów lojalnościowych lub promocyjnych;
  • użytkownik korzysta z oprogramowania, tj. terminale, aplikacje mobilne i komputerowe oferowane przez Paysafe; oraz
  • e-mail, inne wiadomości elektroniczne łącznie z wiadomościami tekstowymi, czatami telefonicznymi, internetowymi, stronami/portalami internetowymi oraz innymi wiadomościami wymienianymi między użytkownikiem i Paysafe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi poglądami oraz praktykami dotyczącymi danych osobowych użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania.

Paysafe stosuje 'wielopłaszczyznowe podejście' do objaśniania swoich praktyk w zakresie prywatności, zgodnie z zaleceniami organów regulacyjnych. To oznacza, że dokładamy wszelkich starań, aby na wstępie dostarczyć użytkownikowi kluczowe informacje dotyczące prywatności w formie niniejszej krótkiej informacji o prywatności.  W razie potrzeby dostęp do kompletnej informacji o prywatności można uzyskać poprzez kliknięcie tutaj. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zasięgnąć informacji na temat prywatności, można się z nami skontaktować przy pomocy danych umieszczonych na końcu informacji.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ O UŻYTKOWNIKU

Użytkownik może nam udostępnić niektóre informacje w sytuacji, gdy na przykład zadaje pytanie lub składa wniosek o korzystanie z Usług Paysafe, rejestruje się, aby korzystać i/lub korzysta z Usług Paysafe, wypełniając formularze na jednej z naszych stron internetowych, uczestnicząc w jednym z naszych wydarzeń lub komunikując się z nami drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem czatu lub w inny sposób. Niektóre z tych informacji możemy gromadzić w automatyczny sposób, na przykład korzystając z ciasteczek zapisanych podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy się zapoznać z naszą Polityką dotyczącą ciasteczek. Możemy również gromadzić dane na temat użytkownika od stron trzecich, tj. biura oceny zdolności kredytowej lub firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Informacje gromadzone na temat użytkownika możemy wykorzystywać do tego, aby oferować mu produkty, powiadamiać go o zmianach w naszej ofercie oraz poprawiać jakość produktów. Możemy również wykorzystywać te informacje do tego, aby oferować użytkownikowi informacje o innych produktach, które oferujemy my lub wybrane strony trzecie i które są podobne do tych, których użytkownik używał lub o które pytał, lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować Jeśli użytkownik korzysta z jednego z naszych produktów finansowych, wykorzystamy również jego dane celem sprawdzenia jego sytuacji finansowej oraz wykrycia i sprawdzenia ewentualnych prób oszustw.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika nikomu poza osobami wymienionym w niniejszej informacji.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wszystkim firmom, które należą do Paysafe Group Limited.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim celem dostarczenia użytkownikowi oferowanych przez nas produktów, łącznie z dostawcami usług, biurami oceny zdolności kredytowej i instytucjami finansowymi.  Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, aby zapobiegać przestępstwom i ograniczać ryzyko, jeśli jest to wymagane prawem, w sytuacji, gdy uznamy to za stosowne w odpowiedzi na proces sądowy lub w celu ochrony praw lub mienia Paysafe, naszych klientów lub innych osób.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane gromadzone na temat użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez odbiorców znajdujących się w miejscach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Standardy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić (i w niektórych przypadkach są niższe) niż standardy w kraju zamieszkania użytkownika. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że odbiorcy będą wykorzystywać i chronić dane użytkownika w równie bezpieczny sposób co my.

W sytuacji, gdy udostępniliśmy użytkownikowi (lub gdy użytkownik wybrał) hasło, kod dostępu lub inny sposób zabezpieczenia, dostępu lub weryfikacji, który umożliwia użytkownikowi dostęp do określonych części naszej strony internetowej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie hasła w tajemnicy oraz za postępowanie zgodnie z naszymi wskazówkami. Użytkownik nie może udostępniać tych danych innym osobom oraz upoważnia Paysafe do działania zgodnie z określonymi wytycznymi i informacjami osób, które wejdą w posiadanie tych danych.

Przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jego danych przekazywanych na naszą stronę, jeśli użytkownik nie komunikuje się z nami za pośrednictwem bezpiecznego kanału udostępnionego przez nas. Po otrzymaniu danych użytkownika stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W stosownych przypadkach użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, łącznie z prawem do dostępu do, korygowania, aktualizacji lub usuwania danych osobowych; wyrażania sprzeciwu wobec lub ograniczania przetwarzania danych; zgłoszenia prośby o przeniesienie określonych danych osobowych dotyczących jego osoby do innego usługodawcy (tzw. przenoszenie danych); lub do wycofania wyrażonej zgody.

Istnieją jednak wyjątki od tych praw. Pełne podsumowanie dostępnych praw można znaleźć w kompletnej informacji o polityce prywatności.

ZAUTOMATYZOWANY PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Zautomatyzowane decyzje oznaczają, że decyzje dotyczące użytkownika są podejmowane w automatyczny sposób na podstawie ustawień komputera (za pomocą algorytmów oprogramowań), bez udziału człowieka. 

Na przykład, wykorzystujemy zautomatyzowane decyzje do oceny zdolności kredytowej użytkownika, gdy ubiega się on o usługi finansowe Paysafe lub w celu przeprowadzenia kontroli mających zapobiegać oszustwom dotyczącym realizowanych przez niego transakcji. Jednakże, jeśli użytkownik znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przysługuje mu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanej decyzji i zlecenia ręcznej kontroli tej procedury w oparciu o informacje udostępnione również przez niego.

Aby egzekwować swoje prawa w tym zakresie, można się z nami kontaktować za pomocą danych podanych poniżej.

PODSTAWA LEGALNA DO PRZETWARZANIA

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy mamy ku temu jeden z niżej wymienionych powodów:

  • W oparciu o zgodę użytkownika, na przykład celem wysyłania do użytkownika wiadomości marketingowych;
  • W sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby wejść w stosunek umowny z użytkownikiem i wypełnić nasze obowiązki zgodnie z umową;
  • W sytuacji, gdy mamy uzasadniony interes, z zastrzeżeniem przetwarzania, które ma nadrzędny charakter nad prawami i wolnościami użytkownika;
  • W sytuacji gdy mamy obowiązek prawny gromadzenia danych osobowych lub potrzebujemy danych osobowych użytkownika, aby chronić jego żywotne interesy lub interesy innej osoby; lub
  • Wyjątkowo, gdy jest to niezbędne w interesie publicznym, na przykład w sytuacji, gdy organy egzekwowania prawa zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie takich informacji celem przeprowadzenia dochodzenia.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Informacje o wszelkich zmianach w polityce prywatności będą w przyszłości umieszczane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, użytkownik będzie o nich powiadamiany drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana lub zmieniona.

KONTAKT

Wszystkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych użytkownika są mile widziane. W sytuacji, gdy użytkownik zechce egzekwować swoje prawa lub uzyskać więcej informacji na temat firm należących do grupy Paysafe, do których odnosi się niniejsza informacja, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem oznaczonym jako FAO Privacy Department lub skorzystanie z zakładki Kontakt.

Dane specjalisty ds. ochrony danych Paysafe zostały zamieszczone poniżej i można się z nim kontaktować za pomocą powyższego linku lub pod następującym adresem:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU