Zasady i warunki promocji „Skrill Final Score”

1. Wprowadzenie

1.1 PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI PROMOCJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI. UDZIAŁ W PROMOCJI BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO AKCEPTACJA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZGODA NA NIE. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UCZESTNIKA ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1.2 Jeśli użytkownik („Użytkownik” lub „Uczestnik”) posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza promocja („Promocja”) jest dla niego organizowana przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 04260907, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania, posiadającą zezwolenie na emisję pieniądza elektronicznego wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) i podlegającą jego regulacjom zgodnie z rozporządzeniami w sprawie pieniądza elektronicznego z 2011 r.

1.3 Jeśli użytkownik posiada miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza Promocja jest dla niego organizowana przez Paysafe Payment Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem Matheson, Block A Riverside Iv, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, D02 R296, Irlandia. Paysafe Payment Solutions Limited posiada zezwolenie wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI”) jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniami Wspólnot Europejskich z 2011 r. w sprawie pieniądza elektronicznego.

1.4 Dla celów niniejszych Zasad i Warunków Promocji, Skrill Limited oraz Paysafe Payment Solutions Limited są określane jako „Skrill”, „my” lub „nas”. (Skrill prowadzi działalność pod nazwami Paysafe, NETELLER, Rapid Transfer, NETELLER Money Transfer i Skrill Money Transfer).

1.5 O ile wyraźnie nie określono tego inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Zasady i Warunki Promocji należy czytać i interpretować łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill oraz Zasadami Programu Lojalnościowego Skrill Knect. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niespójności pierwszeństwo będą miały niniejsze Zasady i Warunki Promocji (jedynie w takim zakresie, w jakim istnieje dana sprzeczność lub niespójność).

1.6 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach i Warunkach Promocji, mają znaczenie nadane im w Warunkach Korzystania z Konta Skrilloraz wZasadach Programu Lojalnościowego Skrill Knect.

2. Promocja

2.1. Od 11 czerwca 2024 aż do 14 lipca 2024, do godz. 23:59 GMT („Okres Uczestnictwa”) Skrill będzie zapraszać wszystkich Kwalifikujących się Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w Promocji („Zaproszenie") wysłanej na główny adres poczty elektronicznej zarejestrowanym na koncie Skrill, przez wiadomość banerową na koncie i/lub, jeśli to możliwe, przez powiadomienie w aplikacji dla klientów, którzy pobrali aplikację Skrill na Android lub iOS. Uczestniczący Klienci będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych Punktów Lojalnościowych Knect, zgodnie z postanowieniami punktu 3 poniżej.

3. Jak to działa

3.1. Kwalifikujący się Uczestnicy mogą zdobywać Punkty Lojalnościowe Knect, typując wynik lub końcowy wynik zestawu wydarzeń sportowych w Okresie Uczestnictwa. Kwalifikujący się Uczestnicy, którzy prawidłowo wytypowali wynik danego wydarzenia sportowego, otrzymają dodatkowe Punkty Lojalnościowe Knect. („Nagroda”). Dokładne informacje na temat wydarzeń sportowych i liczby Punktów Lojalnościowych Knect za każde trafne typowanie zostaną podane za pośrednictwem wiadomości z Zaproszeniem i/lub zostaną udostępnione w module Skrill Final Score na stronie internetowej Skrill i w aplikacjach Android/iOS.

4. Nagroda

Nagroda za każde trafne typowanie zostanie dodana do salda Punktów Lojalnościowych Knect Uczestnika bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni po zakończeniu danego wydarzenia sportowego. Skrill zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia terminu płatności o rozsądny okres, jeśli według jego wyłącznego uznania będzie to konieczne.

Punkty Lojalnościowe Knect mogą być przyznawane tylko aktywnym i nieograniczonym Kontom Skrill, które są w pełni zweryfikowane zgodnie z wymogami weryfikacji Skrill i nie podlegają żadnym ograniczeniom określonym w Warunkach Korzystania z Konta Skrill. Skrill zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dowolnych Nagród Promocyjnych, w tym do całkowitego anulowania Promocji w odniesieniu do danego uczestnika, jeśli według własnego wyłącznego uznania ma prawo podejrzewać, że doszło do nieuprawnionego lub oszukańczego użycia Konta Skrill Uczestnika, że naruszono którekolwiek z jego zabezpieczeń lub że konto Skrill zostało zawieszone, zamknięte lub zlikwidowane. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli użytkownik zamknie swoje Konto Skrill lub jeśli jego Konto Skrill zostało zawieszone i/lub zamknięte, użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

5. Kryteria Kwalifikacji

5.1.Niniejsza Promocja jest dostępna dla Kwalifikujących się Uczestników i zgodnie z Kryteriami Kwalifikacji określonymi poniżej w niniejszym punkcie 5. Aby wziąć udział w Promocji użytkownik:

              a) musi posiadać zarejestrowane Konto Skrill zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill („Konto”) i zapisać się do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Skrill Knect przed Okresem Promocyjnym lub w jego trakcie;

              b) musi posiadać w pełni zweryfikowane Konto Skrill zgodnie z wymogami weryfikacji Skrill;

              c) nie może wykorzystywać swojego Konta do celów komercyjnych;

              d) nie może być operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

              e) nie może mieszkać w kraju, w którym Skrill nie ma pozwolenia na oferowanie Kont;

              f) nie może posiadać Konta zarejestrowanego i używanego w jakimkolwiek kraju, w którym niniejsza Promocja może zostać uznana za nielegalną i/lub zabronioną;                      

5.2 Powyższe warunki są określane łącznie jako „Kryteria Kwalifikacji”. Jeśli Uczestnik spełnia Kryteria Kwalifikacji, jest Uczestnikiem Kwalifikującym się dla celów niniejszej Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestników przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie któregokolwiek lub wszystkich Kryteriów Kwalifikacji i może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego Uczestnika, jeśli dowody takie nie zostaną przedstawione w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Skrill lub jeśli Skrill (działając z należytą starannością) nie jest przekonany, że Kryteria Kwalifikacji zostały spełnione.

5.3. Kraje wyłączone: AFGANISTAN, KUBA, ERYTREA, IRAN, IRAK, KOREA (PÓŁNOCNA), KIRGISTAN, LIBAN, LIBERIA, LIBIA, TERYTORIUM PALESTYNY, SZWECJA, SOMALIA, SUDAN POŁUDNIOWY, SUDAN, SYRIA, JEMEN, WYSPY ALANDZKIE, AMERYKAŃSKIE SAMOA, ANGOLA, ANGUILLA, ANTARKTYDA, ANTIGUA I BARBUDA, BARBADOS, BELIZE, BENIN, BHUTAN, BONAIRE  ŚWIĘTY EUSTACJUSZ I SABA, WYSPA BOUVET, BURKINA FASO, BURUNDI, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, CZAD, WYSPY KOKOSOWE, KOMORY, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, REPUBLIKA KONGA, WYSPY COOKA, CURAÇAO, DŻIBUTI, GWINEA RÓWNIKOWA, WYSPY OWCZE, FIDŻI, GUJANA FRANCUSKA, POLINEZJA FRANCUSKA, FRANCUSKIE TERYTORIA POŁUDNIOWE, GABON, GAMBIA, GRENADA, GRENLANDIA, GWADELUPA, GWINEA, GWINEA BISSAU, GUJANA, HAITI, WYSPA HEARD I MCDONALDA , STOLICA APOSTOLSKA (PAŃSTWO-MIASTO WATYKAN), WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, JAPONIA, KIRIBATI, LAOS, LIBAN, MALI, WYSPY MARSHALLA, MARTYNIKA, MAURETANIA, MAYOTTE, MIKRONEZJA, MONTSERRAT, MJANMA, ANTYLE HOLENDERSKIE, NOWA KALEDONIA, NIGER, NIUE, WYSPA NORFOLK, MARIANY PÓŁNOCNE, PALAU, PAPUA NOWA GWINEA, PITCAIRN, REUNION, RWANDA, WYSPA ŚWIETEJ HELENY, SAINT PIERRE I MIQUELON, SAINT VINCENT I GRENADYNY, SAMOA, WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA, SESZELE, SIERRA LEONE, WYSPY SALOMONA, GEORGIA POŁUDNIOWA I SANDWICH POŁUDNIOWY, ST. KITTS I NEVIS, ST. LUCIA, SURINAM, SVALBARD I JAN MAYEN, TADŻYKISTAN, TIMOR WSCHODNI, TOGO, TOKELAU, TONGA, TURCJA, TURKMENISTAN, WYSPY TURKS I CAICOS, TUVALU, VANUATU, WENEZUELA, WALLIS I FUTUNA, SAHARA ZACHODNIA, ZIMBABWE, ALGIERIA, AUSTRALIA, BAHRAJN, BANGLADESZ, BELGIA, BRUNEI DARUSSALAM, CHILE, CHINY (CHRL), EGIPT, ERYTREA, GWINEA BISSAU, HONGKONG, INDONEZJA, IZRAEL, WŁOCHY, JAPONIA, JORDANIA, KOREA (POŁUDNIOWA), KUWEJT, MAKAU, MALEZJA, MALEDIWY, MAURETANIA, OMAN, PAKISTAN, FILIPINY, KATAR, ARABIA SAUDYJSKA, SINGAPUR, TAJLANDIA, TUNEZJA, TURCJA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, WIETNAM, KANADA, GUJANA FRANCUSKA, WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, NOWA ZELANDIA, NIGERIA, RPA, SZWECJA, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, INDIE, ROSJA, ISLANDIA.

6. Prywatność i dane osobowe

Do niniejszej Promocji zastosowanie mają następujące postanowienia:

a. Dane uczestników są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Skrill może wymagać dodatkowych danych w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy zgadzają się, aby niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska oraz kraj, w którym mieszkają) zostały opublikowane w różnych kanałach Skrill, w tym między innymi w wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych i transmisjach online.

b. Na potrzeby Promocji uczestnicy udzielają Skrill oraz jego podmiotom powiązanym niewyłącznej, ważnej na całym świecie, wolnej od tantiem, nieprzekazywalnej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Grupy Paysafe, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

7. Poufność

7.1. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako „Poufne” lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy niniejszego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcyjne oraz dane klientów będą uznawane za informacje poufne.

7.2. W Okresie Promocji i po jej upływie Skrill będzie wykorzystywać i powielać Poufne Informacje Uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej Promocji oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla takich potrzeb, a także ograniczy dostęp do Informacji Poufnych wyłącznie do tych swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

7.3. Niezależnie od powyższego ujawnienie przez Skrill Informacji Poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Zasad i Warunków Promocji w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub jest to konieczne dla potrzeb postępowania sądowego bądź administracyjnego.

7.4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które (i) są lub staną się publiczne w sposób inny niż na skutek działania lub winy Skrill; (ii) były znane Skrill bez żadnych zastrzeżeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w związku z niniejszą Promocją, dzięki niezależnym źródłom, co może zostać udowodnione przez Skrill na podstawie pisemnych dokumentów, a także nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) zostały otrzymane przez Skrill od dowolnej osoby trzeciej, o której Skrill ma uzasadnione powody sądzić, że jest prawnie upoważniona do przekazywania takich informacji i nie ma obowiązku zachowania ich w tajemnicy; lub (iv) zostały niezależnie opracowane przez pracowników lub przedstawicieli Skrill pod warunkiem, że Skrill może wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie posiadali dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych w ramach niniejszej Promocji.

8. Różne

8.1. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Promocji w dowolnym momencie według własnego wyłącznego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym momencie według własnego wyłącznego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na Koncie użytkownika lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i Warunkach Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części według własnego wyłącznego uznania, jeżeli uzna, że Promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji lub w przypadku wirusa, błędu komputerowego, nieuprawnionej ingerencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, na którą Skrill nie ma żadnego wpływu, a która mogłaby zakłócić Promocję lub wpłynąć na jej zarządzanie, bezpieczeństwo, bezstronność lub prawidłowy przebieg.

8.2. Skrill zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestników z Promocji w przypadku, gdy Skrill ma powody sądzić, że dany Uczestnik:

a) naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i Warunki Promocji, Warunki Korzystania z Konta Skrill lub Zasady i Warunki VIP, jeśli mają zastosowanie;

b) próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub operacyjne

8.4. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i nie będzie prowadzona dalsza korespondencja w tym zakresie.

8.5. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych:

a) błędne lub niedokładne informacje, spowodowane przez uczestników, błędy w druku lub jakikolwiek sprzęt lub programowanie związane z Promocją lub wykorzystywane w Promocji;

b) awarie techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania;

c) nieupoważniona interwencja ludzka na jakimkolwiek etapie udziału w Promocji;

d) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń;

e) jakiekolwiek obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, przez udział w Promocji lub otrzymanie, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody pieniężnej.

8.6. Skrill w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uczestnikom, a także nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć powstałe w wyniku wzięcia przez uczestnika udziału w Promocji, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one spowodowane zaniedbaniem ze strony Skrill lub jego pracowników. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone.

8.7. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechania w wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z Zasad i Warunków Promocji, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza rozsądną kontrolą Skrill, tj. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), embarga, blokady, legalnego zakazu, działań rządowych, zamieszek, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia lub odwołania lotu samolotem lub podróży innym środkiem transportu.

8.8. Jeżeli Uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i Skrill, stosownie do przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Anglii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż angielskie.

8.9. Jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu Promocji lub praw i obowiązków uczestnika i Skrill, w zależności od przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Irlandii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż irlandzkie.

8.10. Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, wersją rozstrzygającą będzie wersja angielska.

8.11. W zakresie dozwolonym przez prawo Skrill, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą zobowiązani do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub wynikowej) za uczestnictwo (lub próbą uczestnictwa) w Promocji lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z jakiegokolwiek innego tytułu. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone. Żadne z postanowień niniejszych Zasad i Warunków Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Skrill, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną kwestię, w przypadku której odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona z mocy prawa.

8.12. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad i Warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza racjonalną kontrolą Skrill, w tym między innymi pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków atmosferycznych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub nie), embarga, blokady, zakazu prawnego, działań rządowych, zamieszek, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia lub odwołania lotów lub innych środków transportu.

9. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Promocji lub ogólnie naszych usług w każdej chwili można się z nami skontaktować. W tym celu należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Wsparcie e-mail” na naszej Stronie lub zadzwonić pod numer +44 203 308 2520.