Rapid transfer – Warunki i zasady

1. RAPID TRANSFER – WARUNKI I ZASADY  

1.1. Niniejsza umowa została zawarta między użytkownikiem a Skrill Limited ("Skrill" lub "my") i dotyczy korzystania z usługi Rapid Transfer ("Usługa").

2. O SKRILL

2.1. Skrill® to nazwa handlowa spółki Skrill Limited, fimry założonej zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4260907. Adres spółki: 25 Canada Square, London, E14 5LQ. Spółka Skrill jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority ("FCA") na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych i świadczenia usług związanych z płatnościami. Nasz numer rejestracji w FCA to 900001.

3. NASZ STOSUNEK UMOWNY Z UZYTKOWNIKIEM

3.1. Niniejsze warunki oraz inne zasady i warunki, o których mowa w niniejszych warunkach stanowią przedmiot umowy między nami a użytkownikiem.

3.2. Zalecamy wydrukowanie lub pobranie i zachowanie kopii niniejszych Warunków korzystania do wgladu w przyszlosci.
Uzytkownik moze zawsze sprawdzic aktualne Warunki korzystania na naszej stronie internetowej.

4. JAK DZIALA USLUGA

4.1. Usluga umozliwia przelewanie srodków ze wskazanego konta bankowego uzytkownika na rzecz partnera handlowego, który akceptuje usluge Rapid Transfer jako metode platnosci. Jesli uzytkownik korzysta z uslugi Rapid Transfer, aby dodac srodki na konto Skrill, wówczas Skrill bedzie jego partnerem handlowym.

4.2. Aby przelac srodki:

(a) Nalezy wybrac Rapid Transfer jako metode platnosci na stronie platnosci w witrynie partnera handlowego, który akceptuje te usluge.

(b) Po wybraniu uslugi Rapid Transfer jako metody platnosci uzytkownik zostanie przekierowany ze strony internetowej partnera handlowego na strone internetowa Rapid Transfer.

(c) Nastepnie uzytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kraju i danych do wskazanego internetowego konta bankowego oraz o wydanie zgody na przelew. Po wydaniu zgody uzytkownik nie bedzie mógl zmienic zdania.

(d) Przeprowadzimy zautomatyzowana kontrole wskazanego konta bankowego uzytkownika, aby ocenic, czy przelew zakonczyl sie sukcesem. Nastepnie zainicjujemy przelew srodków, nawiazujac bezpieczne polaczenie ze wskazanym bankiem uzytkownika i zlecajac przelew srodków z jego wskazanego konta bankowego. Wskazany bank uzytkownika wykona przelew srodków zgodnie z ramami czasowymi, które uzytkownik z nim uzgodnil.

(e) Po zainicjowaniu procedury przelewu srodków:

(i) Potwierdzimy, ze przelew zostal pomyslnie zainicjowany, jesli nie zdarzy sie, ze z jakiegos powodu nie bedziemy go mogli zainicjowac (Patrz punkt 5 (Kiedy mozemy odmówic zainicjowania przelewu Rapid Transfer);

(ii) Uzytkownik powróci na strone platnosci partnera handlowego.

5. KIEDY MOZEMY ODMÓWIC ZAINICJOWANIA PRZELEWU SRODKÓW ZA POMOCA USLUGI RAPID TRANSFER

5.1. Mozemy odmówic zainicjowania przelewu srodków za pomoca uslugi Rapid Transfer, jesli:

(a) Uzytkownik dostarczy nam niekompletne lub nieprawidlowe informacje;

(b) Nie otrzymamy zgody uzytkownika na zainicjowanie platnosci;

(c) Wymaga tego od nas obowiazujace prawo lub przepisy;

(d) Mamy podstawy, aby wierzyc, ze przelew nie zakonczyl sie pomyslnie. Na przyklad, jesli na wskazanym koncie bankowym nie ma wystarczajacych srodków, aby zrealizowac przelew.

(e) Mamy podstawy, aby wierzyc, ze moze chodzic o oszustwo lub o przelew w inny sposób niezgodny z prawem.

(f) Mamy podstawy, aby wierzyc, ze uzytkownik nie jest posiadaczem wskazanego konta bankowego.

6. O DPOWIEDZIALNOSC

6.1. Jesli uzytkownik jest przekonany, ze przelew srodków nie byl autoryzowany lub jesli platnosc zostala przeprowadzona nieprawidlowo za pomoca uslugi Rapid Transfer, uzytkownik musi, mozliwie jak najszybciej, skontaktowac sie ze wskazanym bankiem, z którego zostala zrealizowana platnosc.

6.2. Jesli ponosimy jakakolwiek wine za nieautoryzowana lub nieprawidlowo zrealizowana platnosc, rozwiazemy zaistniala sytuacje bezposrednio ze wskazanym bankiem bez udzialu uzytkownika.

6.3. Nic w niniejszych Warunkach nie wyklucza naszej odpowiedzialnosci wobec uzytkownika w sytuacji, gdy takie dzialanie jest niezgodne z obowiazujacym prawem i przepisami.
 
7. ZAWIESZENIE

7.1. Mozemy zawiesic usluge w dowolnym czasie, aby rozwiazac problemy techniczne lub zaktualizowac usluge zgodnie ze zmianami w obowiazujacym prawie i przepisach.

8. OPLATY

8.1. Wskazany bank uzytkownika moze go obciazyc oplatami zgodnie z warunkami, które uzytkownik zaakceptowal. Nie mamy kontroli nad takimi oplatami.

9. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

9.1. Kiedy użytkownik korzysta z usługi, gromadzimy dane dotyczące jego osoby i tożsamości, tj. imię i nazwisko orz dane konta bankowego, które są wykorzystywane w celu realziacji płatności. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usługi, za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z usługi. Możemy udostępniać nazwę konta użytkownika oraz cztery ostatnie cyfry numeru wyznaczonego konta bankowego partnerom handlowym, którym użytkownik chce płacić za pomocą usługi Rapid Transfer. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

9.2. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili. Użytkownik może wycofać tą zgodę poprzez anulowanie karty Skrill. Jeśli użytkownik cofnie zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać dane użytkownika na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji lub gdy użytkownik nadal korzysta z innych usług Skrill, w tym z konta Skrill.

9.3. Przetwarzanie danych członka odbywa się zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. Użytkownik powinien wydrukować i zachować kopię Informacji o polityce prywatności wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania.

10. ZMIANY W USLUDZE I NINIEJSZYCH WARUNKACH

10.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w usludze i Warunkach w zaleznosci od potrzeb. Dlatego zachecamy uzytkowników, aby zapoznali sie z warunkami za kazdym razem, gdy korzystaja z uslugi.

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI

11.1. Zalecamy zachowac kopie wszystkich komunikatów, które wysylamy i udostepniamy uzytkownikowi.

11.2. Uzytkownik moze sie do nas zwrócic z prosba o kopie aktualnych Warunków korzystania lub innego dokumentu stanowiacego czesc umowy, kontaktujac sie z Centrum obslugi klienta.

11.3. Aby przegladac wiadomosci e-mail, uzytkownik potrzebuje komputera z programem do zarzadzania skrzynka e-mail, który moze wyswietlac wiadomosci e-mail w formacie HTML. Mozemy równiez wysylac do uzytkownika zalaczniki w formacie Adobe Systems Inc.’s Portable (PDF), do odczytania których niezbedne jest posiadanie programu Adobe’s Acrobat Reader, który mozna pobrac bezplatnie na stronie internetowej Adobe.

11.4. Nigdy nie wysylamy do uzytkownika wiadomosci zawierajacych pliki wykonywalne lub linki do plików wykonywalnych. Jesli uzytkownik otrzyma e-mail z takimi zalacznikami, powinien niezwlocznie usunac wiadomosc, nie klikajac na zalacznik. Jesli uzytkownik nie ma pewnosci, czy wiadomosc zostala wyslana przez nas, powinien sie skontaktowac z Centrum obslugi klienta.

11.5. Komunikacja z uzytkownikiem przebiega w jezyku angielskim. Dokumenty lub komunikaty w innych jezykach sluza wylacznie dla wygody i nie jest naszym obowiazkiem komunikowanie sie z uzytkownikiem w tym jezyku.

11.6. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą pocztową będą uważane za doręczone w ciągu trzech dni od daty wysłania w przypadku poczty brytyjskiej oraz w ciągu pięciu dni od daty wysłania w przypadku poczty międzynarodowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane za pomocą wiadomości tekstowych będą traktowane jako doręczone tego samego dnia.

11.7. Uzytkownik moze sie z nami skontaktowac w dowolnym czasie, wysylajac wiadomosc do dzialu obslugi klienta za pomoca opcji "Wsparcie e-mail" na naszej stronie internetowej lub dzwoniac do dzialu obslugi klienta.

12. SKARGI

12.1. Wszelkie skargi, które dotycza nas lub oferowanych przez nas uslug powinny byc kierowane w pierwszym rzedzie do nas za posrednictwem Centrum obslugi klienta. Uzytkownik powinien w jasny sposób okreslic, ze chce zlozyc skarge na nasze rece. To pomaga odróznic skarge od zwyklego zapytania. Zgodnie z nasza procedura skarg, w ciagu 48 godzin od daty otrzymania skargi uzytkownika wysylamy do niego potwierdzenie otrzymania skargi droga pocztowa lub mailowa.
Uzytkownik moze sie do nas zwrócic z prosba o kopie procedury dotyczacej skarg w dowolnym czasie, kontaktujac sie z Centrum obslugi klienta.

12.2. Staramy sie udzielic odpowiedzi na pytanie uzytkownika lub rozpatrzyc jego skarge w ramach czasowych okreslonych przez Pelnomocnika ds. uslug finansowych i emerytur. Jesli to nie bedzie mozliwe z powodu nieprzewidzianych okolicznosci lub braku informacji, skontaktujemy sie z uzytkownikiem.

12.3. Jesli skarga uzytkownika nie zostanie rozwiazana w zadowalajacy dla niego sposób, moze sie skontaktowac z Pelnomocnikiem ds. uslug finansowych i emerytur (FSPO) pod adresem: Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Wiecej informacji na temat sposobu kontaktu z nami mozna znalezc na stronie internetowej pod adresem www.skrill.com.

13. RÓZNE

13.1. Zadnej innej osobie poza uzytkownikiem nie przysluguja zadne prawa na mocy niniejszych Warunków korzystania.

13.2. Konto Skrill uzytkownika jest jego osobistym rachunkiem i uzytkownik nie moze przepisywac zadnych praw osobom trzecim zgodnie z Warunkami korzystania.

13.3. Niniejsze Zasady i warunki podlegaja i sa interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikajace z niniejszych Warunków lub w inny sposób powiazane z usluga beda rozstrzygane wylacznie w sadach Anglii i Walii.

13.4. Jesli sad wlasciwej jurysdykcji uzna czesc niniejszych Warunków korzystania za niewazna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, to ta czesc zostanie oddzielona od pozostalej czesci Warunków korzystania, które zachowaja waznosc i wykonalnosc w pelnym prawnie dozwolonym zakresie.

14. SILA WYZSZA

14.1. Z zastrzezeniem punktu 6 niniejszych Warunków, Skrill nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne straty ani szkody poniesione przez uzytkownika lub strony trzecie w wyniku niewykonania lub opóznienia w wykonaniu uslugi w sytuacji, gdy niewykonanie lub opóznienie jest spowodowane wydarzeniami, okolicznosciami lub czynnikami znajdujacymi sie poza nasza kontrola.

15. DEFINICJE

Rózne terminy uzyte w niniejszych Warunkach korzystania maja nastepujace znaczenie:

"Obsluga klienta" oznacza nasz dzial obslugi klienta, z którym uzytkownik moze sie kontaktowac, wysylajac wiadomosc za pomoca zakladki "Wsparcie" na naszej stronie internetowej

“"Strona internetowa Rapid Transfer" lub "Strona internetowa" oznacza strone internetowa dostepna pod adresem www.skrill.com.

"Partner handlowy" oznacza (i) strone trzecia oferujaca produkty lub uslugi online lub (ii) Skrill.

"Wskazany bank" oznacza bank, w którym uzytkownik posiada wskazane konto bankowe.

"Wskazane konto bankowe" oznacza rachunek bankowy, który uzytkownik wybierze do realizacji platnosci za pomoca uslugi.  

Termin "Dane do internetowego konta bankowego" oznacza nazwe uzytkownika, haslo oraz inne opcje zabezpieczen lub informacje wymagane, aby uzyskac dostep do wskazanego internetowego konta bankowego uzytkownika.

"Konto Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniezny, który uzytkownik otwiera i prowadzi na naszej stronie internetowej Skrill.

"Uzytkownik" oznacza osobe fizyczna lub podmiot prawny akceptujacy niniejsze Warunki.