Jak uniknąć opłat za przeliczenie waluty podczas korzystania z mojej karty Skrill Prepaid Mastercard®?

Od listopada 2019 r. Zaczęliśmy wydawać fizyczne Karty Skrill * tylko w walucie EUR. Nie oznacza to, że podczas korzystania z karty w kraju ojczystym zostanie naliczona opłata za przeliczenie waluty. Wręcz przeciwnie, umożliwiamy łatwe unikanie opłat za przeliczanie walut **.

W jaki sposób?

Chociaż technicznie walutą karty Skrill jest EUR, nie naliczymy opłaty za przeliczenie waluty podczas dokonywania zakupów lub wypłaty gotówki w walucie konta Skrill. Na przykład, jeśli twoje konto Skrill jest w GBP, nie będziesz płacić za przeliczanie walut, gdy dokonujesz płatności w walucie w GBP.

Co to jest DCC i jak tego uniknąć?

Należy pamiętać, że terminale handlowe i operatorzy bankomatów wykryją walutę karty i mogą zaoferować przetwarzanie płatności w podstawowej walucie karty (EUR) - proces ten nazywa się dynamiczną konwersją walut (DCC). Może to zabrzmieć atrakcyjnie, ale zawsze należy tego unikać. Oto, w jaki sposób operatorzy zwykle to oferują:

Wskazówka: zawsze odrzuć prośbę o wymianę waluty!

Akceptacja konwersji może skutkować wysokimi opłatami walutowymi - jeśli wyrazisz zgodę na DCC, terminal / bankomat zastosuje własny kurs walut, zsumuje opłatę za konwersję walut oraz marżę walutową w wysokości do 18% ponad kurs wymiany. Później, gdy otrzymamy żądanie zapłaty od akceptanta, wpłynie ono w EUR i nie będziemy wiedzieć, że faktycznie dokonałeś transakcji w innej walucie. Przeliczenie tej kwoty z powrotem na walutę portfela wiąże się z dodatkowymi opłatami za konwersję.

Nawet jeśli waluta transakcji nie zgadza się z walutą konta Skrill (na przykład podczas podróży zagranicznych), zalecamy, aby nigdy nie zgadzać się na DCC, ponieważ Skrill zawsze oferuje lepsze kursy wymiany walut i mniejszą stałą opłatę za wymianę waluty (3,99 %).

*Karta Skrill jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców autoryzowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

**Nie dotyczy fizycznej Skrill Prepaid Mastercard® z pierwszymi cyframi 539152.

Powrót do gory