Słownik Skrill

Bank emisyjny – bank lub instytucja finansowa, która dostarcza kartę kredytową, debetową lub przedpłaconą i umożliwia realizację płatności za pomocą karty. Jest on również odpowiedzialny za Twoje dane finansowe i dane konta oraz może Ci udostępnić powiązane informacje lub przyznać do nich dostęp.

Bankomat – urządzenie elektroniczne, które umożliwia realizację transakcji finansowych, tj wypłata gotówki, wpłaty, przelewy pieniężne lub zapytania dotyczące konta, w dowolnym czasie i bez potrzeby bezpośredniego udziału personelu banku.

BSB (Bank State Branch) – 6-cyfrowy kod używany w bankach w Australii i Nowej Zelandii na potrzeby identyfikacji i kierowania przelewów pieniężnych do odpowiedniego oddziału banku. Kod BSB Mona znaleźć na tylnej stronie książeczki czekowej, na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

CBU (Clave Bancaria Unificada) – 22-cyfrowy kod używany przez banki argentyńskie do identyfikacji i kierowania przelewów pieniężnych do odpowiedniego banku i na odpowiedni rachunek. Kod CBU można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

CCI (Código de Cuenta Interbancario) - 18- lub 20-cyfrowy kod cyfrowy używany przez banki peruwiańskie do identyfikacji i kierowania przelewów pieniężnych do odpowiedniego banku i na odpowiedni rachunek. Kod CCI można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank

CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) – 18-cyfrowy kod używany przez banki meksykańskie do identyfikacji i kierowania przelewów pieniężnych do odpowiedniego banku i na odpowiedni rachunek. Kod CLABE można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

CVV/ CVC (Card Verification Value / Code) – kod bezpieczeństwa wymagany podczas realizacji płatności online za pomocą kart w sytuacji, gdy nie można użyć kodu PIN. Składa się z 3 cyfr i jest umieszczony na tylnej stronie karty (w przypadku kart American Express® składa się z 4 cyfr i jest umieszczony na tylnej stronie karty).

EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) - składa się z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (Islandia, Liechtenstein i Norwegia; z wyłączeniem Szwajcarii). EOG działa jako rynek wewnętrzny (lub jednolity), który umożliwia swobodny przepływ dóbr, kapitału, usług i ludzi między krajami członkowskimi.

IBAN (International Bank Account Number) – kod uzgodniony na poziomie międzynarodowym, który pomaga w identyfikacji rachunków bankowych biorących udział w transakcjach transgranicznych. Składa się maksymalnie z 34 liter lub liczb. IBAN można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

IFSC (Indian Financial System Code) -to 11-cyfrowy kod alfanumeryczny służący do identyfikacji oddziałów bankowych w ramach sieci National Electronic Funds Transfer (NEFT) przez bank centralny. Kod IFS można znaleźć na wyciągu bankowym, w książeczce czekowej lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank

IP (z ang. Internet Protocol, Protokół internetowy) – lub adres IP to numer identyfikacyjny, który jest powiązany z określonym komputerem lub siecią komputerów. Po połączeniu z internetem adres IP umożliwia komputerom wysyłanie i otrzymywanie informacji. Pomaga również w identyfikacji ich lokalizacji.

Kod banku – kod alfanumeryczny powiązany z określonym bankiem, który służy do identyfikacji banku podczas transakcji finansowych. Możesz go znaleźć na swoim wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

Kod oddziału - unikalny kod identyfikacyjny dla danego oddziału banku. Służy do identyfikacji określonego oddziału banku podczas transakcji finansowych. Kod oddziału można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

Nazwa oddziału banku – nazwa określonego biura banku, która odróżnia je od innych biur banku. Służy do identyfikacji określonego biura banku podczas transakcji finansowych. Nazwę oddziału banku można znaleźć na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

Numer rozliczeniowy – 6-cyfrowy numer używany przez banki brytyjskie i irlandzkie na potrzeby identyfikacji i kierowania przelewów pieniężnych do odpowiedniego banku i na odpowiedni rachunek. Numer rozliczeniowy banku jest zintegrowany z i wbudowany w numer IBAN, ale nie jest częścią kodów BIC. Numer rozliczeniowy można znaleźć na tylnej stronie karty debetowej, na wyciągu bankowym lub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

Oddział banku - biuro banku, w którym bank oferuje swoim klientom szeroki asortyment usług bezpośrednich i zautomatyzowanych. Każdy oddział banku posiada unikalny kod, który pomaga w jego identyfikacji i służy jako identyfikator podczas transakcji .

PIN (personal identification number) – hasło zabezpieczające używane na bankomatach lub podczas transakcji w punktach sprzedaży. Składa się z 4 lub 6 cyfr. PIN jest zazwyczaj wysyłany drogą pocztową oddzielnie od karty lub jest udostępniany podczas aktywacji karty. PIN można zmienić za pomocą bankomatu. (w Skrill posiadamy również kodweryfikacyjny PIN, który różni się od kodu PIN używanego podczas transakcji kartą)

Punkt sprzedaży - miejsce, w którym można zrealizować płatność za zakupione produkty lub usługi, zazwyczaj za pomocą takiego urządzenia jak terminal kart kredytowych lub kasa fiskalna.

Serwer pośredniczący – aplikacja lub urządzenie serwera, które działa jako pośrednik między Tobą a internetem i posiada swój własny adres IP. Twój komputer rozmawia tylko z serwerem pośredniczącym, a ten przekazuje wszystkie informacje dalej do internetu i na odwrót.

SEPA (Single Euro Payments Area) - system transakcji stworzony przez Unię Europejską (UE) na potrzeby realizacji przelewów transgranicznych w euro w tym obszarze, będący odpowiednikiem przelewu krajowego. SEPA obejmuje cały obszar UE. Obejmuje również płatności w euro w innych krajach europejskich: Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, San Marino i Watykan.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - standardowy format kodu Bank Identifier Code (BIC) używany na potrzeby określenia banku lub oddziału. Te kody są używane podczas transferu pieniędzy między bankami, zwłaszcza w odniesieniu do przelewów międzynarodowych.Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 liter i cyfr. Możesz znaleźć kod SWIFT na swoim wyciągu bankowymlub na innym oficjalnym dokumencie wydanym przez bank.

VPN (Virtual private network) – zaszyfrowane połączenie internetowe między urządzeniem a siecią. Dzięki VPN możesz się ukryć podczas surfowania po internecie, ponieważ połączenie tworzy zaszyfrowany tunel między urządzeniem a internetem.

Wyciąg bankowy - oficjalny dokument wydany przez bank, na którym znajdują się .informacje na temat rachunku, posiadacza rachunku i transakcji powiązanych z określonym rachunkiem bankowym.

Wyciąg z karty kredytowej  – oficjalny dokument wydany przez bank, na którym znajdują się informacje dotyczące karty, posiadacza karty i transakcji powiązanych z daną kartą kredytową, debetową lub przedpłaconą.

3D Secure (3-domain structure) - dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dla transakcji kartą online, znana jako uwierzytelnienie płatnika. Dzięki niej wydawca karty może zweryfikować tożsamość posiadacza karty, zazwyczaj prosząc go o podanie hasła lub tajnego kodu, który powinien znać tylko posiadacz karty. Hasło lub tajny kod są udostępniane zazwyczaj w wiadomości lub w e-mailu.

Powrót do gory