Jak dokonać wpłaty przez SOFORT?

SOFORT jest metodą błyskawicznej wpłaty bankowej dokonywanej online. Informację o tym, czy jest dostępna w danym kraju, można znaleźć na koncie użytkownika w zakładce Wpłata lub na naszej stronie Opłaty.

Aby dokonać wpłaty, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Na swoim koncie w zakładce Wpłata wybrać SOFORT.
 2. Podać swoje dane bankowe, jeśli rachunek bankowy nie został jeszcze zarejestrowany. Jeśli bank użytkownika nie współpracuje z SOFORT, rejestracji nie będzie można sfinalizować.
 3. Następnie podać kwotę wpłaty.
 4. Potwierdzić transakcję.
 5. Nastąpi przekierowanie na stronę SOFORT, gdzie należy transakcję dokończyć.

Uwaga: Aby uniknąć opóźnień należy się upewnić, że łącze internetowe jest stabilne, nie korzystać z połączeń proxy lub VPN, a w wyszukiwarce zezwolić na otwieranie wyskakujących okienek.

Jakie są opłaty i limity?

Opłaty i limity można sprawdzić w zakładce Wpłata na swoim koncie. Po kliknięciu na odpowiednią opcję wpłaty pojawi się informacja o limitach zgodnie ze statusem konta i próbami wpłat.

Informacja o wysokości opłat za wpłaty jest również dostępna na naszej stronieOpłat.

Moja SOFORT wpłata się nie powiodła. Co mogę zrobić?

Istnieje kilka powodów, dla których błyskawiczna wpłata może się nie powieść:

 • Wpłata została odrzucona przez Twój bank. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Twoje dane uwierzytelniające do bankowości internetowej są nieprawidłowe, np. Twój jednorazowy kod bezpieczeństwa. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Twój bank nie jest obsługiwany. Spróbuj z alternatywnym rachunkiem bankowym.
 • Zlecenie płatności wygasło. Ponownie zainicjuj płatność i zakończ ją tak szybko, jak to możliwe.
 • Błąd komunikacji. Spróbuj ponownie później.
 • Niewystarczające środki na rachunku bankowym. Spróbuj skorzystać z alternatywnej metody płatności.
 • Wyczerpałeś(aś) limity w swoim banku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim bankiem.
 • Wyczerpałeś(aś) limity w swoim koncie Skrill. Skorzystaj z alternatywnej opcji wpłaty.

Nie ma mojego SOFORT. Co zrobić?

W rzadkich przypadkach, kiedy w ciągu 48 godzin roboczych Twoja wpłata nie została uznana na Twoim koncie Skrill i jednocześnie nie została odesłana z powrotem na Twój rachunek bankowy, należy przesłać nam dowód zapłaty, np. kopię wyciągu bankowego lub zrzut ekranu strony Twojego banku internetowego, z następującymi danymi transakcji:

 • Twoje imię i nazwisko jako posiadacza konta
 • dane Twojego rachunku bankowego: numer rachunku/IBAN, kod banku/SWIFT itp.
 • szczegóły transakcji obciążeniowej: kwota, waluta, data i numer referencyjny (jeśli dotyczy).

Powiązane artykuły

Powrót do gory