Data intrării în vigoare: 17.07.2013

1. General

1.1. Politica noastră de confidenţialitate
Skrill Limited (număr de înregistrare: 4260907), sediul social: Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ (“noi”) ne angajăm să protejăm informaţiile pe care ni le furnizaţi şi să respectăm confidenţialitatea lor.

Prezenta Politică de confidenţialitate, alături de Termenii de utilizare a conturilor Skrill, (precum şi orice alt document la care se face referire în acest material), stabilesc cadrul în baza căruia se prelucrează orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le furnizaţi prin intermediul site-ului nostru www.skrill.com (“Website”) sau a contului dumneavoastră Skrill (în conformitate cu cele stabilite în Termenii de utilizare Skrill). În momentul în care completaţi un formular, staţi de vorbă cu angajaţii noştri sau ne oferiţi detalii personale în mod direct sau prin utilizarea site-ului nostru, informaţiile despre persoana dumneavoastră sunt colectate, utilizate şi dezvăluite de noi în condiţiile prezentei Politici de confidenţialitate.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta Politică de confidenţialitate, pentru a înţelege poziţia şi practicile noastre cu privire la datele personale, precum şi modalitatea de utilizare şi prelucrare a acestora.. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile noastre.

1.2. Modificări la Politica de confidenţialitate
Orice modificări ulterioare la prezenta Politică de confidenţialitate se vor posta pe această pagină. Orice modificare adusă Politicii de confidenţialitate intră în vigoare în momentul în care este publicată pe site. Ne rezervăm dreptul de a efectua în orice moment modificări la Politica de confidenţialitate, fără obligaţia de notificare, în cazul în care modificarea respectivă este impusă de legislaţia în vigoare.
În situaţia în care aducem orice tip de modificări cu privire la modul de utilizare a datelor dumneavoastră personale veţi primi prin email o notificare înainte de intrarea în vigoare a modificării. Aveţi dreptul de a obiecta cu privire la orice nouă utilizare sau modificare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale, contactându-ne în baza datelor oferite în secţiunea 10 (Contact) de mai jos. Obiecţia adusă este interpretată ca fiind o notificare de dezactivare a contului dumneavoastră Skrill, care se va închide în conformitate cu Termenii de utilizare a contului Skrill.

2. Colectarea informaţiilor

2.1. Informaţii colectate de la dumneavoastră
Avem dreptul să colectăm şi să prelucrăm următoarele date privind persoana dumneavoastră:

 • numele complet, adresa, adresa de email, numărul de telefon, data naşterii şi detalii privind cardul bancar sau de plată, precum şi orice dovadă a identităţii dumneavoastră şi/sau a adresei dumneavoastră pe care o putem solicita,
 • detalii privind orice tranzacţii derulate prin intermediul site-ului nostru cu ajutorul contului dumneavoastră Skrill, precum şi cele privind satisfacerea solicitărilor dvs.,
 • detalii privind contul bancar (incluzând, dar fără a ne limita la titularul contului, denumirea contului, numărul contului, codul de sortare, PIN-ul pentru online banking, numărul de autentificare tranzacţie (Transaction Authentication Number - “TAN”) şi parola, soldul disponibil şi istoricul tranzacţiilor realizate prin contul dumneavoastră bancar),
 • detalii privind orice card de credit, debit sau alt tip de card utilizat de dumneavoastră pentru tranzacţii,
 • participarea dumneavoastră la orice promoţie derulată de noi,
 • corespondenţa trimisă de dumneavoastră,
 • convorbirile telefonice iniţiate de dumneavoastră sau de noi,
 • chestionarele completate de dumneavoastră,
 • informaţiile colectate prin intermediul modulelor cookie – pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi secţiunea 9 Cookies,
 • adresa IP, duratele de autentificare și accesare a contului (log-in), tipul sistemului de operare şi al browser-ului,
 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru, incluzând, dar fără a ne limita la datele privind traficul, locaţia, autentificările pe site sau alte date de comunicare, necesare facturării sau în alte scopuri, precum şi resursele pe care le accesaţi pe durata cât ne vizitaţi site-ul.

2.2. Informaţii despre dumneavoastră colectate de la terţi
Pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale de prevenire a fraudelor şi a spălării de bani, suntem autorizaţi să obţinem informaţii despre dumneavoastră de la entităţi terţe - inclusiv privind istoricul dumneavoastră financiar, deciziile tribunalelor din ţara de origine şi falimentele - de la agenţiile de informare despre credite şi prevenire a fraudelor, în momentul în care vă deschideţi un cont Skrill şi în orice moment în care considerăm că este necesar pentru prevenirea fraudelor şi reducerea la minimum a riscurilor noastre financiare. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Politica noastră privind prevenirea spălării banilor.

3. Modul în care folosim informaţiile cu caracter personal

Informaţiile cu caracter personal intrate în posesia noastră sunt folosite astfel:

 • pentru operarea şi administrarea contului dumneavoastră Skrill şi pentru furnizarea serviciilor solicitate,
 • pentru executarea instrucţiunilor dumneavoastră privind efectuarea sau primirea de plăţi şi efectuarea unor tranzacţii prin intermediul serviciilor noastre, inclusiv verificarea soldului pentru a stabili dacă există fonduri suficiente în contul desemnat de dumneavoastră, pentru efectuarea plăţilor respective,
 • pentru a vă permite să beneficiaţi de funcţiile interactive ale site-ului nostru,
 • pentru a vă comunica modificările intervenite în serviciul nostru (serviciilor noastre),
 • pentru a îmbunătăţi instruirea internă a clienţilor,
 • pentru a respecta reglementările privind serviciile financiare, inclusiv păstrarea informaţiilor şi tranzacţiilor financiare,
 • pentru verificări financiare şi de identitate, verificări pentru prevenirea fraudelor, verificări împotriva spălării banilor şi verificări de credite,
 • pentru serviciul de asistenţă clienţi, inclusiv pentru a răspunde la întrebări, feedback-uri şi plângeri,
 • pentru îmbunătăţirea securităţii serviciilor noastre,
 • pentru ca întregul conţinut al site-ului nostru să vă fie prezentat în maniera cea mai eficientă pentru dumneavoastră şi computerul dumneavoastră şi
 • pentru a vă furniza informaţiile, produsele sau serviciile pe care ni le solicitaţi sau care credem că sunt de interes pentru dumneavoastră.

4. Stocarea datelor cu caracter personal

4.1. Unde le stocăm?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi transferate şi stocate în locaţii aflate în afara Spaţiului Economic European "SEE", din motivele precizate mai jos:

 • în cazul în care acest lucru este necesar pentru a vă furniza serviciile pe care le solicitaţi. De exemplu, în cazul în care transferaţi fondurile către un comerciant al cărui sediu nu se află în SEE, este necesar să îi transmiteţi comerciantului respectiv date cu caracter personal,
 • în cazurile în care grupul nostru de companii, dintre care unele au sediul în SUA, stochează sau procesează datele cu caracter personal în conformitate cu cerinţele şi procedurile noastre interne de operare, cu scopul de a gestiona serviciile solicitate de dumneavoastră sau legat de măsurile anti-fraudă,
 • în cazurile în care aţi fost de acord să primiţi materiale promoţionale din partea companiilor din grup,
 • în cazurile în care agenţiile noastre anti-fraudă, agenţiile de informare credite şi furnizorii de servicii îşi au sediul în afara SEE şi au nevoie să vă acceseze datele pentru realizarea obligaţiilor faţă de noi şi furnizarea de servicii către dumneavoastră,
 • în cazul în care aţi fost recomandat de către o terţă parte şi respectivul terţ are dreptul la plata unui comision – pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea 5.4.

Am adoptat şi vom adopta toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt procesate în siguranţă şi în conformitate cu prezenta Politică de confidenţialitate, indiferent de locaţia acestora.

4.2. Siguranţa
Ne angajăm să garantăm siguranţa informaţiilor cu caracter personal. În vederea prevenirii accesului neautorizat la informaţii şi a dezvăluirii acestora, am implementat proceduri fizice, electronice şi de tip managerial care să asigure securitatea informaţiilor cu caracter personal. Odată ce aţi intrat în contul dumneavoastră Skrill, toate comunicaţiile realizate prin internet sunt sigure datorită folosirii tehnologiei Secure Socket Layer (SSL), care dispune de un sistem de criptare de mare siguranţă pe 128 de biţi, certificat de Verisign Secured.

Şi totuşi, acest nivel înalt de protecţie este eficient doar dacă respectaţi şi dumneavoastră anumite practici de siguranţă. Nu trebuie să transmiteţi niciodată datele dumneavoastră de autentificare sau detaliile privind contul dumneavoastră Skrill. În cazul în care aveţi suspiciuni cu privire la periclitarea datelor dumneavoastră de autentificare, puteţi să le modificaţi odată ce sunteţi logat, dar trebuie de asemenea să luaţi imediat legătura cu Centrul de asistenţă clienţi şi să comunicaţi motivul pentru care credeţi că datele dumneavoastră de autentificare au fost puse în pericol. Vă rugăm să citiţi Termenii de utilizare a contului Skrill pentru informaţii suplimentare cu privire la modul de menţinere a siguranţei contului Skrill. Detaliile privind modalitatea de contactare a Centrului de asistenţă clienţi se regăsesc în secţiunea “Contact” a site-ului nostru.

Din nefericire, transmiterea informaţiilor prin reţeaua internet nu se poate realiza în completă siguranţă. În ciuda faptului că facem tot ceea ce ne stă în putere ca să vă protejăm informaţiile cu caracter personal, nu vă putem garanta securitatea absolută a datelor introduse pe site-ul nostru. Orice transfer de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce am recepţionat informaţiile dumneavoastră, aplicăm proceduri stricte şi sigure pentru a preîntâmpina orice acces neautorizat. 

4.3. Arhivarea
Conform legii, suntem obligaţi să păstrăm anumite documente pe o durată de cel puţin cinci ani de la închiderea contului dumneavoastră Skrill, documente care cuprind date cu caracter personal precum numele dumneavoastră, detalii de contact, cod client şi istoricul tranzacţiilor etc. Restul datelor cu caracter personal pe care le deţinem se şterg sau se distrug în momentul închiderii contului Skrill de către dumneavoastră (sau de către noi). Nu stocăm PIN-ul, TAN-ul şi nici parola dumneavoastră de autentificare pentru operaţiuni online banking. 

5. Dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal

5.1. Companiile din cadrul grupului
Suntem îndreptăţiţi să dezvăluim informaţii cu caracter personal oricărei companii membre a grupului nostru, ceea ce înseamnă oricărei filiale, oricărei entităţi a holdingului şi filialelor ei, având sediile în diferite ţări ale SEE sau ale SUA. Acest lucru este impus, printre altele, de îndeplinirea solicitărilor dumneavoastră, procesarea operaţiunilor de plată, oferirea de servicii de asistenţă sau monitorizarea activităţilor frauduloase. 

5.2. Comercianţii şi alţi clienţi Skrill
În cazul în care transferaţi sume de bani unui alt titular de cont Skrill sau unui comerciant pe care intenţionaţi să îl plătiţi, vom transmite destinatarului cel puţin adresa dumneavoastră de email. În funcţie de cerinţele comerciantului şi de tipul respectiv de plată, este posibil să transmitem şi alte date cu caracter personal precum numele, adresa şi ţara dumneavoastră de domiciliu, în cazul în care beneficiarii ne solicită aceste informaţii pentru îmbunătăţirea procesului de plată, pentru realizarea concordanţei dintre plăţi şi tranzacţii sau pentru efectuarea propriilor verificări anti-fraudă şi de prevenire a spălării banilor.

5.3. Agenţii de informare privind creditele şi fraudele
În momentul în care deschideţi un cont Skrill, la fiecare 3 luni cel puţin sau în orice moment considerăm că este necesar pentru a ne proteja interesele financiare şi a preveni spălarea de bani sau fraudele, transmitem anumite informaţii despre dumneavoastră şi contul dumneavoastră Skrill, despre istoricul şi tranzacţiile dumneavoastră financiare - ca parte a operaţiunilor noastre normale de derulare a activităţii - băncilor cu care lucrăm, partenerilor care ne facilitează plăţile, serviciilor de procesare carduri de credit/debit, furnizorilor de servicii de verificare a identităţii şi agenţiilor de informare credite (inclusiv, dar fără a ne limita la Schufa Holding AG) cu scopul de a identifica şi verifica utilizatorii, de a limita expunerea noastră la fraude şi alte activităţi penale şi de a gestiona astfel riscurile noastre financiare. În cazul în care ne transmiteţi o solicitare scrisă la adresa noastră de email de la secţiunea Contact (Contact Us) de mai jos, vă putem furniza o listă a agenţiilor de informare despre credite cu care lucrăm. În momentul realizării identificărilor şi verificărilor de prevenire a fraudelor, este posibil ca părţile respective să păstreze înregistrări ale solicitărilor noastre, împreună cu o serie de date cu caracter personal, pe care ulterior le pot comunica şi altor agenţii de prevenire a fraudelor. În cazul în care doriţi să aflaţi ce informaţii deţin aceste companii despre dumneavoastră, le puteţi solicita în scris accesul la datele dumneavoastră.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de prevenire a spălării banilor. 

5.4. Alte situaţii de dezvăluire a informaţiilor
Datele dvs. personale pot fi dezvăluite unor terţe părţi numai în modurile descrise în prezenta Politică de confidenţialitate. Noi nu vindem informaţiile dvs. personale terţilor. Putem, de asemenea, să dezvăluim datele dvs. personale:

 • unui posibil cumpărător al companiei sau unuia care intenţionează să cumpere un număr substanţial de acţiuni ale companiei noastre,
 • poliţiei, altor organisme cu atribuţiuni de aplicare a legii, organismelor de reglementare sau tribunalelor, în cazul în care suntem obligaţi sau în care legea prevede să dezvăluim sau să comunicăm datele dvs. personale sau să ne protejăm drepturile, proprietatea sau siguranţa noastră, a grupului nostru de companii, a clienţilor noştri sau a altor persoane,
 • unor terţe părţi, în cazul în care v-aţi exprimat interesul de a primi informaţii despre bunurile şi serviciile acestora, şi
 • unor terţe părţi care ne-au recomandat iniţial şi cărora le datorăm plata unui comision, ca urmare a acestei recomandări. În cazurile în care plata comisionului se face în baza volumului de tranzacţii, numărului sau tipului de tranzacţii, putem transmite date cu caracter personal respectivului terţ, dar nu vom dezvălui detaliile complete ale fiecărei tranzacţii efectuate de dumneavoastră fără a avea consimţământul dumneavoastră în formă scrisă.
 • unor terţe părţi pe care le putem folosi ocazional pentru a vă furniza serviciile solicitate de dvs. Noi cerem acestor terţe părţi să nu utilizeze datele dvs. personale în niciun alt scop.

6. Comunicarea cu dumneavoastră

Este posibil să vă contactăm prin email la adresa principală specificată în contul dumneavoastră Skrill sau la telefon, la numerele de telefon pe care le-aţi furnizat la înregistrarea contului dumneavoastră Skrill. Puteţi modifica adresa dumneavoastră principală de email şi/sau numărul de telefon în orice moment, respectând prevederile capitolului 8 de mai jos.
De asemenea, este posibil să primiţi mesaje email, generate automat de sistem, precum detalii privind tranzacţiile efectuate, confirmarea upload-urilor, notificarea recepţionării plăţilor, notificarea schimbării parolei etc., necesare pentru operarea şi gestionarea adecvată a contului dumneavoastră. 

6.1. Buletine informative şi marketing
În calitate de titular al unui cont Skrill, veţi primi din când în când informaţii pe email de la noi - cu excepţia cazului în care aţi ales să nu primiţi acest tip de comunicări - şi, în cazul în care aţi consimţit, de asemenea din partea grupului nostru de companii, prin intermediul buletinului informativ care vă aduce la cunoştinţă produse, servicii şi tranzacţii speciale pe care le considerăm utile. Puteţi modifica opţiunea de primire a buletinelor informative trimise de noi sau de grupul nostru, la secţiunea “Profil” din contul dumneavoastră Skrill sau direct în email-ul cu buletinul informativ, făcând clic pe legătura ‘opt-out’. Veţi primi însă în continuare comunicări privind contul dumneavoastră Skrill, precum email-uri de confirmare a tranzacţiilor sau orice alte notificări legate de funcţionarea contului dumneavoastră Skrill sau de raportul nostru juridic.
La anumite intervale, distribuim altor companii informaţii cumulate despre utilizarea site-ului şi serviciilor noastre de către clienţi, în vederea cercetării şi analizei, dar aceste informaţii cumulate nu dezvăluie date prin care puteţi fi identificat. 

6.2. Phishing
Phishing este termenul care defineşte încercările de furt a datelor personale şi a detaliilor financiare ale contului unui utilizator de site web. “Phisherii” utilizează email-uri false sau "înşelătoare" pentru a-i face pe utilizatori să acceseze site-uri simulate, unde utilizatorul este păcălit şi împins să-şi introducă datele personale, precum seria cardului bancar, numele de utilizator şi parola. NICIODATĂ NU VEŢI PRIMI DE LA NOI MESAJE EMAIL PRIN CARE SĂ VĂ SOLICITĂM ASEMENEA DETALII, IAR ANGAJAŢII NOŞTRI NU VĂ VOR SOLICITA NICIODATĂ PAROLA.

În cazul în care primiţi asemenea mesaje sau în cazul în care o persoană care pretinde că lucrează pentru noi vă solicită parola, vă rugăm să redirecţionaţi respectivul email către noi sau să raportaţi incidentul pe email persoanei însărcinate cu protecţia datelor (Data Protection Officer) (detaliile de contact se află la finalul prezentului material), sau prin contactarea Centrului de asistenţă clienţi.

7. Legături către alte site-uri

Site-ul nostru conţine uneori legături (link-uri) spre şi dinspre alte site-uri ale reţelei noastre de parteneri, ale unor companii care îşi fac reclamă pe site-ul nostru sau ale unor companii asociate. În cazul în care urmaţi un link spre oricare dintre aceste site-uri, ţineţi cont de faptul că ele îşi au propriile politici de confidenţialitate şi că noi nu ne asumăm nicio răspundere sau obligaţie cu privire la aceste politici. Vă rugăm să verificaţi politicile lor de confidenţialitate înainte de transmiterea oricăror date personale acestor site-uri.

Site-ul nostru include şi caracteristici de Reţea de Socializare, cum ar fi butonul Like de pe Facebook şi Widgets, cum ar fi butonul Share sau mici programe interactive care rulează pe site-ul nostru. Aceste caracteristici pot reţine adresa dvs. IP, pagina pe care o vizitaţi pe site-ul nostru şi pot instala un cookie pentru a permite funcţionarea corectă a acestora. Caracteristicile de Reţea de Socializare şi Widgets sunt fie găzduite de o terţă parte, fie direct de noi. Interacţiunea dvs. cu aceste caracteristici este reglementată prin politica de confidenţialitate a companiei care le furnizează.

8. Accesarea şi actualizarea informaţiilor cu caracter personal

În cazul modificării datelor dvs. personale (precum nume, adresă, număr de telefon), puteţi să vă actualizaţi sau să vă ştergeţi informaţiile din pagina de “Profil” a contului dumneavoastră Skrill sau să apelaţi la Centrul de asistenţă clienţi prin intermediul secţiunii “Contact” de pe pagina noastră web cât mai repede posibil. Nu suntem responsabili pentru niciun fel de pierdere generată de lipsa de actualizare a datelor personale. Adresa şi numărul dvs. de telefon pot fi modificate doar o dată la fiecare trei luni. Pentru dezactivarea contului dumneavoastră Skrill, vă rugăm să consultaţi Termenii de utilizare a contului Skrill.

Aveţi dreptul de a accesa informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră. În acest sens, vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată la sfârşitul acestei secţiuni. Accesul poate fi condiţionat de plata unei taxe de maxim 10 £.

9. Module cookie

9.1. Informaţii generale

Un modul cookie este un volum mic de date care conţine informaţii descărcate pe dispozitivul de pe care accesaţi site-ul nostru. Modulele cookie sunt utile, deoarece acestea ne permit nouă şi altor site-uri Web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Pentru informaţii complete despre modul în care funcţionează modulele cookie, consultaţi http://www.allaboutcookies.org.

Modulele cookie sunt utilizate pe larg pentru operarea site-urilor sau pentru o mai bună eficienţă a acestora, precum şi pentru furnizarea de informaţii proprietarilor site-ului. De exemplu, acestea vă permit să navigaţi între paginile Web ale site-ului nostru şi memorează preferinţele dumneavoastră, cum ar fi selectarea limbii.

9.2. Tipuri de module cookie şi acordul dumneavoastră
În vederea conformării cu legislaţia, am revizuit utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru şi am stabilit informaţiile de mai jos. Aceasta pentru a ne asigura că aveţi cunoştinţă de existenţa acestor module cookie şi că vă daţi acordul pentru amplasarea unora sau tuturor acestor module cookie pe dispozitivul dumneavoastră, atunci când utilizaţi site-ul nostru.În rezumat, utilizăm următoarele tipuri de module cookie:

 • Module cookie esenţiale – Acestea sunt module cookie esenţiale pentru operarea site-ului nostru, precum cele care vă identifică, pentru a vă putea autentifica şi accesa contul dumneavoastră Skrill. Acestea vă permit să navigaţi pe site-ul nostru şi să folosiţi serviciile pe care le-aţi solicitat. Aceste module cookie vor fi activate atunci când intraţi pe site-ul nostru şi îl utilizaţi.
 • Module cookie de conformitate – Acestea includ module cookie necesare pentru a ne asista în respectarea obligaţiilor noastre legale, precum cele privind prevenirea spălării banilor şi a fraudelor şi pentru prevenirea coruperii contului dumneavoastră Skrill. Aceste module cookie vor fi activate atunci când intraţi pe site-ul nostru şi îl utilizaţi.
 • Module cookie de performanţă – Acestea sunt module cookie care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul şi să vă oferim servicii tot mai bune. De exemplu, acestea vor evalua care sunt paginile pe care le vizitaţi cel mai des sau dacă primiţi un mesaj de eroare. De asemenea, acestea ne permit să vedem dacă aţi folosit site-ul uneia dintre companiile grupului nostru sau al unei companii afiliate. Toate informaţiile colectate de aceste module cookie sunt agregate şi, prin urmare, anonime.
 • Module cookie de funcţionalitate – Aceste module cookie ne permit să vă oferim servicii mai personalizate şi permit site-ului nostru să memoreze alegerile pe care le-aţi făcut, precum limba preferată sau regiunea în care vă aflaţi. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a furniza serviciile pe care le-aţi solicitat, cum ar fi posibilitatea de a comenta pe unul din blogurile noastre.
 • Module cookie ale terţilor – Când vizitaţi o pagină pe site-ul nostru cu conţinut încorporat de la terţi, YouTube sau Twitter de pildă, modulele cookie pot fi descărcate pe dispozitivul dumneavoastră. Nu putem configura sau controla aceste module cookie. Dacă sunteţi preocupat cu privire la tipurile de module cookie care pot fi descărcate, verificaţi site-urile terţilor pentru mai multe informaţii despre aceste module cookie.

Detalii suplimentare despre modulele cookie pe care le folosim şi modul în care acestea se încadrează în descrierile menţionate mai sus pot fi găsite în anexa A la această politică. Putem folosi module cookie ocazional, în conformitate cu această politică. Prin folosirea site-urilor noastre şi a altor servicii online, sunteţi de acord că putem folosi o parte din sau toate modulele cookie prevăzute în Anexa A şi sunteţi de acord că putem încărca module cookie de performanţă şi funcţionalitate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când utilizaţi site-ul nostru. Dacă nu sunteţi de acord cu acest lucru, trebuie să încetaţi să mai utilizaţi site-urile şi serviciile noastre online sau să reglaţi setările browser-ului dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi punctul 9.3 de mai jos.

9.3. Blocarea modulelor cookie

Dacă doriţi să utilizaţi în continuare serviciile noastre dar să ne restricţionaţi să utilizăm modulele cookie, puteţi bloca modulele cookie prin activarea setării corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră, care vă permite să refuzaţi toate sau numai anumite module cookie Cu toate acestea, dacă folosiţi setările browser-ului dumneavoastră pentru blocarea tuturor modulelor cookie (inclusiv a celor esenţiale şi/sau a modulelor cookie de conformitate, după cum este descris mai sus), este posibil să nu puteţi accesa site-ul nostru sau anumite părţi ale sale. Imediat ce vizitaţi site-ul nostru, sistemul poate emite unele dintre modulele cookie descrise mai sus, cu excepţia cazului în care aţi setat browser-ul astfel încât să refuze orice modul cookie.

10. Contact

Puteţi adresa întrebări, comentarii şi solicitări privind prezenta Politică de confidenţialitate la adresa:
Email: privacy@skrill.com
Adresa poştală: Data Protection Officer, Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom.

ANEXA A - LISTA DE MODULE COOKIE PE CATEGORII

Strict necesare

 • SESSION_ID - Acest modul cookie este necesar pentru a vă permite să utilizaţi site-ul nostru web şi să vă conectaţi la el. Vom crea o „sesiune“ temporară unică exclusiv pentru dvs.

Performanţă

 • umta, utmb, utmz - Aceste module cookie ne ajută să îmbunătăţim experienţa clienţilor care utilizează site-ul nostru web; noi folosim Google Analytics pentru a monitoriza traficul şi eficienţa campaniilor noastre de marketing. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să consultaţi pagina web Google Analytics.
 • REFERRAL_ID - Desfăşurăm un program de afiliere pentru a recompensa clienţii care ne recomandă prietenilor, familiei şi altor persoane care ar putea beneficia de serviciile noastre. Folosim module cookie pentru a verifica dacă un client a fost recomandat de către un afiliat.

Funcţionalitate

 • mb_current_language - Exemplu de valoare: „EN“; acest modul cookie asigură că site-ul web este afişat în limba corectă şi că este cel destinat regiunii dvs.

Terţi

 • PREF - Exemplu de valoare: „fv=11.1.102“; acest modul cookie transmite către YouTube versiunea de Flash instalată în browser-ul dvs., pentru ca vizionarea să fie optimă.