Promoție privind reducerea comisioanelor cardului de credit Skrill și ale serviciului Rapid Transfer Termeni și condiții

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENȚII TERMENI CONDIȚII ÎNAINTE DE A PARTICIPA.  SE VA CONSIDERA CĂ AȚI ACCEPTAT PREZENȚII TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI AȚI ACCEPTAT SĂ FIȚI OBLIGAȚI DE ACEȘTIA ATUNCI CÂND PARTICIPAȚI LA ACEASTĂ PROMOȚIE.  PRINTRE ALTELE, PREZENȚII TERMENI ȘI CONDIȚII INCLUD LIMITAREA DREPTURILOR DVS. ȘI A CĂILOR DE ATAC.

1. Promoția(„promoția”) și termenii și condițiile promoției

Skrill Limited („Skrill” sau„noi”) oferă comisioane reduse de prelucrare pentru operațiunile cu cardul de debit / cardul preplătit / cardul de credit (doar VISA, Mastercard, Maestro) de la 1,9% la 0,9%, iar la tranzacțiile Rapid Transfer, de la 1% la 0,5%, în perioada promoției, sub rezerva respectării următorilor termeni și condiţii:

a) promoția este valabilă doar pentru noii comercianți eCommerce, care își înregistrează și își activează complet conturile Skrill de comercianți, în perioada promoției și care își au adresele înregistrate într-una dintre următoarele țări:  Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia , România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Andorra, Gibraltar, Monaco, San Marino, Elveția, Turcia și Vatican. Numai în scopul prezentei promoții, un comerciant eCommerce (`comerciant”) va fi înțeles ca fiind un comerciant care și-a înregistrat și și-a activat cu succes un cont Skrill de comerciant, cu excluderea comercianților care oferă servicii într-unul din următoarele sectoare: jocuri de noroc (de exemplu, jocuri de noroc de cazinou, loterie, poker, pariuri sportive), forex (de exemplu, curtierii care oferă CFD, FX, pariuri de tip spread și opțiuni binare sau orice alte servicii financiare reglementate), servicii pentru adulți (de exemplu, servicii de matrimoniale, soft adult), schimburi de criptomonede și revânzători și agregatori / revânzători PSP.

b) Se renunță la taxa minimă de primire a banilor, pentru fiecare tranzacție. Comisioanele de schimb valutar se vor aplica în continuare alimentărilor de cont. Toate celelalte comisioane stipulate în termenii de utilizare a Skrill rămân neschimbați. 

2. Perioada propmoției 

2.1 Comisioanele reduse din cadrul promoției vor fi valabile de la 01.03.2020, 00:01 GMT, până la 01.03.2021 23.59 GMT („perioada promoției”).

3. Criterii de eligibilitate

Pentru a participa la această promoție, comerciantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, toate criteriile de mai jos: 

3.1 să fie un comerciant Skrile Commerce, care își are adresa înregistrată într-una din următoarele țări:

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia , România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Andorra, Gibraltar, Monaco, San Marino, Elveția, Turcia și Vatican;

3.2 să nu aibă deja un cont Skrill de comerciant E-commerce la începutul perioadei promoției.

3.3  să solicite un cont de comerciant, nou înregistrat și activ, de la Skrill („cont”) în perioada promoțională;

3.4 să nu fie furnizor de servicii pentru niciuna dintre companiile din grupul Paysafe;

Criteriile din secțiunea 3 sunt numite colectiv „criterii de eligibilitate”. În scopul acestei promoții, un participant este un comerciant care îndeplinește toate criteriile de eligibilitate („participant”). Skrill își rezervă dreptul de a solicita participanților să furnizeze dovezi care să demonstreze că au îndeplinit oricare sau toate cerințele de înscriere menționate mai sus și că îndeplinesc oricare sau toate criteriile de eligibilitate, și poate, la propria sa discreție, să descalifice orice participant, dacă aceste dovezi nu sunt furnizate într-un termen rezonabil prevăzut de Skrill (acționând în mod rezonabil) sau dacă Skrill nu consideră că criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite.

4. Tranzacții eligibile

Tranzacții eligibile considerate reușite:

4.1 Numai tranzacțiile reușite, efectuate prin carduri de debit / carduri preplătite / carduri de credit (numai Visa, Mastercard și Maestro) și din cadrul serviciului Transfer Rapid, în perioada promoției, vor fi considerate eligibile.

4.2 Skrill își rezervă dreptul de a ignora orice tranzacție eligibilă pentru această promoție, deoarece, la discreția sa proprie, dar rezonabilă, o consideră un abuz al promoției sau al politicii de utilizare acceptabilă ale Skrill.(AUP).

5. Confidențialitate

5.1 Date confidențiale înseamnă orice date marcate drept „confidențiale” sau despre care ar trebui să fie rezonabil de așteptat să fie confidențială, având în vedere contextul dezvăluirii sau natura informațiilor; inclusiv, fără a aduce atingere generalității celor menționate anterior, planurilor de afaceri, datelor, strategiilor, metodelor, listelor de clienți, specificațiilor tehnice, datelor tranzacțiilor și datelor clienților, sunt considerate confidențiale.

5.2 În perioada promoției și ulterior, Skrill va folosi și reproduce datele confidențiale ale participanților numai în scopurile acestei promoții și numai în măsura necesară acestui scop și va restricționa divulgarea datelor confidențiale către angajații, consultanții, consilierii sau contractorilor săi independenți la necesitatea de a ști.

5.3 În pofida celor de mai sus, nu constituie o încălcare de către Skrill a prezenților termeni ai promoției dacă dezvăluie date confidențiale, dacă este necesar să facă acest lucru în condițiile legii sau în cadrul unei anchete sau proceduri judiciare sau guvernamentale.

5.4 Obligațiile privind confidențialitatea din prezenta clauză 5 nu se aplică informațiilor care (i) sunt sau devin publice fără nicio acțiune din partea sau din vina
 Skrill; (ii) sunt cunoscute de către Skrill, fără restricții, înainte de a le primi de la participant în legătură cu prezenta promoție, din propriile surse independente, astfel cum rezultă din înregistrările scrise ale Skrill și care nu au fost obținute, direct sau indirect, de la participant; (iii) primite de Skrill de la orice terță parte, despre care Skrill știe în mod rezonabil că are dreptul legal de a transmite aceste informații și că nu este obligată să păstreze confidențialitatea acestor informații; sau (iv) informațiilor dezvoltate independent fie de către angajații sau reprezentanții Skrill, presupunând că Skrill poate demonstra că acei angajați sau reprezentanți nu au avut acces la datele confidențiale primite în temeiul acestui contract.

6. Cale de atac 

6.1 Prezenta promoție vă este oferită în solidar, de către Skrill Limited, o companie legal înregistrată în conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor sub numărul de companie 4260907, cu sediul social la adresa 25 Canada Square, Londra E14 5LQ („Skrill”). Skrill este autorizată de Financial Conduct Authority (Autoritatea de Conduită Financiară - FCA) în temeiul Regulamentului privind banii electronici 2011 pentru emiterea de monedă electronică.  

Skrill Limited face parte din grupul de companii Paysafe.

6.2 Prin înscrierea în prezenta promoție, ați acceptat prezenții termeni și condiții ale promoției. 

6.3 Prezenta promoție nu se aplică comercianților ce au adresa înregistrată în țări în care promoția ar putea fi considerată ilegală și / sau interzisă. 

6.4 Skrill își rezervă dreptul de a încheia această promoție în orice moment, la propria sa discreție sau de a modifica această promoție în orice moment, la propria sa discreție, trimițând o notificare scrisă la adresa de e-mail înregistrată în contul dvs. sau prin modificarea acestor termeni și condiții ale promoției, pe site-ul web www.skrill.com. Skrill își rezervă dreptul de a modifica, anula, încheia sau suspenda promoția în întregime sau parțial, la discreția sa, în cazul în care consideră că promoția nu poate fi efectuată astfel cum se specifică în acești termeni și condiții ale promoției sau în eventualitatea unui virus, a unei erori de computer sau a unei intervenții umane neautorizate sau din orice altă cauză aflată în afara controlului rezonabil al Skrill, care ar putea corupe sau afecta administrarea, securitatea, imparțialitatea sau cursul normal al promoției.  

6.5 Skrill își rezervă dreptul de a elimina din această promoție pe orice participant, în cazul în care are motive să creadă că un participant a încălcat sau a încercat să încalce acești termeni și condiții ale promoției sau termenii și condițiile Skrill pentru comercianți (după caz) sau a încercat să eludeze orice proceduri de securitate sau operaționale.

6.6 Toate deciziile luate de Skrill sunt definitive și nu vor mai exista nicio corespondență sau notificări ulterioare.  

6.7 Skrill nu este responsabil pentru: (1) nicio informație incorectă sau inexactă, indiferent dacă sunt cauzate de un participant, erori de imprimare sau provocate de orice echipament sau programare asociate cu sau utilizate în această promoție; (2) defecțiuni tehnice de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la defecțiuni, întreruperi sau deconectări de linii telefonice sau ale hardware-ului sau software-ului de rețea; (3) intervenția umană neautorizată, în orice parte a procesului de înscriere sau de participare la promoție; (4) erori tehnice sau umane care pot surveni în cadrul gestionării acestei promoții sau al prelucrării înscrierilor; sau (5) nicio vătămare corporală sau daună adusă persoanelor sau bunurilor, care pot fi cauzate, direct sau indirect, integral sau parțial, prin participarea la această promoție sau prin primirea, utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricărui premiu. 

6.8. Toate problemele și întrebările referitoare la construcția, validitatea, interpretarea și aplicabilitatea acestor termeni și condiții ale promoției sau ale drepturilor și obligațiilor participantului și ale Skrill, în legătură cu promoția, sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, fără a aduce atingere niciunei alegeri a unei legi aplicabile sau norme reșevante în materia conflictului de legi (fie din Anglia, fie din orice altă jurisdicție), care ar determina aplicarea legilor unei alte jurisdicții decât Anglia și Țara Galilor. 

6.9 În cazul în care există vreo diferență între orice versiune tradusă și versiunea (originală) în limba engleză a acestor termeni și condiții ale promoției, va prevala versiunea în limba engleză. 

6.10 În măsura în care este permis de lege, Skrill, agenții sau distribuitorii acestuia nu vor fi în niciun caz responsabili sau răspunzători pentru a compensa un participant sau potențial participant și nu va accepta nicio răspundere (indiferent dacă este directă, indirectă, specială, incidentală, exemplară, punitivă sau consecventă) pentru sau în legătură cu participarea (sau încercarea de participare) la promoție, dacă această răspundere decurge din orice revendicare efectuată în temeiul unui contract, a unei garanții, a unui delict (inclusiv neglijență), răspundere strictă sau în orice alt mod. Drepturile legale ale unui participant nu sunt afectate. Cu toate acestea, nimic din prezenții termeni ai promoției nu exclude sau limitează în niciun fel nicio răspundere pentru deces sau vătămare corporală, cauzate de neglijența Skrill, pentru fraudă sau pentru orice altă chestiune în care răspunderea nu poate fi exclusă sau limitată.

6.11 Skrill nu va fi răspunzător pentru întârzierea executării sau neîndeplinirea obligațiilor sale în temeiul termenilor și condițiilor promoției, dacă această întârziere sau eșec rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze aflate dincolo de controlul său rezonabil, cum ar fi, dar fără a se limita la, incendiu, inundații, cutremur, condiții meteorologice nefavorabile, grevă, război (declarat sau nedeclarat), embargo, blocaj, interdicție legală, acțiuni guvernamentale, revolte, insurecții, daune, distrugeri, întârzieri sau anulări de zboruri sau alte întârzieri sau anulări de transport

7. Conflict

Prezenții termeni și condiții vor fi interpretate împreună cu termenii acordului Skrill pentru comercianți („acord”) încheiat între comerciant și Skrill. În cazul în care există o nepotrivire între oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții și acord, nepotrivirea va fi rezolvată în conformitate cu ordinea de precedență următoare:

7.1. paginile de prezentare a acordului;

7.2. termenii și condițiile Skrill pentru comercianți;

7.3. prezenții termeni și condiții;

7.4. planificările anexate la acord;

7.5. termenii de utilizare a Skrill; și

7.6. orice alt document menționat în acord sau orice alt document anexat acordului.

8. Contactați-ne 

Dacă aveți întrebări cu privire la această promoție sau la serviciile noastre în general, ne puteți contacta în orice moment, contactând prin e-mail noua echipă de afaceri.