Regulamentul programului de fidelizare Skrill Knect

[Versiunea - noiembrie 2020]

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST REGULAMENT, ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE.  SE VA CONSIDERA CĂ AȚI ACCEPTAT PREZENTUL REGULAMENT AL PROGRAMULUI ȘI CĂ AȚI FOST DE ACORD SĂ FIȚI OBLIGAT LEGAL DE ACESTA ATUNCI CÂND PARTICIPAȚI LA PROGRAM. PRINTRE ALTELE, PREZENTUL REGULAMENT AL PROGRAMULUI INCLUDE LIMITĂRI ALE DREPTURILOR ȘI CĂI DE ATAC.

Introducere

1. Aceștia sunt termenii și condițiile programului de fidelizare Skrill Knect („programul” sau „programul de fidelizare”) administrat de Skrill Limited („Skrill”), o companie înregistrată legal, conform legislației din Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare a companiei: 4260907, al cărui sediu social se află la adresa: Floor 25, 25 Canada Square, London, E14 25 LQ, Regatul Unit. Skrill este autorizat de Financial Conduct Authority (Autoritatea de Conduită Financiară - FCA) în temeiul Regulamentului privind Banii Electronici 2011, pentru emiterea de monedă electronică. Numărul de înregistrare la FCA este 900001. Participarea dvs. la program face obiectul prezenților termeni și condiții („regulamentul programului”).

2. Dacă sunteți un participant care se califică (astfel cum este definit în secțiunea 3 de mai jos), aveți responsabilitatea de a citi prezentul regulament al programului pentru a vă înțelege drepturile, responsabilitățile și statutul în cadrul programului. Dacă sunteți un participant care se califică, vi se va cere să acceptați regulamentul programului după ce vă înregistrați în program. După ce veți accepta regulamentul programului, veți putea colecta puncte de fidelitate Skrill (astfel cum sunt definite în secțiunea 6 de mai jos), apoi le veți puteți răscumpăra contra recompense (astfel cum sunt definite în secțiunea 11 de mai jos) prin intermediul site-ului web al programului, pe care îl puteți accesa din modulul Skrill „Contul meu”. Pe lângă regulamentul programului, participarea la program și utilizarea punctelor de fidelitate fac obiectul oricăror cerințe și proceduri comunicate periodic de Skrill.

Participarea la program

3. A fi „participant care se califică” pentru program și a putea câștiga puncte de fidelitate în conformitate cu secțiunea 6.1. a-e trebuie: a) să aveți cel puțin 18 ani; b) să fiți deținătorul actual al unui cont Skrill activ; c) să fiți înregistrat pe site-ul web al programului; d) să nu vă folosiți contul Skrill sau să participați la program în scopuri comerciale; și е) să nu locuiți sau să nu fiți localizat în nicio țară în care utilizarea unui cont Skrill sau participarea la program poate încălca orice legi sau reglementări care vi se aplică. Să fie „participant care se califică” la program și să poată câștiga puncte de fidelitate în conformitate cu secțiunea 6.1. (f) trebuie să vă conformați și cerințelor din tabelul 1 al prezentului document.

4. Fiecărui participant care se califică îi este atribuit un număr de identificare unic în cadrul programului.

5. Skrill își rezervă dreptul de a solicita participanților să furnizeze dovezi care să demonstreze că sunt participanți care se califică și poate, la discreția sa, să descalifice orice participant, dacă aceste dovezi nu sunt furnizate într-un termen rezonabil prevăzut de Skrill sau dacă Skrill (acționând în mod rezonabil) nu este satisfăcut că criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. Utilizarea scripturilor, macro-urilor sau a oricărui sistem automat pentru înscrierea în program este interzisă, iar înregistrările efectuate (sau care par a fi fost efectuate) utilizând orice astfel de sisteme pot fi considerate nule.  Orice înregistrări ilizibile, incomplete sau frauduloase pot fi respinse.

6. Câștigarea punctelor de fidelitate

6.1.  Un participant care se califică are dreptul la puncte de fidelitate („puncte” sau „puncte de fidelitate”) la efectuarea unei tranzacții care se califică. O „tranzacție care se califică” este una dintre următoarele tranzacții efectuate utilizând un cont Skrill: (a) o alimentare; (b) a retragere; (c) o cumpărare utilizând un card Skrill Prepaid Mastercard® (online sau în magazin); (d) cumpărări și vânzări de interese în una sau mai multe criptomonede acceptate (astfel cum sunt definite în termenii de utilizare a criptomonedelor Skrill); (e) transferul intereselor dvs. în una sau mai multe criptomonede acceptate către un client existent (astfel cum este definit în termenii de utilizare a criptomonedelor Skrill) și (f) un transfer către un comerciant (dar numai dacă ați utilizat o altă metodă de plată decât NETELLER sau paysafecard pentru a încărca fonduri în contul dvs. Skrill și ați îndeplinit cerințele din tabelul 1 al prezentului document). Transferurile către comercianții excluși („comercianți excluși”) nu sunt considerate tranzacții care se califică. Skrill își rezervă dreptul de a modifica lista comercianților excluși în orice moment, la propria sa discreție. Lista actuală a comercianților excluși este disponibilă în secțiunea „Transfer către comerciant” din modulul KNECT din contul dvs. Aveți responsabilitatea de a vă familiariza cu lista actuală a comercianților excluși.

6.2. Puteți câștiga maximum 1000 de puncte pentru fiecare tranzacție de calificare și un total cumulat de cinci sute de mii (500.000) de puncte într-o lună calendaristică. Orice rotunjire se va efectua la numărul imediat inferior (de exemplu, dacă efectuați o tranzacție în valoare de până la 0,5 EUR, veți primi zero puncte). Dacă efectuați o tranzacție în valoare de 1,1 EUR - 1,9 EUR, veți primi 1 punct de fidelitate). Vă rugăm să consultați tabelul 1 pentru mai multe informații despre modul în care se câștigă punctele de fidelitate. Skrill își rezervă dreptul de a acorda participanților care se califică puncte de fidelitate în plus, la propria sa discreție.

7. Periodic și la discreția Skrill, este posibil să vi se ofere modalități suplimentare de a câștiga puncte, prin promoții speciale. Participarea la astfel de promoții face obiectul regulilor desemnate, specificate pentru o astfel de promoție pe site-ul programului sau în orice alt mod comunicat de Skrill.

8. Dacă nu efectuați o tranzacție care se califică timp de douăsprezece (12) luni sau mai mult, contul din cadrul programului de fidelizare va fi dezactivat și veți pierde toate punctele câștigate. Vă puteți reînscrie în program în orice moment după dezactivarea contului, cu toate acestea veți pierde toate punctele de fidelitate obținute înainte de dezactivare.

9. Punctele nu constituie proprietatea dvs. și nu au o valoare echivalentă în numerar. Punctele câștigate de dvs. sunt numai pentru beneficiul dvs., nu pot fi transferate nimănui și vor deveni nule dacă sunt transferate.

10. Este posibil ca punctele câștigate și recompensele primite prin participarea la program să fie impozitate. Orice răspundere fiscală, inclusiv divulgarea, legată de primirea sau utilizarea punctelor sau recompenselor este responsabilitatea dvs.

Răscumpărarea punctelor de fidelitate

11. Puteți răscumpăra puncte la secțiunea „Recompense” a contului dvs. Skrill contra recompenselor pe care le putem pune la dispoziție periodic („recompense”), inclusiv: (a) bani electronici care vor fi emiși în contul dvs. Skrill; (b) astfel de produse, carduri cadou și cupoane comerciale („articole”), pe care le putem pune la dispoziție în catalogul „Recompense” („catalogul”). Alegerea articolelor este condiționată de disponibilitatea acestora în catalog, iar numărul de puncte necesar pentru răscumpărarea acestora poate fi modificat în orice moment. Utilizarea articolelor face obiectul regulilor terțelor părți (furnizorilor), reguli care pot fi accesate online. Aveți în mod exclusiv responsabilitatea de citi și respecta regulile respectivelor terțe părți. Furnizorul fiecărui articol are dreptul de a impune restricții privind utilizarea articolului său / articolelor sale. Articolele nu pot fi schimbate, rambursate, transferate sau rambursate în numerar, nu pot fi înlocuite dacă sunt pierdute sau furate și sunt nule acolo unde sunt interzise. Articolele trebuie să fie prezentate furnizorului respectiv pentru răscumpărare, utilizare și pentru livrarea de bunuri și servicii. Skrill nu are nicio obligație și / sau răspundere în ceea ce privește livrarea, calitatea și / sau adecvarea pentru un anumit scop ale articolelor respective. Articolele pot face obiectul impozitelor în conformitate cu legislația aplicabilă a jurisdicției în care se efectuează cumpărarea. Impozitele, dacă este cazul, pot constitui o taxă pe valoarea articolului sau pot necesita o plată suplimentară separată de către furnizorul respectivului articol. Skrill nu are nicio obligație și / sau răspundere față de dvs. pentru nicio returnare, rambursare și pretenție legată de articole.

12. Toate punctele câștigate în orice an calendaristic trebuie să fie răscumpărate până la sfârșitul anului calendaristic următor sau toate punctele obținute în acel an vor expira la sfârșitul anului calendaristic următor. Posibilitatea de a urmări punctele online, prin intermediul site-ului web al programului va fi disponibilă și actualizată periodic, la propria discreție a Skrill. Este responsabilitatea dvs. să urmăriți și, dacă doriți, să răscumpărați puncte, înainte de expirarea acestora din anul calendaristic respectiv.

13. Modificări ale programului și încetarea acestuia

13.1 Skrill poate, printre altele: (a) mări sau micșora numărul de puncte acordate pentru o tranzacție care se califică sau care sunt necesare pentru o recompensă; (b) mări sau micșora numărul maxim de puncte pe care le poate câștiga fiecare participant care se califică; (c) retrage, limita, modifica sau anula orice recompensă; (d) restricționa disponibilitatea continuă a recompenselor; (e) modifica beneficiile programului, recompensele, condițiile de participare, regulile pentru câștigarea, valorificarea, reținerea sau pierderea punctelor; (f) modifica sau anula recompensele, sau modifica lista comercianților excluși, la propria sa discreție, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă. Dacă nu se specifică altfel în prezenta secțiune 13.1., modificarea propusă va intra în vigoare la treizeci (30) de zile de la data la care se consideră că a fost primită nota de informare privind modificarea, conform secțiunii 13.2, cu excepția cazului în care ne-ați anunțat că vă opuneți modificărilor propuse, înainte ca modificările să intre în vigoare. Modificările care fac ca acest program să vă fie favorabil vor intra în vigoare imediat, dacă se menționează astfel în nota de informare privind modificarea.

13.2 De obicei, vă contactăm prin e-mail. În acest scop, trebuie să păstrați în orice moment cel puțin o adresă de e-mail valabilă în profilul contului dvs. Skrill. Aveți obligația de a verifica mesajele primite, în mod regulat și frecvent. Este posibil ca e-mailurile să conțină linkuri către alte comunicări de pe site-ul nostru web. Se va considera că orice comunicare sau notă de informare trimisă prin e-mail a fost primită de dvs. în aceeași zi, dacă este primită în căsuța de e-mail înainte de ora 16.30 a unei zile lucrătoare. Dacă este primită în căsuța de e-mail după ora 16.30 a unei zile lucrătoare sau în orice alt moment, se va considera că aceasta a fost primită în următoarea zi lucrătoare

14. Skrill are dreptul de a înceta programul, furnizându-vă un preaviz scris, de nu mai puțin de treizeci (30) de zile.

15. În caz de fraudă sau abuz în ceea ce privește participarea dvs. la program sau care implică recompense sau puncte, sau în cazul în care Skrill are motive rezonabile de a vă suspecta de fraudă sau abuz în ceea ce privește participarea la program sau care implică recompense sau puncte, Skrill are dreptul, la propria sa discreție, de a lua măsuri administrative și / sau legale corespunzătoare și este posibil să pierdeți toate punctele câștigate prin intermediul programului, iar participarea dvs. la program să înceteze. În sensul prezentului regulament al programului, frauda sau abuzul includ, dar fără se limita la, orice activitate între deținătorii de conturi Skrill sau între deținătorii de conturi Skrill și comercianți, al căror scop principal este acela de a câștiga puncte. Dacă informațiile furnizate de dvs. sunt false, inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete sau dacă Skrill are motive rezonabile de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete, Skrill are dreptul să înceteze participarea dvs. la program și să refuze orice și întregul dvs. acces, actual sau viitor, la program sau la utilizarea acestuia. În oricare dintre circumstanțele stabilite în prezenta secțiune 15, statutul de membru al programului, inclusiv punctele care v-au fost emise, pot fi retrase sau suspendate la propria discreție a Skrill.

16. Confidențialitate

16.1 Respectarea confidențialității este o prioritate pentru Skrill. Toate datele sunt colectate, transferate, prelucrate și întreținute în conformitate cu principiile cuprinse în Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”) și Legea privind protecția datelor din 2018. Dacă doriți să aflați mai mult despre modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să accesați nota de informare privind confidențialitatea.

16.2 Nota de informare a Skrill privind confidențialitatea se aplică utilizării datelor dvs. cu caracter personal, cu privire la program. În plus, pentru a rămâne la curent cu starea programului, este important ca Skrill să vă trimită anumite informații despre program, care pot include declarații periodice privind contul dvs. și alte informații necesare administrării.

Proprietate intelectuală

17. În sensul programului și, dacă este cazul, participanții care se califică acordă Skrill și afiliaților săi o licență neexclusivă, internațională, scutită de redevențe, netransmisibilă, irevocabilă, de a copia, utiliza și afișa orice logo, marcă comercială, denumire comercială sau altă proprietate intelectuală (dacă este cazul), care pot fi publicate pe diverse canale de marketing ale grupului Paysafe, inclusiv, dar fără a se limita la, site-urile noastre web, e-mailurile și paginile noastre din rețelele sociale.

Răspundere

18. Participând la program, sunteți de acord că orice recompensă este oferită cu condiția ca Skrill și reprezentanții săi sau angajații săi să nu aibă nicio răspundere pentru vătămări, pierderi sau daune de orice fel rezultate din acceptarea, deținerea sau utilizarea recompensei, cu excepția oricărui deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența lor.

19. Sunteți de acord să exonerați și să garantați Skrill (și angajații, ofițerii, directorii, acționarii, agenții, partenerii de marketing și afiliații respectivi) împotriva oricărei răspunderi izvorâte din orice și toate pierderile, daunele, drepturile, pretențiile și acțiunile de orice fel în legătură cu participarea la program sau cu răscumpărarea sau utilizarea punctelor, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămare corporală, deces și daune materiale și pretenții bazate pe drepturi de publicitate, defăimare sau invadarea vieții private, cu excepția faptului că nu va exista nicio excludere pentru deces sau vătămare corporală dacă acestea sunt cauzate de neglijența Skrill (și a angajaților, funcționarilor, directorilor, acționarilor, agenților, partenerilor de marketing și afiliaților acestuia). Skrill și filialele sale, furnizorii participanți, distribuitorii, partenerii de marketing și entitățile afiliate nu sunt responsabili pentru (a) nicio pierdere cauzată de evenimente aflate în afara sferei de control a Skrill, care ar putea cauza perturbarea sau coruperea programului; (b) nicio vătămare, pierdere sau daună de niciun fel cauzate de o recompensă sau ce rezultă din acceptarea, deținerea, utilizarea sau abuzul recompensei sau din participarea la program (cu excepția cazului în care sunt cauzate de neglijența Skrill sau a filialelor sale, a furnizorilor participanți, a distribuitorilor, partenerilor de marketing și a entităților afiliate); sau pentru (d) nicio eroare de tipărire sau tipografică, din niciun material asociat programului.

20. Skrill nu este responsabilă pentru: (a) costul niciunui comision aplicabil de schimb valutar; (b) nicio informație incorectă sau inexactă, indiferent dacă este cauzată sau nu de participanții care se califică, de erori de tipărire sau de oricare dintre echipamentele sau programarea asociate programului sau utilizate în acesta; (c) defecțiuni tehnice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, defecțiuni, întreruperi sau deconectări de linii telefonice sau de hardware sau software de rețea; (d) nicio intervenție umană neautorizată în orice parte a procesului de înscriere sau a prezentului program; (e) erori tehnice sau umane, care pot apărea în administrarea prezentului program sau în prelucrarea înscrierilor, sau (f) nicio vătămare sau daună adusă persoanelor sau bunurilor, care ar putea fi cauzate, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de participarea la acest program sau de primirea sau utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricărui premiu.

21. Skrill nu este responsabilă pentru întârzierea executării sau neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul termenilor și condițiilor promoției, în cazul în care o astfel de întârziere sau neîndeplinire rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze aflate în afara controlului rezonabil, cum ar fi, dar fără a se limita la, incendii, inundații, cutremur, condiții meteorologice nefavorabile, grevă, război (declarat sau nedeclarat), embargou, blocadă, interdicție legală, acțiuni guvernamentale, revolte, insurecții, daune, distrugere, întârzieri sau anulări de zboruri sau alte tipuri de transport.

22. ÎN NICIUN CAZ, SKRILL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECUTIVE, SPECIALE SAU EXEMPLARE (CHIAR DACĂ A FOST AVERTIZAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), CE DECURG DIN PROGRAM SAU DIN PARTICIPAREA DVS. LA ACESTA SAU DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA ORICE RECOMPENSĂ. Acceptați întreaga responsabilitate pentru, și prin aceasta, despăgubiți și garantați Skrill împotriva oricăror acțiuni întreprinse de orice utilizator autorizat să vă utilizeze contul din cadrul programului, inclusiv, dar fără a se limita, la acumularea și răscumpărarea punctelor.

23. Acumularea punctelor nu vă acordă niciun drept legitim în ceea ce privește punctele, recompensele sau beneficiile programului. La acumularea punctelor, nu vă puteți baza pe disponibilitatea continuă a vreunei cerințe de răscumpărare a punctelor sau recompenselor. Skrill are dreptul de a interpreta și aplica regulamentul programului, la propria sa discreție.

24. Toate deciziile luate de Skrill sunt finale și obligatorii.

25. Confidențialitate

25.1 Date confidențiale înseamnă orice date marcate drept „confidențiale” sau care este de așteptat, în mod rezonabil, să fie confidențiale, având în vedere contextul dezvăluirii sau natura datelor; inclusiv, fără a aduce atingere generalității celor menționate anterior, planurile de afaceri, datele, strategiile, metodele, listele de clienți, specificațiile tehnice, datele tranzacțiilor și datele clienților, care sunt considerate confidențiale.

25.2 Pe perioada programului și ulterior, Skrill va utiliza și reproduce datele confidențiale ale participanților care se califică (dacă este cazul) numai în sensul prezentului program și numai în măsura necesară acestui scop și va restricționa divulgarea datelor confidențiale către angajații, consultanții, consilierii sau antreprenorii independenți, care au nevoie să le cunoască.

25.3 În pofida celor de mai sus, nu constituie o încălcare a prezentului regulament al programului, dezvăluirea de către Skrill a datelor confidențiale, dacă este necesar să facă acest lucru, în condițiile legii sau în cadrul unei anchete sau proceduri judiciare sau guvernamentale.

25.4 Obligațiile privind confidențialitatea, din secțiunile 25.1. - 25.4., nu se aplică datelor care: (a) sunt publice sau devin publice fără nicio acțiune din partea Skrill sau fără nicio vină a Skrill; (b) sunt cunoscute de Skrill fără restricții, înainte de primirea acestora de la participantul care se califică, în legătură cu prezentul program, din propriile surse independente, după cum reiese din evidențele scrise ale Skrill, și care nu au fost obținute, direct sau indirect, de la participantul care se califică; (c) sunt primite de Skrill de la orice terță parte despre care Skrill știe în mod rezonabil că are dreptul legal de a transmite aceste date și că nu este obligată să păstreze confidențialitatea acestora; sau (d) sunt informații dezvoltate independent fie de către angajații sau reprezentanții Skrill, presupunând că Skrill poate demonstra că respectivii angajați sau reprezentanți nu au avut acces la datele confidențiale primite mai jos.

26. Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la prezentul program sau la serviciile noastre în general, ne puteți contacta în orice moment, trimițând un mesaj la serviciul de relații cu clienții prin intermediul centrului de asistență prin e-mail.

27. Prezentul regulament al programului este reglementat de și interpretat în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, iar instanțele din Londra au jurisdicția exclusivă pentru a audia orice pretenție, litigiu sau diferend ce decurge din sau este legat de prezentul regulament al programului.

28. Utilizarea cardului Skrill Prepaid Mastercard® face obiectul termenilor și condițiilor Skrill Prepaid Mastercard®.Cumpărarea de interese în una sau mai multe criptomonede acceptate ace obiectul termenilor de utilizare a criptomonedelor Skrill. Utilizarea și funcționarea contului dvs. Skrill fac obiectul termenilor de utilizare a contului Skrill. Toți termenii definiți în termenii și condițiile Skrill Prepaid Mastercard®, termenii Skrill de utilizare a criptomonedelor și termenii de utilizare a contului Skrill, cu excepția cazului în care nu se prevede în mod explicit contrariul sau în cazul în care contextul nu prevede altfel, vor avea aceeași semnificație ca atunci când sunt utilizate în prezentul document.

Tabelul 1 – Câștigarea punctelor

Încărcare

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Retragere

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Tranzacții cu cardul Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Transfer către comerciant[1]

1 EUR = 0,25 puncte de fidelitate

Cumpărare de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Vânzare de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Transfer de interes(e) pentru una sau mai multe criptomonede acceptate către un client existent / clienți existenți

1 EUR = 0,5 puncte de fidelitate

[1] Disponibil numai pentru participanții care: (i) pentru deținătorii de conturi Skrill, care locuiesc în Spațiul Economic European și în Regatul Unit - au încărcat cu succes fonduri în contul Skrill, utilizând o metodă de alimentare diferită de NETELLER sau paysafecard; sau (ii) pentru deținătorii de conturi Skrill, care locuiesc în afara Spațiului Economic European și Regatul Unit - fie au alimentat cu succes contul Skrill, utilizând o metodă de alimentare diferită de NETELLER sau payafecard, sau care au efectuat verificarea completă a contului Skrill.