Regulamentul programului de fidelizare Knect

[Versiunea - Martie 2020]

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST REGULAMENT, ÎNAINTE DE A VĂ ÎNSCRIE. SE VA CONSIDERA CĂ AȚI ACCEPTAT PREZENTUL REGULAMENT AL PROGRAMULUI ȘI CĂ AȚI FOST DE ACORD SĂ FIȚI OBLIGAT LEGAL DE ACESTA ATUNCI CÂND PARTICIPAȚI LA PROGRAM. PRINTRE ALTELE, PREZENTUL REGULAMENT LA PROGRAMULUI INCLUDE LIMITĂRI ALE DREPTURILOR ȘI CĂI DE ATAC.

Introducere

1. Aceștia sunt termenii și condițiile programului de fidelizare Skrill Knect („programul” sau „programul de fidelizare”) administrat de Skrill Limited, o companie înregistrată legal, conform legilor Angliei și Țării Galilor, cu numărul de înregistrare a companiei: 4260907, al cărui sediu social se află la adresa: Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5 LQ, UK („Skrill”). Skrill este autorizat de Financial Conduct Authority (Autoritatea de Conduită Financiară - FCA) pe baza Regulamentului privind Banii Electronici 2011, pentru emiterea de monedă electronică. Participarea dvs. la program face obiectul prezenților termeni și condiții („regulamentul programului”).

2. Dacă sunteți un participant care se califică (astfel cum este definit mai jos), aveți responsabilitatea de a citi prezentul regulament al programului pentru a înțelege drepturile, responsabilitățile și statutul dvs. în cadrul programului. Dacă sunteți un participant care se califică, vi se va cere să acceptați regulamentul programului după ce vă înregistrați în program. După ce veți accepta regulamentul programului, veți putea colecta puncte de fidelitate Skrill (astfel cum sunt definite în secțiunea 6 de mai jos), apoi le veți puteți răscumpăra contra recompense (astfel cum sunt definite în secțiunea 12 de mai jos) prin intermediul site-ului web al programului, pe care îl puteți accesa din modulul Skrill „Contul meu”. Pe lângă regulamentul programului, participarea la program și utilizarea punctelor de fidelitate fac obiectul oricăror cerințe și proceduri comunicate de Skrill din când în când.

Participarea la program

3. Pentru a fi un „participant care se califică” în cadrul programului și pentru a putea câștiga puncte de fidelitate conform opțiunilor prevăzute la secțiunea 6, punctele a-e trebuie: a) să aveți vârsta de cel puțin 18 ani; b) să fiți un deținător curent al unui cont Skrill activ; c) să fiți înregistrat pe site-ul web al programului; d) să nu utilizați contul în scopuri comerciale; și e) să nu locuiți sau să nu vă aflați în nicio țară în care produsele și / sau operațiunile Skrill, după caz, au interdicția de a oferi servicii. Pentru a putea câștiga puncte de fidelitate conform opțiunilor prevăzute la secțiunea 6, punctul f, de aici trebuie să îndepliniți una dintre următoarele cerințe: (i) pentru deținătorii de conturi Skrill, care locuiesc în Spațiul Economic European și în Marea Britanie - trebuie să vă fi alimentat cu succes contul Skrill, utilizând o metodă de plată pentru încărcare diferită de NETELLER, paysafecard și bitpay; sau (ii) pentru deținătorii de conturi Skrill, care locuiesc în afara Spațiului Economic European și Marea Britanie - trebuie fie să vă fi alimentat cu succes contul Skrill, utilizând o metodă de plată pentru încărcare diferită de NETELLER, paysafecard și bitpay, fie să fi efectuat verificarea completă a contului Skrill.

4. Fiecărui participant care se califică îi este atribuit un număr de identificare unic în cadrul programului.

5. Skrill își rezervă dreptul de a solicita participanților să furnizeze dovezi care să demonstreze că sunt participanți care se califică și poate, la discreția sa, să descalifice orice participant, dacă aceste dovezi nu sunt furnizate într-un termen rezonabil prevăzut de Skrill sau dacă Skrill (acționând în mod rezonabil) nu este satisfăcut că criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite. Utilizarea scripturilor, macro-urilor sau a oricărui sistem automat pentru înscrierea în program este interzisă, iar înregistrările efectuate (sau care par a fi fost efectuate) utilizând orice astfel de sisteme pot fi considerate nule. Orice înregistrări ilizibile, incomplete sau frauduloase pot fi respinse.

6. Câștigarea punctelor de fidelitate

6.1. Un participant care se califică are dreptul la puncte de fidelitate („puncte” sau „puncte de fidelitate”) atunci când efectuează o tranzacție care se califică. O „tranzacție care se califică” este o tranzacție de primire sau de trimitere de bani, utilizând un cont Skrill, care cuprinde: a. încărcări; b. retrageri; c. cumpărări utilizând un card Skrill Prepaid Mastercard® (online și în magazine); d. cumpărări și vânzări de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate (astfel cum sunt definite în termenii Skrill de utilizare a criptomonedelor); și e. transferul de interes(e) pentru una sau mai multe criptomonede acceptate, către (un) client(clienți) existenți (astfel cum este definit în termenii Skrill de utilizare a criptomonedelor); și f. depunere la un comerciant - sub rezerva secțiunii 3, punctul f, din prezentul document. Transferurile către comercianții excluși și tranzacțiile monetare excluse („comercianți excluși”) nu sunt considerate tranzacții care se califică. În pofida oricăror dispoziții contrare, astfel cum se menționează în secțiunea 14.1 a prezentului document, Skrill își rezervă dreptul de a modifica în orice moment lista comercianților excluși, la propria sa discreție. Lista actuală a comercianților excluși este disponibilă în secțiunea „Transfer către comerciant” din modulul KNECT din contul dvs. Aveți responsabilitatea dvs. de a vă familiariza cu lista actuală de comercianți excluși.

6.2. Puteți câștiga un maxim de 1000 de puncte pentru fiecare tranzacție de calificare și un total cumulat de cinci sute de mii (500.000) de puncte într-o lună calendaristică. Orice rotunjire se va efectua la numărul imediat inferior (de exemplu, dacă efectuați o tranzacție în valoare de până la 0,5 EUR, veți primi zero puncte). Dacă efectuați o tranzacție în valoare de 1,1 EUR - 1,9 EUR, veți primi 1 punct de fidelitate). Vă rugăm să consultați tabelul 1 pentru mai multe informații despre modul în care se câștigă punctele de fidelitate. Skrill își rezervă dreptul de a acorda participanților care se califică puncte de fidelitate în plus, la propria sa discreție.

7. Din când în când și la propria discreție a Skrill, vi se pot oferi modalități suplimentare de a câștiga puncte prin intermediul unor promoții speciale. Participarea la astfel de promoții face obiectul regulilor desemnate, specificate pentru o astfel de promoție pe site-ul web al programului sau în orice alt mod comunicat de Skrill.

8. Dacă nu efectuați o tranzacție care se califică timp de douăsprezece (12) luni sau mai mult, contul din cadrul programului de fidelizare va fi dezactivat și veți pierde toate punctele câștigate. Vă puteți reînscrie în program în orice moment după dezactivarea contului, cu toate acestea veți pierde toate punctele de fidelitate obținute înainte de dezactivaree.

9. Punctele nu constituie proprietatea dvs. și nu au o valoare echivalentă în numerar. Punctele câștigate de dvs. sunt numai pentru beneficiul dvs., nu pot fi transferate nimănui și vor deveni nule dacă sunt transferate.

10. Este posibil ca punctele câștigate și recompensele primite prin participarea la program să fie impozitate. Orice răspundere fiscală, inclusiv divulgarea, legată de primirea sau utilizarea punctelor sau recompenselor este responsabilitatea dvs.

11. Funcționarea programului, acordarea punctelor și răscumpărarea punctelor face obiectul tuturor legilor și reglementărilor locale aplicabile pe teritoriul în care locuiți și nule, acolo unde sunt interzise de o astfel de lege sau regulament.

Răscumpărarea punctelor de fidelitate

12. Puteți răscumpăra puncte în secțiunea „Recompense” a contului dvs. Skrill contra: A. monedă electronică, care va fi încărcată în contul dvs. Skrill; b. promoții speciale - astfel cum sunt comunicate explicit de Skrill; c. interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate și d. diverse produse și cupoane de la comercianți (în funcție de disponibilitate), conținute în catalogul de recompense („catalogul”).

13. Toate punctele câștigate în orice an calendaristic trebuie să fie răscumpărate până la sfârșitul anului calendaristic următor sau toate punctele obținute în acel an vor expira la sfârșitul anului calendaristic următor. Posibilitatea de a urmări punctele online prin intermediul site-ului web al programului va fi disponibilă și actualizată periodic, la propria discreție a Skrill. Este responsabilitatea dvs. să urmăriți și, dacă doriți, să răscumpărați puncte înainte de expirarea acestora în anul calendaristic respectiv. 

14. Modificări ale programului și încetare

14.1. Skrill poate, printre altele: a. mări sau reduce numărul de puncte acordate pentru o tranzacție care se califică sau care este necesară pentru o recompensă; b. mări sau reduce numărul maxim de puncte pe care le poate câștiga fiecare participant care se califică; c. retrage, limita, modifica sau anula orice recompensă; d. restricționa disponibilitatea continuă a recompenselor; e. modifica beneficiile, recompensele, condițiile de participare, regulamentul pentru câștigarea, răscumpărarea, păstrarea sau pierderea punctelor din cadrul programului; f. modifica sau anula recompense; sau. schimba lista comercianților excluși la propria sa discreție, în orice moment, fără notificare prealabilă. Dacă nu se specifică altfel în prezenta secțiune 14.1., modificarea propusă va intra în vigoare la treizeci (30) de zile de la data la care nota de informare privind modificarea este considerată primită, conform secțiunii 14.2, cu excepția cazului în care ne-ați anunțat că vă opuneți modificărilor propuse, înainte ca modificările să intre în vigoare. Modificările care fac acest program mai favorabil pentru dvs. vor intra în vigoare imediat, dacă se menționează astfel în nota de informare privind modificarea.

14.2. De obicei, vă contactăm prin e-mail. În acest scop, trebuie să păstrați în orice moment cel puțin o adresă de e-mail valabilă în profilul contului dvs. Skrill. Aveți obligația de a verifica mesajele primite, în mod regulat și frecvent. Este posibil ca e-mailurile să conțină linkuri către alte comunicări de pe site-ul nostru web. Orice comunicare sau notă de informare trimisă prin e-mail va fi considerată primită de dvs. în aceeași zi, dacă este primită în căsuța de e-mail înainte de ora 16.30 a unei zile lucrătoare. Dacă este primită în căsuța de e-mail după ora 16.30 a unei zile lucrătoare sau în orice alt moment, aceasta va fi considerată primită în următoarea zi lucrătoare.

15. Skrill are dreptul să înceteze programul, furnizându-vă un preaviz scris, de nu mai puțin de treizeci (30) de zile.

16. În caz de fraudă sau abuz în ceea ce privește participarea dvs. la program sau care implică recompense sau puncte sau în cazul în care Skrill are motive rezonabile să vă suspecteze de fraudă sau abuz în ceea ce privește participarea la program sau care implică recompense sau puncte, Skrill are dreptul, la propria sa discreție, de a lua măsuri administrative și / sau legale corespunzătoare și este posibil să pierdeți toate punctele câștigate prin intermediul programului, iar participarea dvs. la program să înceteze. În sensul prezentului regulament al programului, frauda sau abuzul includ, dar fără se limita la, orice activitate între deținătorii de conturi Skrill sau între deținătorii de conturi Skrill și comercianți, al căror scop principal este acela de a câștiga puncte. Dacă informațiile furnizate de dvs. sunt false, inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete sau dacă Skrill are motive rezonabile de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete, Skrill are dreptul să înceteze participarea dvs. la program și să refuze orice și întregul acces, actual sau viitor, la sau utilizarea programului. În oricare dintre circumstanțele stabilite în prezenta secțiune 16, statutul de membru al programului, inclusiv punctele care v-au fost emise, pot fi revocate sau suspendate la propria discreție a Skrill.

17. Confidențialitate

17.1. Respectarea confidențialității este o prioritate pentru Skrill. Toate datele sunt colectate, transferate, prelucrate și întreținute în conformitate cu principiile cuprinse în Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”) și Regulamentele din 2003 privind confidențialitatea și comunicările electronice (Directiva CE). Dacă doriți să aflați mai mult despre modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați nota noastră de informare privind confidențialitatea.

17.2. Politica Skrill privind confidențialitatea se aplică utilizării datelor dvs. cu caracter personal, cu privire la program. În plus, pentru a rămâne la curent cu starea programului, este important ca Skrill să vă trimită anumite informații despre program, care pot include declarații periodice privind contul dvs. și alte informații necesare administrării.

Proprietate intelectuală

18. În sensul programului și, dacă este cazul, participanții care se califică acordă Skrill și afiliaților săi o licență neexclusivă, internațională, scutită de redevențe, netransmisibilă, irevocabilă, de a copia, utiliza și afișa orice logo, marcă comercială, denumire comercială sau altă proprietate intelectuală (dacă este cazul), care pot fi publicate pe diverse canale de marketing ale grupului Paysafe, inclusiv, dar fără a se limita la, site-urile noastre web, e-mailurile și paginile noastre din rețelele sociale.

Răspundere

19. Prin participarea la program, sunteți de acord că orice recompensă este oferită cu condiția ca Skrill și agențiile sale sau angajații săi să nu aibă nicio răspundere pentru vătămări, pierderi sau daune de orice fel rezultate din acceptarea, deținerea sau utilizarea recompensei, cu excepția oricărui deces sau vătămări corporale cauzate de neglijența lor.

20. Sunteți de acord să exonerați și să garantați Skrill (și angajații respectivi, ofițeri, directori, acționari, agenți, parteneri de marketing și afiliați) de și împotriva oricărei răspunderi izvorâte din orice și toate pierderile, daunele, drepturile, pretențiile și acțiunile de orice fel în legătură cu participarea la program sau cu răscumpărarea sau utilizarea punctelor, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămare corporală, deces și daune materiale și pretenții bazate pe drepturi de publicitate, defăimare sau invadarea vieții private, cu excepția faptului că nu va exista nicio excludere pentru deces sau vătămare corporală dacă acestea sunt cauzate de neglijența Skrill (și a angajaților, funcționarilor, directorilor, acționarilor, agenților, partenerilor de marketing și afiliaților acestuia). Skrill și afiliații săi, furnizorii participanți, distribuitorii, partenerii de marketing și entitățile afiliate nu sunt responsabili pentru a. nicio boală cauzată de evenimente aflate în afara sferei de control a Skrill, care poate provoca perturbarea sau coruperea programului; b. nicio vătămare, pierdere sau daune de niciun fel cauzate de o recompensă sau care decurg din acceptarea, deținerea, utilizarea sau utilizarea greșită a recompensei sau din participarea la program (cu excepția cazului în care sunt cauzate de neglijența Skrill și a afiliaților, furnizorilor participanți, distribuitorilor, partenerilor de marketing și entităților afiliate); sau c. eventualele erori de imprimare sau tipărire din materialele asociate programului.

21. Skrill nu este responsabil pentru: a. costul oricăror comisioane de schimb valutar aplicabile; b. orice informații incorecte sau inexacte, cauzate sau nu de participanții care se califică, de erori de imprimare sau de oricare dintre echipamentele sau programările informatice asociate sau utilizate în cadrul prezentului program; c. defecțiuni tehnice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la defecțiuni, întreruperi sau deconectări ale liniilor telefonice sau hardware-ului sau software-ului de rețea; d. intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de înscriere sau a acestui program; e. eroare tehnică sau umană care poate surveni în administrarea prezentului program sau la prelucrarea înregistrărilor; sau f. orice vătămare sau daune aduse persoanelor sau proprietății, care pot fi cauzate, direct sau indirect, total sau parțial, de participarea la prezentul program sau de primirea sau utilizarea sau utilizarea greșită a vreunei recompense.

22. Skrill nu este responsabil pentru întârzierea executării sau neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul termenilor și condițiilor promoției, în cazul în care o astfel de întârziere sau neîndeplinire rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze aflate în afara controlului rezonabil, cum ar fi, dar fără a se limita la incendii, inundații, cutremur, condiții meteorologice nefavorabile, grevă, război (declarat sau nedeclarat), embargou, blocadă, interdicție legală, acțiuni guvernamentale, revolte, insurecții, daune, distrugere, zboruri sau alte întârzieri sau anulări ale transportului.

23. ÎN NICIUN CAZ SKRILL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECUTIVE, SPECIALE SAU EXEMPLARE (CHIAR DACĂ A FOST AVERTIZAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), CE DECURG DIN PROGRAM SAU DIN PARTICIPAREA DVS. LA ACESTA SAU DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA ORICE RECOMPENSĂ. Acceptați întreaga responsabilitate pentru, și prin aceasta, despăgubiți și garantați Skrill împotriva oricăror acțiuni întreprinse de orice utilizator autorizat să vă utilizeze contul din cadrul programului, inclusiv, dar fără a se limita la acumularea de puncte și răscumpărarea de puncte. Skrill poate, printre altele: a. mări sau reduce numărul de puncte acordate pentru o tranzacție care se califică sau care este necesară pentru o recompensă; b. mări sau reduce numărul maxim de puncte pe care le poate câștiga fiecare participant care se califică; c. retrage, limita, modifica sau anula orice recompensă; d. restricționa disponibilitatea continuă a recompenselor; e. modifica beneficiile, recompensele, condițiile de participare, regulamentul pentru câștigarea, răscumpărarea, păstrarea sau pierderea punctelor din cadrul programului; f. modifica sau anula recompense.

24. Acumularea de puncte nu vă dă dreptul la niciun drept legitim în ceea ce privește punctele, recompensele sau beneficiile programului. La acumularea punctelor, nu vă puteți baza pe disponibilitatea continuă a vreunei cerințe de răscumpărare a punctelor sau recompenselor. Skrill are dreptul de a interpreta și aplica regulamentul programului la propria sa discreție.

25. Toate deciziile Skrill sunt finale și obligatorii.

26. Confidențialitate

26.1. Date confidențiale înseamnă orice date marcate drept „confidențiale” sau care este de așteptat în mod rezonabil să fie confidențială, având în vedere contextul dezvăluirii sau natura datelor; inclusiv, fără a aduce atingere generalității celor menționate anterior, planurile de afaceri, datele, strategiile, metodele, listele de clienți, specificațiile tehnice, datele tranzacțiilor și datele clienților sunt considerate confidențiale.

26.2. Pe perioada programului și ulterior, Skrill va utiliza și reproduce datele confidențiale ale participanților care se califică (dacă este cazul) numai în scopurile acestui program și numai în măsura necesară acestui scop și va restricționa divulgarea datelor confidențiale către angajații, consultanții, consilierii sau antreprenorii independenți, care au nevoie să știe.

26.3. În pofida celor de mai sus, nu constituie o încălcare a prezentului regulament al programului, ca Skrill să dezvăluie date confidențiale, dacă este necesar să facă acest lucru în condițiile legii sau în cadrul unei anchete sau proceduri judiciare sau guvernamentale.

26.4. Obligațiile privind confidențialitatea din prezenta secțiune 26 nu se aplică datelor care: a. sunt sau devin publice fără nicio acțiune sau fără vina Skrill; b. sunt cunoscute de Skrill fără restricții, înainte de primirea acestora de la participantul care se califică în legătură cu acest program, din surse proprii independente, astfel cum rezultă din documentele scrise ale Skrill și care nu au fost obținute, direct sau indirect, de la participantul care se califică; c. sunt primite de Skrill de la orice terță parte despre care Skrill știe în mod rezonabil că are dreptul legal de a transmite aceste date și nu are nicio obligație de a păstra confidențiale aceste date; sau d. datele dezvoltate independent de către angajații sau agenții Skrill, cu condiția ca Skrill să poată demonstra că aceiași angajați sau agenți nu au avut acces la datele confidențiale primite în temeiul prezentului document.

27. Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la prezentul program sau la serviciile noastre în general, ne puteți contacta în orice moment, trimițând un mesaj către serviciul de relații cu clienții prin intermediul centrului de asistență prin e-mail.

28. Prezentul regulament al programului este reglementat de și interpretat în conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor, iar instanțele din Anglia și Țara Galilor au competența exclusivă de a audia orice reclamație, dispută sau diferend care decurge din sau este legat de prezentul regulament al programului.

29. Utilizarea cardului dvs. Skrill Prepaid Mastercard® face obiectul termenilor și condițiilor Skrill Prepaid Mastercard®. Cumpărarea de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate face obiectul termenilor Skrill de utilizare a criptomonedelor. Utilizarea și funcționarea contului dvs. Skrill fac obiectul termenilor de utilizare a contului Skrill. Toți termenii definiși în termenii și condițiile Skrill Prepaid Mastercard®, condițiile Skrill de utilizare a criptomonedelor și condițiile de utilizare ale contului Skrill, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul sau dacă contextul prevede altfel, vor avea același sens ca atunci când sunt utilizate în prezentul document.

Tabelul 1 – Câștigare puncte

Încărcare

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Retragere

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Tranzacții cu cardul Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Transfer către comerciant[1]

1 EUR = 0,25 puncte de fidelitate

Cumpărare de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Vânzare de interes pentru una sau mai multe criptomonede acceptate

1 EUR = 1 punct de fidelitate

Transfer de interes(e) pentru una sau mai multe criptomonede acceptate către un client existent / clienți existenți

1 EUR = 0,5 puncte de fidelitate

[1] Disponibil numai pentru participanții care: (i) pentru deținătorii de conturi Skrill, care locuiesc în Spațiul Economic European și în Marea Britanie - au încărcat cu succes fonduri în contul Skrill utilizând o metodă de plată pentru încărcare, diferită de NETELLER, paysafecard și bitpay; sau (ii). pentru deținătorii de cont Skrill, care locuiesc în afara Spațiului Economic European și Marea Britanie - fie au încărcat cu succes fonduri în contul Skrill, utilizând o metodă de plată disponibilă pentru încărcare diferită de NETELLER, payafecard și bitpay sau care efectuat verificarea completă a contului Skrill.