Skrill Recomandați unui prieten/unei prietene

Versiunea 3 – August 2019

Programul Skrill Recomandați unui prieten/unei prietene („Programul RaF”) vă permite să primiți un comision din partea Skrill pentru convingerea unei noi persoane să devină membru, înregistrându-se pentru un cont Skrill.

Mai jos sunt termenii și condițiile (denumiți „Termeni și condiții”), aplicabile programului RaF. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Prin recomandarea programului RaF unei persoane cunoscute veți fi considerat/ă că ați acceptat și sunteți obligat/ă să respectați acești Termeni și condiții.

Condițiile de utilizare a contului Skrill, așa cum sunt acestea modificate din când în când, în ultima versiune aplicabilă, sunt incluse și fac parte din acești Termeni și condiții și se vor aplica ca atare și pentru dvs.. În cazul unei eventuale neconcordanțe între oricare dintre prevederile Condițiilor de utilizare a contului Skrill și acești Termeni și condiții, în măsura neconcordanței, prevederilor din acești Termeni și condiții vor prevala.

1. Condiții de participare

1.1. Pentru a participa la programul RaF, trebuie:

a) să aveți un cont activ Skrill;
b) să nu vă utilizați contul dvs. Skrill în scopuri comerciale;
c) să nu fiți un angajat/o angajată sau o rudă imediată a unui angajat/unei angajate al/a oricărei companii din grupul Paysafe;
d) să nu fiți un furnizor de servicii sau o rudă imediată a unui furnizor de servicii al oricărei companii din grupul Paysafe;
e) să aveți vârsta de cel puțin 18 ani;
f) să nu domiciliați în Statele Unite ale Americii;

2. Membri recomandați:

2.1. În sensul programului RaF, o persoană „recomandată” înseamnă orice persoană:

a) căreia îi recomandați utilizarea Skrill folosing legătura web de recomandare arătată în contul dvs. Skrill (denumită „Referral Link”); și
b) care completează cu succes o tranzacție eligibilă sau o tranzacție eligibilă de criptocuritate.

2.2. Nu puteți să recomandați Skrill la niciunul dintre membrii familiei dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, soțul/soția dvs., partenerul dvs. de drept comun, partenerul civil, copilul, copilul adoptat, părintele, părinții sau bunica/bunicul.

3. Activități interzise

3.1. Trebuie să vă asigurați că nici dvs. nici persoanele recomandate de dvs. nu desfășoară niciuna dintre următoarele activități:

a) Crearea sau utilizarea de mai multe conturi fără acordul prealabil scris al Skrill;
b) Efectuarea, la discreția rezonabilă de apreciere a Skrill, de depozite falsificate și/sau artificiale la comercianții Skrill sau la alți membri, cu unicul scop de a genera comisioane;
c) Înregistrarea unui cont în numele unei altei persoane;
d) Permiterea oricărei terțe părți să vă publice Linkul de recomandare pe site-urile lor web, în rețelele lor sociale sau în alte materiale de marketing;
e) Oferirea de stimulente sau recompense persoanelor membre, pentru a le încuraja să solicite un cont Skrill;
f) Crearea sau utilizarea oricăror mecanisme concepute în mod artificial sau automat pentru a genera înregistrări pentru conturi Skrill;
g) Înregistrarea unui cont Skrill utilizând documente de identificare contrafăcute, falsificate, imitate, furate sau modificate neautorizat în orice alt mod;
h) Încercarea, în mod artificial, de a genera orice persoane recomandate pentru calitatea de membru/membră prin folosirea unei înșelăciuni sau a unei declarații false;
i) Comiterea sau colaborarea cu alții pentru a comite o activitate frauduloasă; sau
j) Efectuarea de tranzacții care nu au un scop comercial sau nu sunt efectuate în beneficiul
direct al titularului/titularei de cont Skrill

4. Comisioane

4.1. Pentru fiecare Membru recomandat/ă pe care îl/o introduceți către Skrill, așa cum a confirmat Skrill în conformitate cu acești Termeni și Condiții, Skrill vă va plăti un comision de 10% din venitul obținut de Skrill pe tranzacțiile eligibile („Comision”).

4.2. Skrill va înceta să plătească comisionul pentru fiecare membru/ă în cauză la data de: (a) atunci când plățile efectuate în legătură cu respectivul membru/ă ating un comision de 100 de euro; sau (b) la 1 an după înregistrarea de către respectivul membru/ă a unui cont Skrill.

4.3. Comisionul plătit include TVA. Skrill nu va fi responsabil pentru nici o taxă, timbru, evaluare, amendă sau alte taxe sau alte sume plătibile de dvs. către orice autoritate guvernamentală sau de reglementare, care decurg din participarea dumneavoastră la Programul RaF. Sunteți responsabil pentru raportarea oricăror taxe datorate în legătură cu veniturile obținute prin Program.

4.4. Skrill își rezervă dreptul de a modifica rata comisionului aplicabilă, procentajul sau limita maximă, oferindu-vă o notificare scrisă de două (2) luni trimisă la adresa principală de e-mail înregistrată în contul dvs. Skrill.

4.5. Pentru a evita orice îndoială, tranzacțiile din Contul Skrill propriu vor fi excluse din calculul comisionului.

4.6. Comisioanele acumulate pe o tranzacție eligibilă vor fi plătite în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare de la data la care tranzacția eligibilă a fost încheiată.

4.7. De asemenea, Skrill are dreptul să refuze plata integrală sau parțială a oricărei plăți a comisionului, în cazul în care suspectează sau știe în mod rezonabil că a avut loc oricare dintre activitățile interzise menționate în secțiunea 3 de mai sus.

4.8. Pentru scopul recalculării comisionului, Skrill își rezervă dreptul de a nu lua în considerare toate tranzacțiile eligibile pe care noi, în mod discreționar, dar rezonabil, le considerăm abuzive ale programului RaF, incluzând dar fără a se limita la:

a) Tranzacții interzise conform secțiunii 3 a acestor Termeni și condiții; sau

b) Tranzacții interzise în conformitate cu secțiunea 11 din Condițiile de utilizare a contului Skrill. 

5. Tranzacții de criptocuritate 

5.1. Dacă ați utilizat serviciul Cryptocurrency Skrill pentru a cumpăra interese în criptocuritate acceptate în valoare de 100 EUR (sau echivalent în moneda contului dvs. Skrill) sau mai mult în total, Skrill vă va plăti, de asemenea, o recompensă (o "recompensă de referință pentru criptocuritate") pe baza eligibilitățiitranzacțiilor de criptocuritate efectuate de către membrii dvs. recomandați, în conformitate cu prevedrile din această secțiune 5.

5.2. În cazul în care, în termen de trei luni calendaristice de la recomandarea dvs. persoana recomandată de dvs.:

a) deschide un cont Skrill și verifică contul Skrill;

b) încarcă cu succes fonduri în contul Skrill utilizând o metodă de plată diferită de NETELLER, paysafecard sau BitPay; și

c) utilizează serviciul Cryptocurrency Skrill pentru a cumpăra interese în criptocurități acceptate în valoare de 100 EUR (sau echivalent în moneda contului Skrill) sau mai mult, în total,

atât dvs., cât și Membru recomandat primiți câte o recompensă de referință Crypto de 5 EUR (sau echivalentul în moneda conturilor dvs. Skrill), care va fi creditată în conturile Skrill respective.

Recompensa de recomandare pentru criptomonedă va fi plătită persoanei ce recomandă, pentru maximum 30 de membri recomandați, per lună calendaristică.

5.3. Orice recompensă de referință Crypto plătită dvs. în conformitate cu această secțiune 5 este în plus față de orice comision pe care îl puteți câștiga în legătură cu tranzacțiile eligibile ale unui membru/unei membre recomandat/e în conformitate cu secțiunea 4 de mai sus.

5.4. Recompensările Crypto acumulate pe Tranzacții eligibile pentru criptocuritate vor fi plătite în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare de la data la care a fost încheiată tranzacția cu criptocuritate eligibilă.

5.5. În sensul prezentei secțiuni 5, valoarea:

a) Tranzactiile dvs. de tip criptocuritate se calculeaza in functie de suma debitata din contul dvs. Skrill in momentul tranzactiei (inclusiv comisioanele aplicabile); și

b) Tranzacțiile eligibile pentru criptocuritate ale embrilor recomandați vor fi calculate pe baza sumei debitate din contul lor Skrill în momentul tranzacției cu criptocuritate eligibilă (inclusiv comisioanele aplicabile).

6. Garanții

Garanția dumneavoastră reprezintă și confirmă către compania Skrill că:

a) nu vă veți angaja în distribuirea oricăror e-mail-uri în vrac (spam) în orice fel, menționând sau referindu-vă la Skrill, la alte companii din Grupul Paysafe sau la orice produse sau servicii Skrill.

b) veți respecta toate legile și reglementările aplicabile.

c) nu veți încălca sau încerca să eludați procedurile de securitate sau verificare ale Skrill. 

d) veți distribui legătura web de recomandare, denumită Referral Link cu părți terțe doar cu scopul ca aceștia să se înregistreze pentru un cont Skrill.

7. Confidențialitate și protecția datelor

7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Notificarea privind confidențialitatea Paysafe, care poate fi găsită pe site-ul Skrill (https://www.skrill.com/ro/subsolul-paginii/politica-de-confidentialitate/). Skrill poate solicita informații suplimentare pentru a verifica respectarea acestor Termeni și condiții promoționale.

7.2. În contul dvs. Skrill, veți putea vedea codul de client Skrill al membrilor dvs. referiți și, în unele cazuri, detalii ale comisioanelor câștigate pentru fiecare dintre membrii dvs. referiți. Pentru a vizualiza aceste informații, trebuie să obțineți consimțământ de la fiecare dintre membrii dvs. referiți înainte de referirea lor. Folosind link-ul de trimitere confirmați că ați obținut un astfel de consimțământ din partea membrului referit.

8. Modificări ale Termenilor și condițiilor

8.1. Skrill își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste Termeni și condiții, inclusiv dreptul de a retrage complet programul RaF.

8.2. În conformitate cu secțiunea 8.3 de mai jos, modificările vor fi comunicate prin e-mail la adresa principală de e-mail înregistrată în contul dvs. Skrill. Modificarea propusă va intra în vigoare la 2 luni de la data la care notificarea este considerată a fi livrată (a se vedea secțiunea 17.1 din Condițiile de utilizare a contului Skrill), cu excepția cazului în care ne dați o notificare scrisă în legătură cu modificarea propusă. Anunțul dvs. de opoziție va fi considerat a constitui o notificare pentru a vă încheia participarea la Programul RaF, iar Termenii și condițiile VIP nu se vor mai aplica dvs.

8.3. Termenul de preaviz de 2 luni nu se aplică în cazul în care considerăm, în opinia noastră rezonabilă, că modificarea nu vă va reduce drepturile și nici nu vă va mări obligațiile. În astfel de situații, modificarea va intra în vigoare imediat, fără o notificare prealabilă.

9. Încetarea contractului

9.1. Skrill își rezervă dreptul de a pune capăt programului RaF oricând, la propria discreție, oferindu-vă o notificare scrisă de 2 luni trimisă la adresa principală de e-mail înregistrată în contul dvs. Skrill.

9.2. În cazul în care Skrill încheie promovarea în conformitate cu secțiunea 9.1 a acestor Termeni și condiții, Skrill va continua să plătească comisioanele pentru persoanele recomandate de dvs., înregistrate la Skrill, până când răspunderea noastră de a plăti comisionul expiră, în conformitate cu prevederile de la punctul 4.2 sau 5.2 din acești Termeni și condiții.

9.3. Skrill vă poate înceta imediat participarea la Programul RaF în următoarele situații:

a) comiteți o încălcare semnificativă a acestor Termeni și condiții sau a Termenilor de utilizare a contului Skrill 
sau a termenilor de folosire a serviciului de criptocuritate Skrill

b) Skrill în mod discreționar dar rezonabil, consideră că dvs. sau unul dintre persoanele recomandați de dvs., înregistrate la Skrill, ați desfășurat o activitate interzisă, așa cum este descrisă în secțiunea 3 a acestor Termeni și condiții.

c) Vom fi avertizați prin reclamație cu privire la orice comerciant/operator sau alte persoane membre care transferă bani către și de pe site-ul lor fără o activitate de bună credință pe acel site.

9.4. Dacă Skrill vă încheie participarea la Programul RaF în conformitate cu secțiunea 9.3 a Termenilor și condițiilor aplicabile, Skrill vă va înceta să vă plătească imediat după reziliere.

10. Procedura de contestare / limitarea răspunderii / despăgubirii

 Aveți la dispoziție 30 de zile de la data plății fiecărui comision („Perioada de solicitare”) pentru a contesta suma sau calculul comisionului plătit („Contestații"). În cazul în care este furnizată o notificare în perioada de revendicare, Skrill va depune eforturi comerciale rezonabile pentru a investiga și rezolva eventualele erori sau discrepanțe și pentru a vă plăti orice comision restant. Dacă nu furnizați către Skrill o notificare a unei contestații în perioada de contestare, sunteți considerat/ă că aprobați comisionul.  După perioada de revendicare, Skrill nu are nicio obligație de a investiga orice revendicări și, în măsura permisă de lege, vă eliberați și exonerați Skrill de orice răspundere cu privire la plata oricărui comision neplătit care altfel ar fi fost plătibil pentru dvs. („Revendicări exonerate”).

11. Generalități

11.1. Acești Termeni și condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Orice dispută apărută în temeiul acestor Termeni și condiții sau în legătură cu contul dvs. Skrill va fi adusă exclusiv în instanțele din Anglia și Țara Galilor, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația UE.

11.2. În cazul în care există vreo discrepanță între versiunea tradusă și versiunea originală în limba engleză a acestor Termeni și condiții, versiunea în limba engleză va prevala.

11.3. Programul RaF nu trebuie interpretat ca fiind de natură să creeze relații de muncă, de agenție, sau de parteneriat între dvs. și Skrill sau orice altă companie a grupului Paysafe.Nu veți avea nici o autoritate de a antama Skrill sau de a încheia vreun acord în numele său și nici nu veți fi considerat agent al Skrill sau al unei companii din cadrul grupului Skrill în vreun fel. Nu aveți nici autorizatea de a lega compania Skrill sau de a încheia un acord în numele său și nici nu veți fi considerat(ă) agent(ă) al Skrill sau al unei societăți din cadrul grupului Skrill în vreun fel.

11.4. Dacă o parte a acestor Termeni și condiții este găsită de o instanță dintr-o jurisdicție competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, atunci partea respectivă va fi separată de restul Termenilor și condițiilor, care vor rămâne în continuare valabile și executorii în limita maximă permisă de lege.

12. Definiții

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, cuvintele capitalizate din acest acord au același înțeles ca în Condițiile de utilizare a contului Skrill. Următorii termeni definiți au înțelesurile de mai jos:

a) „Comision” are semnificația prezentată în secțiunea 4.1 și, dacă este cazul, include recompensele de referință Crypto așa cum sunt definite în secțiunea 5; 

b) „Serviciului de criptocuritate” are semnificația dată în Termeni de utilizare a Serviciului de criptocuritate Skrill

c) „Tranzacție de criptocuritate” are semnificația oferită în Termeni de utilizare a Serviciului de criptocuritate Skrill

d) „Tranzacție Eligibilă de criptocuritate" înseamnă achiziționarea unui interes într-o criptocuritate susținută folosind Serviciul Cryptocurrency Skrill; 

e) „Tranzacțiile eligible” sunt trimiteri cu succes de bani ca tranzacții făcute de persoanele recomandate de dvs. Vă rugăm să rețineți că următoarele tranzacții nu sunt considerate tranzacții eligibile:

(i) Tranzacțiile efectuate cu ajutorul cardului Skrill Prepaid Mastercard®.

(ii) încărcări și retrageri din contul Skrill efectuate de persoanele recomandate;

(iii) Tranzacțiile dintre conturile Skrill și conturile membre NETELLER deținute de aceeași persoană titulară de cont;

f) „Membru/Membră” înseamnă o persoană ce deține un cont Skrill; 

g) „Persoană recomandată, persoane recomandate” are semnificația stabilită în prevederile secțiunii 2; și 

h) „Tranzacție de criptocuritate” are semnificația oferită în Termeni de utilizare a Serviciului de criptocuritate Skrill.