Programul Skrill VIP

Versiunea - Ianuarie 2018

1. Domeniul de aplicare al Termenilor și condițiilor VIP Skrill

1.1 Acești Termeni și condiții („Termeni și condiții VIP") sunt aplicabili programului Skrill VIP („Programul VIP") suplimentar  Termenilor de utilizare a contului Skrill („Termeni de utilizare a contului Skrill”) precum și Notificării privind confidențialitatea Skrill. Aceștia reglementează modul în care vă calificați, mențineți și/sau pierdeți statutul de VIP Skrill (după cum este definit mai jos).

1.2 În eventualitatea unei inconsecvențe între Termenii și condițiile contului Skrill și acești Termeni și condiții VIP, prevederiile termenilor și condițiilor VIP vor prevala, în măsura în care afectează strict inconsecvența observată.

2. Obținerea statutului de VIP Skrill

2.1 Dacă dețineți un cont Skrill valabil și efectuați tranzacții eligibile în valoare totală de 6000 € (șase mii de euro) sau mai mult într-un trimestru („cerințele minime") contul dvs. Skrill se califică automat pentru statutul de VIP Skrill („Statul de VIP Skrill") și astfel veți deveni un utilizator/o utilizatoare VIP Skrill („VIP Skrill").

2.2 Vom acorda statutul de VIP Skrill contului dvs. Skrill în ziua imediat următoare după ce ați atins cerințele minime

și vă vom oferi beneficiile descrise în secțiunea VIP Skrill a website-ului Skrill („Beneficii VIP Skrill"). Beneficiile VIP Skrill diferă în funcție de nivelul de VIP Skrill așa cum este definit în cele ce urmează, în secțiunea 3 de mai jos.

3. Nivelul VIP Skrill

3.1 La sfârșitul fiecărui trimestru, vom evalua volumul total de tranzacții eligibile din contul dvs. Skrill în acel trimestru și vom aplica unul dintre următoarele niveluri Skrill VIP în contul dvs. Skrill pe durata trimestrului următor („Nivel VIP Skrill"):

 • €6000 (șase mii euro) sau mai mult - "Nivelul de bronze";
 • €15000 (cinșpte mii euro) sau mai mult - "Nivelul de silver";
 • €45000 (patruzeci și cinci de mii euro) sau mai mult - „Nivelul de gold";
 • €90000 (nouă zeci de mii euro) sau mai mult - "Nivelul de diamond".

3.2 Dacă atingeți volumul minim al tranzacției pentru un nivel mai ridicat al statutului de VIP Skrill în timpul unui trimestru, vom actualiza nivelul dvs. VIP pentru restul acelui trimestru. Orice alte modificări ale Nivelului de VIP Skrill vor fi efectuate în prima zi a fiecărui trimestru.

3.3 Vom schimba nivelul de VIP Skrill după cum și când este necesar în conformitate cu această secțiune 3. Nivelul actual de VIP Skrill este afișat în secțiunea „Prezentarea generală a contului meu" din contul dvs. Skrill.

4. VIP Skrill Garanția 100% Banii înapoi

4.1 Sub rezerva prevederilor acestei secțiuni 4, Skrill va rambursa fondurile care au fost deduse din soldul contului dvs. Skrill fără autorizația dvs. ca rezultat direct al fraudării sau furtului („Garanția Skrill 100% Banii înapoi").

4.2 Fără a aduce atingere obligațiilor dvs. de securitate în conformitate cu Condițiile de utilizare a contului Skrill, trebuie îndeplinite următoarele criterii, de fiecare dată când efectuați o tranzacție, pentru a putea beneficia de garanția Skrill 100% Banii înapoi, după cum urmează:

 • trebuie să aveți calitatea de VIP Skrill;
 • trebuie să utilizați actuala metodă de autentificare cu două factori furnizată de Skrill de fiecare dată când vă conectați la contul dvs. Skrill și înainte de a efectua tranzacții de trimitere de bani, inclusiv atunci când utilizați aplicația mobilă Skrill 1-Tap. Skrill își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica oricând metoda de autentificare cu două factori, la discreția sa; și
 • rebuie să respectați standardele de securitate ale statutului de VIP Skrill.

5. Standarde de securitate pentru statutul de VIP Skrill

5.1 Prin asumarea prezentelor reglementări, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • veți respecta întocmai responsabilitățile de securitate așa cum sunt acestea stipulate în Termenii și condițiile de utilizare a contului Skrill;
 • veți păstra datele de conectare pentru contul Skrill și parola drept confidențiale și (cu excepția cazului în care spunem că aveți permisiunea noastră) nu veți împărtăși aceste detalii nimănui sau nu le veți scrie pe niciun înscris.
 • veți schimba periodic parola contului Skrill și veți folosiți parole diferite pentru site-uri diferite.
 • dacă preluați informațiile dvs. de cont Skrill prin e-mail, veți șterge e-mailurile care conțin aceste informații.
 • veți contacta imediat Skrill dacă credeți că contul dvs. Skrill a fost accesat de o altă persoană.
 • veți accesa contul dvs. Skrill numai de pe computerul personal sau de pe dispozitivul mobil și îl veți utiliza ori de câte ori aveți nevoie de informațiile dvs. de cont Skrill online
 • nu veți răspunde la orice e-mailuri care solicită acreditările dvs. de securitate pentru contul Skrill.
 • veți utiliza programe antivirus și anti-spyware actualizate împreună cu un sistem de firewall pe computer și pe dispozitivul mobil.
 • veți examina cu exactitate declarația contului dvs. Skrill și veți raporta orice eventuale erori sau tranzacții neautorizate către Skrill cât mai curând posibil, în conformitate cu secțiunea 6.2 din Condițiile de utilizare a contului Skrill.
 • veți acorda asistență în orice investigație privind orice acces neautorizat real sau suspectat la contul dvs. Skrill. Standardele stabilite în secțiunea 5.1 (a) - (j) și toate celelalte în procedurile de securitate notificate în conformitate cu secțiunea 6.1 din Condițiile de utilizare a contului Skrill sunt denumite împreună „standardele de securitate Skrill VIP".

6. Pierderea statutului de VIP și rezilierea

6.1 În cazul în care nu reușiți să atingeți cerințele minime în orice trimestru, veți pierde statutul VIP Skrill și nu veți mai primi beneficii Skrill VIP.

6.2 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Skrill își rezervă dreptul de a vă elimina statutul VIP, de a refuza acordarea de avantaje Skrill VIP sau de a suspenda sau de a vă încheia contul Skrill în orice moment și la discreția sa, în cazul în care există motive să creadă că:

 • A avut loc un acces neautorizat la contul dvs. Skrill, ca rezultat al nerespectării standardelor de securitate VIP sau ca urmare a manipulării, stocării sau dezvăluirii necorespunzătoare a informațiilor despre contul Skrill; și/sau
 • Ați încălcat sau ați încercat să încălcați aceste Termeni și condiții VIP sau Condițiile de utilizare a contului Skrill; sau
 • Ați încercat să evitați sau să încălcați în alt mod procedurile de securitate sau operaționale ale Skrill sau ați încercat să abuzați de oricare dintre ofertele Skrill, inclusiv, dar fără a se limita la, în oricare dintre următoarele scenarii:
 • Orice tranzacții de expediere sau de primire de bani către sau de la comercianții Skrill nu sunt asociate cu o activitate legitimă care este considerată satisfăcătoare, la discreția exclusivă a Skrill sau a comerciantului.
 • Orice acțiune și / sau încercarea de a înregistra și/sau verifica mai multe conturi Skrill sub numele dvs. sau numele unei terțe părți („Conturi multiple”).
 • Utilizarea de Conturi Multiple pentru a profita de campaniile promoționale și de bonusurile oferite de Skrill sau de un comerciant Skrill.

7. Modificări ale Termenilor și condițiilor VIP ale Skrill

7.1 Skrill își rezervă dreptul de a modifica oricând acești Termeni și condiții VIP, inclusiv dreptul de a retrage complet programul VIP Skrill.

7.2 În conformitate cu secțiunea 7.3 de mai jos, modificările vor fi comunicate prin e-mail la adresa principală de e-mail înregistrată în contul dvs. Skrill. Modificarea propusă va intra în vigoare la 2 luni de la data la care notificarea este considerată a fi livrată (a se vedea secțiunea 17.1 din Condițiile de utilizare a contului Skrill), cu excepția cazului în care ne dați o notificare scrisă în legătură cu modificarea propusă. Notificarea dvs. privind opoziția va fi considerată o notificare care duce la încetarea participării la Programul VIP Skrill, iar Termenii și condițiile VIP nu vă se mai aplică.

7.3 Termenul de preaviz de 2 luni nu se aplică în cazul în care considerăm, în opinia noastră rezonabilă, că modificarea nu vă va reduce drepturile și nici nu vă va mări obligațiile. În astfel de situații, modificarea va intra în vigoare imediat, fără o notificare prealabilă.

8. Diverse

8.1 Recunoașteți și consimțiți ca Skrill să împărtășească informațiile dvs. personale cu alți comercianți Skrill în scopul investigării tranzacțiilor suspecte.

8.2 Toate deciziile luate de Skrill sunt definitive și nu se vor mai transmite alte corespondențe sau notificări.

8.3 Acești Termeni și condiții VIP vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea Angliei și Țării Galilor. În cazul unui litigiu care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și condiții VIP, părțile se supun în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor sau Angliei și Țării Galilor, fără a ține seama de regulile de conflict de legi.

8.4 Dacă o parte a acestor Termeni și condiții VIP este găsită de o instanță de jurisdicție competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, acea parte va fi separată de restul Termenilor și condițiilor VIP, care vor continua să fie valabili și aplicabili cea mai mare măsură permisă de lege.

8.5 Acești Termeni și condiții VIP sunt scrise în limba engleză și, dacă textul este tradus în alte limbi, aceasta are loc doar pentru comoditatea dvs., însă versiunea în limba engleză va prevala.

9. Definiții și interpretare

9.1 Următorii termeni utilizați în acești Termeni și condiții VIP vor avea următorul înțeles:

Tranzacții eligibile” înseamnă tranzacții de (i) bani către comercianții Skrill și (ii) tranzacții de criptocuritate (așa cum sunt ele definite în Termeni de utilizare criptocuritate Skrill). Următoarele nu se califică drept Tranzacții eligibile:

 • Tranzacțiile efectuate cu ajutorul cardului Skrill Prepaid Mastercard, fie online, fie la un punct de vânzare fizic;
 • tranzacții de la o persoană la alta, inclusiv transferuri între conturile proprii.

"Trimestru” înseamnă oricare din următoarele perioade de trei luni în oricare an calendaristic: 1 ianuarie – 31 martie; 1 april – 30 iunie; 1 iulie – 30 septembrie; 1 octombrie – 31 decembrie.

"Comerciant Skrill”" înseamnă orice persoană care utilizează serviciile de procesare a plăților Skrill în scopuri comerciale supuse Termenilor și condițiilor aplicabile comercianților Skrill.

"Cont Skrill” înseamnă contul de monedă electronică pus la dispoziție în conformitate cu Condițiile de utilizare a contului Skrill.

"Tu, Dvs.” sau „a ta, a dvs.” va însemna persoana fizică în numele căreia este deschis și menținut contul Skrill;

"Skrill” înseamnă compania Skrill Limited, o societate înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor cu numărul de înregistrare 4260907, autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) în temeiul Regulamentului privind moneda electronică 2011 pentru emiterea de monedă electronică, având numărul de înregistrare 9000001.