Termenii și condițiile programului Skrill VIP

Versiunea 2020 - Noiembrie 2020

1. Domeniul de aplicare al termenilor și condițiilor VIP Skrill

1.1 Prezenții termeni și condiții („Termenii și condițiile programului VIP”) se aplică programului Skrill VIP („Programul VIP”) pe lângă termenii de utilizare a contului Skrill („Termenii de utilizare a contului Skrill”) și a notei de informare privind confidențialitatea, a Skrill. Aceștia reglementează modul în care vă calificați pentru, vă mențineți și / sau vă pierdeți statutul Skrill VIP (astfel cum este definit mai jos).

1.2 În eventualitatea unei inconsecvențe între termenii și condițiile contului Skrill și prezenții termeni și condiții ale programului VIP, prevederile termenilor și condițiilor VIP vor prevala, în măsura în care afectează strict inconsecvența observată.

2. Obținerea statutului Skrill VIP

2.1 Dacă dețineți un cont Skrill valabil și efectuați tranzacții eligibile în suma totală de15.000 € (cincisprezece mii de euro) sau mai mult într-un trimestru („cerințele minime”) contul dvs. Skrill se va califica în mod automat pentru statutul Skrill VIP („statut Skrill VIP”) și veți deveni un utilizator Skrill VIP („Skrill VIP”).

2.2 Vom acorda statut Skrill VIP contului dvs. Skrill după ce îndepliniți cerințele minime și vă vom oferi avantajele descrise în secțiunea Skrill VIP a site-ului web Skrill („avantajele Skrill VIP”). Avantajele Skrill VIP variază în funcție de nivelul dvs. Skrill VIP, astfel cum este definit în cele ce urmează, în secțiunea 3, de mai jos.

3. Nivelul Skrill VIP

3.1 La sfârșitul fiecărui trimestru, vom evalua volumul total de tranzacții eligibile din contul dvs. Skrill din acel trimestru și vom aplica unul dintre următoarele niveluri Skrill VIP în contul dvs. Skrill pe durata trimestrului următor („nivel Skrill VIP"):

 • 15.000 € (cinsprezece mii de euro) sau mai mult - „nivel Silver”;
 • 45.000 € (patruzeci și cinci de mii de euro) sau mai mult - „nivel Gold”;
 • 90.000 € (nouăzeci de mii de euro) sau mai mult - „nivel Diamond”.

3.2 Dacă atingeți volumul minim de tranzacții pentru un nivel mai înalt al statutului de Skrill VIP în cursul unui trimestru, vă vom actualiza nivelul VIP pentru restul acelui trimestru. Orice alte modificări ale nivelului Skrill VIP vor fi efectuate în prima zi a fiecărui trimestru.

3.3 Vom schimba nivelul Skrill VIP după cum și când este necesar, în conformitate cu prezenta secțiune 3. Nivelul dvs. actual Skrill VIP este afișat în secțiunea „Prezentarea generală a contului meu" din contul dvs. Skrill. 

4. Standarde de securitate pentru Skrill VIP

4.1 Confirmați și sunteți de acord că:

 • veți respecta responsabilitățile privind securitatea, astfel cum sunt acestea stipulate în termenii și condițiile de utilizare a contului Skrill;
 • veți păstra confidențiale datele de autentificare în contul Skrill și parola și (cu excepția cazului în care vă spunem că aveți permisiunea noastră) nu veți partaja aceste date cu nimeni și nici nu le veți nota.
 • vă veți schimba periodic parola contului Skrill și veți utiliza parole diferite pentru site-uri diferite.
 • dacă preluați datele contului dvs. Skrill prin e-mail, veți șterge e-mailurile care conțin aceste date.
 • veți contacta imediat Skrill în cazul în care credeți că contul dvs. Skrill a fost accesat de o altă persoană.
 • vă veți accesa contul Skrill numai de pe computerul sau dispozitivul mobil personal și veți manifesta o grijă rezonabilă ori de câte ori introduceți online datele contului dvs. Skrill.
 • nu veți răspunde la niciun e-mail care vă solicită datele de acces securizat în contul Skrill.
 • veți utiliza programe antivirus și anti-spyware actualizate, împreună cu un sistem firewall pe computer și pe dispozitivul mobil.
 • vă veți examina în mod regulat declarația contului Skrill și veți raporta la Skrill orice eventuale erori sau tranzacții neautorizate cât mai curând posibil, în conformitate cu secțiunea 5.2 din termenii și condițiile de utilizare a contului Skrill.
 • veți acorda asistență în orice investigație privind orice acces neautorizat real sau suspectat la contul dvs. Skrill. Standardele stabilite în secțiunea 4.1 alineatele (a) - (j) și toate celelalte din procedurile de securitate notificate în conformitate cu secțiunea 5.1 din termenii și condițiile de utilizare a contului Skrill, sunt denumite împreună „standardele de securitate Skrill VIP”.

5. Pierderea statutului de VIP și rezilierea

5.1 În cazul în care nu reușiți să atingeți cerințele minime în orice trimestru, veți pierde statutul Skrill VIP și nu veți mai beneficia de avantajele Skrill VIP.

5.2 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Skrill își rezervă dreptul de a vă elimina statutul de VIP, de a refuza acordarea avantajelor Skrill VIP sau de a suspenda sau de a vă închide contul Skrill în orice moment și la propria sa discreție, în cazul în care există motive să creadă că:

 • accesul neautorizat la contul dvs. Skrill este rezultatul nerespectării standardelor de securitate VIP sau  ca urmare a manipulării, stocării sau dezvăluirii necorespunzătoare de către dvs. a datelor contului dvs. Skrill; și / sau
 • ați încălcat sau ați încercat să încălcați prezenții termeni și condiții VIP sau termenii de utilizare a contului Skrill; sau
 • ați încercat să ocoliți sau să încălcați în alt mod procedurile de securitate sau operaționale ale Skrill sau ați încercat să abuzați de oricare dintre ofertele Skrill, inclusiv în, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele scenarii:
 • orice tranzacții de trimitere sau de primire de bani către sau de la comercianții Skrill nu sunt asociate cu o activitate legitimă, considerată satisfăcătoare, la propria discreție a Skrill sau a comerciantului.
 • orice acțiune și / sau încercarea de a înregistra și / sau verifica mai multe conturi Skrill pe numele dvs. sau pe numele unei terțe părți („conturi multiple”).
 • utilizarea de conturi multiple pentru a profita de campaniile promoționale și de bonusurile oferite de Skrill sau de un comerciant Skrill.

6. Modificări ale termenilor și condițiilor programului Skrill VIP

6.1 Skrill își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenții termeni și condiții VIP, inclusiv dreptul de a retrage complet programul Skrill VIP.

6.2 În conformitate cu secțiunea 6.3 de mai jos, modificările vor fi comunicate prin e-mail la adresa principală de e-mail înregistrată în contul dvs. Skrill. Modificarea propusă va intra în vigoare la 2 luni de la data la care nota de informare este considerată a fi livrată (a se vedea secțiunea 17.1 din termenii de utilizare a contului Skrill), cu excepția cazului în care ne comunicați în scris că vă opuneți modificării propuse. Notificarea dvs. privind opoziția va fi considerată o notificare de încetare a participării dvs. la programul Skrill VIP, iar termenii și condițiile VIP nu vi se vor mai aplica.

6.3 Termenul de preaviz de 2 luni nu se aplică în cazul în care considerăm, în opinia noastră rezonabilă, că modificarea nu vă va reduce drepturile și nici nu vă va mări obligațiile. În astfel de situații, modificarea va intra în vigoare imediat, fără notificare prealabilă.

7. Diverse

7.1 Confirmați și acceptați ca Skrill să vă partajeze datele cu caracter personal cu unii comercianți Skrill, în scopul investigării tranzacțiilor suspecte.

7.2 Toate deciziile luate de Skrill sunt definitive și nu se vor mai purta alte corespondențe.

7.3 Prezenții termeni și condiții VIP vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legea Angliei și Țării Galilor. În cazul unui litigiu care decurge din sau în legătură cu prezenții termeni și condiții VIP, prin prezentul document părțile fac obiectul în mod irevocabil al jurisdicției exclusive a instanțelor Angliei și Țării Galilor, fără a se ține seama de normele privind conflictele de legi.

7.4 Dacă o parte a prezenților termeni și condiții VIP este găsită de o instanță de jurisdicție competentă ca fiind nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă, acea parte va fi separată de restul termenilor și condițiilor VIP, care vor continua să fie valabile și aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

7.5 Prezenții termeni și condiții VIP sunt scrise în limba engleză și, dacă textul este tradus în alte limbi, aceasta are loc doar pentru confortul dvs., iar versiunea în limba engleză va prevala.

8. Definiții și interpretare

8.1 Următorii termeni utilizați în prezenții termeni și condiții VIP vor avea următorul înțeles:

tranzacție eligibilă” înseamnă (i) tranzacții de trimitere de bani către comercianții Skrill și (ii) tranzacții cu criptomonede (astfel cum sunt ele definite în termenii de utilizare a criptomonedelor Skrill). Următoarele nu se califică drept tranzacții eligibile:

 • tranzacțiile efectuate cu ajutorul cardului Skrill Prepaid Mastercard, fie online, fie la un punct de vânzare fizic;
 • tranzacții efectuate între persoane, inclusiv transferuri între conturile proprii.

trimestru” înseamnă oricare dintre următoarele perioade de trei luni din oricare an calendaristic: 1 ianuarie – 31 martie; 1 april – 30 iunie; 1 iulie – 30 septembrie; 1 octombrie – 31 decembrie.

comerciant Skrill” înseamnă orice persoană care utilizează serviciile Skrill de procesare a plăților în scopuri comerciale care fac obiectul termenilor și condițiilor aplicabile comercianților Skrill.

cont Skrill” înseamnă contul de monedă electronică pus la dispoziție conform termenilor de utilizare a contului Skrill.

dvs.” sau „a / al / ale / ai dvs.” înseamnă persoana fizică pe numele căreia este deschis și întreținut contul Skrill;

Skrill” înseamnă Skrill Limited, o companie înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu numărul de înregistrare 4260907, autorizată de Financial Conduct Authority (Autoritatea de Conduită Financiară - FCA) în temeiul Regulamentului privind banii electronici 2011, pentru emiterea de monedă electronică, având numărul de înregistrare 9000001.