Skrill Knect Sadakat Programı Kuralları

[Versiyon – Kasım 2020]

KATILMADAN ÖNCE BU PROGRAM KURALLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.  BU PROGRAMA KATILDIĞINIZDA BU PROGRAMIN KURALLARINI VE ONLARIN BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ. DİĞER ŞEYLERİN YANI SIRA, BU PROGRAMIN KURALLARI HAKLARINIZIN VE YASAL ÇÖZÜM YOLLARININ SINIRLAMALARINI İÇERİR.

Giriş

1. Bunlar kayıtlı ofisi 27 Floor, 25 Canada Square, Londra, İngiltere, Birleşik Krallık'ta bulunan, İngiltere ve Galler yasaları çerçevesinde 4260907 şirket numarası ile kayıtlı bir şirket olan Skrill Limited (“Skrill”) tarafından yürütülen Skrill Knect Sadakat Programının (“Program” veya “Sadakat Programı”) hüküm ve koşullarıdır. Skrill, Electronic Money Regulations 2011'e (Elektronik Para Yönetmeliği 2011) göre elektronik para sağlama konusunda Financial Conduct Authority (FCA) tarafından yetkilendirilmiştir. FCA sicil numarası 900001'dir. Programa katılımınız bu hüküm ve koşullara tabidir ("Program Kuralları").

2. Şartlara Uygun Bir Katılımcıysanız (aşağıda Bölüm 3’te belirtildiği gibi), Programdaki haklarınızı, sorumluluklarınızı ve statünüzü anlamak için bu Program Kurallarını okumakla yükümlüsünüzdür. Şartlara Uygun Bir Katılımcıysanız, Programa kayıt olduktan sonra sizden Program Kurallarını kabul etmeniz istenecektir. Program Kurallarını kabul ettikten sonra, Skrill Sadakat Puanları (aşağıdaki Bölüm 6’da belirtildiği gibi) toplayabilecek ve sonra bu puanlar karşılığında Skrill ‘Hesabım’ modülünüzden erişebileceğiniz Program web sitesinden Ödüller kazanabileceksiniz (aşağıdaki Bölüm 11’de belirtildiği gibi). Program Kurallarına ek olarak, Programa katılım ve Sadakat Puanlarının kullanılması zaman zaman Skrill tarafından bildirilen gerekliliklere ve prosedürlere tabidir.

Programa Katılım

3. Bölüm 6,1. a-e’de belirtilenlere uygun olarak Program’da “Şartlara Uygun Bir Katılımcı” olabilmek ve Sadakat Puanları kazanabilmek için: a) en az 18 yaşını doldurmuş olmanız; b) aktif bir Skrill Hesabının güncel bir Skrill Hesabı Sahibi olmanız; c) Program Web Sitesine kayıtlı olmanız; d) Skrill Hesabınızı ticari amaçlarla kullanmıyor ve Programa ticari amaçlı katılmıyor olmanız ve е) Skrill Hesabı kullanmanın veya Programa katılımın sizin için geçerli yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiği bir ülkede ikamet etmiyor veya bulunmuyor olmanız gerekir. Bölüm 6.1’e uygun olarak Programda "Şartlara Uygun Katılımcı" olabilmek ve Sadakat Puanları kazanabilmek için (f) burada Tablo 1’deki şartları da yerine getirmeniz gerekmektedir.

4. Her Şartlara Uygun Katılımcıya Program kapsamında özel bir kimlik numarası tahsis edilir.

5. Skrill katılımcılardan Şartlara Uygun Katılımcı olduklarını gösteren kanıt göstermelerini isteme ve böyle bir kanıt Skrill tarafından verilen makul bir süre zarfında sağlanmaması veya Skrill’in (mantık çerçevesinde davranarak) şartlara uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinden emin olamaması durumunda bir katılımcıyı takdiri doğrultusunda diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Programa katılmak için script, macro veya herhangi bir otomatik sistemin kullanılması yasaktır ve bu gibi sistemleri kullanarak yapılan (veya yapılmış gibi görünen) katılımlar geçersiz sayılır.  Her türlü yasa dışı, eksik veya hileli katılım reddedilecektir.

6. Sadakat Puanlarının Kazanılması

6,1.  Şartlara Uygun Bir Katılımcı, Şartlara Uygun Bir İşlem yaptığında sadakat puanları (“Puanlar” veya “Sadakat Puanları”) toplamaya hak kazanır. "Şartlara Uygun İşlem" bir Skrill Hesabı kullanılarak yapılan şu işlemlerden her biridir: (a) para yükleme; (b) para çekme; (c) bir Skrill Prepaid Mastercard® kullanarak yapılan alışveriş (online’da veya mağazada); (d) Desteklenen Kripto Para Birimlerinden birinde veya birden fazlasında yapılan pay satın alma ve satış işlemleri (Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi); (e) bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Birimindeki paylarınızın bir Mevcut Müşteriye transfer işlemi (Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi); ve (f) bir satıcıya transfer (ama sadece Skrill Hesabınıza para yüklemek için NETELLER veya paysafecard dışındaki bir ödeme yöntemini kullandıysanız ve buradaki Tablo 1’de belirtilen şartları yerine getirdiyseniz). Dahil olmayan satıcılara yapılan transferler (“Dahil Olmayan Satıcılar”) Şartlara Uygun İşlem sayılmayacaktır. Skrill kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Dahil Olmayan Satıcılar listesini değiştirme hakkını saklı tutar. Dahil Olmayan Satıcıların güncel listesi Hesabınızdaki KNECT Modülü içindeki “Satıcıya Transfer” bölümündedir. Dahil Olmayan Satıcıların güncel listesini bilmek sizin sorumluluğunuzdadır.

6.2. Şartlara Uygun İşlem başına maksimum bin (1.000) Puan ve bir takvim ayı içinde toplamda maksimum beş yüz bin (500.000) Puan kazanabilirsiniz. Tüm yuvarlamalar düşük olan sayıya yuvarlanacak şekilde yapılır (örneğin 0,5 EUR’ya kadar olan bir işlem yaptığınızda sıfır Puan kazanırsınız. İşleminiz 1,1 EUR - 1,9 EUR arasında bir tutarda ise 1 Sadakat Puanı alırsınız). Sadakat Puanlarının nasıl kazanıldığına dair daha fazla bilgi için lütfen Tablo 1’e bakın. Skrill, kendi takdirine bağlı olarak Şartlara Uygun Katılımcılara ekstra Sadakat Puanları verme hakkını saklı tutar.

7. Zaman zaman, Skrill’in kendi takdirine bağlı olarak, belirli promosyonlar vasıtasıyla Puan kazanmanın ilave yollarını içeren teklifler alabilirsiniz. Bu gibi promosyonlara katılmak Program web sitesinde söz konusu promosyon için belirtilen özel kurallara veya Skrill tarafından bildirilen diğer yollara tabidir.

8. On iki (12) ay veya daha uzun bir süre boyunca Şartlara Uygun İşlem yapmazsanız, Sadakat Programı hesabınız kapatılır ve kazandığınız tüm Puanlar geri alınır. Hesabınız kapatıldıktan sonra istediğiniz zaman Programa yeniden kayıt olabilirsiniz, ancak hesabınız kapatılmadan önce kazanmış olduğunuz Sadakat Puanlarının tümünü kaybedersiniz.

9. Puanlar sizin mülkiyetinizde değildir ve eşdeğerde nakit yerine geçmez. Sizin tarafınızdan kazanılan puanlardan sadece siz yararlanabilirsiniz, bu puanlar başka birisine transfer edilemez ve edildiği takdirde geçersiz olur.

10. Programa katılım yoluyla kazanılan Puanlar ve alınan Ödüller vergiye tabi olabilir. Puanların veya Ödüllerin kazanılması veya kullanılması ile ilgili her türlü vergi mükellefliği, beyan da dahil olmak üzere sizin yükümlülüğünüzdedir.

Sadakat Puanlarının Kullanılması

11. Puanlarınızı, zaman zaman sunduğumuz bu gibi ödüllere (“Ödüller”) ayrılmış olan Skrill Hesabınızın ‘Ödüller’ bölümünden kullanabilirsiniz, bu ödüller şunlardır: (a) Skrill Hesabınıza tanımlanacak olan elektronik para; (b) Ödüller kataloğu (“Katalog”) içinde bulunan çeşitli ürünler, hediye çekleri ve satıcı kuponları (“Ürünler”). Katalogtaki ürün çeşitleri stoklarla sınırlıdır ve alabilmek için gereken puan sayısı herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ürünlerin kullanımı online olarak erişilebilecek üçüncü taraf (tedarikçiler) kurallarına tabidir. Bu gibi üçüncü taraf kurallarını okumak ve bunlara uymak sadece sizin sorumluluğunuzdur. Her ürünün tedarikçisi o ürünün kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyma hakkına sahiptir. Ürünler değiştirilemez, iade edilemez, transfer edilemez veya nakit paraya çevrilemez, kaybolur veya çalınırsa yenisi verilmez ve yasak oldukları yerlerde geçersizdir. Mal ve hizmetlerin alınabilmesi, kullanılabilmesi ve teslimatı için, ürünlerin ilgili tedarikçiye ibraz edilmeleri gerekmektedir. İlgili ürünlerin teslimatı, kalitesi veya sağlamlığı açısından hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Ürünler satın alımın yapıldığı yerde geçerli yasaların gerektirdiği vergilere tabidir. Varsa vergiler, ürünün değerine göre bir ücret olabilir veya ilgili ürünün tedarikçisine ödenen ek bir ücret olabilir. Skrill’in ilgili ürünlerle ilgili olarak ürün iadesi, para iadesi ve şikayetler konusunda hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Herhangi bir takvim yılı içinde kazanılan Puanların tümü bir sonraki takvim yılının sonuna kadar kullanılmalıdır ve o yıl içinde kazanılan Puanların tümünün kullanma süresi bahsedilen bir sonraki takvim yılının sonunda sona erer. Puanların Program web sitesi üzerinden online olarak izlenebilmesi mümkün olacak ve Skrill’in takdirine bağlı olarak periyodik şekilde güncellenecektir. Puanların izlenmesi ve arzu edilmesi durumunda ilgili takvim yılının sona ermesinden önce kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.

13. Programdaki Değişiklikler ve Sonlandırma

13.1 Diğer şeylerin yanı sıra Skrill şunları yapabilir: (a) Şartlara Uygun Bir İşlem için verilen veya bir Ödül için gerekli olan Puanların sayısının artırılması veya azaltılması; (b) Şartlara Uygun Bir Katılımcının kazanabileceği maksimum Puan sayısının artırılması veya azaltılması; (c) herhangi bir Ödülün çekilmesi, sınırlandırılması, düzeltilmesi veya iptal edilmesi; (d) Ödüllerin sürekli olarak mevcut olmasının kısıtlanması; (e) Programın avantajlarının, Ödüllerin, katılım koşullarının, Puanları kazanma, kullanma, tutma veya kaybetme kurallarının değiştirilmesi; (f) Programın avantajlarının, Ödüllerin, katılım koşullarının, Puanları kazanma, kullanma, tutma veya kaybetme kurallarının değiştirilmesi; Bu Bölüm 13.1’de açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, teklif edilen değişiklikler uygulamaya geçilmeden önce bu değişikliklere olan itirazınızı bize bildirmezseniz, Bölüm 13.2 uyarınca, teklif edilen değişiklik, yapılan değişiklik duyurusunun alınma tarihinden itibaren otuz (30) gün sonra uygulamaya geçirilecektir. Bu Programı sizin için daha uygun hale getiren değişiklikler, değişiklik bildirisinde belirtiliyorsa derhal uygulamaya geçirilebilir.

13.2 Sizinle genellikle e-posta yoluyla irtibat kurarız. Bu amaçla, Skrill Hesabı profilinizde daima en az bir adet geçerli e-posta adresiniz bulunmalıdır. Gelen mesajları düzenli olarak ve sık sık kontrol etmeniz gerekmektedir. E-postalar Web sitemizdeki daha fazla iletiye bağlantılar içerebilir. E-posta yoluyla gönderilen her türlü ileti veya bildiri, e-postanızın gelen kutusuna bir İş Günü saat 16:30'dan önce düşerse, sizin tarafınızdan alınmış sayılır. Eğer e-postanızın gelen kutusuna bir İş Gününde saat 16:30'dan sonra veya başka bir zamanda düşerse, bir sonraki İş Günü alınmış sayılacaktır

14. Skrill, en az otuz (30) gün öncesinden yazılı uyarı göndererek kendi takdiri doğrultusunda Programa son verme hakkına sahiptir.

15. Programa katılımınız veya ilgili Ödüller veya Puanlar ile ilgili dolandırıcılık veya kötü amaçlı kullanım durumunda ya da Skrill’in Programa katılımınız veya ilgili Ödüller veya Puanlarla ilgili dolandırıcılık yaptığınızdan veya kötü amaçlı kullanımınızdan şüphe duymasını gerektirecek makul sebepleri olması durumunda, Skrill, kendi takdiri doğrultusunda, uygun idari veya yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir, böyle bir durumda Programdan kazandığınız tüm Puanlar iptal edilebilir ve Programa katılımınız sonlandırılabilir. Bu Program Kurallarının amaçları kapsamında, dolandırıcılık ve kötüye kullanmaya, Skrill Hesabı Sahipleri arasındaki veya Skrill Hesabı Sahipleri ile satıcılar arasındaki asıl amacı Puan kazanmak olan her türlü eylem dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Yanlış, gerçek dışı, güncel olmayan veya eksik bilgiler vermeniz durumunda veya Skrill’in yanlış, gerçek dışı, güncel olmayan veya eksik bilgiler verdiğinizden şüphe duymak için makul sebepleri olması durumunda, Skrill Programa katılımınızı sonlandırma ve Programa şimdi veya gelecekte her türlü erişiminizi veya Programı kullanımınızı reddetme hakkına sahiptir. Size verilen tüm Puanlar da dahil olmak üzere, buradaki Bölüm 15’da belirtilenlerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda Program üyeliği Skrill’in kendi takdirine bağlı olarak iptal edilebilir veya askıya alınabilir.

16. Gizlilik

16.1 Gizliliğe saygı Skrill’in önceliklerindendir. Tüm veriler Genel Veri Koruma Yönetmenliği (“GDPR”) ve 2003 Gizlilik ve 2018 Veri Koruma Yasası kapsamındaki ilkelere uygun olarak toplanır, transfer edilir, işlenir ve saklanır. Kişiler verilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Gizlilik Bildirimimizi okuyun.

16.2 Skrill Gizlilik Bildirimi, Program kapsamında kişisel verilerinizin kullanılması için de geçerlidir. İlaveten, sizi Program durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla, Skrill’in size periyodik hesap özetinizi ve idari işler açısından gerekli diğer bilgiler de dahil olmak üzere bazı Program bilgilerini göndermesi büyük önem taşır.

Fikri Mülkiyet

17. Programın amacı dahilinde ve geçerli olan durumlarda, Şartlara Uygun Katılımcılar Skrill’e ve ortak şirketlerine web siteleri, e-postalar ve sosyal medya sayfaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde çeşitli Paysafe Group pazarlama kanallarında yayınlanabilecek her türlü logo, ticari marka, ticari unvan veya diğer fikri mülkiyeti (varsa) özel olmayan, dünya genelinde, telifsiz olarak kopyalama, kullanma ve görüntüleme izni verir.

Yükümlülükler

18. Programa katılarak, her türlü Ödülün Skrill ve acentelerinin veya çalışanlarının ihmallerinin neden olabileceği her türlü ölüm veya yaralanma hariç, Ödülün kabulü, elde bulundurulması veya kullanılmasından doğabilecek hiçbir yaralanma, kayıp veya zarardan dolayı sorumlu tutulamayacağı koşuluyla verildiğini kabul etmiş olursunuz.

19. Buna bağlı olarak, Skrill’e (ve ilgili çalışanları, memurları, direktörleri, hissedarları, acenteleri, pazarlama ortakları ve iş ortaklarına), Programa katılım veya Puanların kullanımı ile bağlantılı olarak, Skrill’in (ve ilgili çalışanları, memurları, direktörleri, hissedarları, acenteleri, pazarlama ortakları ve iş ortaklarının) ihmalinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalar hariç olacak şekilde, yaralanma, ölüm ve mala zarar ve reklam hakları, itibar zedeleme veya gizlilik ihlaline dayanan davalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yaralanma, ölüm ve mala zarar, her türlü kayıp, zarar, hak, hak talebi ve hukuk davasından zarar gelmesini engellemeyi ve bunlardan feragat etmeyi kabul edersiniz. Skrill ve bağlı şirketleri, katılımcı tedarikçileri, distribütörleri, pazarlama ortakları ve bağlı tüzel kişileri şunlardan sorumlu değildir: (a) Programın bozulmasına ve çökmesine neden olabilecek Skrill’in kontrolü dışındaki olayların neden olduğu durumlar; (b) bir Ödülün veya bir Ödülün kabulünün, elde bulundurulmasının, kullanılmasının veya suistimal edilmesinin ya da Programa katılmanın neden olduğu her türlü yaralanma, kayıp ve zarar (Skrill ve bağlı şirketleri, katılımcı satıcıları, distribütörleri, pazarlama ortakları ve bağlı tüzel kişilerinin ihmalinden doğanlar hariç); veya (c) Program ile ilgili her türlü materyaldeki tüm baskı veya yazım hatası.

20. Bunlara ilaveten Skrill şunlardan da sorumlu değildir: (a) varsa geçerli para birimi dönüştürme maliyeti; (b) Şartlara Uygun Katılımcıdan, baskı hatalarından veya bu Programla ilgili veya bu Programda kullanılan herhangi bir ekipman veya programlamadan kaynaklanan yanlış veya tam olmayan her türlü bilgi; c) telefon hatları ya da ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantısızlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü teknik arıza; (d) giriş işleminin veya bu Programın herhangi bir kısmına yetkisiz insan müdahalesi; (e) bu Programın yönetiminde veya girişlerin işlenmesinde oluşabilecek teknik hata veya insan hatası; veya (f) doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen, bu Programa katılımdan veya herhangi bir ödülün kullanımından ya da amacının dışında kullanımından doğabilecek her türlü yaralanma veya kişilere ya da mala gelebilecek zararlar.

21. Skrill, bu Promosyon hüküm ve koşulları çerçevesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmede geç kalır veya başarısız olursa, bu gecikme veya başarısızlık yangın, sel baskını, deprem, kötü hava koşulları, grev, savaş (açıklanmış veya açıklanmamış), ambargo, abluka, kanuni yasak, hükumet eylemi, ayaklanma, kalkışma, yıkım, telef, uçak veya diğer ulaşım rötarları veya iptalleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki durum, koşul veya nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

22. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SKRILL PROGRAMDAN VEYA PROGRAMA KATILIMINIZDAN YA DA HERHANGİ BİR ÖDÜLÜ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOĞAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL VEYA CEZALANDIRICI ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ (BU GİBİ ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE). Puan biriktirme ve Puan kullanma da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Program hesabınızı kullanma izni olan herhangi bir kullanıcının eylemlerinin tüm sorumluluğunu üzerinize alır ve buna bağlı olarak Skrill’i bu konuda tazmin edeceğinizi ve zarar görmesini engelleyeceğinizi kabul edersiniz.

23. Puan toplamak sizi Puanlar, Ödüller veya Programın sağladığı faydalarla ilgili herhangi bir kazanılmış hak sahibi yapmaz. Puanları toplarken, Ödül veya Puan kullanma gerekliliklerinin sürekli olarak mevcut olacağına güvenmemeniz gerekir. Program Kurallarının yorumlanması ve uygulanması Skrill’in kendi takdirine bağlıdır.

24. Skrill tarafından alınan tüm kararlar nihai ve bağlayıcıdır.

25. Gizlilik

25.1 Gizli bilgiler “Gizli” olarak işaretlenmiş veya ifşanın içeriği veya bilgilerin doğası açısından gizli olması mantık çerçevesinde beklenen her türlü bilgi anlamına gelir, bunlara yukarıda belirtilenler saklı kalmak şartıyla iş planları, veriler, stratejiler, yöntemler, müşteri listeleri, teknik özellikler, işlem verileri ve gizli sayılan müşteri verileri dahildir.

25.2 Program süresince ve sonrasında, Skrill Şartlara Uygun Katılımcının Gizli Bilgilerini (geçerli ise) sadece bu Programın amaçları doğrultusunda ve bu amacın gerektirdiği ölçüde kullanır ve çoğaltır, ayrıca Gizli Bilgilerin öğrenme ihtiyacı duyan çalışanlarına, danışmanlarına, müşavirlerine veya bağımsız yüklenicilere ifşa edilmesini kısıtlar.

25.3 Yukarıdaki hükümlere bakılmasızın, Skrill’in yasalar tarafından veya bir adli soruşturma ya da hükumet soruşturmasında talep edilmesi durumunda Gizli Bilgileri ifşa etmesi bu Program Kurallarının ihlali sayılmayacaktır.

25.4 Bölüm 25.1. - 25.4. kapsamındaki gizlilik yükümlülükleri şu bilgiler için geçerli değildir: (a) Skrill’in herhangi bir eylemi veya hatası olmadan kamuya açık bilgi olan veya kamuya açık bilgi haline gelen; (b) bu Programla bağlantılı olarak Şartlara Uygun Katılımcıdan alınmadan önce, Skrill’in kendi yazılı kayıtlarıyla kanıtlanan şekilde kendi bağımsız kaynaklarından edinilmiş ve doğrudan veya dolaylı olarak Şartlara Uygun Katılımcıdan elde edilmemiş olan, kısıtlama olmaksızın Skrill’in bildiği; (c) Skrill’in bu bilgiyi aktarmak için yasal hakka sahip olduğu makul olarak bilinen herhangi bir üçüncü taraftan aldığı ve bu bilgileri gizli tutmak için herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı veya (d) Skrill’in çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve Skrill’in bu aynı çalışanların veya temsilcilerin alınan Gizli Bilgilere herhangi bir erişiminin bulunmadığını gösterebildiği bilgiler için geçerli değildir.

26. Bu Program veya genel olarak hizmetlerimizle ilgili sorularınız veya şikayetleriniz varsa, E-Posta Destek Merkezimiz üzerinden Müşteri Hizmetlerine mesaj göndererek bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

27. Bu Program Kuralları, İngiltere ve Galler yasalarına uygun olarak yönetilir ve çözümlenir ve Program Kuralları kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen her türlü dava, ihtilaf ve farklılık durumunda Londra mahkemeleri münhasır yargılama yetkisine sahiptir.

28. Skrill Prepaid Mastercard® kullanımı Skrill Prepaid Mastercard® Hüküm ve Koşullarına dahildir.Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satın alınması Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarına tabidir. Skrill Hesabınızın kullanımı ve işletimi Skrill Hesabı Kullanım Koşullarına tabidir. Skrill Prepaid Mastercard® Hüküm ve Koşulları, Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşulları ve Skrill Hesabı Kullanım Koşullarında tanımı verilen tüm terimler, aksi açıkça belirtilmedikçe veya içerik aksini gerektirmedikçe burada kullanılanlarla aynı anlamı taşır.

Tablo 1 – Puan Kazanma

Para yükleme

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Para çekme

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Skrill Prepaid Mastercard® işlemleri

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Satıcıya transfer[1]

1 EUR = 0,25 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satın alma

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satma

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay transfer etme

1 EUR = 0,5 Sadakat Puanı

[1] Sadece aşağıda belirtilen Şartlara Uygun Katılımcılar içindir: (i) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’ta ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için - NETELLER veya paysafecard dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak; ya da (ii) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık dışında ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için – NETELLER veya paysafecard dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak veya Skrill Hesabınızın tamamen doğrulanmış olması.