Skrill Knect Sadakat Programı Kuralları

[Versiyon - Mart 2020]

KATILMADAN ÖNCE BU PROGRAM KURALLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. BU PROGRAMA KATILDIĞINIZDA BU PROGRAMIN KURALLARINI VE ONLARIN BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ. DİĞER ŞEYLERİN YANI SIRA, BU PROGRAMIN KURALLARI HAKLARINIZIN VE YASAL ÇÖZÜM YOLLARININ SINIRLAMALARINI İÇERİR.

Giriş

1. Bunlar kayıtlı ofisi Floor 27, 25 Canada Square, Londra, E14 5LQ, Birleşik Krallık'ta bulunan, İngiltere ve Galler yasaları çerçevesinde 4260907 şirket numarası ile kayıtlı bir şirket olan Skrill Limited (“Skrill”) tarafından yürütülen Skrill Knect Sadakat Programının (“Program” veya “Sadakat Programı”) hüküm ve koşullarıdır. Skrill, Electronic Money Regulations 2011'e (Elektronik Para Yönetmeliği 2011) göre elektronik para sağlama konusunda Financial Conduct Authority (FCA) tarafından yetkilendirilmiştir. Programa katılımınız bu hüküm ve koşullara tabidir ("Program Kuralları").

2. Şartlara Uygun Bir Katılımcıysanız (aşağıda belirtildiği gibi), Programdaki haklarınızı, sorumluluklarınızı ve statünüzü anlamak için bu Program Kurallarını okumakla yükümlüsünüzdür. Şartlara Uygun Bir Katılımcıysanız, Programa kayıt olduktan sonra sizden Program Kurallarını kabul etmeniz istenecektir. Program Kurallarını kabul ettikten sonra, Skrill Sadakat Puanları (aşağıda Bölüm 6’da belirtildiği gibi) toplayabilecek ve sonra bu puanlar karşılığında Skrill ‘Hesabım’ modülünüzden erişebileceğiniz Program web sitesinden Ödüller kazanabileceksiniz (aşağıda Bölüm 12’de belirtildiği gibi). Program Kurallarına ek olarak, Programa katılım ve Sadakat Puanlarının kullanılması zaman zaman Skrill tarafından bildirilen gerekliliklere ve prosedürlere tabidir.

Programa Katılım

3. Bölüm 6. A-e’de belirtilen seçeneklere uygun olarak Program’da “Şartlara Uygun Bir Katılımcı” olabilmek ve Sadakat Puanları kazanabilmek için: a) en az 18 yaşını doldurmuş olmanız; b) aktif bir Skrill Hesabının güncel bir Skrill Hesabı Sahibi olmanız; c) Program Web Sitesine kayıtlı olmanız; d) hesabı ticari amaçlarla kullanmıyor olmanız ve е) Skrill ürün veya faaliyetlerinin hizmet vermesinin yasak olduğu bir ülkede ikamet etmiyor veya yaşamıyor olmanız (duruma göre) gerekir. Buradaki Bölüm 6 f.’de belirtilen seçeneklere uygun olarak Sadakat Puanları kazanabilmeniz için, ayrıca aşağıdaki gerekliliklerden birini yerine getiriyor olmanız gerekir: (i) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’ta ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için - NETELLER, paysafecard ve bitpay dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak; ya da (ii) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık dışında ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için – NETELLER, paysafecard ve bitpay dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak veya Skrill Hesabınızın tamamen doğrulanmış olması.

4. Her Şartlara Uygun Katılımcıya Program kapsamında özel bir kimlik numarası tahsis edilir.

5. Skrill katılımcılardan Şartlara Uygun Katılımcı olduklarını gösteren kanıt göstermelerini isteme ve böyle bir kanıt Skrill tarafından verilen makul bir süre zarfında sağlanmaması veya Skrill’in (mantık çerçevesinde davranarak) şartlara uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinden emin olamaması durumunda bir katılımcıyı takdiri doğrultusunda diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Programa katılmak için script, macro veya herhangi bir otomatik sistemin kullanılması yasaktır ve bu gibi sistemleri kullanarak yapılan (veya yapılmış gibi görünen) katılımlar geçersiz sayılır. Her türlü yasa dışı, eksik veya hileli katılım reddedilecektir.

6. Sadakat Puanlarının Kazanılması

6.1.A Şartlara Uygun Bir Katılımcı, Şartlara Uygun Bir İşlem yaptığında sadakat puanları (“Puanlar” veya “Sadakat Puanları”) toplamaya hak kazanır. "Şartlara Uygun İşlem", bir Skrill Hesabını kullanarak yapılan ve şunları içeren bir para çıkışı veya para girişi işlemidir: a. para yükleme işlemleri; b. para çekme işlemleri; c. bir Skrill Prepaid Mastercard® kullanarak yapılan satın alma işlemleri (online’dan ve mağazadan); d. Desteklenen Kripto Para Birimlerinden birinde veya birden fazlasında yapılan pay satın alma ve satış işlemleri (Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi) ve e. bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Birimindeki paylarınızın bir Mevcut Müşteriye transfer işlemi (Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi) ve f. Bir satıcıya para yatırma işlemi (buradaki Bölüm 3. f’ye tabidir). Dahil olmayan satıcılara yapılan transferler ve dahil olmayan para işlemleri (“Dahil Olmayan Satıcılar”) Şartlara Uygun İşlem sayılmayacaktır. Buradaki Bölüm 14.1’de belirtilenin aksine bir durum olmasına bakılmaksızın, Skrill kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Dahil Olmayan Satıcılar listesini değiştirme hakkını saklı tutar. Dahil Olmayan Satıcıların güncel listesi Hesabınızdaki KNECT Modülü içindeki “Satıcıya Transfer” bölümündedir. Dahil Olmayan Satıcıların güncel listesini önceden biliyor olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.2. Şartlara Uygun İşlem başına maksimum bin (1.000) Puan ve bir takvim ayı içinde toplamda maksimum beş yüz bin (500.000) Puan kazanabilirsiniz. Tüm yuvarlamalar düşük olan sayıya yuvarlanacak şekilde yapılır (örneğin 0,5 EUR’ya kadar olan bir işlem yaptığınızda sıfır Puan kazanırsınız. İşleminiz 1,1 EUR - 1,9 EUR arasında bir tutarda ise 1 Sadakat Puanı alırsınız). Sadakat Puanlarının nasıl kazanıldığına dair daha fazla bilgi için lütfen Tablo 1’e bakın. Skrill, kendi takdirine bağlı olarak Şartlara Uygun Katılımcılara ekstra Sadakat Puanları verme hakkını saklı tutar.

7. Zaman zaman, Skrill’in kendi takdirine bağlı olarak, belirli promosyonlar vasıtasıyla Puan kazanmanın ilave yollarını içeren teklifler alabilirsiniz; bu gibi promosyonlara katılmak Program web sitesinde söz konusu promosyon için belirtilen özel kurallara veya Skrill tarafından bildirilen diğer yollara tabidir.

8. On iki (12) ay veya daha uzun bir süre boyunca Şartlara Uygun İşlem yapmazsanız, Sadakat Programı hesabınız kapatılır ve kazandığınız tüm Puanlar geri alınır. Hesabınız kapatıldıktan sonra istediğiniz zaman Programa yeniden kayıt olabilirsiniz, ancak hesabınız kapatılmadan önce kazanmış olduğunuz Sadakat Puanlarının tümünü kaybedersiniz.

9. Puanlar sizin mülkiyetinizde değildir ve eşdeğerde nakit yerine geçmez. Sizin tarafınızdan kazanılan puanlardan sadece siz yararlanabilirsiniz, bu puanlar başka birisine transfer edilemez ve edildiği takdirde geçersiz olur.

10. Programa katılım yoluyla kazanılan Puanlar ve alınan Ödüller vergiye tabi olabilir. Puanların veya Ödüllerin kazanılması veya kullanılması ile ilgili her türlü vergi mükellefliği, beyan da dahil olmak üzere sizin yükümlülüğünüzdedir.

11. Programın yürütülmesi, Puanların verilmesi ve Puanların kullanılması ikamet ettiğiniz bölgede geçerli tüm yerel yasa ve düzenlemelere tabidir ve yasa ve düzenlemelerle yasaklanan yerlerde geçersizdir.

Sadakat Puanlarının Kullanılması

12. Puanlarınızın karşılığında Skrill Hesabınızın ‘Ödüller’ Bölümünden aşağıdakileri alabilirsiniz: a. Skrill Hesabınıza yüklenecek olan elektronik para; b. özel promosyonlar – Skrill tarafından açık bir şekilde bildirildiği gibi; c. Desteklenen Kripto Para Birimlerinin birinden veya birden fazlasından elde edilen karlar d. Ödüller kataloğu (“Katalog”) içinde bulunan çeşitli ürün ve satıcı hediye çekleri (varsa).

13. Herhangi bir takvim yılı içinde kazanılan Puanların tümü bir sonraki takvim yılının sonuna kadar kullanılmalıdır ve o yıl içinde kazanılan Puanların tümünün kullanma süresi bahsedilen bir sonraki takvim yılının sonunda sona erer. Puanların Program web sitesi üzerinden online olarak izlenebilmesi mümkün olacak ve Skrill’in takdirine bağlı olarak periyodik şekilde güncellenecektir. Puanların izlenmesi ve arzu edilmesi durumunda ilgili takvim yılının sona ermesinden önce kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.  

14. Programdaki Değişiklikler ve Sonlandırma

14.1. Diğer şeylerin yanı sıra Skrill şunları yapabilir: a. Şartlara Uygun Bir İşlem için verilen veya bir Ödül için gerekli olan Puanların sayısının artırılması veya azaltılması; b. Şartlara Uygun Bir Katılımcının kazanabileceği maksimum Puan sayısının artırılması veya azaltılması; c. herhangi bir Ödülün çekilmesi, sınırlandırılması, düzeltilmesi veya iptal edilmesi; d. Ödüllerin sürekli olarak mevcut olmasının kısıtlanması; e. Programın avantajlarının, Ödüllerin, katılım koşullarının, Puanları kazanma, kullanma, tutma veya kaybetme kurallarının değiştirilmesi; f. Ödüllerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi veya önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak Dahil Olmayan Satıcılar listesinin değiştirilmesi. Bu Bölüm 14.1’de açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, teklif edilen değişiklikler uygulamaya geçilmeden önce bu değişikliklere olan itirazınızı bize bildirmezseniz, Bölüm 14.2 uyarınca, teklif edilen değişiklik yapılan değişiklik duyurusunun alınma tarihinden itibaren otuz (30) gün sonra uygulamaya geçirilecektir. Bu Programı sizin için daha uygun hale getiren değişiklikler, değişiklik bildirisinde belirtiliyorsa derhal uygulamaya geçirilecektir

14.2. Sizinle genellikle e-posta yoluyla irtibat kurarız. Bu amaçla, Skrill Hesabı profilinizde daima en az bir adet geçerli e-posta adresiniz bulunmalıdır. Gelen mesajları düzenli olarak ve sık sık kontrol etmeniz gerekmektedir. E-postalar Web sitemizdeki daha fazla iletiye bağlantılar içerebilir. E-posta yoluyla gönderilen her türlü ileti veya bildiri, e-postanızın gelen kutusuna bir İş Günü saat 16:30'dan önce düşerse, sizin tarafınızdan alınmış sayılır. Eğer e-postanızın gelen kutusuna bir İş Gününde saat 16:30'dan sonra veya başka bir zamanda düşerse, bir sonraki İş Günü alınmış sayılacaktır.

15. Skrill, en az otuz (30) gün öncesinden yazılı uyarı göndererek kendi takdiri doğrultusunda Programa son verme hakkına sahiptir.

16. Programa katılımınız veya ilgili Ödüller veya Puanlar ile ilgili dolandırıcılık veya kötü amaçlı kullanım durumunda ya da Skrill’in Programa katılımınız veya ilgili Ödüller veya Puanlarla ilgili dolandırıcılık yaptığınızdan veya kötü amaçlı kullanımınızdan şüphe duymasını gerektirecek makul sebepleri olması durumunda, Skrill, kendi takdiri doğrultusunda, uygun idari veya yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir, böyle bir durumda Programdan kazandığınız tüm Puanlar iptal edilebilir ve Programa katılımınız sonlandırılabilir. Bu Program Kurallarının amaçları kapsamında, dolandırıcılık ve kötüye kullanmaya, Skrill Hesabı sahipleri arasındaki veya Skrill Hesabı sahipleri ile satıcılar arasındaki asıl amacı Puan kazanmak olan her türlü eylem dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Yanlış, gerçek dışı, güncel olmayan veya eksik bilgiler vermeniz durumunda veya Skrill’in yanlış, gerçek dışı, güncel olmayan veya eksik bilgiler verdiğinizden şüphe duymak için makul sebepleri olması durumunda, Skrill Programa katılımınızı sonlandırma ve Programa şimdi veya gelecekte her türlü erişiminizi veya Programı kullanımınızı reddetme hakkına sahiptir. Size verilen tüm Puanlar da dahil olmak üzere, buradaki Bölüm 16’da belirtilenlerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda Program üyeliği Skrill’in kendi takdirine bağlı olarak iptal edilebilir veya askıya alınabilir.

17. Gizlilik

17.1. Gizliliğe saygı Skrill’in önceliklerindendir. Tüm veriler Genel Veri Koruma Yönetmenliği (“GDPR”) ve 2003 Gizlilik ve Elektronik İletişimler (AB Direktifi) Düzenlemeleri kapsamındaki ilkelere uygun olarak toplanır, transfer edilir, işlenir ve saklanır. Kişiler verilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi için, Gizlilik Bildirimimizi ziyaret edin.

17.2. Skrill Gizlilik Politikası, Program kapsamında kişisel verilerinizin kullanılması için de geçerlidir. İlaveten, sizi Program durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla, Skrill’in size periyodik hesap özetinizi ve idari işler açısından gerekli diğer bilgiler de dahil olmak üzere bazı Program bilgilerini göndermesi büyük önem taşır.

Fikri Mülkiyet

18. Programın amacı dahilinde ve geçerli olan durumlarda, Şartlara Uygun Katılımcılar Skrill’e ve ortak şirketlerine web siteleri, e-postalar ve sosyal medya sayfaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde çeşitli Paysafe Group pazarlama kanallarında yayınlanabilecek her türlü logo, ticari marka, ticari unvan veya diğer fikri mülkiyeti (varsa) özel olmayan, dünya genelinde, telifsiz olarak kopyalama, kullanma ve görüntüleme izni verir.

Yükümlülükler

19. Programa katılarak, her türlü Ödülün Skrill ve ilgili acentelerinin veya çalışanlarının ihmallerinin neden olabileceği her türlü ölüm veya yaralanma hariç, Ödülün kabulü, elde bulundurulması veya kullanılmasından doğabilecek her türlü yaralanma, kayıp veya zarardan dolayı sorumlu tutulamayacağı koşuluyla verildiğini kabul etmiş olursunuz.

20. Buna bağlı olarak, Skrill’e (ve ilgili çalışanları, memurları, direktörleri, hissedarları, acenteleri, pazarlama ortakları ve iş ortaklarına), Programa katılım veya Puanların kullanımı ile bağlantılı olarak, Skrill’in (ve ilgili çalışanları, memurları, direktörleri, hissedarları, acenteleri, pazarlama ortakları ve iş ortaklarının) ihmalinden kaynaklanan ölüm veya yaralanmalar hariç olacak şekilde, yaralanma, ölüm ve mala zarar ve reklam hakları, itibar zedeleme veya gizlilik ihlaline dayanan davalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yaralanma, ölüm ve mala zarar, her türlü kayıp, zarar, hak, hak talebi ve hukuk davasından zarar gelmesini engellemeyi ve bunlardan feragat etmeyi kabul edersiniz. Skrill ve bağlı şirketleri, katılımcı satıcıları, distribütörleri, pazarlama ortakları ve bağlı tüzel kişileri şunlardan sorumlu değildir: a. Programın bozulmasına ve çökmesine neden olabilecek Skrill’in kontrolü dışındaki olayların neden olduğu durumlar; b. bir Ödülün veya bir Ödülün kabulünün, elde bulundurulmasının, kullanılmasının veya suistimal edilmesinin ya da Programa katılmanın neden olduğu her türlü yaralanma, kayıp ve zarar (Skrill ve bağlı şirketleri, katılımcı satıcıları, distribütörleri, pazarlama ortakları ve bağlı tüzel kişilerinin ihmalinden doğanlar hariç); veya c. Program ile ilgili her türlü materyaldeki tüm baskı veya yazım hatası.

21. Bunlara ilaveten Skrill şunlardan da sorumlu değildir: a. varsa para birimi dönüştürme ücreti; b. Şartlara Uygun Katılımcılar neden olsun veya olmasın, baskı hatalarından veya bu Programla ilgili veya bu Programda kullanılan herhangi bir ekipman veya programlamadan kaynaklanan yanlış olan veya kesin olmayan her türlü bilgi; c. telefon hatları, ağ donanımı veya yazılımdaki arızalar, kesintiler veya bağlantısızlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü teknik arıza; d. giriş işleminin veya bu Programın herhangi bir kısmına yetkisiz insan müdahalesi; e. bu Programın yönetimi veya girişlerin işlenmesi sırasında oluşabilecek teknik hata veya insan hatası; veya f. doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen bu promosyona katılım veya herhangi bir ödülün kullanımı veya kötüye kullanımından doğabilecek yaralanma veya kişilere ya da mala gelebilecek zararlar.

22. Skrill, bu Promosyon hüküm ve koşulları çerçevesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmede geç kalır veya başarısız olursa, bu gecikme veya başarısızlık yangın, sel baskını, deprem, kötü hava koşulları, grev, savaş (açıklanmış veya açıklanmamış), ambargo, abluka, kanuni yasak, hükumet eylemi, ayaklanma, kalkışma, yıkım, telef, uçak veya diğer ulaşım rötarları veya iptalleri gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki durum, koşul veya nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

23. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SKRILL PROGRAMDAN VEYA PROGRAMA KATILIMINIZDAN YA DA HERHANGİ BİR ÖDÜLÜ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOĞAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL VEYA CEZALANDIRICI ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ (BU GİBİ ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE). Puan biriktirme ve Puan kullanma da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Program hesabınızı kullanma izni olan herhangi bir kullanıcının eylemlerinin tüm sorumluluğunu üzerinize alır ve buna bağlı olarak Skrill’i bu konuda tazmin edeceğinizi ve zarar görmesini engelleyeceğinizi kabul edersiniz. Diğer şeylerin yanı sıra Skrill şunları yapabilir: a. Şartlara Uygun Bir İşlem için verilen veya bir Ödül için gerekli olan Puanların sayısının artırılması veya azaltılması; b. Şartlara Uygun Bir Katılımcının kazanabileceği maksimum Puan sayısının artırılması veya azaltılması; c. herhangi bir ödülün çekilmesi, sınırlandırılması, düzeltilmesi veya iptal edilmesi; d. ödüllerin sürekli olarak mevcut olmasının kısıtlanması; e. Programın avantajlarının, Ödüllerin, katılım koşullarının, Puanları kazanma, kullanma, tutma veya kaybetme kurallarının değiştirilmesi veya f. Ödüllerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi.

24. Puan toplamak sizi Puanlar, Ödüller veya Programın sağladığı faydalarla ilgili herhangi bir kazanılmış hak sahibi yapmaz. Puanları toplarken, Ödül veya Puan kullanma gerekliliklerinin sürekli olarak mevcut olacağına güvenmemeniz gerekir. Program Kurallarının yorumlanması ve uygulanması Skrill’in kendi takdirine bağlıdır.

25. Skrill tarafından alınan tüm kararlar nihai ve bağlayıcıdır.

26. Gizlilik

26.1. Gizli bilgiler “Gizli” olarak işaretlenmiş veya ifşanın içeriği veya bilgilerin doğası açısından gizli olması mantık çerçevesinde beklenen her türlü bilgi anlamına gelir, bunlara yukarıda belirtilenler saklı kalmak şartıyla iş planları, veriler, stratejiler, yöntemler, müşteri listeleri, teknik özellikler, işlem verileri ve gizli sayılan müşteri verileri dahildir.

26.2. Program süresince ve sonrasında, Skrill Şartlara Uygun Katılımcının Gizli Bilgilerini (geçerli ise) sadece bu Programın amaçları doğrultusunda ve bu amacın gerektirdiği ölçüde kullanır ve çoğaltır, ayrıca Gizli Bilgilerin öğrenme ihtiyacı duyan çalışanlarına, danışmanlarına, müşavirlerine veya bağımsız yüklenicilere ifşa edilmesini kısıtlar.

26.3. Yukarıdaki hükümlere bakılmasızın, Skrill’in yasalar tarafından veya bir adli soruşturma ya da hükumet soruşturmasında talep edilmesi durumunda Gizli Bilgileri ifşa etmesi bu Program Kurallarının ihlali sayılmayacaktır.

26.4. Bu Bölüm 26’daki gizlilik yükümlülükleri aşağıdaki bilgiler için geçerli değildir: a. Skrill’in herhangi bir eylemi veya hatası olmadan kamu bilgisi olan veya kamuya açık bilgi olan veya buna dönüşen bilgiler; b. Skrill’in, kendi bağımsız kaynaklarından elde ettiği ve bunun Skrill’in yazılı kayıtlarıyla kanıtlanabilen ve doğrudan veya dolaylı olarak Şartlara Uygun Katılımcıdan elde edilmemiş olan, bu Programla ilişkili olarak Şartlara Uygun Katılımcıdan almasından önce kısıtlama olmadan bildiği bilgiler; c. Bu bilgiyi iletmeye yasal hakkı olduğu ve bu bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü olmadığı Skrill tarafından makul şekilde bilinen herhangi bir üçüncü taraftan Skrill tarafından alınan bilgiler; veya d. Skrill’in çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve Skrill’in bu aynı çalışanların veya temsilcilerin alınan Gizli Bilgilere herhangi bir erişiminin bulunmadığını gösterebildiği bilgiler.

27. Bu Program veya genel olarak hizmetlerimizle ilgili sorularınız veya şikayetleriniz varsa, E-Posta Destek Merkezimiz üzerinden Müşteri Hizmetlerine mesaj göndererek bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

28. Bu Program Kuralları, İngiltere ve Galler yasalarına uygun olarak yönetilir ve çözümlenir ve Program Kuralları kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen her türlü dava, ihtilaf ve farklılık durumunda İngiltere ve Galler mahkemeleri münhasır yargılama yetkisine sahiptir.

29. Skrill Prepaid Mastercard® kullanımı Skrill Prepaid Mastercard® Hüküm ve Koşullarına tabidir. Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satın alınması Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşullarına tabidir. Skrill Hesabınızın kullanımı ve işletimi Skrill Hesabı Kullanım Koşullarına tabidir. Skrill Prepaid Mastercard® Hüküm ve Koşulları, Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşulları ve Skrill Hesabı Kullanım Koşullarında tanımı verilen tüm terimler, aksi açıkça belirtilmedikçe veya içerik aksini gerektirmedikçe burada kullanılanlarla aynı anlamı taşır.

Tablo 1 – Puan Kazanma

Para yatırma

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Para Çekme

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Skrill Prepaid Mastercard® işlemleri

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Satıcıya transfer[1]

1 EUR = 0,25 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satın alma

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay satma

1 EUR = 1 Sadakat Puanı

Bir veya birden fazla Desteklenen Kripto Para Biriminde pay transfer etme

1 EUR = 0,5 Sadakat Puanı

[1] Sadece aşağıda belirtilen Şartlara Uygun Katılımcılar içindir: (I) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’ta ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için - NETELLER, paysafecard ve bitpay dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak; ya da (ii) Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık dışında ikamet eden Skrill Hesabı Sahipleri için – NETELLER, paysafecard ve bitpay dışındaki bir para yükleme yöntemini kullanarak Skrill Hesabınıza başarıyla para yüklemiş olmak veya Skrill Hesabınızın tamamen doğrulanmış olması.