Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programı Hüküm ve Koşulları

Versiyon 2 – Mayıs 2019

Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programı (“SPT BaÖ Programı”), potansiyel Yeni Üyeleri Skrill Para Transferi’ni kullanmaya yönlendirerek Skrill’den Yönlendirme Kredileri kazanmanızı sağlar. SPT BaÖ Programı’na katılmak için, daima bu Hüküm ve Koşullar’a uymalısınız (“Hüküm ve Koşullar”). Lütfen bunları dikkatle okuyun. Bir arkadaşınızı SPT BaÖ Programı’na yönlendirerek, bu Hüküm ve Koşullar’ı ve onların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Hüküm ve Koşullar, her biri bir Taraf veya toplu olarak Taraflar olan, kayıtlı ofisi 25 Canada Square, London, E14, 5LQ Birleşik Krallık’ta bulunan 4260907 şirket numaralı Skrill Limited (“Skrill” veya “biz”) ile sizin (bundan böyle “siz” veya “Yönlendirici”) arasında yapılmıştır.

1. Tanımlar ve Yorumlar

1.1. Aksi belirtilmediği sürece, bu sözleşmedeki ilk harfi büyük yazılmış kelimeler Skrill Hesap Kullanım Koşulları ile Skrill Para Transferi Hüküm ve Koşulları içindekilerle aynı anlamı taşır. Aşağıda tanımlanmış terimlerin anlamları şöyledir:

1.2. Aşağıdaki terimler bu Hüküm ve Koşullarında kullanıldığında aşağıdaki anlama gelir: 

Geçerli Yasa ve Düzenlemeler söz konusu Taraf, Yönlendirilmiş Bir Üye veya konu üzerinde yargı yetkisine veya yaptırıma sahip her türlü merkezi, ulusal, eyalet veya yerel hükumet makamına ait her türlü yasa, kanun, kural, düzenleme, hüküm, yönerge, resmi emir, direktif, karar veya diğer benzeri emirnameler anlamına gelir.

Şartlara Uygun Ülke bölüm 3.2’de listesi bulunan ülkelerin yanı sıra Skrill’in desteklemeyi seçtiği ve zaman zaman Yönlendirici’ye bildirdiği başka ülkeler anlamına gelir. 

Şartlara Uygun İşlem bölüm 3.3’te belirtilen şekildeki bir işlem.

Fikri Mülkiyet Skrill’in veya Skrill’in bağlı şirketlerinin patentleri, ticari markaları, telif hakları, tasarım hakları (tescil edilebilir veya edilemez), logoları, tescilli adları, ticari adları, işletme adları ve alan adları, manevi hakları, bilgi birikimi, ticari sırları, veritabanlarındaki hakları, bilgisayar yazılımındaki hakları ve herhangi bir ülkede tescil edilebilen veya edilemeyen benzer hak ve yükümlülükleri (ve bu gibi hakların tüm yaptırımları ve yenilemeleri veya uzantıları da dahil) anlamına gelir.

Üye Hesabı bir Üye adına Skrill Limited’e kayıt ettirilmiş elektronik para hesabı anlamına gelir.

Yeni Üye Yönlendirici tarafından bölüm 2’ye uygun olarak Skrill’e yönlendirildiği zamanda bir Üye Hesabı bulunmayan tüketici anlamına gelir.

Yasak Faaliyetler bölüm 4’te belirtilen veya zaman zaman Skrill tarafından Yönlendirici’ye bildirilen diğer faaliyetler anlamına gelir.

Promosyon Kodları, Üyelerin tek sefer geçerli bir indirim alabilmek için Skrill para transferi web sitesindeki özel olarak tahsis edilmiş bir promosyon kutucuğuna girebileceği bir kod anlamına gelir.

Yönlendirme Kodu Üye Hesabınıza tahsis edilmiş özel bir numara veya sayılar ve harflerden oluşan özel bir kombinasyon anlamına gelir. Bu kodu aile fertlerinizi ve arkadaşlarınızı Skrill Para Transferi’ne yönlendirirken kullanabilirsiniz. Bu kodu, Yeni Üye Hesaplarını açarken veya Yeni Üye olduktan sonra ilk işlemleri sırasında manuel olarak girmeleri için aile fertlerinize ve arkadaşlarınıza verebilir ya da özel bağlantınızı Onaylanmış Medyada paylaşabilirsiniz.

Yönlendirme Kredileri, Yeni Üyelerin Skrill Para Transferi Hizmetlerine yönlendirilmeleri karşılığında Skrill tarafından bölüm 3.2 ‘ye (Yönlendirme Kredileri) uygun olarak Yönlendirici’ye ödenen Yönlendirme Kredisi anlamına gelir.

Yönlendirilmiş Üye, Yönlendirici tarafından Skrill Para Transferi Hizmetleri’ne yönlendirildikten sonra, Yönlendirici tarafından verilen Yönlendirme Kodunu kullanarak Skrill Hesabı Kullanım Koşulları’na uygun bir Üye Hesabı açan ve başarıyla bir Şartlara Uygun İşlem Yapan Yeni Üye anlamına gelir.

Yönlendirici Üye Hesabı, Skrill’de Yönlendirici’nin adı ile kayıtlı olan ve Yönlendirilmiş Üyelerin hesaplarının etiketlenmiş olduğu Üye Hesapları anlamına gelir.

Skrill Para Transferi Hizmetleri https://www.skrill.com/tr/para-transferi/uluslararasi-para-transferi/ adresinde bulunan Skrill Para Transferi Hizmetleri anlamına gelir.

Skrill Hizmetleri, Üye Hesabı için elektronik para sağlama ve ilgili ödeme işleme hizmetleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Skrill tarafından sağlanan hizmetler anlamına gelir.

Etiketlenmiş Hesap, Yönlendirme Kredileri oluşturma amacıyla Yönlendirici Üye Hesabı’na etiketlenmiş olan Yönlendirilmiş Üyenin Üye Hesabı anlamına gelir.

1.3. Skrill Hesabı Kullanım Koşulları ve Skrill Para Transferi Hüküm ve Koşulları, zaman zaman değiştirilmektedir ve bu Hüküm ve Koşullar’a dahil edilmiştir ve bunların bir parçasını oluşturur ve Yönlendirici ile Yönlendirici Üye Hesabı için geçerlidir. Skrill Hesabı Kullanım Koşulları https://www.skrill.com/tr/dipnot/sartlar-ve-kosullar/skrillaccounttermsofuse/ ve Skrill Para Transferi Hüküm ve Koşulları https://www.skrill.com/tr/dipnot/sartlar-ve-kosullar/skrill-send-direct-terms-and-conditions/ adresinde bulunabilir.

1.4. Skrill Hesabı Kullanım Koşulları, Skrill Para Transferi Hüküm ve Koşulları ve bu Hüküm ve Koşullar arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, tutarsızlığın izin verdiği ölçüde, bu Hüküm ve Koşullar geçerli olacaktır. Aksi burada belirtilmediği sürece, bu sözleşmedeki ilk harfi büyük yazılmış kelimeler Skrill Hesabı Kullanım Koşulları ve Skrill Para Transferi Hüküm ve Koşulları içindekilerle aynı anlamı taşır.

2. Yönlendirilenler

2.1.  Yönlendirici, Yeni Üyelere bu Hüküm ve Koşullar’a uygun olarak Skrill Hizmetleri Para Transferi Hizmetlerini tanıtmak ve onları bu hizmetlere yönlendirmek için Skrill ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapmalıdır. Yönlendirici, Yeni Üyelerin Yönlendirilmiş Üyeler olarak kabul edilip edilmeyeceğinin sadece Skrill’in takdirine bağlı olduğunu bilir ve kabul eder.

2.2.  Skrill ile tüm Yönlendirilmiş Üyeler arasındaki yasal ilişki, sadece Skrill’in görevi ve sorumluluğu olacaktır. Bölüm 3.2 (Yönlendirme Kredileri) hariç, Skrill’in Yönlendirici’ye bu ilişkilerin herhangi bir detayını verme yükümlülüğü yoktur.

2.3.  Yönlendirici’nin Skrill adına Yönlendirilmiş Üye kabul etme veya sözleşme yapma yetkisi yoktur ve Skrill adına Yeni Bir Üye’ye, açık veya zımni şekilde, herhangi bir söz, sunum veya garanti veremez.

2.4. Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programı’na katılabilmek için, şartlara uygun bir Üye Hesabınızın olması ve aşağıda anlatılan şekilde Yönlendirme Kodunuzun dağıtımı için sadece Yönlendirilmiş Medya’yı kullanmanız gerekmektedir.

2.5. Uygunluk Kriterleri. BaÖ programına katılabilmek için: (i) Aktif bir Skrill Hesabınız olması; (ii) Skrill Hesabınızı ticari amaçlarla kullanmıyor olmanız; (iii) en az 18 yaşını doldurmuş olmanız; (iv) Şartlara Uygun Bir Ülkede ikamet ediyor olmanız gerekir.

3. SPT BaÖ Programı – Nasıl Çalışır

3.1. Kodlar

3.1.1. Yönlendirme kodları

Skrill Para Transferi Hizmetini kullandıktan ve başarıyla Şartlara Uygun Bir İşlem yaptıktan sonra, Skrill Hesabınıza kayıtlı e-posta adresine otomatik olarak bir Yönlendirme Kodu alacaksınız (ayrıca Onyalanmış Medya’da paylaşılmaya hazır bir bağlantı), sizin ve onların Yönlendirme Kredileri almaya uygun hale gelmeniz ve elde etmeniz amacıyla bu kodu elli (50) arkadaşınızla ve aile ferdinizle paylaşabilirsiniz. Yönlendirme Kodu ayrıca Yönlendirici Üye Hesabının “Bir Arkadaşa Öner” modülünde de bulunabilir ve Üye Hesabına kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

3.1.2. Promosyon Kodları

Promosyon Kodları, Skrill Para Transferi Hizmetlerini kullanan Üyeler tarafından kullanılabilir ve hem İnternette hem de İnternet dışında ve sınırlı bir süre için, geçerli özel promosyon hüküm ve koşullarına tabidir. Her Promosyon Kodu sadece bir kez kullanılabilir. 

3.2. Yönlendirme Kredileri

Yönlendiriciler aşağıdaki durumlarda Yönlendirme Kredileri kazanabilirler: (i) potansiyel bir Yönlendirilmiş Üye, Şartlara Uygun Bir İşlemi yetkilendirmek için yönlendirme bağlantısına tıkladığında veya Yönlendirme Kodunu kullandığında ve Skrill Hesabı Kullanım Koşulları’na uygun şekilde bir Yeni Üye Hesabı açarak bir Yönlendirilmiş Üye haline geldiğinde ve (ii) Yönlendirilmiş Üye, Yönlendirme Kodunu veya yönlendirme bağlantısını kullanarak minimum transfer tutarında (aşağıda belirtilen şekilde) Şartlara Uygun Bir İşlemi başarıyla tamamladığında. Hem siz hem de Yeni Üye bir Yönlendirme Kredisi kazanırsınız ve bir sonraki Şartlara Uygun İşleminizde bu krediyi kullanabilirsiniz.

Yönlendirici, Yönlendirilmiş Üyenin Şartlara Uygun İşlemi tamamlandıktan sonra her işlem için yönlendirme bağlantısında veya yanındaki promosyon materyallerinde belirtilen Yönlendirme Kredisini kazanır. Bir yönlendirme bağlantısı sadece tek bir Üye tarafından kullanılabilecek bir Yönlendirme Kodu içerir. Bir Yönlendirilmiş Üye, Şartlara Uygun Bir İşlemi başarıyla tamamlarsa, Yönlendirici daha sonra Yönlendirici tarafından yapılacak olan bir sonraki Şartlara Uygun İşlemde kredi olarak kullanabileceği Yönlendirme Kredileri kazanır. Yönlendirme Kredileri, varsa Skrill’in kendi takdirine bağlı olarak uygulayabileceği diğer ücretler ve vergilerden bağımsız olarak uygulanır.

Birden fazla Üye Hesabı oluşturularak veya bağlantılı Üye Hesapları kullanılarak Yönlendirme Kredileri kazanılamaz. Ayrı Üye Hesaplarında tahakkuk eden Yönlendirme Kredileri bir Üye Hesabı dahilinde birleştirilemez ve Skrill ortak şirketlerindeki başka bir hesaba transfer edilemez (örneğin Paysafe Financial Services Limited tarafından sağlanan bir NETELLER hesabına).

Her Şartlara Uygun Ülkedeki Yönlendiriciler için geçerli Yönlendirme Kredileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tablo, Skrill’in takdirine bağlı olarak zaman zaman değişime tabidir. Bu gibi değişiklikler bu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen şekilde bildirilecektir.

Üye Kayıt Ülkesi

Minimum Transfer Tutarı

Yönlendirme Kredileri

İşlem başına Maksimum Yönlendirme Kredisi

Birleşik Krallık

100 GBP veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

10 GBP

50 GBP

Avustralya

100 AUD veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

40 AUD

80 AUD

Avustralya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, Hollanda

150 EUR veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

15 EUR

75 EUR

Güney Afrika

1500 ZAR veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

250 ZAR

1250 ZAR

Kanada

200 CAD veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

25 CAD

125 CAD

İsveç

2000 SEK veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

200 SEK 

1000 SEK

Singapur

300 SGD veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

25 SGD

125 SGD

Norveç

2000 NOK veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

200 NOK

1000 NOK

Yeni Zelanda

300 NZD veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

35 NZD

175 NZD

Hong Kong

1500 HKD veya gönderilen para birimindeki eşdeğeri

150 HKD

750 HKD

3.3. Şartlara Uygun İşlemler

Aşağıdaki durumlarda Skrill Para Transferi Hizmetleri’ni kullanarak yapılan bir para gönderme işlemi bu Hüküm ve Koşullar çerçevesinde Şartlara Uygun Bir İşlem sayılır:

(a) Gönderen ve alıcı farklı ülkelerde ise;

(b) İşlem tutarı minimum transfer tutarına eşitse veya üzerindeyse (varsa ücretler ve vergiler hariç);

(c) İşlem başarıyla tamamlanmışsa. Bu minimum transfer tutarı seçtiğiniz cüzdan para birimine göre değişiklik gösterebilir ve bir döviz kuru dönüştürme ücreti uygulanabilir. Aşağıdaki durumlarda bir işlem Şartlara Uygun Bir İşlem sayılmaz ve buna bağlı olarak Yönlendirme Kredisi kazandırmaz: (i) Yönlendirici, bağlı hesapları arasında kendi işlemlerini yapmak için kendi Yönlendirme Kodu’nu kullanırsa; (ii) Herhangi bir nedenden ötürü Yönlendirilen Üye’nin işlemi herhangi bir zamanda iptal edilirse (buna bağlı olarak Şartlara Uygun Bir İşlem olmaz) ve (iii) Yönlendirilen Üye size parayı geri göndererek Yönlendirme Kredilerine hak kazanmaya çalışırsa.

Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak açısından, aşağıdaki işlemlerin Şartlara Uygun İşlemler olmadığını unutmayın: (i) Skrill Prepaid MasterCard® kullanılarak yapılan işlemler; (ii) Yönlendirilmiş Üyelerin Skrill Hesabı üzerinden yapılan yüklemeler ve para çekme işlemleri.

3.4. Yönlendirme Kredilerinin Kullanılması

Yönlendirme Kredileri sadece Üye Hesabınız üzerinden kullanılabilir. Kazanılan Yönlendirme Kredileri “Hesabım” içindeki “Bir Arkadaşa Öner” modülünde görüntülenir. Tahakkuk eden Yönlendirme Kredileri bir sonraki Şartlara Uygun İşleminizde kullanılabilir: Bir sonraki Şartlara Uygun İşlemde Yönlendirme Kredilerinin değerine eşit indirim alırsınız. Yönlendirme Kredileri kazanıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde kullanılmalıdır, bu sürenin sonunda otomatik olarak kullanım zamanları dolar ve artık mevcut olmazlar. Yönlendirme Kredileri transfer edilemez ve nakit para ile değiştirilemez. Bir Yönlendirilen Üye’nin başlattığı işlem başarısız olursa ve başarıyla tamamlanamazsa, Yönlendirme Kredileriniz tekrar kullanılabilir hale gelir.

Herhangi bir nedenden ötürü Yönlendirme Kredilerinizle ilgili bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bizimle temas kurun. Skrill, Yönlendirme Kredilerinizle ilgili bir karara varmak için ilave bilgiler göndermenizi isteyebilir. Yönlendirme Kredilerinizle ilgili tüm kararlar nihaidir ve Skrill’in kendi takdirine bağlıdır.

3.5. Yönlendirme Kodlarının Paylaşılması

Yönlendirici bir Yönlendirme Kodunu aşağıdaki yollarla paylaşabilir: (i) Kopyalayıp potansiyel Yönlendirilmiş Üyelere göndererek; (2) Bir bağlantıda e-posta ile veya (3) Onaylanmış Medya’da paylaşarak.

Yönlendirme Kodları sadece ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanılabilir. Yönlendirme Kodları sadece Onaylanmış Medya’da yayınlanabilir veya dağıtılabilir. Başka bir medyada veya başka yollarla paylaşılan Yönlendirme Kodları geçersizdir. Üyeler hiç kimseye yönlendirme davetleri ile istenmeyen e-posta gönderemez. Buna toplu e-posta gönderme, metin mesajı gönderme veya tanımadığınız kişilere mesaj göndermenin yanı sıra, yönlendirme bağlantınızı dağıtmak amacıyla otomatik sistemler veya botlar kullanmak da dahildir. Yönlendiricilerin yönlendirme bağlantılarını tanıtmak amacıyla paralı reklam vermeleri kesinlikle yasaktır. Skrill makul şekilde kendi takdirini kullanarak bu gibi eylemlere yaptırım uygulama hakkını saklı tutar.

3.6. Yönlendirilen Üyeler

Geçerli bir Yönlendirme Kodu veya bağlantısı kullanarak kayıt olmuş olan veya Şartlara Uygun Bir İşlemi başarıyla tamamlayan Yönlendirilen Üyeler de, Skrill Para Transferi Hizmetlerini kullanarak yaptıkları ilk Şartlara Uygun İşlemde hemen kullanılabilecekleri, yukarıdaki tabloda gösterilen tutarlarda Yönlendirme Kredisi kazanacaktır. Yönlendirme Kodları başka bir kişiye transfer edilemez, nakit para ile değişltirilemez veya diğer Skrill yönlendirme programları ve teşvikleri ile birleştirilemez. Yönlendirme Kodları, bir Üye Hesabı açtığınız tarihten itibaren üç ay geçerlidir.

3.7. Çoklu Yönlendirmeler

Bir Yönlendirilmiş Üye, birden fazla Yönlendirici’den aynı Yönlendirme Kodunu veya bağlantısını alırsa, sadece bu Yönlendirme Kodunu dağıtma hakkına sahip olan Yönlendirici (Skrill’in takdirine bağlı olarak belirlenir) Yönlendirme Kredisi kazanır.

3.8. Genel Bilgiler

3.8.1. Skrill, ilgili Yönlendirilen Üye’nin aşağıdakiler yaptığına inanmak için makul sebepleri olması durumunda kendi takdirine bağlı olarak bir Yönlendirilen Üye’ye Yönlendirme Kredisi ödemeyi durdurabilir:

(a) Yönlendirici tarafından yönlendirme sırasında zaten bir Üye Hesabının olması (Skrill ile doğrudan ilişkisi sonucunda veya başka bir üçüncü taraf vasıtasıyla);

(b) Yasak Faaliyetlerde bulunması veya bulunmaya kalkışması.

Skrill, Yönlendirici’ye herhangi bir askıya alma işlemini önceden bildirecek veya bunun mümkün olmaması halinde, bildirimde bulunmanın güvenlik önlemlerimizi tehlikeye düşürmediği veya yasa dışı olmadığı sürece, askıya alma işleminin hemen ardından bildirimde bulunacak ve bu askıya alma işleminin nedenlerini açıklayacaktır.

3.8.2. Yönlendirme Kredilerine varsa KDV veya diğer satış veya hizmet vergileri dahil değildir. “KDV” terimi Katma Değer Vergisi veya ilgili yargı bölgesindeki eşdeğeri bir satış vergisi anlamına gelir.

3.8.3. Skrill, Yönlendirme Kredileri raporlarını Yönlendirci’ye “Hesabım” kısmındaki “Bir Arkadaşa Öner” modülünde zaman zaman Skrill’in belirlediği şekilde detaylı olarak sunar.

3.8.4. Yönlendirme Kredileri geçerli Yönlendirici Üye Hesabına aktarılır. Geçerli Yönlendirici Üye Hesabı herhangi bir nedenle kapanırsa (geçici veya kalıcı olarak), Skrill Yönlendirme Kredilerini ödeyemeyecektir. Yönlendirici Üye Hesabının aktif kalmasını sağlamak Yönlendirici’nin sorumluluğundadır. Skrill, Yönlendirici Üye Hesabının askıya alınması veya kapanması nedeniyle oluşabilecek kayıp ve zararlardan Yönlendirici’ye karşı sorumlu değildir.

3.8.5. Skrill, herhangi bir Yönlendirilen Üye’nin yasa dışı veya yakışıksız hareketlerde, dolandırıcılık eylemlerinde veya Yasak Faaliyetlerde bulunduğundan makul şekilde şüphe duyarsa, Yönlendirme Kredileri Yönlendirici’ye verilmez ve Skrill’in Yönlendirici’ye verilmiş olan Yönlendirme Kredilerini iptal etme hakkı doğar.

4. Yasak Faaliyetler

Yönlendirici aşağıdaki faaliyetlerden hiçbirini yapmamalı ve Yönlendirilen Üyelerin de yapmadığından emin olmalıdır:

(a) Skrill'in önceden yazılı izni olmadan birden fazla Üye Hesabı açmak ve kullanmak.

(b) Skrill'in makul şekilde takdirine bağlı olarak, sadece Yönlendirme Kredileri almak amacıyla hileli veya sahte işlemler yapmak.

(c) Skrill'in önceden yazılı izni olmadan bir Satıcı Hesabı açmak veya kullanmak.

(d) Başka biri adına bir Üye Hesabı açmak.

(e) Üçüncü tarafların Yönlendirme bağlantınızı kendi web siteleri, sosyal medya veya diğer pazarlama malzemelerinde yayımlamalarına izin vermek.

(f) Bir Üye Hesabına başvurmaya teşvik etmek amacıyla, Yeni Üyelere teşvikler veya ödüller teklif etmek.

(g) Yapay veya otomatik olarak Skrill Para Transferi Hizmetleri’ne kayıt olunması için tasarlanmış herhangi bir mekanizma üretmek veya kullanmak.

(h) Sahte, düzmece, taklit, çalıntı veya başka şekilde değiştirilmiş kimlik belgeleri kullanarak bir Skrill Hesabı açmak.

(i) Cinsel içerikli, saldırgan, saygısız, nefret dolu, tehdit edici, zarar verici, ayrıntılı şiddet içeren, karalayıcı, hakaret içeren, taciz edici veya ayrımcı (ırk, etnik köken, mezhep, din, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel engel gibi) materyaller kullanmak veya yaratmak.

(j) Skrill veya Yönlendiricilerini kötülemek veya repütasyonlarını olumsuz etkileyecek şekilde tanıtmak.

(k) Aldatma ve yanlış beyanla, hileli Yönlendirilmiş Üye oluşturma girişiminde bulunmak;

(l) Dolandırıcılık eyleminde bulunmak veya bulunmaya teşebbüs etmek;

(m) Hiçbir ticari amacı olmayan veya Skrill Hesap sahibinin kişisel çıkarına hizmet etmeyen işlemler yapmak.

5. Yönlendirici Garantileri

5.1.  Yönlendirici Skrill’e şunları garanti eder, sunar ve taahhüt eder:

(a) Skrill tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, Yönlendirici, Yönlendirme Kodlarını ve bağlantılarını görüntülemek ya da Skrill Para Transferi Hizmetleri’ni ya da SPT BaÖ Programını tanıtmak için sadece web sayfalarını, internet sayfalarını, mobil platformları veya uygulamaları (ve sosyal medya sitelerini (Facebook, Linkedln, Twitter ve Instagram’da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)) ya da içerik yayınlamak için geçerli bir hakkı veya yetkisinin olduğu başka bir dijital platformu (“Onaylanmış Medya”) kullanabilir;

(b) Yönlendirici, Skrill’in sahip olduğu Tescilli Materyalleri veya diğer Fikri Mülkiyetini içeren anahtar kelimeler ya da bu kelimelerin varyasyonları veya hatalı yazımlarını kullanarak, teklif verilen veya tıkladıkça ödeme yapılan arama motorlarını kullanamaz.

(c) Yönlendirici’nin Skrill’e ve Skrill hakkında sağladığı tüm bilgiler doğru, gerçek ve tam olmalıdır.

(d) Skrill’in önceden yazılı izni olmadan ve geçerli olan durumlarda, amaçlanan alıcının önceden yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde Skrill’den veya Skrill Para Transferi Hizmetleri’nden bahseden ya da bunları referans veren veya Tescilli Materyalleri kullanan toplu e-postaların (spam) dağıtımına karışmamalıdır. Bunlara ek olarak, iletişim uygulamalarının tüm Yürürlükteki Yasa ve Düzenlemelere uygun olmasını sağlamak Yönlendirici’nin sorumluluğundadır.

(e) Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programını veya Skrill Para Transferi Hizmetleri’ni aşağıdaki ülkelerde sunamaz, tanıtamaz veya pazarlayamaz: (a) Skrill’in ödeme işlemi hizmetleri sunmasının yasak veya sınırlanmış olduğu ülkelerde veya (b) Skrill tarafından, Yönlendirici’ye SPT BaÖ Programını veya Skrill Para Transferi Hizmetleri’ni tanıtmaması gerektiğinin bildirildiği ülkelerde.

(f) Skrill Para Transferi Hizmetleri ve SPT BaÖ Programının tanıtımı ve pazarlaması için geçerli olan tüm Yürürlükteki Yasa ve Düzenlemelere, lisanslara ve davranış kurallarına uyması gerekmektedir.;

(G) Skrill’in yazılı izni olmadıkça, Skrill Para Transferi Hizmetleri’ni kullanmaya teşvik amacıyla, Yönlendirilmiş Üyelere herhangi bir maddi ödeme ya da başka ödüller sunamaz veya veremez (nakit para iadesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere).

(h) Yasak Faaliyetlerde bulunmamalı ve Yönlendirilen Üyelerin Yasaklanmış Faaliyetlerde bulunmamasını sağlamalıdır.

(i) Skrill’in yazılı izni olmadıkça, Skrill Üyelerinin Yönlendirilmiş Üye olabilmek amacıyla, Skrill ile olan mevcut sözleşmelerini değiştirmelerini veya sonlandırmalarını tetikleyecek, teşvik edecek veya buna neden olacak herhangi bir eylemde bulunmamalıdır.

(j) Skrill’in hizmet koşullarından hiçbirini ihlal etmemeli ve Yönlendirilen Üyelerin de etmemesini sağlamalı, Skrill’in güvenlik veya doğrulama prosedürlerini alt etmeye teşebbüs etmemelidir.

(k) Skrill’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak kara para aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili olarak şüpheli, yasak, yanıltıcı veya kötü niyetli olarak değerlendirdiği işlemler yapmayacak veya bilerek bunlardan fayda sağlamayacaktır.

(l) Şüphelenilen herhangi bir yasa dışı, hileli veya uygun olmayan faaliyeti araştırmak amacıyla Skrill ile işbirliği yapacaktır.

5.2. Bu Hüküm ve Koşullar’daki hiçbir şey, Skrill’e ait olan herhangi bir fikri mülkiyetin sahipliğini Yönlendiriciye verecek şekilde yorumlanamaz. Yönlendirici, bu Hüküm ve Koşullarla bağlantılı olarak Skrill tarafından doğrudan veya dolaylı olarak Yönlendirici’ye sağlanan veya kullanımına verilen hiçbir fikri mülkiyet üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.3. Skrill, Yönlendirici’nin bu Hüküm ve Koşullar’a ve Skrill Kullanım Koşulları’na uyduğundan emin olmak amacıyla, herhangi bir zamanda bildirmeden Yönlendirici’ye karşı kendi takdirine bağlı olarak Onaylanmış Medya’yı ve diğer iletişim şekillerini, medyayı ve web sitelerini gözden geçirme hakkını saklı tutar.

6. Anlaşmazlık Süreci/Sorumluluğun Sınırlandırılması/Tazminat

Tahakkuk eden Yönlendirme Kredisinin tutarına veya hesaplanmasına itiraz etmek için (“Talepler") her Yönlendirme Kredisi ödeme tarihinden itibaren otuz (30) gününüz vardır ("Talep Dönemi”). Talep Dönemi zarfında bildirim sağlanırsa, Skrill her türlü hata ve tutarsızlığı araştırmak ve çözmek için makul ölçüde ticari çabayı gösterir ve kalan Yönlendirme Kredisi varsa size öder. Talep Dönemi zarfında Skrill'e Talep bildiriminde bulunmazsanız, Yönlendirme Kredisini kabul etmiş sayılırsınız. Talep Döneminden sonra Skrill'in herhangi bir Talebi araştırma yükümlülüğü olmayacaktır ve yasalarca izin verilen ölçüde, aksi takdirde size ödenmiş olması gereken kalan her türlü Yönlendirme Kredisi ile ilgili olarak Skrill'i feshetmiş ve yükümlülüğünü sona erdirmiş olursunuz.

7. Dönem ve Sonlandırma

7.1. Skrill, en az 2 ay öncesinden Skrill Hesabınızda kayıtlı birincil e-posta adresinize yazılı uyarı göndererek kendi takdiri doğrultusunda herhangi bir zamanda SPT BaÖ Programı’na son verme hakkını saklı tutar.

7.2. Yönlendirici Üye Hesabı’nın sonlandırılması veya askıya alınması durumunda Yönlendirici açısından bu Hüküm ve Koşullar otomatik olarak sonlandırılır.

7.3. Skrill aşağıdaki durumlarda SPT BaÖ Programı’na katılımınızı derhal sonlandırabilir ve kullanılmamış Yönlendirme Kredilerinin tamamına el koyabilir: (i) Bu Hüküm ve Koşulları veya Skrill Hesabı Kullanım 
Koşullarını esasa göre ihlal ettiğinizde veya (ii) Skrill, siz veya Yönlendirilmiş Üyelerinizden birinin bu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen Yasaklanmış Faaliyetleri yürüttüğüne kendi makul takdirine bağlı olarak inandığında.

8. Sonlandırmanın Sonuçları

8.1. Sebebi ne olursa olsun bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılmasından sonra, SPT BaÖ Programı’na katılımınız sona erer ve kullanılmamış Yönlendirme Kredilerinin tamamı otomatik olarak iptal edilir.

8.2. Nasıl meydana gelirse gelsin bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılması, bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılmasından önce gerçekleşen buradaki Taraflardan herhangi birinin gerçek veya muhtemel yükümlülüklerini veya taleplerini etkilemez.

8.3. Bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılmasıyla, Yönlendirici Skrill tarafından Yönlendirici’ye verilmiş olan tüm materyalleri Skrill’e geri iade etmelidir.

8.4. Bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılması veya geçerlilik süresinin dolmasının ardından bu Hüküm ve Koşullar’daki bir yükümlülük veren herhangi bir madde, bu Hüküm ve Koşulların sonlandırılmasından veya geçerlilik süresinin dolmasından sonra da geçerliliğini korur.

9. Gizlilik ve kişisel bilgiler

Kişisel bilgilerin işlenmesi, Skrill web sitesinde bulunan Paysafe Gizlilik Bildirimi tarafından yönetilir. Bu Hüküm ve Koşullar ile uyumluluğu doğrulamak için Skrill tarafından ilave bilgiler istenebilir.

10. Vergi

Bu Hüküm ve Koşullar’dan doğan, Yönlendirici tarafından bir resmi kuruma veya devlete ödenmesi gereken vergiler, gümrük vergileri, değerlendirmeler, para cezaları, harçlar ya da diğer ödenmesi gereken tutarlardan Skrill sorumlu tutulamaz. Yönlendirici, SPT BaÖ Programı’nda kazanılmış olan Yönlendirme Kredileri ile ilgili vergileri, gümrük vergilerini, değerlendirmeleri, para cezalarını, harçları veya diğer ödenmesi veya rapor edilmesi gereken tutarları rapor etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

11. Bu Hüküm ve Koşullardaki değişiklikler

Skrill, iki (2) ay öncesinden Skrill Hesabınıza kayıtlı birincil e-posta adresine yazılı bir bildirim göndermek suretiyle, geçerli Yönlendirme Kredisi oranı da dahil olmak üzere bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman değiştirme ve Yönlendirici’nin Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programı’na katılımına yeni veya ilave hükümler ekleme hakkını saklı tutar. Bu gibi değişikliklerden sonra Skrill Para Transferi Bir Arkadaşa Öner Programı’na kesintisiz katılımınız bunu kabul ettiğinizin göstergesi olarak kabul edilecektir. 7.3 Değişikliğin haklarınızı azaltmadığına ya da yükümlülüklerinizi artırmadığına makul görüşümüz çerçevesinde inandığımız durumlarda 2 aylık bildirim süresi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda, değişiklik önceden haber verilmeden derhal uygulamaya konulacaktır.

12. Bildirimler
Yönlendirici’ye gönderilecek bildirimler Yönlendirici Üye Hesabına kayıtlı birincil e-posta adresine gönderilmelidir. Skrill’e gönderilecek bildirimler help@skrill.com adresine gönderilmelidir. E-posta yoluyla gönderilen her türlü ileti veya bildiri, e-postanızın gelen kutusuna bir İş Günü saat 16:30'dan önce düşerse, sizin tarafınızdan alınmış sayılır. Eğer e-postanızın gelen kutusuna bir İş Gününde saat 16:30'dan sonra veya başka bir zamanda düşerse, bir sonraki İş Günü alınmış sayılacaktır.

13. Mücbir sebepler

Skrill, sınırlama olmaksızın aşağıdakiler de dahil makul kontrolü dışındaki doğrudan veya dolaylı her türlü durum veya olay nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremezse bundan sorumlu tutulamaz: Hükumet, telekomünikasyon operatörleri veya diğer yetkili merciler tarafından gösterilen eylemsizlik veya ihmal; savaş, askeri operasyonlar veya ayaklanmalar; herhangi bir makine, veri işleme sistemi, imalat veya üretimdeki zorluk, gecikme veya arıza; Skrill Para Transferi Hizmetleri’nin üçüncü taraflarından veya Yönlendirici ile ilgili tedarik, bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hizmetlerin tedariki; her türlü doğal afet, kötü hava şartları, güç kaynaklarının arızalanması veya kesilmesi, sel baskını, kuraklık, yıldırım veya yangın; grev, lokavt, ticari anlaşmazlık veya işle ilgili karışıklık.

14. Temlikler

Yönlendirici, Skrill’in önceden yazılı izni olmadan bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarının tamamını veya bir kısmını devredemez, transfer edemez, tahsis edemez, yükleniciye veremez veya başka bir işleme tabi tutamaz,

15. Genel 

15.1. Bu Hüküm ve Koşullar, İngiliz ve Galler yasalarına uygun olarak yürütülür ve yorumlanır. Bu Hüküm ve Koşullar altındaki veya aksi halde Skrill Hesabınızla bağlantılı her türlü anlaşmazlık sadece İngiltere ve Galler mahkemelerine taşınabilir.

15.2. Bu Hüküm ve Koşulların orijinal versiyonu ile herhangi bir tercüme edilmiş versiyonu arasında tutarsızlıklar olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

15.3. SPT BaÖ Programının siz ve Skrill veya herhangi bir Paysafe grup şirketi arasında herhangi bir iş ilişkisi, acente ilişkisi veya ortaklık kurma amacını taşıdığı sonucu çıkarılmamalıdır. Skrill'i yasal olarak bağlamak veya Skrill adına herhangi bir anlaşma içine girme yetkiniz yoktur, buna bağlı olarak Skrill'in veya herhangi bir Skrill grup şirketinin temsilcisi sayılamazsınız.

15.4. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümü yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz bulunursa, bu durumda o bölüm, yasalar tarafından izin verilen ölçüde tamamen geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecek olan Hüküm ve Koşulların geri kalanından çıkarılır.