Skrill VIP Programı

Versiyon – Ocak 2018

1. Skrill VIP Hüküm ve Koşullarının Kapsamı

1.1 Bu Hüküm ve Koşullar ("VIP Hüküm ve Koşulları") Skrill Hesabı Kullanım Koşulları ("Skrill Hesabı Kullanım Koşulları ") Skrill Gizlilik Politikasına ilaveten  Skrill VIP programı (“Skrill VIP Programı”) için geçerlidir . Skrill VIP Statüsüne (aşağıda tanımlanan şekliyle) nasıl hak kazanılacağı, bu statünün nasıl muhafaza edileceği veya kaybedileceği ile ilgili kuralları düzenler.

1.2 Skrill Hesabı Kullanım Koşulları ile bu VIP Hüküm ve Koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu tutarsızlık kapsamında VIP Hüküm ve Koşulları geçerli olacaktır.

2. Skrill VIP Statüsünün Elde Edilmesi

2.1 Geçerli bir Skrill Hesabınız varsa ve üç aylık dönem içerisinde toplamda 6.000 € (altı bin Euro) veya daha fazla Şartlara Uygun İşlem yaparsanız ( "Minimum Gereklilikler") Skrill Hesabınız otomatik olarak Skrill VIP statüsünü ("Skrill VIP Statüsü") hak eder ve siz bir Skrill VIP kullanıcı ("Skrill VIP") olursunuz.").

2.2 Minimum

Gereklilikleri yerine getirdiğiniz günün ertesinde, Skrill Hesabınıza Skrill VIP Statüsü veririz ve size Skrill web sitesinin Skrill VIP bölümünde açıklanan avantajları ( "Skrill VIP Avantajları") sunarız. Skrill VIP Avantajları, aşağıda 3. bölümde tanımlanan şekilde Skrill VIP Seviyenize bağlı olarak değişiklik gösterir.

3. Skrill VIP Seviyesi

3.1 Her üç aylık dönemin sonunda, Skrill Hesabınızdan o üç aylık dönem içinde yapılan Şartlara Uygun İşlemlerin toplam hacmini değerlendiririz ve Skrill Hesabınıza bir sonraki üç aylık dönem için aşağıdaki Skrill VIP seviyelerinden birini uygularız ("Skrill VIP Seviyesi"):"):

 • 6,000 € (altı bin euro) veya üzeri - "Bronze Seviye";
 • 15,000 € (on beş bin euro) veya üzeri - "Silver Seviye";
 • 45,000 € (kırk beş bin euro) veya üzeri - "Gold Seviye";
 • 90,000 € (doksan bin euro) veya üzeri - "Diamond Seviye".

3.2 Bir üç aylık dönem içinde, yüksek bir Skrill VIP Seviyesi için minimum işlem hacmine erişirseniz, o üç aylık dönemin geri kalanında VIP Seviyenizi yükseltiriz. Skrill VIP Seviyenizdeki tüm diğer değişiklikler her üç aylık dönemin ilk günü yapılmalıdır.

3.3 Skrill VIP Seviyenizi gereken şekilde ve gerektiği zamanda bu 3. Bölüme uygun olarak değiştiririz. Güncel Skrill VIP Seviyeniz, Skrill Hesabınızın "Hesap Açıklaması" bölümünde görüntülenir.

4. Skrill VIP %100 Para İade Garantisi

4.1 Bu 4. bölüme tabi olarak, Skrill dolandırıcılık veya hırsızlığın doğrudan sonucu olarak onayınız olmadan Skrill Hesabınızın bakiyesinden düşülen tutarı size geri ödeyecektir ("Skrill %100 Para İade Garantisi")").

4.2 Skrill Hesabı Kullanım Koşullarındaki güvenlik yükümlülüklerinizin saklı kalması kaydıyla, Skrill %100 Para İade Garantisine uygun olabilmeniz için, her işlem yaptığınızda aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • bir Skrill VIP olmalısınız;
 • Skrill Hesabınıza her giriş yaptığınızda ve Skrill 1-Tık mobil uygulamayı kullanarak yaptığınız tüm para gönderme işlemlerinden önce, Skrill tarafından verilen güncel iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kullanmanız gerekir. Skrill kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini yükseltme veya değiştirme hakkını saklı tutar ve
 • Skrill VIP Güvenlik Standartlarına uymanız gerekir.

5. Skrill VIP Güvenlik Standartları

5.1 Aşağıdakileri bildiğinizi ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz:

 • Skrill Hesabı Kullanım Koşullarında belirtilen güvenlik yükümlülüklerine uymak;;
 • Skrill hesabı kullanıcı adınızı ve şifrenizi gizli tutmak ve (biz aksini belirtmedikçe) bu bilgileri hiç kimseyle paylaşmamak veya bunları yazmamak.
 • Skrill Hesabı şifrenizi düzenli olarak değiştirmek ve farklı siteler için farklı şifreler kullanmak.
 • Skrill Hesap bilgilerini e-posta yoluyla alırsanız, bu bilgiyi içeren e-postaları kalıcı olarak silmek.
 • Skrill Hesabınıza başka bir kişi tarafından erişildiğini düşünüyorsanız hemen Skrill ile temas kurmak.
 • Skrill Hesabınıza sadece kişisel bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan erişmek ve Skrill Hesap bilgilerinizi İnternet üzerinden her girdiğinizde tüm makul dikkati göstermek.
 • Sizden Skrill Hesabınızın güvenlik bilgilerini vermenizi isteyen hiçbir e-postaya cevap vermemek.
 • Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda güncel anti-virüs ve anti-spyware programlarını bir güvenlik duvarı sistemi ile birlikte kullanmak.
 • Skrill Hesap özetinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve Skrill Hesabı Kullanım Koşullarının 6.2. bölümüne uygun olarak herhangi bir hata veya izinsiz işlemi en kısa zamanda Skrill'e bildirmek.
 • Skrill Hesabınıza izinsiz olarak yapılan tüm gerçek veya şüpheli erişimlerin araştırılmasında yardım sağlamak. Skrill Hesabı Kullanım Koşulları bölüm 5.1'de (a) - (j) arasında belirtilen standartlar ve bölüm 6.1'de bildirilen her türlü diğer güvenlik prosedürleri,  hepsi birlikte "Skrill VIP Güvenlik Standartları" olarak anılacaktır.

6. VIP Statüsünün Kaybedilmesi ve Sonlandırılması

6.1 Herhangi bir üç ay zarfında, Minimum Gereklilikleri yerine getirememeniz durumunda, Skrill VIP Statünüzü kaybeder ve bundan böyle Skrill VIP Avantajlarından yararlanamazsınız.

6.2 Yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak, aşağıdakilere inanmak için bir nedeni olması durumunda Skrill VIP Statünüzü kaldırma, Skrill VIP Avantajlarını vermeyi reddetme veya herhangi bir zamanda ve kendi takdiri doğrultusunda Skrill Hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar:

 • VIP Güvenlik Standartlarına uymamanız veya Skrill Hesap bilgilerinizin dikkatsiz ya da yanlış kullanımı, saklanması veya ifşası sonucunda Skrill Hesabınıza yapılan herhangi bir yetkisiz erişim ve/veya
 • bu VIP Hüküm ve Koşullarını veya Skrill Hesap Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya ihlal etme girişiminde bulunmanız veya
 • Skrill'in güvenlik veya işlem prosedürlerini alt etme veya başka türlü ihlal etme girişiminde bulunmanız veya hiçbir sınırlama olmadan aşağıdaki senaryoların herhangi biri de dahil, Skrill tekliflerinden herhangi birini suistimal etmeye çalışmanız:
 • Skrill Satıcıları ile yapılan herhangi bir para gönderme veya para alma işleminin Skrill veya Satıcı'nın takdirine bağlı olarak tatmin edici addedilen meşru bir faaliyetle ilişkili olmaması.
 • Kendi adınız veya üçüncü taraf adı altında birden fazla Skrill Hesabı ("Birden Fazla Hesap") açma veya doğrulama işlemi veya girişimi.
 • Skrill veya Skrill Satıcısı tarafından sunulan promosyon kampanyalarından ve bonuslarından yararlanmak için Birden Fazla Hesabın kullanılması.

7. Skrill VIP Hüküm ve Koşullarındaki Değişiklikler

7.1 Skrill, bu VIP Hüküm ve Koşullarını Skrill VIP Programını tamamen geri çekme hakkı da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

7.2 Aşağıdaki hüküm 7.3'e tabi olarak, değişiklikler Skrill hesabınızda kayıtlı olan birincil e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Önerilen değişikliğe itiraz ettiğinize dair bize yazılı bir bildirim göndermeniz durumu hariç, önerilen değişiklik bildirimin gönderilmiş sayılmasından sonraki 2 ay içinde yürürlüğe girer (Skrill Hesabı Kullanım Koşulları bölüm 17.1'e bakınız). İtiraz bildiriminiz Skrill VIP Programına katılımınızı sonlandırmaya teşkil sayılır ve bundan böyle VIP Hüküm ve Koşulları sizin için geçerli olmaz.

7.3 Değişikliğin haklarınızı azaltmadığına ya da yükümlülüklerinizi artırmadığına makul görüşümüz çerçevesinde inandığımız durumlarda 2 aylık bildirim süresi uygulanmaz. Bu gibi durumlarda, değişiklik önceden haber verilmeden derhal uygulamaya konulacaktır.

8. Diğer hususlar

8.1 Skrill'in şüpheli işlemleri araştırmak amacıyla kişisel bilgilerinizi Skrill Satıcıları ile paylaşabileceğini kabul ediyor ve izin veriyorsunuz.

8.2 Skrill tarafından alınan tüm kararlar kesindir ve başka hiçbir yazışma yapılmaz.

8.3 Bu Hüküm ve Koşullar, İngiliz ve Galler  yasalarına uygun olarak yürütülür ve yorumlanır. Bu VIP Hüküm ve Koşulları ile ilgili olarak ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda, işbu taraflar hukuk kurallarının çakışmasına bakılmaksızın İngiliz ve Galler Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine geri dönülemez şekilde itaat ederler.

8.4 Bu VIP Hüküm ve Koşullarının herhangi bir bölümü yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz sayılırsa, bu durumda o bölüm, yasalar tarafından izin verilen ölçüde tamamen geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecek olan VIP Hüküm ve Koşullarının geri kalanından çıkarılır.

8.5 Bu VIP Hüküm ve Koşulları İngilizce dilinde yazılmıştır, eğer başka dillere çevrilirse bu sadece kolaylık sağlaması açısındandır ve İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

9. Tanımlar ve Yorumlar

9.1 Aşağıdaki terimler bu VIP Hüküm ve Koşullarında kullanıldığında aşağıdaki anlama gelir:

"Şartlara Uygun İşlem" (i) Skrill Satıcılarına para gönderme işlemleri ve (ii) Kripto Para Birimi İşlemleri (Skrill Kripto Para Birimi Kullanım Koşulları içinde tanımlanan şekilde) anlamına gelir. Aşağıdakiler Şartlara Uygun İşlemler değildir:

 • İnternet üzerinden veya fiziksel bir satış noktasından Skrill Prepaid Mastercard kartınız kullanılarak yapılan işlemler;
 • Kendi hesaplarınız arasındaki transferler de dahil olmak üzere kişiden kişiye yapılan işlemler.

"Üç aylık dönem" herhangi bir takvim yılının üç aylık dönemi anlamına gelir: 1 Ocak – 31 Mart; 1 Nisan – 30 Haziran; 1 Temmuz – 30 Eylül; 1 Ekim – 31 Aralık.

"Skrill Satıcısı",Skrill Satıcısı Hüküm ve Koşullarına  tabi ticari amaçlar için Skrill ödeme işlemi hizmetlerini kullanan herhangi bir kişi anlamına gelir.

"Skrill Hesabı", Skrill Hesabı Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanımınıza sunulan elektronik para hesabı anlamına gelir..

"Siz" veya "Sizin" adına Skrill Hesabı açılmış ve tutulmakta olan gerçek kişi olan sizden bahseder;

"Skrill" yani Skrill Limited, İngiltere ve Galler yasaları çerçevesinde 4260907 sicil numarası ile kurulmuş ve Financial Conduct Authority (FCA) tarafından Electronic Money Regulations 2011’e (Elektronik Para Yönetmenlikleri 2011) göre 9000001 kayıt numarası altında elektronik para sağlamak için yetkilendirilmiş bir şirkettir.