Krypto Słownik

Adres Bitcoin – identyfikator składający się z 26-35 znaków alfanumerycznych, poczynając od numeru 1, 3 lub bc1, który reprezentuje możliwą destynację płatności za pomocą opcji bitcoin. Może zostać wygenerowany za pomocą powiązanego portfela Bitcoin. Ze względów prywatności i bezpieczeństwa dla każdej transakcji należy wykorzystać unikalny adres.

Górnicy - tworzą nowe bloki na łańcuchu poprzez proces zwany górnictwem. Potwierdzają i zabezpieczają transakcje poprzez dodanie bloków do łańcucha bloków.

Górnictwo - proces, w którym transakcje kryptowalutowe są weryfikowane i dodawane do cyfrowej księgi łańcucha bloków. Proces górnictwa polega na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych z kryptograficznymi funkcjami haszowymi, które są powiązane z danymi transakcji.

Hasz - funkcja, która przekształca wejściową sekwencję liter i liczb na zaszyfrowaną sekwencję wyjściową o stałej długości. Stosowanie wersji o stałej długości zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ osoba próbująca rozszyfrować hasz, nie będzie w stanie odgadnąć, jak długa lub krótka jest sekwencja wejściowa, patrząc na długość sekwencji wyjściowej.

ICO (Initial Coin Offering) – rodzaj finansowania z wykorzystaniem kryptowalut. Jest to często forma crowdfundingu, aczkolwiek prywatna wersja ICO, która nie ma na celu publicznych inwestycji, jest również możliwa.

Klucz prywatny - złożona forma kryptografii, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z kryptowaluty w bezpieczny sposób. Chroni on użytkownika przed kradzieżą i nieupoważnionym dostępem do środków.

Klucz publiczny – zaszyfrowana wiadomość, klucz, udostępniany publicznie, który umożliwia odbiór kryptowanuty na adres kryptowaluty. Jest używany razem z kluczem prywatnym, dzięki czemu po otrzymaniu jest on ponownie czytelny dla zamierzonej strony.

Kryptowaluta - waluta cyfrowa,  w ramach której stosowane są techniki szyfrowania na potrzeby regulacji generowania jednostek waluty i weryfikacji przelewu środków. Większość kryptowalut to decentralizowane sieci bazujące na technologii bloków łańcuchowych—technologii rozproszonego rejestru wdrożonej przez odmienną sieć komputerów. Zazwyczaj działają one niezależnie od banku centralnego.

Łańcuch bloków - rosnąca lista zapisów, zwanych blokami, które są połączone za pomocą kryptografii. Każdy łańcuch bloków zawiera hasz kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Łańcuchem zarządza sieć peer-to-peer, razem przestrzegająca protokołu komunikacji międzywęzłowej i zatwierdzająca nowe bloki.

Nonce - "number only used once" (liczba wykorzystana tylko raz), odnosi się do pierwszej liczby łańcucha bloków, którą górnik musi odkryć przed rozwiązaniem bloku w łańcuchu bloków.

Opłata eksploatacyjna – niewielkie kwoty krypto wypłacane górnikom jako nagroda za świadczone przez nich usługi. Opłata eksploatacyjna zależy od ograniczeń przesyłowych sieci, wielkości transakcji w bitcoinie (w danych) i priorytetu transakcji. Z tych powodów opłata eksploatacyjna nieustannie się zmienia.

Podwojone wydatkowanie - ryzyko, że waluta cyfrowa zostanie wydana dwa razy. Jest to możliwe, ponieważ żeton cyfrowy składa się z pliku cyfrowego, który można zduplikować lub sfałszować. To prowadzi do inflacji, tworząc nową kwotę fałszywej waluty, które przedtem nie istniała.

Proof-of-Work- protokół konsensusu służący do zatwierdzania transakcji, które są realizowane w sieci łańcucha bloków i spełniający określone wymogi.

Uśrednianie kosztu dolara - strategia inwestycyjna, która polega na dzieleniu łącznej kwoty do zainwestowania w okresowe zakupy w celu ograniczenia wpływu wahań na ogólny poziom sprzedaży. Zakupy odbywają się w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów.  Ponieważ cena będzie się różniła przy każdym zakupie, inwestycja raczej nie podlegana wahaniom.

Waluta cyfrowa - forma waluty, która jest dostępna wyłącznie w formie cyfrowej lub elektronicznej i nie jest dostępna w formie fizycznej. Jest również określana jako pieniądze cyfrowe lub elektroniczne, waluta elektroniczna lub cybergotówka.

Waluta fiducjarna - waluta, którą rząd ogłosił prawnym środkiem płatniczym, ale która nie ma odpowiednika w towarze fizycznym. Wartość waluty fiducjarnej zależy od związku między podażą a popytem zamiast od wartości materiału, z którego pieniądze są wyrabiane.

Węzeł - dowolny rodzaj urządzenia elektronicznego, które przechowuje kopie łańcucha bloków i umożliwia działanie sieci.

 

Kryptowaluty to złożone i nieregulowane instrumenty pozbawione ochrony konsumenckiej i finansowej. Mogą obowiązywać podatki od zysków kapitałowych lub inne. Ceny są zmienne; ryzykuj tylko tyle, na ile możesz sobie pozwolić, aby stracić.

Powrót do gory