Krypto Słownik

Kryptowaluta - waluta cyfrowa,  w ramach której stosowane są techniki szyfrowania na potrzeby regulacji generowania jednostek waluty i weryfikacji przelewu środków. Większość kryptowalut to decentralizowane sieci bazujące na technologii bloków łańcuchowych—technologii rozproszonego rejestru wdrożonej przez odmienną sieć komputerów. Zazwyczaj działają one niezależnie od banku centralnego.

Łańcuch bloków - rosnąca lista zapisów, zwanych blokami, które są połączone za pomocą kryptografii. Każdy łańcuch bloków zawiera hasz kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Łańcuchem zarządza sieć peer-to-peer, razem przestrzegająca protokołu komunikacji międzywęzłowej i zatwierdzająca nowe bloki.

Adres Bitcoin – identyfikator składający się z 26-35 znaków alfanumerycznych, poczynając od numeru 1, 3 lub bc1, który reprezentuje możliwą destynację płatności za pomocą opcji bitcoin. Może zostać wygenerowany za pomocą powiązanego portfela Bitcoin. Ze względów prywatności i bezpieczeństwa dla każdej transakcji należy wykorzystać unikalny adres.

Adres Ethereum – identyfikator składający się z 42 znaków alfanumerycznych rozpoczynających się od "0x", który reprezentuje możliwe miejsce przeznaczenia płatności w sieci Ethereum. W przeciwieństwie do adresu Bitcoin adres Ethereum jest stały tzn. ten sam jest używany do każdej transakcji dokonywanej za pośrednictwem jednego portfela krypto.

Waluta cyfrowa - forma waluty, która jest dostępna wyłącznie w formie cyfrowej lub elektronicznej i nie jest dostępna w formie fizycznej. Jest również określana jako pieniądze cyfrowe lub elektroniczne, waluta elektroniczna lub cybergotówka.

Stablecoiny – waluty cyfrowe o wartości powiązanej z wartością innej waluty, towaru lub instrumentu finansowego. Celem stablecoinów jest utrzymanie stabilności cen poprzez utrzymywanie aktywów rezerwowych jako zabezpieczenia lub poprzez algorytmiczne formuły kontrolujące podaż.

Waluta fiducjarna - waluta, którą rząd ogłosił prawnym środkiem płatniczym, ale która nie ma odpowiednika w towarze fizycznym. Wartość waluty fiducjarnej zależy od związku między podażą a popytem zamiast od wartości materiału, z którego pieniądze są wyrabiane.

Górnicy i walidatorzy – potwierdzają i zabezpieczają transakcje krypto poprzez dodawanie nowych bloków do blockchaina.

Opłata eksploatacyjna – niewielkie kwoty krypto wypłacane górnikom jako nagroda za świadczone przez nich usługi. Opłata eksploatacyjna zależy od ograniczeń przesyłowych sieci, wielkości transakcji w bitcoinie (w danych) i priorytetu transakcji. Z tych powodów opłata eksploatacyjna nieustannie się zmienia.

Gas fee (opłata za gaz) – niewielkie kwoty krypto pobierane w celu pokrycia mocy obliczeniowej wykorzystywanej do przetwarzania transakcji i utrzymuje bezpieczeństwo sieci. Służy również jako zachęta dla walidatorów do stakowania i zatwierdzania transakcji na blockchainie Ethereum. Opłata za gaz dla każdej transakcji zależy od podaży, popytu i przepustowości sieci w momencie przetwarzania.

Kopanie - proces weryfikacji transakcji na blockchainie wykonywany przez górników poprzez rozwiązywanie skomplikowanych problemów matematycznych za pomocą kryptograficznych funkcji hash, które są powiązane z blokiem zawierającym dane transakcji.

Stakowanie – proces polegający na oferowaniu przez walidatorów transakcji własnych monet lub tokenów jako zabezpieczenia w zamian za możliwość walidacji transakcji na blockchainie i następnie pobierania opłat.

Hasz - funkcja, która przekształca wejściową sekwencję liter i liczb na zaszyfrowaną sekwencję wyjściową o stałej długości. Stosowanie wersji o stałej długości zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ osoba próbująca rozszyfrować hasz, nie będzie w stanie odgadnąć, jak długa lub krótka jest sekwencja wejściowa, patrząc na długość sekwencji wyjściowej.

ICO (Initial Coin Offering) – rodzaj finansowania z wykorzystaniem kryptowalut. Jest to często forma crowdfundingu, aczkolwiek prywatna wersja ICO, która nie ma na celu publicznych inwestycji, jest również możliwa.

Nonce - "number only used once" (liczba wykorzystana tylko raz), odnosi się do pierwszej liczby łańcucha bloków, którą górnik musi odkryć przed rozwiązaniem bloku w łańcuchu bloków.

Podwojone wydatkowanie - ryzyko, że waluta cyfrowa zostanie wydana dwa razy. Jest to możliwe, ponieważ żeton cyfrowy składa się z pliku cyfrowego, który można zduplikować lub sfałszować. To prowadzi do inflacji, tworząc nową kwotę fałszywej waluty, które przedtem nie istniała.

Uśrednianie kosztu dolara - strategia inwestycyjna, która polega na dzieleniu łącznej kwoty do zainwestowania w okresowe zakupy w celu ograniczenia wpływu wahań na ogólny poziom sprzedaży. Zakupy odbywają się w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów.  Ponieważ cena będzie się różniła przy każdym zakupie, inwestycja raczej nie podlegana wahaniom.

Węzeł - dowolny rodzaj urządzenia elektronicznego, które przechowuje kopie łańcucha bloków i umożliwia działanie sieci.

Klucz prywatny - złożona forma kryptografii, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z kryptowaluty w bezpieczny sposób. Chroni on użytkownika przed kradzieżą i nieupoważnionym dostępem do środków.

Klucz publiczny – zaszyfrowana wiadomość, klucz, udostępniany publicznie, który umożliwia odbiór kryptowanuty na adres kryptowaluty. Jest używany razem z kluczem prywatnym, dzięki czemu po otrzymaniu jest on ponownie czytelny dla zamierzonej strony.

Mechanizm konsensusu – pełny zestaw protokołów, bodźców i zasad, które pozwalają sieci węzłów uzgodnić stan blockchaina, tym samym zatwierdzając tworzenie nowych bloków na blockchainie i upewniając się, że są one bezpieczne.

Proof-of-Work (PoW) – mechanizm konsensusu, który wykorzystuje dużą ilość mocy obliczeniowej do weryfikacji transakcji i tworzenia nowych bloków na blockchainie poprzez proces wydobycia.

Proof-of-Stake (PoS) – mechanizm konsensusu, który wymaga kilku walidatorów transakcji, aby zatwierdzić nowe bloki w blockchainie poprzez stakowanie. Zużywa on znacznie mniej energii niż mechanizm PoW.

Spread krypto – jest to różnica między cenami kupna i sprzedaży kryptowaluty, stanowiąca marżę zysku lub straty dla handlujących krypto. Może również obejmować opłaty za wymianę walut i inne opłaty handlowe, jeśli mają zastosowanie. 

Poślizg Crypto - jest to różnica między oczekiwaną ceną transakcji kryptowalutowej a rzeczywistą ceną, po której transakcja została zrealizowana. Występuje, gdy warunki rynkowe zmieniają się gwałtownie, co skutkuje tym, że cena wykonania odbiega od początkowo przedstawionej, i potencjalnie generuje wyższe koszty lub straty.

Chcesz się dowiedzieć więcej o krypto? Zapraszamy do naszej Akademii Krypto Skrill. 

Kryptowaluty to złożone i nieregulowane instrumenty pozbawione ochrony konsumenckiej i finansowej. Mogą obowiązywać podatki od zysków kapitałowych lub inne. Ceny są zmienne; ryzykuj tylko tyle, na ile możesz sobie pozwolić, aby stracić.

Powrót do gory