Moja transakcja zbliżeniowa Skrill Prepaid Mastercard® została odrzucona. Co powinienem zrobić?

Aby pomyślnie zakończyć transakcję zbliżeniową po raz pierwszy, upewnij się, że Twoja karta Skrill Mastercard® jest aktywna i została użyta do co najmniej jednej transakcji przy użyciu kodu PIN przed próbą zbliżeniową.

 

Jeśli Twoja transakcja zbliżeniowa znów zostanie odrzucona, spróbuj ponownie później lub dokończ ją, używając chipa i kodu PIN.

 

Możliwe przyczyny niepowodzenia transakcji zbliżeniowej to:

• problem z czytnikiem zbliżeniowym punktu handlowego

• problem z połączeniem w terminalu handlowym

• kwota transakcji przekracza limity transakcji / dzienne limity ustalone dla tego kraju przez Mastercard®.

• zostały osiągnięte zbliżeniowe limity dla kraju transakcji.

• bezdotykowy układ scalony może zostać uszkodzony. Wykonaj kilka prób w różnych terminalach, a jeśli żaden z nich nie działa, możesz zamówić duplikat karty.

• Osiągnięto kolejne limity licznika transakcji zbliżeniowych (więcej szczegółów poniżej)

 

Uwaga dotycząca nowych przepisów dotyczących limitów zbliżeniowych

 

• Kartą możesz wykonać maksymalnie 5 kolejnych transakcji zbliżeniowych, po osiągnięciu tego limitu będziesz musiał wykonać transakcję opartą na chipie i PIN (POS lub ATM), aby zresetować licznik zbliżeniowy;

• Za pomocą karty możesz wydać maksymalnie 150 € (lub równowartość w innych walutach). Po osiągnięciu tego limitu będziesz musiał użyć chipa karty i kodu PIN, aby zresetować limit.

• Twoja karta może zostać odrzucona lub możesz zostać poproszony o dokończenie zakupu za pomocą chipa i PIN, jeśli Twoja transakcja przekracza 50 €. Kwota ta może się różnić w zależności od kraju i upewnij się, że sprawdziłeś maksymalną wartość, którą możesz zrealizować za pomocą płatności zbliżeniowych w kraju, w którym mieszkasz / realizujesz zakup.

 

 

* Aby pomyślnie wykonać transakcję zbliżeniową po raz pierwszy, upewnij się, że Twoja karta Skrill Mastercard® jest aktywna i została użyta do co najmniej jednej transakcji przy użyciu PIN (najlepiej w bankomacie) przed próbą zbliżeniową.

 

** Karta Skrill jest dostępna tylko dla mieszkańców krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Powrót do gory