Jak są chronione moje pieniądze elektroniczne?

Zabezpieczeniem dla pieniędzy elektronicznych, które użytkownik ma u nas na swoim koncie, są środki trzymane przez nas na odrębnym rachunku bankowym bądź gwarancja albo polisa ubezpieczeniowa, którą możemy posiadać.

Środki na odrębnym rachunku są dostępne wyłącznie w celu umożliwienia zwrócenia użytkownikowi jego pieniędzy na jego żądanie. To odróżnia nas od banków, które z przechowywanych u siebie środków użytkownika mogą korzystać do różnych celów. Środki, które przechowujemy odrębnie jako zabezpieczenie, w zasadzie nie są dostępne dla naszych wierzycieli, naszego banku czy innych osób trzecich. To oznacza, że zawsze kiedy użytkownik zażąda od nas zwrotu swoich pieniędzy elektronicznych, środki takie będą dostępne.

Zabezpieczenie obowiązuje również w przypadku, gdyby nasza firma napotkała trudności, ponieważ dane środki (włącznie z wpływami z tytułu gwarancji czy polisy ubezpieczeniowej, które możemy posiadać) nadal będą przechowywane przez bank na odrębnym rachunku bankowym i będą dostępne dla użytkownika. Środki te zasadniczo nie będą dostępne dla naszych wierzycieli lub innych osób trzecich.

Niemniej gdybyśmy stali się niewypłacalni, pewne środki mogą zostać wykorzystane na opłaty dla syndyka i inne koszty związane z postępowaniem upadłościowym. W takim przypadku suma środków dostępnych dla naszych klientów może zostać pomniejszona o kwotę należną syndykowi.

Czym to zabezpieczenie różni się od ochrony zapewnianej przez brytyjski fundusz gwarancyjny FSCS?

Banki stosują odmienne środki ochrony środków powierzonych im przez klientów niż operujące pieniędzmi elektronicznymi instytucje takie jak nasza. Banki należą do Programu Gwarantowania Usług Finansowych (FSCS) – a my nie. FSCS działa jak polisa ubezpieczeniowa, którą objęte są pieniądze zdeponowane w banku, kasie mieszkaniowej czy spółdzielczej kasie pożyczkowej w sytuacji, gdy ów bank, kasa mieszkaniowa czy spółdzielcza kasa pożyczkowa popada w kłopoty. W ramach funduszu FSCS jednej uprawnionej osobie przysługuje od każdego banku, kasy mieszkaniowej czy spółdzielczej kasy pożyczkowej po maksymalnie 85 000 GBP lub po maksymalnie 170 000 GBP w przypadku kont wspólnych. Co więcej z tych funduszy nie będzie mógł korzystać syndyk.

Pieniądze zdeponowane u nas zamiast z ochrony FSCS (czasem nazywanej „zabezpieczeniem depozytu”) korzystają z naszego zabezpieczenia. W konsekwencji zwrot pieniędzy powierzonych nam może trwać nieco dłużej niż w banku, a jego wysokość, jak wskazano powyżej, może zostać pomniejszona o pewne koszty.


Powiązane artykuły

Powrót do gory