Jak włączyć ponownie udostępnianie kamery internetowej w mojej przeglądarce?

Zazwyczaj udostępnia się kamerę internetową, wybierając aparat fotograficzny i klikając Udostępnij wybrane urządzenie z wyskakującego okienka, które pojawi się podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją kamery internetowej.

Jeśli wcześniej z jakiegoś powodu zablokowano dostęp do Twojego aparatu, powinieneś dokonać poniższych czynności, aby je włączyć ponownie.

Google Chrome

Możesz zmieniać to, które witryny mogą korzystać z aparatu:

  1. Otwórz Chrome.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a następnie Ustawienia.
  3. Kliknij Zaawansowane.
    W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia treści.
  4. Kliknij pod Kamera  jedną z opcji:
  • Zapytaj, kiedy witryna potrzebuje dostępu do aparatu i mikrofonu: Chrome wyświetla ostrzeżenia, gdy witryna zażąda używania aparatu.
  • Nie zezwalaj stronom na dostęp do kamery i mikrofonu: Automatycznie zaprzeczaj wszystkim żądaniom serwisu z użyciem aparatu.

Aby usunąć uprawnienia, które już przyznano witrynom, kliknij Zarządzaj wyjątkami.

Mozilla Firefox

W przeglądarce Mozilla Firefox okno uprawnień może być wyświetlane tylko przez kliknięcie blokady obok paska adresu URL:

Aby włączyć opcję udostępniania kamery internetowej, należy wybrać opcję Zawsze udostępniaj.

Pamiętaj, że może być konieczne ponowne załadowanie strony, aby zmiany zaczęły obowiązywać.


Powiązane artykuły

Powrót do gory