Czym jest wskaźnik zysków / strat kryptowaluty?

Usługa jest obecnie dostępna tylko w wybranych krajach. Jeśli widzisz sekcję Krypto, oznacza to, że usługa jest dostępna dla Ciebie.

Funkcja Zysku/Straty daje cenny wgląd w zyski (lub straty), które uzyskanoby w przypadku sprzedania określonej kryptowaluty w danym momencie. Zysk / strata reprezentuje różnicę pomiędzy wartością rynkową a średnią ceną zakupu z salda.

Średnia cena zakupu to mediana ceny wszystkich Waszych transakcji kupna od momentu pierwszego zakupu do momentu sprzedaży całej ilości danej kryptowaluty. Po sprzedaniu całego salda określonej kryptowaluty, średnia cena zakupu zostanie zresetowana i nie będzie już brana pod uwagę w przypadku kolejnych transakcji. Jeśli rozpocznie się ponowne gromadzenie tej samej kryptowaluty, średnia cena zakupu zacznie się ponownie obliczać. Kryptowaluty uzyskane poprzez usługę przekazów pieniężnych są wyłączone z obliczeń.

W związku z tym, że funkcja Zysku/Straty opiera się na różnicy pomiędzy wartością rynkową a średnią ceną zakupu ze swojego salda, jak opisano powyżej, wskaźnik Zysk zostanie pokazany, jeżeli w momencie wymiany nastąpi zysk z transakcji:

Kliknij, aby powiększyć

Lub wskaźnik Strata, jeżeli nie ma korzyści z wymiany:

Kliknij, aby powiększyć

Dokładna kwota / procent zysku lub straty zostaną wskazane w odpowiednim polu.

Pamiętaj: powyżej opisane wskaźniki są widoczne tylko wtedy, jeżeli przeprowadzono już transakcję dla określonej kryptowaluty.

Kryptowaluty to złożone i nieregulowane instrumenty pozbawione ochrony konsumenckiej i finansowej. Mogą obowiązywać podatki od zysków kapitałowych lub inne. Ceny są zmienne; ryzykuj tylko tyle, na ile możesz sobie pozwolić, aby stracić.

Powrót do gory