Dlaczego otrzymałem/am wiadomość e-mail od zespołu ‘Weryfikacja Użytkownika (Member Verification)’?

Skrill, podobnie jak wszystkie firmy świadczące usługi finansowe, podlega przepisom, które mają na celu ochronę naszych klientów i naszej działalności. 

Mamy obowiązek udowodnić, że wszelkie środki, którymi posługują się nasi klienci, zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem.

Jeśli otrzymałeś/aś wiadomość e-mail od zespołu ds. weryfikacji użytkowników (memberverification@skrill.com), być może poproszono Cię o dostarczenie nam dowodów potwierdzających źródło(a) Twojego dochodu finansowego lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Twojej aktywności transakcyjnej.

Aby podać wymagane szczegóły, wystarczy odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od naszego zespołu ds. weryfikacji członków w określonym terminie.

Weryfikacja jest obowiązkowa, ponieważ Skrill jest zobowiązany do zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Zastosowane mogą zostać ograniczenia konta i/lub opłaty administracyjne, jeśli wymagane informacje nie zostaną dostarczone w określonych terminach.

Uwaga: Skrill nigdy nie skontaktuje się z Tobą, aby poprosić o Twoje dane do logowania, takie jak hasło do konta lub PIN. Nigdy nie poprosimy Cię o podanie danych uwierzytelniających, chyba że na naszej stronie logowania.


Powiązane artykuły

Powrót do gory