Lady working on her PC, Skrill Business support

Dla obecnych partnerów handlowych

Tutaj znajdziesz wskazówki i odpowiedzi na często zadawane pytania

Lady working on her PC, Skrill Business support

Administratorzy mogą zarządzać dostępem do konta i ustawić go dla innych użytkowników za pomocą zakładki Użytkownicy znajdującej się na koncie partnera handlowego w pasku nawigacji po lewej stronie. Więcej informacji o zarządzaniu użytkownikami można znaleźć w Przewodniku administrowania kontem firmowym Skrill.

Takimi ustawieniami można zarządzać przez zakładkę Ustawienia programisty na koncie partnera handlowego. W tym celu należy w pasku nawigacji po lewej stronie wybrać Ustawienia i kliknąć na Ustawieniaprogramisty.

Pod Ustawieniami programisty są trzy zakładki. Należy nawigować pomiędzy Białą listą IP do portfela a Zarządzanie API/MQI/GSR/CVT, aby zarządzać ustawieniami dostępu poszczególnych adresów IP do portfela, API, MQI lub bramki.

By wpisać adres IP na białą listę API należy przejść do Ustawień programisty i wybrać zakładkę àZarządzanieAPI/MQI/GSR/CVT.

Następnie kliknąć Dodaj, podać adres IP lub zakres adresów IP i kliknąć Zachowaj. Aby edytować już dodany adres IP, należy kliknąć Edytuj.

Po dodaniu adresu IP przełącznik znajdujący się z prawej strony "Zautomatyzowanego Interfejsu Płatności" należy przesunąć w prawo w celu włączenia ograniczeń IP do API.

API whitelist in merchant administration

Zwykle przyczyną jest próba dostępu do konta Skrill z nieautoryzowanego adresu IP.

W takich przypadkach Administrator (lub użytkownik posiadający dostęp do zakładki Ustawienia programisty) musi wejść na konto z autoryzowanego adresu IP, przejść w Ustawieniach programisty doà Białej listy adresów IP portfela, podać adres IP lub zakres adresów IP, które mają się znaleźć na białej liście i kliknąć Zachowaj.

Aby edytować już dodany adres IP, należy kliknąć Edytuj. Aby dodać nowy adres IP, należy kliknąć Dodaj.

Uwaga: Na białej liście można umieszczać tylko publiczne adresy IP. Jeżeli Użytkownik korzysta z dynamicznego adresu IP lub nie chce aktywować funkcji logowania z bezpiecznego adresu IP, wymagane jest podpisanie przez niego Zwolnienia z odpowiedzialności. Dokument ten musi być wypełniony i odręcznie podpisany przez dyrektora firmy oraz świadka. Dział usług dla partnerów handlowych Skrill dostarcza formularz na życzenie.

Po 3 nieudanych próbach logowania konto jest blokowane ze względów bezpieczeństwa. Należy skontaktować się z Administratorem/ami konta, którzy mogą ponownie umożliwić dostęp.

Funkcje Wyślij pieniądze i Płatności masowe może włączyć tylko Administrator.

W celu włączenia tych usług należy przejść do Ustawieńà Ustawień konta à WłączPrzepływ pieniędzy. Na ekranie pojawi się następujący widok:

enable send money and mass payments in merchant administration

Zgodnie z preferencjami Użytkownika należy zaznaczyć odpowiednie pola i kliknąć Zapisz.

Aby do konta portfela dodać środki, należy z paska nawigacji po lewej stronie wybrać Bankowość i kliknąć Dodaj pieniądze.

 • Należy określić portfel, który ma zostać zasilony środkami.
 • A także podać walutę, w jakiej środki mają być dodane.
 • Należy kliknąćZastosuj, aby zobaczyć rachunki bankowe dostępne dla danego portfela.
 • Po kliknięciu na [+] wyświetlą się szczegółowe dane dotyczące danego rachunku bankowego.
 • Należy kliknąć na strzałkę w dół, aby pobrać plik tekstowy ze szczegółowymi danymi rachunku bankowego Skrill.
 • Na ekranie należy zlecić płatność ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Skrill.

Uwaga: Po zakończeniu powyższego procesu portfel zostanie zasilony środkami za pomocą ręcznego przelewu bankowego, co może potrwać od 2 do 5 dni roboczych.

Aby z konta portfela wypłacić środki, należy z paska nawigacji po lewej stronie wybrać Bankowość i kliknąć Wypłać pieniądze.

Należy określić portfel i walutę, w jakiej środki mają być wypłacone. Następnie należy podać wysokość wypłacanej kwoty.

Kliknąć Następne. Szczegóły dotyczące wypłaty wyświetlą się na ekranie.

Należy kliknąć Wypłać pieniądze. Pojawi się wiadomość o pomyślnej wypłacie.

Ważne uwagi:

 • Dozwolone są wyłącznie wypłaty na rachunki bankowe. Nie obsługujemy wypłat na kartę.
 • Saldo EEA może zostać wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy EEA.
 • Saldo ROW może zostać wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy ROW.
 • Chcąc wypłacić środki z salda EEA na rachunek bankowy ROW, należy najpierw zamienić środki z salda EEA na saldo ROW. Podobna procedura dotyczy odwrotnej sytuacji. Jeżeli zamiana zachodzi pomiędzy różnymi walutami, pobierana jest opłata za wymianę waluty.

Dostępne są następujące 2 opcje:

 • Wyciąg z salda można pobrać ręcznie z Portalu partnera handlowego;
 • Można zaprogramować cykliczne otrzymywanie wyciągu z sald.

By zobaczyć salda i pobrać wyciągi ręcznie, należy z paska nawigacji po lewej stronie wybrać Salda i kliknąć na Wyciągi z sald. By zobaczyć salda w wybranym okresie, należy określić zakres dat: Od dniaDo dnia. Po kliknięciu Pobierz można pobrać kopię wyciągu z salda w formacie PDF.

Aby zaprogramować cykliczne otrzymywanie wyciągu z salda należy kliknąć Zaplanuj nowy raport. Należy określić konto portfela i walutę, których raport ma dotyczyć, oraz ustalić jego częstotliwość (dzienny, tygodniowy itp.) w formacie (PDF, CSV), który najbardziej odpowiada Użytkownikowi, a następnie kliknąć Zachowaj.

Transakcja wyświetla się jako zaplanowana w następujących sytuacjach:

 • Jeśli Użytkownik wysyła pieniądze na adres e-mail, który nie jest zarejestrowany w naszym systemie;
 • Jeśli Użytkownik wysyła pieniądze na adres e-mail, który przestał być aktywny na danym koncie Skrill.

Odbiorca będzie miał 14 dni na zarejestrowanie konta z odnośnym adresem e-mail lub dodanie go do istniejącego konta Skrill. Po tym czasie transakcja zostanie anulowana i należy ją ponowić.

Najbardziej aktualne dane kontaktowe Działu usług dla partnerów handlowych Skrill można znaleźć po zalogowaniu się do konta i wybraniu zakładki Informacje dla partnera handlowego z paska nawigacji po lewej stronie.

W tym miejscu dostępne są zarówno wszystkie informacje dotyczące partnerów handlowych, jak i dane kontaktowe Działu usług dla partnerów handlowych Skrill. Prosimy pamiętać, aby kontaktując się z nami, podać identyfikator partnera handlowego.