ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 04.11.2015

Scroll down
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI PAYSAFE

  • POLITYKA PRYWATNOŚCI PAYSAFE

   Paysafe Group zobowiązuje się przestrzegać prawa do prywatności wszystkich użytkowników wszystkich witryn zarządzanych i obsługiwanych przez nas witryn, aby zapewnić, że wszelkie udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane w bezpieczny sposób oraz traktowane jako poufne i przetwarzane w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych i/lub przepisów w zakresie ochrony konsumentów.

   Wszystkie firmy należące do Paysafe Group zobowiązują się przestrzegać  jednolitych standardów, które można znaleźć tutaj

   Poszczególne strony internetowe mogą posiadać własną politykę prywatności, która określa szczegółowo, w jaki sposób dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane na potrzeby usług świadczonych przez firmę. 

  • A. Wprowadzenie

   Niniejsza Polityka prywatności dotyczy spółki Paysafe Group PLC („my”, „nasze”, „nas”, „nam”), która jest spółką nadrzędną Paysafe Group

   Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w czasie, gdy odwiedzają oni naszą stronę internetową. Polityka opisuje również rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki wykorzystujemy te informacje celem zapewnienia odpowiednich i terminowych usług, a także poprawy doświadczeń użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. Ponadto, polityka określa prawa użytkownika w zakresie kontroli wykorzystywania przez nas tych informacji.

   Korzystając nadal ze strony użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje politykę prywatności oraz wyraża zgodę na używanie przez nas jego danych osobowych w sposób opisany poniżej. W razie wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu  niniejszej polityki prywatności należy się z nami skontaktować w sposób określony poniżej i powstrzymać się od korzystania ze strony. 

  • B. Dane osobowe

   W niniejszej „Polityce prywatności” „dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące użytkownika, po których może on zostać zidentyfikowany oraz które mogą zostać przypisane do niego. Gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe użytkowników tylko w zgodzie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

   Możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe zgodnie z prawem lub za zgodą użytkownika. W zależności od okoliczności, zgoda użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas jego danych osobowych może być wyraźna lub domniemana. O wyraźnej zgodzie jest mowa w sytuacji, gdy użytkownik wyraża zgodę na określoną procedurę dotyczącą jego danych osobowych. Użytkownik może udzielić wyraźnej zgody formą ustną, elektroniczną (poprzez kliknięcie przycisku) lub pisemną. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zgromadzenia, wykorzystania lub ujawnienia informacji winnym celu niż to zostało określone w Polityce prywatności, użytkownik zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość wyrażenia sprzeciwu lub zgody na zgromadzenie, wykorzystanie lub ujawnienie tych informacji.

  • C. Powiadomienie o zmianach

   Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub uzupełnienia niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. W razie zmiany użytkownik zostanie o niej powiadomiony na tej stronie internetowej. Najnowszą wersję naszej polityki prywatności można znaleźć w dowolnej chwili na tej stronie.

  • D. Gromadzenie informacji

   Informacje o ruchu na stronie internetowej

   Podczas odwiedzin na naszej stronie automatycznie otrzymujemy adres witryny, z której użytkownik trafił do nas oraz adres IP komputera lub urządzenia, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do naszej strony. Gromadzimy również informacje stronach odwiedzanych przez użytkownika w naszej witrynie internetowej, o rodzaju używanej przeglądarki, a także o liczbie odwiedzin w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy te informacje, aby zrozumieć zachowanie i preferencje użytkowników, rozwinąć i udoskonalić oferowane przez nas usługi oraz zarządzać obciążeniem naszych serwerów.

   Używanie ciasteczek.

   W tej witrynie oraz we wszystkich witrynach Paysafe Group wykorzystujemy różnego rodzaju „ciasteczka”. Ciasteczka to małe pliki, które są przechowywane w komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie go w sytuacji, gdy użytkownik powróci do tej witryny, korzystając z tego samego komputera i przeglądarki lub gdy odwiedza różne strony w naszej witrynie podczas tej samej sesji.

   Więcej informacji o wszystkich ciasteczkach, których używamy można znaleźć tutaj.

   Aby wyłączyć ciasteczka, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org/ Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć możliwości korzystania z witryny.

  • E. Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje

   O ile nie przewidziano inaczej w niniejszej polityce prywatności, jesteśmy zobowiązani do uzyskania od użytkownika wyraźnej lub domniemanej zgody na wykorzystanie jego danych osobowych. Poniżej zostały opisane określone okoliczności, w których możemy wykorzystać dane osobowe użytkowników. Są to następujące okoliczności:

   1. Pomoc w rozwijaniu i udoskonalaniu naszych usług oraz naszej strony internetowej, a także w prowadzeniu analizy rynku i strategicznym planowaniu oraz określaniu, czy użytkownik spełnia kryteria niezbędne do otrzymywania ofert dotyczących specjalnych usług, promocji i produktów.
   2. W celu dostarczenia użytkownikowi informacji o naszych usługach;

   Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy, którzy muszą posiadać dostęp do tych danych, aby świadczyć oferowane przez nas usługi.

   Ujawnianie informacji innym stronom

   Paysafe nie może udostępniać danych osobowych użytkowników stronom trzecim poza określonymi okolicznościami opisanymi poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub za wyraźną zgodą użytkownika. Wykorzystywanie informacji przez te strony trzecie na drugorzędne cele, na które są one udostępniane jest ograniczone na mocy prawa lub umowy.

   1.       Aby uzyskać pomoc w prowadzeniu i współpracy w dochodzeniach w sprawie oszustwa lub innych działań niezgodnych z prawem, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stron trzecim w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie jest dla nas  uzasadnione i właściwe.

   2.       Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w odpowiedzi na wezwanie sądowe, pełnomocnictwo, nakaz lub inną procedurę prawną. 

   3.       Ujawniamy informacje dostawcom usług, którzy zarządzają różnymi programami marketingowymi w naszym imieniu. W razie udostępnienia informacji na temat użytkownika dostawcy usług w innym kraju, upewnimy się, czy dostawca usług wyraża zgodę na to, aby zastosować te same kryteria ochrony, jakie są wymagane od nas w zakresie przechowywania informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   4.       Możemy ujawnić informacje starannie wybranym partnerom biznesowym.

   5.       Możemy wykorzystać informacje o adresie IP, rodzaju przeglądarki oraz czasach dostępu do analizy trendów, zarządzania witryną, poprawy działania witryny, gromadzenia informacji demograficznych na potrzeby zbiorcze oraz w celu zapobiegania oszustwom.

   6.       Jeśli firma Paysafe połączy się lub zostanie nabyta przez inną firmę, spółka przejmująca zachowa dostęp do danych osobowych  przechowywanych przez firmę Paysafe, ale będzie nadal podlegać niniejszej polityce prywatności, jeżeli i dopóki nie zostanie to zmienione tak jak zostało to opisane w części C powyżej.

  • F. Dostęp do danych użytkownika

   Użytkownik ma prawo do dostępu do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Każda prośba o uzyskanie dostępu może podlegać opłacie (w wysokości do 10 GBP), którą możemy nałożyć na użytkownika w celu pokrycia kosztów udostępnienia użytkownikowi informacji o jego danych, które przechowujemy. Możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie swojej tożsamości oraz o więcej szczegółów dotyczących jego prośby. Aby uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, należy się z nami skontaktować w jeden z niżej wymienionych sposobów. 

  • G. Kontakt z nami

   W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem  dataprivacy@paysafe.com

   Paysafe nie ponosi jednak odpowiedzialności za praktykę postępowania w zakresie prywatności lub treści zawarte w odsyłaczach lub łączach do zewnętrznych stron internetowych.

   Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona w dniu 04.11.2015

  • ZAŁĄCZNIK A – LISTA PLIKÓW COOKIES

   Niezbędne

   • SESSION_ID – identyfikator sesji umożliwiający korzystanie i logowanie się na witrynie Skrill. Tworzona jest wówczas tymczasowa „sesja”, unikalna dla każdego użytkownika.

   Dotyczące wydajności

   • umta, utmb, utmz – Te pliki cookies pomagają podnieść poziom zadowolenia klienta podczas korzystania z witryny Skrill. Do tego celu wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics umożliwiające monitorowanie ruchu na stronach witryny Skrill, a także badanie efektywności prowadzonych kampanii marketingowych. Więcej informacji uzyskać można, odwiedzając witrynę internetową Google Analytics.
   • REFERRAL_ID – identyfikator poleceni – spółka Skrill prowadzi program partnerski, w ramach którego nagradza się klientów polecających korzystanie z usług Skrill swoim znajomym, rodzinie i innym osobom. Wykorzystujemy pliki cookies do sprawdzania, czy klient korzysta z witryny dzięki poleceniu jej przez partnera.

   Dotyczące funkcjonalności

   • mb_current_language – aktualny język – przykładowa wartość: „EN”. Odpowiednie ustawienie pozwala wyświetlić treści w odpowiednim języku oraz stronę odpowiednią dla danego regionu.

   Stron trzecich

   • PREF – preferencje – przykładowa wartość: “fv=11.1.102”. Te pliki cookies, pozwalają serwisowi Youtube odczytać numer wersji dodatku flash zainstalowanego w przeglądarce użytkownika, aby zoptymalizować sposób wyświetlania treści.