Jakie dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji adresu?

Do weryfikacji adresu przyjmujemy następujące dokumenty:

 • rachunek za media wystawiony w ciągu ostatnich 90 dni (za ogrzewanie, prąd, wodę, telewizję kablową, telefon stacjonarny, kanalizację, gaz). Nie przyjmujemy rachunków za telefon komórkowy;
 • oryginalny wydrukowany lub wygenerowany elektronicznie wyciąg z Twojej instytucji finansowej (bank, karta kredytowa / debetowa, kredyt hipoteczny, ubezpieczenie, inwestycje - pamiętaj, że nie przyjmujemy wyciągów z instytucji finansowych działających wyłącznie online, takich jak Revolut, PayPal itp.) wydanych w ciągu ostatnich 90 dni;
 • podpisany i opieczętowany list lub dokument wygenerowany elektronicznie z Twojej instytucji finansowej, wydany w ciągu ostatnich 90 dni, potwierdzający Twój rachunek, adres i imię i nazwisko;
 • wszelką korespondencję rządową (w tym dokumenty podatkowe, dokumenty sądowe, rachunki emerytalne, pożyczki rządowe, mandaty lub mandaty karne), wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • umowę najmu / umowa najmu, wydaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, która zawiera podpisy zarówno wynajmującego, jak i najemcy lub logo firmy / agencji wystawiającej.

Inne ważne wymagania dotyczące potwierdzenia adresu:

 • Dokument powinien zawierać Twoje imię i nazwisko, aktualny adres oraz datę wystawienia dokumentu;
 • Nazwa, strona internetowa i / lub logo instytucji wydającej muszą być widoczne;
 • Kopię należy przesłać w formacie * .jpg, * .jpeg, * .bmp, * .gif, * .png lub * .pdf.

Inne rzeczy, o których należy pamiętać:

 • Możemy według własnego uznania zaakceptować zrzuty ekranu, jeśli zawierają one wszystkie niezbędne dane.
 • Nie akceptujemy skrzynek pocztowych jako ważnego adresu zamieszkania.
 • Akceptujemy dokumenty we wszystkich językach i znakach. Jednak sprawdzanie dokumentów zawierających znaki inne niż łacińskie może zająć więcej czasu.

Powiązane artykuły

Powrót do gory