Dlaczego moje dokumenty zostały odrzucone?

Aby zweryfikować konto Skrill i zwiększyć jego limity, należy przesłać pewne dokumenty do weryfikacji. Czasami dostarczone dokumenty są odrzucane, ponieważ nie spełniają naszych wymagań.

Może istnieć wiele różnych przyczyn odrzucenia dokumentów, ale wszystkie sprowadzają się do tego, czy dokument może jednoznacznie udowodnić wymagane informacje, czy nie.

Niektóre z możliwych przyczyn odrzucenia dokumentów to:

 • Dokument do weryfikacji tożsamości stracił ważność.
 • Nie przesłano obu stron dokumentu tożsamości.
 • Dokument był rozmazany lub nieczytelny. Prosimy upewnić się, że skan lub zdjęcie dokumentu są o wysokiej rozdzielczości i wszystkie dane są czytelne.
 • Brakuje daty wydania dokumentu.
 • Imię i nazwisko na dokumencie różnią się od danych, zarejestrowanych na koncie Skrill.

Inne możliwe przyczyny to: 

 • Dokument weryfikacji adresu jest rachunek za telefon komórkowy, więc nie może być zaakceptowany
 • Nie mogliśmy otworzyć przesłanego pliku lub format pliku nie jest obsługiwany. Uprzejmie prosimy wybrać plik w jednym z obsługiwanych formatów i ponownie go załączyć. Akceptowane formaty to JPG, .JPEG, .BMP, .GIF, .PNG lub .PDF. 
 • Dokumenty spełniają nasze wymogi, ale zostały wysłane z adresu e-mail niezarejestrowanego w rachunku Skrill.

Jeśli wysłałeś dokument ze swojego banku (np. wyciąg z konta/karty), mógł zostać odrzucony, ponieważ:

 • Na wyciągu bankowym brakowało ważnych informacji. Powinien zawierać Twoje imiona i nazwiska, pełny numer konta i/lub IBAN, kod banku lub numer rozliczeniowy (SWIFT/BIC) oraz logo/insygnia Twojego banku.
 • Dane na Twoim dokumencie (tj. nazwiska, dane bankowe/karty) nie zgadzają się z danymi zarejestrowanymi na Twoim koncie.
 • Wyciąg z karty ujawnił pełny numer karty. Poufne informacje należy zamaskować przed środkowymi cyframi, tak aby widoczny był tylko Twój BIN (pierwsze sześć do ośmiu cyfr) i ostatnie dwie do czterech cyfr.
 • Wysłałeś zdjęcie swojej karty zamiast dokumentu do karty.

Powiązane artykuły

Powrót do gory