Otevřená API dle PSD2

Dne 14 září 2019 vstoupila v platnost nová evropská směrnice o platebních službách (PSD2). Jejím cílem je lépe chránit spotřebitele při on-line platbách, podporovat rozvoj a využívání inovativních internetových a mobilních plateb a podporovat hospodářskou soutěž ve finančním sektoru, což by mělo vést k lepším finančním službám pro spotřebitele. 

Jedním z důsledků této směrnice je, že banky a společnosti v oboru finančních technologií by měly vystavovat účty, které drží jménem svých klientů, jejich zůstatky a možnost iniciovat platby z těchto účtů, kterýmkoli externím poskytovatelům, kteří jsou schváleni místními finančními regulačními orgány a mají potřebné certifikáty. 

V souladu s tímto nařízením společnost Skrill vystavila existující API rozšířená o nejmodernější toky ověřování a autorizace, jež zákazníkům společnosti Skrill umožňují bezpečný přístup k jejich datům. Další informace o používání API najdete na našem vývojářském portálu PSD2.