Skrill Ltd. Úplné oznámení o ochraně osobních údajů

Přečtěte si prosím toto oznámení pečlivě, abyste pochopili naše pravidla a postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi budeme nakládat. Pro krátké shrnutí klikněte zde. Obyvatelé Kalifornie mohou najít konkrétnější informace o Kalifornském zákoně o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA) a svých právech v části „CCPA“ níže. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy o ochraně soukromí jsou na konci tohoto oznámení uvedeny kontaktní informace.

Toto oznámení se vztahuje na společnosti, které jsou součástí skupiny Paysafe Group a které používají různé obchodní názvy v různých územích. Seznam společností Paysafe, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje podle tohoto oznámení, je uveden na konci tohoto dokumentu. Odkaz na společnost Paysafe (včetně označení „my“, „nás“ nebo „naše“) zahrnuje tyto společnosti a všechny relevantní přidružené skupiny. Toto oznámení nemá vyšší právní sílu než práva, které vám poskytují místní zákony na ochranu soukromí a dat a které platí ve vaší jurisdikci.

Výraz „vy“ se v tomto oznámení vztahuje na jednotlivce, který přistupuje ke službám nebo žádá o jejich použití (dle definice níže) buď sám/sama za sebe, nebo jménem svého podniku. To, ve vztahu k zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi společnosti Paysafe, zahrnuje jakéhokoli živnostníka a jakékoli vedoucí pracovníky včetně řídících a finančních ředitelů, jakýchkoli jiných ředitelů a vedoucích pracovníků, akcionářů, partnerů a skutečných vlastníků zákazníka, jakož i všechny zaměstnance přistupující ke službám nebo používající služby jménem zákazníka.

Společnost Paysafe se zavazuje, že bude chránit vaše soukromí a podnikne všechny přiměřené kroky k tomu, aby zajistila, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a že budou shromažďovány, používány, uchovávány a sdělovány v souladu s tímto oznámením. Toto oznámení (spolu s našimi podmínkami používání vztahujícími se na kterékoli konkrétní služby, které můžete zakoupit či používat) se týká:

 • funkcí a služeb webových stránek/portálu, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
 • situace, kdy žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať se již jedná o bodový systém či jiný) („Věrnostní“ program);
 • situace, kdy používáte software včetně terminálů a mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
 • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonátů, internetových diskuzí, komunikací na webových stránkách/portálu a jiných komunikací mezi vámi a společností Paysafe.

Společně se na ně v tomto oznámení odkazuje jako na „služby“.

Osobní a neosobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní i neosobní údaje, které se vás týkají.

Osobní údaje jsou takové údaje, které lze využít k jednoznačné identifikaci konkrétního jednotlivce ať už přímo, nebo nepřímo.

Společnost Paysafe také shromažďuje neosobní údaje nebo může anonymizovat osobní údaje tak, aby z nich učinila údaje neosobní. Neosobní údaje jsou takové údaje, které neumožňují identifikaci konkrétního jednotlivce ať už přímo, nebo nepřímo. Společnost Paysafe může shromažďovat, vytvářet, uchovávat, používat a sdělovat neosobní informace z jakéhokoli opodstatněného obchodního důvodu. Společnost Paysafe může například používat souhrnné transakční informace ke komerčním účelům, jako je například analýza trendů a využití analytických údajů za účelem získání poznatků a postřehů ohledně transakčních platebních vzorů a jejich použití.

Nakolik budou adresy internetového protokolu (IP adresy) (nebo podobné identifikátory) jasně definovány jako osobní údaje podle jakéhokoli místního zákona, a pokud se takový místní zákon vztahuje na služby, budeme tyto identifikátory spravovat jako osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Paysafe poskytuje služby jednotlivým zákazníkům i podnikům a že tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají obou skupin a měly by být řádně přečteny a vyloženy.

Můžeme o vás shromažďovat informace citlivé povahy, jako jsou takzvané údaje zvláštní kategorie nebo citlivé údaje. Tyto typy informací se mohou týkat těchto aspektů jednotlivců:

 • Rasový nebo etnický původ
 • Politické názory
 • Náboženské nebo filozofické přesvědčení
 • Členství v odborech
 • Genetická data
 • Biometrické údaje
 • Zdravotní údaje
 • Údaje, které se týkají sexuálního života nebo sexuální orientace jednotlivce
 • Údaje o trestných činech nebo údajných zločinech
 • Údaje o poloze jednotlivce v reálném čase

Místní zákony mohou zakázat nebo omezit používání takových údajů a vyžadovat splnění konkrétních povinností. V rámci Evropy bude GDPR obecně vyžadovat druhý právní základ pro takové zpracování, jako je (a) váš výslovný souhlas, (b) pro účely stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, (c) z důvodů zásadního veřejného zájmu, nebo (d) je-li zpracování nezbytné pro vaše životně důležité zájmy nebo zájmy jiné fyzické osoby. 

We collect the following information through the following means:

Information you give us: we receive and store any personal information (including financial information) you provide to us including when you (or your business) enquire for or make an application for the Services; register to use and/or use any Services; upload and/or store information with us using the Services; and when you communicate with us through email, SMS, a website or portal, or the telephone or other electronic means, e.g. in the context of contacting us about your account or transactions. Such information may reference or relate to you or your customers and includes:

 • Name including first name and family name, date of birth, age, email address, billing address, username, password and/or photograph, biometric information, address, occupation, nationality and country of residence, a copy of your identification, such as your driver’s license or passport, your social security number and/or other government identification or registration data.
 • Card primary account number, card expiry date, CVC/CVV details (card security code), account numbers, account balances and the length of time you have maintained those accounts, bank and/or issuer details.
 • Information relating to any items purchased, including the location of the purchase, the value, the time and any feedback that is given in relation to such purchase, including travel-related personal information when you or your customer are transacting for airline tickets or other travel related services.
 • Information about your use of the Services, such as information about how frequently you transact with us, your transactions and average transaction volume, account balances, the people and merchants to whom you send money and from whom you receive money, and, where you provide consent, information from your contact list.
 • Points or rewards earned or redeemed in any Loyalty scheme.
 • Photos and videos taken during Paysafe events you have registered for, for distribution to event participants and in our promotional materials for future events; and
 • Any other information that you or your customer provide or is generated in the context of using the Services.

Information we collect about you automatically: Paysafe receives and stores certain information automatically whenever you interact with Paysafe, whether you open an account or undertake a transaction with us; for example, by way of “cookies” or similar technology. We also obtain certain information when your web browser accesses Services or advertisements and other content provided by or on behalf of Paysafe on other web sites, or when clicking on emails. Collecting this information enables us to better understand the visitors and customers who use and interact with Paysafe, where they come from, and how they use our services. We use this information for our analytics purposes and to improve the quality and relevance of our services for our visitors and customers. This information includes:

 • Technical information, including the Internet protocol (IP) address used to connect your computer or device to the Internet, your login information, browser type and version, equipment type, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system platform, frequency and length of visits, and what links you click on. For fraud and security purposes, the use of proxy IP addresses is generally forbidden when linking to Paysafe systems.
 • Information about your visit or whether you opened an email, including your geolocation (this may include software and services we use to verify your address for regulatory or risk purposes by determining whether an address you indicate matches the IP address of your log-in device), the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, through and from our site (including date and time); products or services you viewed or searched for; page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks and mouse-overs) and methods used to browse away from the site page and any phone number used to call our customer service number.

Information collected through our applications: if you download or use mobile or desktop applications provided by Paysafe, we may receive information about your location and your device or the service you are using (including where a payment transaction takes place). Some devices allow applications to access real-time location-based information (for example GPS). Our mobile and desktop apps may collect such information from your mobile device or your computer at any time while you download or use our apps, if your device has real-time location data access enabled. Where required, we will always seek to notify you if it is our intent to collect real-time location information and, also where required by law, obtain your consent. We may use such information for regulatory purposes, our own due diligence checks, fraud, and risk management, to better understand transaction patterns and to optimise your experience.

Email and Other Communications: we may receive information about you and your use of Services when we communicate with each other, including when you open messages from us and from the use of electronic identifiers (sometimes known as “device fingerprints”), for example, Internet Protocol addresses or telephone numbers.

Information from Other Sources: we may receive information about you from other sources and add it to our account information, including when you apply to use the Services. For example, we work closely with, and receive information from third parties such as business partners, banks and other financial institutions, merchants, subcontractors in technical, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, third-party data brokers, government lists and databases, social media sites (including postings made by or about you or us), credit reference and fraud prevention agencies. Credit reference and fraud prevention agency use is further explained below. We may also review public comments and opinions made on social networking sites (e.g., Facebook and Twitter) to better understand our customers and our provision and development of Services.

Information about other people: if you give us information about other people, you must have informed them in advance (for example, by giving them this privacy notice) and you must ensure you have the right to do so.

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat a sdílet pro následující účely:

 • Abychom vám a vašemu podniku poskytovali naše služby včetně plnění povinností společnosti Paysafe vůči vám nebo finančním či jiným institucím v souvislosti se službami, které vám (a/nebo vašemu podniku) poskytujeme. V této souvislosti zaznamenáváme a sledujeme podrobnosti o transakcích, které jste vy (a/nebo vaši zákazníci) vykonali ve vztahu k službám; analyzujeme a oznamujeme, jak vy (a/nebo vaši zákazníci) využíváte jakékoli věrnostní služby; usnadňujeme shromažďování nebo vyplacení jakýchkoli bodů nebo jiných odměn v rámci jakéhokoli věrnostního programu; informujeme vás o důležitých změnách nebo vývoji na našich webových stránkách nebo našeho zboží a služeb;
 • Ke zlepšování a rozvíjení našeho podnikání, zahrnující optimalizaci našich webových stránek/portálů, produktů a služeb bez omezení. To může zahrnovat použití informací, které zadáte do formuláře, ale neodešlete nám, například použití těchto informací k optimalizaci našich webových stránek a abychom vás kontaktovali pro účely zákaznické podpory nebo pro marketingové účely ve vztahu k tomuto formuláři. Vaše osobní údaje můžeme také využít k vývoji a testování nových produktů a služeb včetně našeho zabezpečeného a kontrolovaného testovacího prostředí nebo příležitostně v prostředí našich dodavatelů.
 • Ke spravování a prosazování našeho práva, podmínek používání nebo jakékoliv jiné smlouvy uzavřené s vámi (a/nebo s vaším podnikem) včetně spravování jakékoli situace, kdy jsou transakce, odměny nebo body sporné; spravování, šetření a řešení stížností; nebo vymáhání dluhu nebo v souvislosti s vaší platební neschopností;
 • Ke spravování a zmírnění našich úvěrových rizik a obchodních podmínek. Pokud žádáte o některý z našich finančních produktů, můžeme zhodnotit vaši finanční situaci (a/nebo finanční situaci vaší firmy) v rozsahu, jaký je stanoven v příslušných podmínkách použití. Tato kontrola úvěruschopnosti se bude týkat také všech propojených osob, jako jsou například ředitelé, akcionáři a hlavní představitelé. Můžeme to také učinit tak, že získáme informace od agentur poskytujících úvěrové reference a agentur pro předcházení podvodům, a budeme je s nimi sdílet. Tato kontrola úvěruschopnosti ovlivní také kohokoli, s nímž máte společný účet nebo podobné finanční sdružení. Jde-li o společnou žádost a taková vazba již neexistuje, může být vytvořena. Tyto vazby zůstanou v platnosti, dokud agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti nepodáte „oznámení o odloučení“ v míře, v jaké je takové odloučení povoleno. Pro vaši informaci: tyto agentury budou zaznamenávat naše dotazy a do těchto záznamů mohou nahlížet i jiné společnosti, které provádějí svá vlastní šetření úvěruschopnosti; do vaší úvěrové evidence může být zaznamenána „stopa“ bez ohledu na to, zda jste či nejste přijat/a jako náš zákazník. Pokud jste ředitelem, budeme usilovat o potvrzení od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, že adresa bydliště, kterou jste poskytli, je stejná jako adresa vedená v příslušném obchodním rejstříku (je-li to v daném případě relevantní). Kromě toho, pokud využíváte naše služby, poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti informace o tom, jak spravujete své účty. Pokud nesplatíte jakoukoli peněžní částku plně a včas, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti dlužnou částku zaznamenají a mohou tuto informaci sdílet s dalšími organizacemi, které provádějí hodnocení podobná našim. Záznamy obecně zůstanou v souborech takových agentur po dobu 6 let poté, co jsou uzavřeny, ať již po vyrovnání vámi nebo jako nesplněné závazky, i když se retenční období může v různých agenturách a teritoriích lišit. Pokud si přejete více informací o našem využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím;
 • Za účelem prevence a/nebo odhalení podvodů, finanční kriminality, řízení rizik a lepší ochrany nás, našich zákazníků a integrity finančního systému může být nutné zpracovávat citlivé osobní údaje (někdy známé jako osobní údaje zvláštní kategorie), včetně biometrických údajů, a sdělovat je třetím stranám, které nám pomáhají při řízení těchto rizik, včetně ověřování identity. To může zahrnovat software a služby, které používáme k ověření vaší identity / vašeho věku, jež určí, zda selfie, které pořídíte, odpovídá fotografii ve vašem dokladu totožnosti;
 • Během procesu identifikace můžeme použít proces rozpoznávání obličeje k porovnání vašeho selfie s nahraným dokladem totožnosti. Během tohoto procesu se generují biometrická data vytvořením digitální mapy vašeho obličeje, aby bylo možné lépe porovnat fotografii vašeho identifikačního dokladu a vaši selfie fotografie. To pomáhá omezit podvody, a je to proto ve významném veřejném zájmu. Veškeré generované biometrické informace jsou však po shodě okamžitě odstraněny. Samotná společnost Paysafe biometrické údaje neukládá ani neuchovává, protože tyto informace se obecně generují pomocí zabezpečených systémů proti podvodům třetích stran. Pokud jsou vaše biometrické informace jakýmkoli způsobem uloženy, uchovány nebo použity přímo společností Paysafe, budete upozorněni v okamžiku jejich získání. Pokud se chcete dozvědět více o našich zásadách a postupech týkajících se vašich biometrických údajů nebo o tom, jak používáme jakékoliv jiné citlivé nebo zvláštní osobní údaje, můžete nás kontaktovat na kontaktech uvedených v části Kontaktujte nás;
 • K prevenci, odhalování a stíhání podvodů a jiných trestných činů a zneužití finančního systému nebo abychom k tomu pomohli ostatním, včetně nedodržování jakýchkoli obchodních podmínek, což může zahrnovat sdílení jakýchkoli relevantních nebo nezbytných informací, které jsme shromáždili nebo pro takové účely získali od třetích stran. Společnost Paysafe se podílí na iniciativách v boji proti podvodům, které mohou zahrnovat vaše posuzování (a/nebo vašich zákazníků) a sledování vašich transakcí a/nebo míst, aby odhalila vzory, které vyžadují prošetření, nebo jiné profilování a posuzování pravděpodobnosti, že dojde k podvodu nebo nedodržení našich nebo jiných obchodních podmínek. To může zahrnovat využití produktů a služeb od třetích stran. Kromě toho, pokud nám poskytnete nepravdivé nebo nepřesné informace o sobě nebo pokud zjistíme nebo získáme podezření na podvod nebo trestný čin, informace týkající se vás můžeme předat úřadům a organizacím pro předcházení podvodům a policii a bezpečnostním složkám a můžeme se rozhodnout, že proti vám podnikneme právní kroky;
 • Tam, kde to povoluje zákon, můžeme k rozhodování o cenách našich služeb použít informace související s finančním zajištěním a dalšími úvěrovými nebo rizikovými faktory. 
 • Abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu, abychom vás upozornili na potenciální problémy a abychom odpověděli na vaše dotazy;
 • Abychom řídili rizika, jako jsou úvěrová a devizová rizika, jakož bránili nebo zmírňovali bezpečnostní rizika;
 • K odesílání marketingových zpráv, abychom vám poskytli informace o produktech a službách, o které jste požádali nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat; k získání vašich názorů na naše zboží, služby a naše webové stránky; k marketingovým účelům a k účelům průzkumu trhu a podobné činnosti můžeme použít vaše osobní údaje pro tyto účely, bez ohledu na to, zda jste byli přijati jako zákazník nebo zda dál přijímáte služby. Pokud již nechcete dostávat marketingové nebo propagační informace od společnosti Paysafe, můžete jejich odběr kdykoli zastavit. Více informací o tomto naleznete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“;
 • K dosažení souladu s místními a národními zákony;
 • Abychom vyhověli žádostem policie a bezpečnostních složek a regulačních orgánů z důvodů veřejného zájmu nebo abychom vyhověli žádostem komerčních organizací, s kterými jste přišli do styku, ke zřízení, vykonání nebo hájení právních nároků nebo ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiných osob, například na pomoc těmto orgánům či jiným organizacím v boji proti zločinu a terorismu; a
 • K dosažení souladu s pravidly systému platebních karet nebo jakýchkoli obchodních podmínek.

Poskytnete-li informace, které mají být zveřejněny nebo zobrazeny na veřejných prostorách webové stránky/portálu nebo předány ostatním uživatelům webové stránky/portálu nebo třetím stranám, rozumíte tomu, že takové informace mohou být použity kteroukoli třetí osobou přistupující k těmto informacím k jakýmkoli účelům. Tyto informace zveřejňujete na své vlastní riziko a souhlasíte, že budete dodržovat podmínky používání takových stránek.

Nikomu nesdělujeme informace, které by vás mohly osobně identifikovat, kromě případů popsaných v tomto oznámení, jak je povoleno či vyžadováno zákonem, a/nebo pro účely popsané v tomto oznámení včetně následujících:

 • Uvnitř skupiny Paysafe Group za účelem poskytování našich služeb a pro vlastní interní řízení vztahů se zákazníky, pro analytické účely a účely vykazování;
 • Příjemcům/odesílatelům platby v souvislosti s konkrétní relevantní transakcí (obecně jsou informace omezeny na celé jméno a e-mailovou adresu);
 • Agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti (pokud je to dovoleno podle kterýchkoli podmínek použití nebo některé jiné smlouvy), jak je uvedeno výše. Pokud si přejete více informací o tom, jak využíváme agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím;
 • Agenturám pro předcházení podvodům, jak je uvedeno výše, včetně agentur Action Fraud, Financial Fraud Action a Financial Fraud Bureau a dalším organizacím, které nám pomáhají spravovat riziko podvodů a obchodní riziko;
 • Třetím stranám v podobě kreditních a finančních institucí (pokud to jakékoli podmínky použití nebo jiná smlouva povoluje) včetně úvěrové instituce, kde odesílatel či příjemce (nebo jeho příslušná firma) má zřízen bankovní účet, a karetních systémů, které upravují vydávání a používání kreditních, debetních, úvěrových, nákupních nebo jiných platebních karet, a alternativních platebních systémů a jakýchkoliv jiných finančních institucí, které mohou zpracovávat platby a které nevyvíjejí činnost pod kontrolou společnosti Paysafe a Paysafe nemá žádnou odpovědnost za jejich jednání či opomenutí;
 • Pokud poskytujeme služby prostřednictvím třetích stran jako banky a jiné organizace, může se od nás vyžadovat, abychom vaše informace (včetně informací typu „poznejte svého zákazníka“ a o „zdroji majetku“) těmto organizacím odhalili, abychom jim pomohli s jejich vlastními regulačními povinnostmi nebo hodnocením rizik;
 • Třetím stranám ve formě poskytovatelů služeb včetně dodavatelů, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb včetně zpracování objednávek, vyřizování objednávek, zpracování plateb, řízení úvěru, bezpečnosti, sektorového rizika a rizika podvodu, ověření totožnosti, marketingu, průzkumu trhu a průzkumných činností prováděných jménem Paysafe. Příležitostně můžeme využít služeb externích poskytovatelů, aby nám pomohli s poskytováním služeb, které mohou vyžadovat použití vašich osobních údajů, a to i pro účely testování živých dat a u kterých budou implementována vhodná bezpečnostní opatření;
 • Třetím stranám, které nejednají podle našich pokynů jako poskytovatelé služeb (ale budou podléhat svým vlastním zákonným povinnostem udržovat data v bezpečí), aby usnadnily poskytování služeb. Například bankám a organizacím, které zprostředkovávají obchodování s vašimi akciemi,, kryptoměnami a dalšími finančními nástroji;
 • Za účelem prevence a/nebo odhalení podvodů, finanční kriminality, řízení rizik a lepší ochrany nás a našich zákazníků může být nutné zpracovávat citlivé osobní údaje (někdy známé jako osobní údaje zvláštní kategorie), včetně biometrických údajů, a odhalovat je třetím stranám, které nám pomáhají při řízení těchto rizik, včetně ověřování identity;
 • Pokud to po nás zákon vyžaduje nebo nám to povoluje, můžeme být ze zákona povinni předat informace o vás regulačním orgánům a policii či bezpečnostním složkám po celém světě nebo můžeme jinak rozhodnout, že je vhodné či nutné tak učinit. Taková zveřejnění mohou také obsahovat požadavky vládních nebo veřejných orgánů nebo se mohou týkat obchodních organizací, s nimiž jste mohli obchodovat a které se snaží zmírnit riziko podvodu či úvěrové riziko, nebo kvůli nedodržení obchodních podmínek, nebo pro účely soudního sporu nebo soudního řízení, národní bezpečnosti nebo tam, kde toto zveřejnění považujeme za národní nebo veřejný zájem nebo za jinak zákonné. Paysafe nebude za běžných okolností zpochybňovat soudní obsílky nebo podobné příkazy vyžadující zveřejnění;
 • Obchodní převody. Paysafe může koupit nebo prodat své obchodní jednotky nebo přidružené společnosti. Za takových okolností můžeme přenášet nebo přijímat informace o zákaznících jako své obchodní aktivum. Bez omezení výše uvedeného, pokud náš podnik vstoupí do společného podniku s jiným podnikatelským subjektem nebo je mu prodán nebo je s ním sloučen, vaše informace mohou být poskytnuty našim novým obchodním partnerům nebo vlastníkům. Za těchto okolností budeme informovat nabyvatele, že by s vašimi informacemi mělo být zacházeno v souladu se standardy popsanými v tomto oznámení; a
 • s vaším svolením mohou být vaše informace také použity k jiným účelům, ke kterým specificky dáte své svolení.

Kromě případů, kdy je to dovoleno dle výše uvedeného, společnost Paysafe nebude prodávat, pronajímat, sdílet nebo jinak sdělovat osobní údaje o svých zákaznících třetím osobám pro jejich vlastní externí marketingové použití, aniž by splnili jakékoli nezbytné zákonné povinnosti (např. obdržení souhlasu, odhlášení nebo jak je jinak povoleno zákonem). Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů používá velmi širokou definici „prodeje“ dat a obyvatelé Kalifornie by si měli ohledně prodeje dat přečíst níže uvedenou část „CCPA“.

Pokud je to možné, můžete svůj účet propojit s účtem nebo platformou třetí strany. Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je „propojení účtu“ s takovou třetí stranou propojením, které autorizujete nebo povolíte mezi svým účtem a účtem, platebním nástrojem nebo platformou mimo Paysafe, které zákonně spravujete nebo vlastníte. Když autorizujete takové propojení, Paysafe a třetí strana si vymění vaše osobní údaje a další informace přímo. Příklady propojení účtů:

 • připojení vašeho účtu k třetí straně, která shromažďuje data nebo poskytuje finanční služby, pokud takové společnosti poskytnete své přihlašovací údaje k účtu; nebo
 • používání vašeho účtu k platbám obchodníkovi nebo umožnění obchodníkovi strhávat poplatky z vašeho účtu.

Pokud vytvoříte propojení účtu, můžeme od třetí strany obdržet informace o vás a vašem používání služby třetí strany. Pokud propojíte svůj účet s třetí stranou, můžeme mít přístup k zůstatku na vašem účtu a informacím o transakcích, jako jsou nákupy a převody prostředků. Všechny takové informace, které obdržíme od třetí strany prostřednictvím propojení účtu, použijeme způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Informace, které sdílíme s třetí stranou na základě propojení k účtu, budou použity a zveřejněny v souladu s postupy ochrany osobních údajů třetí strany. Před tím, než budete propojení účtu autorizovat, měli byste si přečíst oznámení o ochraně osobních údajů každé třetí strany, které jste povolili propojení účtu a která získá přístup k vašim osobním údajům v rámci propojení účtu. Například osobní údaje, které Paysafe sdílí s účtem nebo platformou třetí strany, jako je účet sociálních sítí, mohou být následně sdíleny s určitými dalšími stranami včetně veřejnosti v závislosti na účtech nebo způsobech ochrany osobních údajů dané platformy.

Můžeme sledovat nebo nahrávat telefonní hovory, e-maily, internetové diskuze nebo jiné způsoby komunikace s vámi, a to za účelem regulace, bezpečnosti, zajištění kvality nebo školení. Při návštěvě naší kanceláře mohou být v provozu kamerové systémy, systémy řízení přístupu a/nebo jiné monitorovací systémy, a to z bezpečnostních důvodu a za účelem řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a kanceláře.

My, naši poskytovatelé služeb a další strany, s nimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje (jak je popsáno výše), můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na územích mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo jinak mimo území, ve kterém máte bydliště. Mohou být také zpracovány pracovníky (našimi nebo našich dodavatelů) působícími mimo EHP nebo území, ve kterém byly osobní údaje shromážděny. Tito pracovníci mohou být zapojeni mimo jiné i do plnění objednávek, zpracování platebních údajů a podpůrných služeb v oblasti poskytování služeb. Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší (a v některých případech jsou nižší úrovně) od norem platných na území, kde žijete.

Za těchto okolností přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů včetně použití jakýchkoli vhodných ochranných opatření požadovaných zákonem, abychom zajistili, že veškeré mezinárodní přenosy údajů budou zákonné. Společnost Paysafe obvykle používá „vzorové doložky“ tak, jak byly schváleny Evropskou komisí při uzavírání smluv s externími příjemci dat mimo EHP, kteří dostávají data z EHP za účelem zpracování osobních údajů předávaných mimo EHP.

Zavedli jsme technická, fyzická a organizační/administrativní opatření navržená k zabezpečení vašich osobních informací před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním a zveřejněním. Tato opatření zahrnují:

  • Program zabezpečení písemných informací;
  • Jmenování hlavního úředníka pro bezpečnost informací („CISO“), který bude dohlížet na program bezpečnosti informací, zavádět jej a prosazovat;
  • Jmenování hlavního úředníka pro ochranu osobních údajů („CPO“), který bude dohlížet na program ochrany osobních údajů, zavádět jej a prosazovat;
  • Trvalé hodnocení a monitorování zranitelnosti;
  • Zavedené zásady a postupy pro řízení rizik bezpečnosti informací;
  • Stanovený plán reakce na incidenty;
  • Kontroly přístupu v informačních systémech určené k autentizaci uživatelů a povolení přístupu pouze oprávněným osobám;
  • Omezení přístupu k fyzickým lokalitám obsahujícím osobní údaje pouze na oprávněné osoby;
  • Zabezpečení všech osobních údajů, a to pro přechodová i klidová data;
  • Vícefaktorové ověřování pro všechny zaměstnance přistupující k osobním informacím;
  • Údržba záznamů o auditu týkajícího se interního a externího přístupu a úprav osobních údajů;
  • Přijaté postupy bezpečného vývoje pro interně vyvinuté aplikace;
  • Vykonávání náležité péče v oblasti zabezpečení informací u externích poskytovatelů služeb;
  • Pravidelná školení v oblasti zvyšování povědomí v otázkách bezpečnosti.

Bezpečnost a zabezpečení vašich údajů závisí také na vás. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo nebo přístupový kód pro přístup k určitým částem našich webových stránek/portálu nebo mobilních aplikací a podobně, jste zodpovědní za to, že toto heslo a/nebo přístupový kód budete držet v tajnosti. Nesmíte své heslo a/nebo přístupový kód s nikým sdílet. Musíte zajistit, že nedojde k žádnému neautorizovanému použití vašeho hesla a přístupového kódu. Společnost Paysafe bude jednat podle pokynů a informací, které obdrží od jakékoli osoby, která zadá vaše uživatelské jméno a heslo, a souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za veškeré používání vašeho účtu a za jakékoli činnosti, které se mohou vyskytnout během používání vašeho účtu, pokud to zákon nestanoví jinak. Musíte společnost Paysafe neprodleně informovat o jakýchkoli informacích, které jste nám poskytli a které se změnily.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku nemůžeme zaručit, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme poskytli. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je potřeba nebo jak je povoleno v závislosti na kontextu a účelu, pro který byly shromážděny, podle typu informací a v souladu s platnými místními zákony nebo předpisy.  

To znamená, že při používání našich služeb budeme uchovávat vaše osobní údaje, jak to bude nutné pro poskytování služeb a pro jakýkoli související legitimní obchodní účel. To zahrnuje použití a uchování vašich osobních údajů, když zahájíte žádost o naše služby, bez ohledu na to, zda takovou žádost dokončíte nebo jste přijati jako zákazník. Údaje o účtu jsou například obecně uchovávány po dobu až 7 let po uzavření účtu, aby to bylo v souladu s promlčecí lhůtou v případě stížností nebo právních sporů. Můžeme být také povinni uchovávat informace ze zákona, například podle zákonů proti praní špinavých peněz nebo zákonů o úpadku nebo tam, kde to vyžadují orgány činné v trestním řízení nebo podobné vládní agentury. Jakékoli biometrické údaje zpracovávané pro účely ověření identifikace jsou však okamžitě vymazány, jakmile je proces ověření dokončen, což je obvykle otázka sekund. 

Budeme uchovávat osobní údaje jako důkaz o tom, že jsme s vámi jednali bez ohledu na to, zda došlo k nějakým finančním transakcím, pro účely auditu a dodržování předpisů, pro řešení jakýchkoli dotazů nebo sporů včetně obhajoby nebo zahájení jakýchkoli právních nároků. Můžeme také pokračovat v marketingu a dále vám posílat přímý marketing při splnění místních zákonů a pokud jste proti tomuto marketingu nevznesli námitky. 

Můžeme také použít techniku minimalizace dat k lepší ochraně vašich informací, známou jako pseudonymizace. Jakmile vaše informace již nebudou potřeba, můžeme je jako alternativu k vymazání anonymizovat nebo sloučit s jinými informacemi, aby byly neidentifikovatelné.

V závislosti na vaší jurisdikci nebo zemi pobytu můžete mít některé z těchto práv:

Právo být informováni: včetně poskytnutí tohoto oznámení

Právo na přístup: vyžádejte si kopii informací, které o vás uchováváme

Právo na výmaz: požádejte o vymazání svých údajů

Právo na omezení: požádejte, abychom omezili zpracování vašich údajů

Právo na opravu: požádejte o opravu určitých informací, které o vás uchováváme

Právo na přenositelnost údajů: požádejte, abychom vám nebo jiné organizaci poskytli elektronickou kopii informací, které jste nám poskytli 

Právo vznést námitku: požádejte, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje

Právo odhlásit se z marketingu: odstraňte své údaje z naší marketingové databáze 

Práva související s automatizovaným rozhodováním včetně profilování: viz část „Automatizované rozhodování“ níže

Právo odmítnout prodej vašich údajů  

Tato práva mohou platit podle několika různých předpisů, například Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, obecně platného pro obyvatele EHP. Práva platná pro obyvatele Kalifornie podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele ve znění kalifornského zákona o ochraně osobních údajů jsou popsána v dodatku o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii níže.

 

Kromě toho mohou být taková práva podmíněna nebo omezena. Například nemusíme být povinni vyhovět vaší žádosti, protože od nás může zákon vyžadovat, abychom pokračovali ve zpracování nebo vyřídili stížnost. Podobně nemůžeme smazat vaše informace, pokud chcete naše služby nadále používat nebo pokud jsou takové informace nezbytné k zaznamenání našich smluvních jednání; je-li to vyžadováno zákonem (například zachování požadavků proti podvodům nebo v rámci požadavků identifikace a ověření zákazníka „poznej svého klienta“); nebo je-li jejich účelem obrana či prosazování zákonných práv a právních úkonů. 

Když s námi ukončíte svůj vztah a přestanete používat naše služby, máme ze zákona povoleno uchovávat vaše údaje po určitou dobu, abychom prokázali, že jsme s vámi jednali, jak bylo vysvětleno výše. To bude v souladu s našimi interními zásadami a postupy zachování. Další informace o zachování údajů naleznete v příslušné části tohoto oznámení. 

V rozsahu platnosti GDPR, pokud nám udělíte souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli stáhnout. Odstoupení od vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před tímto vaším odstoupením, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů ke zpracování, než je tento souhlas. Například můžete zastavit jakoukoli marketingovou komunikaci, kterou vám posíláme, kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ ve zprávách, které přijímáte, nebo podle pokynů, které vám pokaždé poskytujeme, ale budeme vám dále posílat provozní nebo servisní zprávy týkající se vašich služeb.

Máte vždy právo stěžovat si u orgánu pro ochranu údajů, pokud jste nespokojeni s tím, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů. Také je možné, že budete moci podat soudní žalobu na náhradu škody nebo újmy způsobené nedodržením právních předpisů o ochraně údajů z naší strany.

Chcete-li se o svých právech dozvědět více nebo je chcete uplatnit, navštivte naši stránku věnovanou právům na našem webu Paysafe. Zde můžete podat žádost týkající se vašeho práva přímo příslušnému týmu, případně nás můžete kontaktovat na kontaktech uvedených v sekci Kontaktujte nás. Chcete-li se dozvědět více o svých právech nebo je chcete uplatnit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím údajů v oddíle Kontaktujte nás.

V některých případech může naše používání vašich osobních údajů vést k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), které vás právně ovlivňuje nebo vás jinak významně ovlivňuje.

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týkají, se provádějí automaticky na základě určení počítačem (pomocí softwarových algoritmů) bez našeho lidského přezkumu. Například využíváme automatizovaná rozhodnutí k hodnocení vaší úvěruschopnosti, pokud požádáte o některé služby, nebo k provádění kontrol proti podvodům, jak je vysvětleno v části „K čemu používáme vaše osobní údaje“. Zavedli jsme opatření k ochraně práv a zájmů jednotlivců, jejichž osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování. Kromě toho, pokud používáte služby v EHP, když o vás rozhodneme automatizovaně, máte právo napadnout toto rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a požadovat lidské přezkoumání tohoto rozhodnutí. Toto právo můžete uplatnit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Zákony o ochraně osobních údajů se stále vyvíjejí a pokud si myslíte nebo si nejste jisti, zda se na vás může takové právo vztahovat, kontaktujte nás, abychom to mohli posoudit a poradit vám.

Paysafe bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu se zákonem. Takové zákony se na různých územích liší a další konkrétní informace jsou k dispozici na vyžádání. Obecně společnost Paysafe bude tyto údaje zpracovávat buď:

 • Na základě vašeho souhlasu vám například budeme zasílat marketingové zprávy o produktech a službách v souladu s vašimi zájmy a preferencemi, pokud takový souhlas vyžaduje zákon;
 • Pokud je to nezbytné pro plnění nebo uzavření jakékoli smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, například s cílem poskytnout vám služby, které jste si objednali – v této souvislosti tyto informace potřebujeme, protože jinak bychom vám nemohli tyto služby poskytovat. Pokud jsme například povinni ověřit vaši totožnost a neposkytnete nám relevantní informace, je možné, že vám nebudeme moci otevřít účet;
 • Pokud má společnost Paysafe oprávněný zájem na zpracování dat za předpokladu, že takové zpracování neporušuje vaše práva a svobody vznést námitky proti takovému zpracování. Například abychom vás informovali o vašem užívání služeb, zlepšovali a rozvíjeli naše služby, prováděli on-line reklamu nebo jiné marketingové aktivity a také spravovali a vymáhali jakýkoli nárok;
 • Pokud má společnost Paysafe zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje, používat je a/nebo je odhalovat, nebo jinak potřebuje vaše osobní údaje k ochraně vašich důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob. Například v případě nutnosti souladu s pravidly stanovenými našimi nebo jinými příslušnými regulátory; nebo
 • výjimečně můžeme vaše informace sdílet s třetí stranou, pokud je to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení nebo jiné třetí strany, s nimiž jste mohli jednat, požadují informace k vyšetřování trestného činu nebo jiného porušení externích obchodních podmínek.

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pro jakoukoli konkrétní zpracovatelskou činnost, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás níže.

Některé webové prohlížeče mohou vysílat signály „nesledovat“. V současné době však není zaveden žádný průmyslový standard indikující, co by webové stránky a další on-line služby měly po obdržení takových signálů dělat. Pokud bude takový standard vyvinut, společnost Paysafe znovu zreviduje své zásady, ale v současné době nebudeme podnikat žádné kroky po přijetí takových signálů.

Přečtěte si také naše  Zásady používání souborů cookie pro informace o tom, jak shromažďujeme, používáme či sdělujeme informace v souvislosti se soubory cookie. Jinak prosím použijte odkaz Kontaktujte nás.

Čas od času můžeme naše zásady ochrany osobních údajů měnit. Učiníme-li podstatné změny v tom, jak budeme nakládat s vašimi údaji, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na tomto webu/portálu. Datum, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, je uvedeno v tomto oznámení. Zajistěte prosím, že budete pravidelně navštěvovat naše webové stránky/portál a v těchto zásadách ochrany osobních údajů vyhledáte veškeré změny. Pokud se však od nás zákonem požaduje, abychom vás předem upozornili na jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů a/nebo abychom si vyžádali váš souhlas se změnami našeho používání vašich osobních údajů, pak tak učiníme.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud takový odkaz navštívíte, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany soukromí a používání cookies a společnost Paysafe nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran.

Toto oznámení je v rozsahu své působnosti globální, ale záměrem není, aby mělo přednost před jakýmikoli zákonnými právy nebo zákazy na jakémkoli území, kde taková práva nebo zákazy převládají. V takovém případě práva a povinnosti stanovené v tomto oznámení budou platit pouze s výhradou změny podle kteréhokoliv příslušného místního zákona, který má přednost.

Společnosti skupiny Paysafe Group se sídlem mimo EHP si zvolily jako svého zástupce EU následující subjekt: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulharsko. Zástupce EU můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části kontaktujte nás níže.

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace, pokud jde o příslušné společnosti skupiny Paysafe, na něž se vztahuje toto oznámení, měli byste napsat na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použít oddíl Kontaktujte nás.

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů skupiny Paysafe jsou uvedeny níže a může být kontaktován prostřednictvím výše uvedeného odkazu Kontaktujte nás nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom

 

 

Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA)

Pokud jste obyvatelem Kalifornie a používáte naše služby pro spotřebitele, můžete mít určitá práva podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů, která jsou popsána níže.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Během posledních 12 měsíců jsme shromažďovali následující osobní údaje:

 • Identifikátory, jako je vaše jméno, věk, datum narození, adresa a další kontaktní údaje, kopie vaší identifikace (například řidičský průkaz nebo cestovní pas), stejně jako vaše číslo sociálního zabezpečení a/nebo jiné vládní identifikační nebo registrační údaje;
 • Informace o profesi nebo zaměstnání, např. vaše povolání;
 • Aktivita na internetu, jak je uvedeno v našem Oznámení o používání souborů cookies, včetně historie návštěv a interakce s našimi službami, IP adresy, typu prohlížeče, jazyka prohlížeče a dalších automaticky shromažďovaných informací;
 • Geolokační údaje v rozsahu, který potřebujeme k ověření vaší polohy pro účely regulace nebo boje proti podvodům v závislosti na poskytovaných službách a jejich používání (například některé zákony mohou vyžadovat, abychom identifikovali vaši polohu, pokud použití jakékoli služby zahrnuje hazard);
 • Obchodní informace, například informace o vašich bankovních vztazích, včetně čísel účtů, čísel debetních a kreditních karet, zůstatků na účtech a doby, po kterou jste tyto účty vedli.

Tyto osobní údaje shromažďujeme, abychom zajistili a nastavili váš účet a poskytovali vám naše služby.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ S TŘETÍMI STRANAMI

Během posledních 12 měsíců jsme pro naše obchodní účely sdíleli s třetími stranami jakékoli výše uvedené informace, např. s našimi přidruženými společnostmi, nebo vztahující se k využívání poskytovatele služeb, který nám pomáhá při poskytování služeb pro vás. Kategorie těchto poskytovatelů služeb jsou popsány v části Sdělování vašich informací.

„Neprodáváme“ osobní údaje v tradičním slova smyslu, ale prodáváme osobní údaje tak, jak je tento výraz používán v CCPA. V uplynulých 12 měsících jsme prodávali jednotlivé identifikátory tím, že jsme používali cookies a podobné technologie u uživatelů, kteří se z takového používání dat neodhlásili. Tyto identifikátory prodáváme poskytovatelům adtech a inzerentům, kteří poskytují cílený on-line marketing. 

Používání souborů cookie můžete zapnout nebo vypnout na ovládacím panelu on-line souhlasu, který je k dispozici prostřednictvím odkazu „Nastavení souborů cookie“ na všech našich webech a portálech.

Neprodávejte mé osobní údaje

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ CCPA

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte svá práva. Zejména:

 • Právo na přístup: můžete požádat o informace o kategoriích osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, kategoriích zdrojů, ze kterých byly vaše osobní údaje shromážděny, obchodním nebo komerčním účelu shromažďování nebo prodeje vašich osobních údajů, jakož i kategorie třetích stran, s nimiž můžeme sdílet nebo kterým prodáváme vaše osobní údaje, a kategorie osobních údajů, které byly těmto třetím stranám poskytnuty. Můžete nás také požádat o kopii konkrétních osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, ve strojově čitelném formátu;
 • Právo na vymazání: máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů;
 • V rozsahu, v jakém prodáváme vaše osobní údaje, máte právo nás požádat, abychom přestali prodávat vaše osobní údaje třetím stranám, nebo můžete „vypnout“ vaše nastavení souborů cookie zde (což bude mít stejný účinek jako odhlášení prodeje vašich osobních informací);
 • Právo na nediskriminaci: máte právo na to, abyste nebyli diskriminováni, protože jste využili některá ze svých výše uvedených práv spotřebitele. Jinými slovy, nebudeme vám poskytovat jinou kvalitu služeb, protože jste se rozhodli uplatnit jedno ze svých práv.

Můžete zmocnit některou osobu, aby ve vztahu k výkonu těchto práv jednala vaším jménem, ale možná budeme muset podniknout určité kroky k ověření legitimity podané žádosti, tj. toho, že toto jednání skutečně vychází od vás a že je vedeno vaším jménem. Můžeme například vyžadovat vaše podepsané povolení prokazující, že jste zmocnili svého zástupce k podání žádosti vaším jménem.

Vezměte prosím na vědomí, že tam, kde používáme a zveřejňujeme osobní údaje pro účely související s bezpečností, detekcí podvodů a jinými podobnými účely, mohou být některá vaše práva omezena. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat případy, kdy váš požadavek nebude možné splnit. Například nakolik to povoluje CCPA, je možné, že nebudeme moci vyhovět žádosti o vymazání vašich osobních údajů, pokud tyto informace potřebujeme za účelem zjištění bezpečnostních incidentů nebo ochrany před škodlivými, klamnými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi, tam, kde jsou takové informace nezbytné k zaznamenání našich smluvních jednání nebo vašich transakcí, nebo tam, kde to vyžaduje nebo jinak povoluje zákon.

Chcete-li se dozvědět více o svých právech nebo je chcete uplatnit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů v oddílu Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Obyvatelé Kalifornie nám také mohou zavolat na číslo +1 855 719 2087 (bezplatné číslo, dostupné 9.00 – 19.00 hod EST) nebo prostřednictvím kontaktních informací uvedených v odkaze Kontaktujte nás výše.

Tyto zásady byly naposledy revidovány dne 30. 12. 2022.

Seznam subjektů zpracovávajících osobní údaje

Skupina Paysafe zahrnuje společnost Paysafe Group Holdings Limited a její dceřiné společnosti. Níže je uveden seznam subjektů skupiny Paysafe Group, které zpracovávají osobní údaje v rámci Globálního oznámení o ochraně osobních údajů Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Německo)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (USA, Delaware)
 • Global Merchant Advisors LLC (USA, Delaware)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Leaders Merchant Services LLC (USA, Delaware)
 • NBS Acquisition LLC (USA, Delaware)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Optimal Payments Services Inc (USA, Delaware)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • Orbisventures EC S.A. (Ekvádor)
 • Pays Services Itálie S.r.l (Itálie)
 • PAYS Services UK Limited (Spojené království)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulharsko)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irsko)
 • Paysafe Capital LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Financial Services Limited (Spojené království)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irsko)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Group Limited (Ostrov Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Spojené království)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irsko)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irsko)
 • Paysafe Processing Limited (Spojené království)
 • Paysafe Services (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Services Lending LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Rakousko)
 • Paysafe Technology Services Germany GmbH (Německo)
 • Paysafe Trading Limited (Spojené království)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turecko)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Německo)
 • paysafecard.com India Private Limited (Indie)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Spojené arabské emiráty)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švýcarsko)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Rakousko)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Spojené království)
 • paysafecard.com Wertkarten (Irsko)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Rakousko)
 • Prepaid Services Company Limited (Spojené království)
 • Rapid Transfer Limited (Spojené království)
 • Sentinel Bidco Ltd (Spojené království)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexiko)
 • SafetyPay of Europe Entidad de Pago S.A. (Spain)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbie)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Safe-Pay, Sociedad Anonima en Liquidacion (Nikaragua)
 • Safety Pay Ecuador S.A. (Ekvádor)
 • SaftyPay Do Brasil Servicios de Intermediacao de Negocios LTDA (Brazílie)
 • Skrill Limited (Spojené království)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irsko)
 • Skrill Services GmbH (Německo)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Německo)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Švýcarsko)
 • Viafintech GmbH (Branch; Itálie)