Prezenty Skrill – Zasady i warunki

Uczestnictwo w grze Prezenty Skrill – Koszulki AC Milan z Autografem 22.11.23 oznacza zgodę uczestnika na następujące warunki udziału:

Organizator gry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill”), Am Euro Platz 2, 1120 Wiedeń, Austria.

Okres Gry: Gra odbywa się w okresie od 22.11.23 do 29.11.23.

Sposób gry i Nagroda: Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni w następujący sposób: Aby zakwalifikować się do losowania prezentu, uczestnicy muszą polubić Post o Prezentach, skomentować swojego ulubionego zawodnika z tego sezonu i muszą być obserwatorami kanału Skrill na Instagramie.

Rozlosujemy 5x podpisanych koszulek AC Milan wśród wszystkich osób, które postąpią zgodnie z instrukcjami.

Warunki udziału: Wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Europie (definicja pełnoletności zależy od przepisów kraju zamieszkania danej osoby fizycznej). W niniejszej grze każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

Wybór zwycięzcy: Zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo spośród wszystkich uczestników. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 30.11.23

Powiadomienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na oficjalnej stronie Skrill na Instagramie.

Odbiór nagrody Do 04.12.23, do północy (czasu CET), lub nagroda przepada.

Rozdanie nagród: w ciągu miesiąca od ogłoszenia zwycięzcy. Nagrody nie wymienia się na gotówkę.

Wykluczenia z gry: W grze udziału nie mogą brać pracownicy Skrill i/lub firm powiązanych ze Skrill, jak również ich krewni. Ponadto Skrill zastrzega sobie prawo do wykluczenia z gry osób naruszających niniejsze warunki udziału, przepisy prawa karnego lub zasady współżycia społecznego. Osoby korzystające z nieuprawnionych pomocy lub uzyskujące przewagę nad innymi poprzez manipulację również będą wykluczone. W takich przypadkach nagrody mogą być również unieważnione i odebrane w późniejszym terminie.

Koszty udziału: Udział w grze jest bezpłatny.

Publikowanie/Polityka prywatności: Dane osobowe uczestnika przekazane podczas promocji zostaną przez Skrill użyte wyłącznie w celu powiadomienia zwycięzcy zgodnie z Informacją o prywatności Grupy Skrill .

Przedterminowe zakończenie gry: W dowolnej chwili w okresie promocji Skrill ma prawo do przedterminowego zakończenia gry z istotnych przyczyn bez uprzedniego powiadomienia i podawania powodów. Powyższe postanowienie ma zastosowanie szczególnie jeśli i w zakresie, w którym jest to konieczne z powodów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusów w systemie komputerowym, manipulacji lub błędów sprzętowych i/lub w oprogramowaniu) albo przyczyn prawnych.

Postanowienia końcowe:

Prawem właściwym dla niniejszej gra jest prawo austriackie, z wykluczeniem wszelkich norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Wiedniu.

Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych Zasad i Warunków udziału są lub okażą się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

www.Skrill.com

JesiennePrezenty Skrill 

Udział w konkursie Jesienne Prezenty Skrill oznacza, że uczestnik zgadza się na następujące warunki uczestnictwa: 

Organizator gry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill”), Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austria. 

Okres gry: Gra odbywa się w okresie od 25.10.2023 do 30.10.2023.

Tryb gry i Nagroda: [Dostosuj zgodnie z przykładem] Przykład: Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni w następujący sposób: Aby zakwalifikować się do otrzymania prezentu, uczestnicy muszą polubić Post o Prezencie, napisać poprawną odpowiedź w komentarzu i muszą obserwować kanał Skrill na Instagramie.

Wśród wszystkich osób, które postąpią zgodnie z instrukcjami rozdania, rozlosujemy 5x 20 €* (*lub równowartość tej kwoty w innej walucie) w formie uznania na saldzie Skrill. 

Warunki udziału: Wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne (definicja pełnoletności zależy od przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania danej osoby). W niniejszej grze każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

Wybór zwycięzcy: Zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo spośród wszystkich uczestników. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 30.10.2023 r.

Powiadomienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na oficjalnej stronie Skrill na Instagramie.

Odbiór nagrody Do 31.10.2023 r., do północy (czasu CET), lub nagroda przepada. 

Przekazanie nagrody: w ciągu miesiąca od ogłoszenia zwycięzcy. Nagrody nie wymienia się na gotówkę. 

Wykluczenia z gry: W grze udziału nie mogą brać pracownicy Skrill i/lub firm powiązanych ze Skrill, jak również ich krewni. Ponadto Skrill zastrzega sobie prawo do wykluczenia z gry osób naruszających niniejsze warunki udziału, przepisy prawa karnego lub zasady współżycia społecznego. Osoby korzystające z nieuprawnionych pomocy lub uzyskujące przewagę nad innymi poprzez manipulację również będą wykluczone. W takich przypadkach nagrody mogą być również unieważnione i odebrane w późniejszym terminie. 

Koszty udziału: Udział w grze jest bezpłatny. 

Publikacja/Polityka prywatności: Dane osobowe uczestnika przekazane podczas promocji zostaną przez Skrill użyte wyłącznie w celu powiadomienia zwycięzcy zgodnie z Informacją o prywatności Grupy Skrill .

Przedterminowe zakończenie gry: W dowolnej chwili w okresie promocji Skrill ma prawo do przedterminowego zakończenia gry z istotnych przyczyn bez uprzedniego powiadomienia i podawania powodów. Powyższe postanowienie ma zastosowanie szczególnie jeśli i w zakresie, w którym jest to konieczne z powodów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusów w systemie komputerowym, manipulacji lub błędów sprzętowych i/lub w oprogramowaniu) albo z przyczyn prawnych. 

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszej gra jest prawo austriackie, z wykluczeniem wszelkich norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Wiedniu. 

Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych Zasad i warunków uczestnictwa są lub okażą się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. 

www.Skrill.com 

Uczestnictwo w grze Prezent Skrill Bilet na mecz AC Milan 6.10.23, oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na następujące warunki udziału:

Organizator gry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill”), Am Euro Platz 2, 1120 Wiedeń, Austria.

Okres gry: Gra odbywa się w okresie od 6.10.23 do 11.10.23.

Sposób gry i Nagroda: Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni w następujący sposób: Aby zakwalifikować się do gry o prezent, uczestnicy muszą polubić Post o Prezencie, w dziale komentarzy oznaczyć znajomego, a także muszą obserwować kanał Skrill na Instagramie.

Spośród wszystkich osób, które postąpią zgodnie z instrukcjami, wylosujemy 2 bilety na mecz AC Milan z PSG, w tym wszystkie koszty pobytu, opieki i przelotu*.

Warunki udziału: Wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne (definicja pełnoletności zależy od przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania danej osoby). W niniejszej grze każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

Wybór zwycięzcy: Zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo spośród wszystkich uczestników. Zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 11.10.23 r.

Powiadomienie zwycięzców: Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na oficjalnej stronie Skrill na Instagramie.

Odbiór nagrody Do 13.10.23 r., do północy (czasu CET), lub nagroda przepada.

Przekazanie nagrody: w ciągu miesiąca od ogłoszenia zwycięzcy. Nagrody nie wymienia się na gotówkę.

Wykluczenia z gry: W grze udziału nie mogą brać pracownicy Skrill i/lub firm powiązanych ze Skrill, jak również ich krewni. Ponadto Skrill zastrzega sobie prawo do wykluczenia z gry osób naruszających niniejsze warunki udziału, przepisy prawa karnego lub zasady współżycia społecznego. Osoby korzystające z nieuprawnionych pomocy lub uzyskujące przewagę nad innymi poprzez manipulację również będą wykluczone. W takich przypadkach nagrody mogą być również unieważnione i odebrane w późniejszym terminie.

Koszty udziału: Udział w grze jest bezpłatny.

Publikowanie/Polityka prywatności: Dane osobowe uczestnika przekazane podczas promocji zostaną przez Skrill użyte wyłącznie w celu powiadomienia zwycięzcy zgodnie z Informacją o prywatności Grupy Skrill .

Przedterminowe zakończenie gry: W dowolnej chwili w okresie promocji Skrill ma prawo do przedterminowego zakończenia gry z istotnych przyczyn bez uprzedniego powiadomienia i podawania powodów. Powyższe postanowienie ma zastosowanie szczególnie jeśli i w zakresie, w którym jest to konieczne z powodów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusów w systemie komputerowym, manipulacji lub błędów sprzętowych i/lub w oprogramowaniu) albo przyczyn prawnych.

Postanowienia końcowe:

Prawem właściwym dla niniejszej gra jest prawo austriackie, z wykluczeniem wszelkich norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Wiedniu.

Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych Zasad i warunków uczestnictwa są lub okażą się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

www.Skrill.com