Soutěž Skrill – Smluvní podmínky

Svou účastí v soutěži Skrill o podepsaný dres AC Milán dne 22.11.23 účastník potvrzuje svůj souhlas s následujícími podmínkami účasti:

Organizátor hry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill“), Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň, Rakousko.

Doba trvání hry: Hra se koná v období od 22.11.23 do 29.11.23.

Režim hry a cena: Vítězové hry budou určeni následujícím způsobem: Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dát lajk příspěvku o soutěži, okomentovat svého oblíbeného hráče této sezóny a musí být sledujícím kanálu Skrill na Instagramu.

Losujeme 5x podepsané dresy AC Milán ze všech lidí, kteří se budou řídit pokyny soutěže.

Způsobilost k účasti: Všechny plnoleté fyzické osoby, které mají bydliště v Evropě (plnoletost závisí na zákonech země bydliště příslušné fyzické osoby). Každý účastník této hry může vyhrát pouze jednu cenu.

Výběr vítěze: Vítězové budou vybráni náhodně ze všech účastníků. Vítězové hry budou určeni dne 30.11.23

Oznámení vítězům: Vítězové budou zveřejněni na oficiální stránce Skrill na Instagramu.

Nárokování ceny: Do 04.12.23 půlnoc (CET), jinak dojde k propadnutí.

Rozdělení cen: Do jednoho měsíce po vyhlášení vítězů. Nenabízí se žádná hotovostní alternativa.

Vyloučení ze hry: Zaměstnanci společnosti Skrill a/nebo společností přidružených ke Skrill, stejně jako jejich příbuzní, jsou z účasti ve hře vyloučeni. Dále si Skrill vyhrazuje právo vyloučit ze hry osoby, které porušují tyto podmínky účasti, trestní zákony nebo morálku. Vyloučeny jsou také osoby, které používají nepovolené pomůcky nebo jinak získávají výhody manipulací. V takových případech mohou být ceny také následně odvolány a vyžádány zpět.

Náklady na účast: Účast ve hře je zdarma.

Zásady zveřejnění / ochrany osobních údajů: Osobní údaje účastníka poskytnuté během propagační akce budou použity společností Skrill výhradně za účelem oznámení vítězi v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů skupiny Skrill .

Předčasné ukončení hry: Společnost Skrill je oprávněna hru z dobrého důvodu předčasně ukončit kdykoli během doby trvání propagační akce i poté bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. To platí zejména v případě a v rozsahu, v jakém je to nezbytné z organizačních nebo technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru) nebo z právních důvodů.

Konečná ustanovení:

Hra podléhá rakouskému právu s vyloučením kolizních norem. Místem jurisdikce je Vídeň.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Smluvních podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena.

www.Skrill.com

Podzimní soutěž Skrill 

Svou účastí v podzimní soutěži Skrill účastník potvrzuje svůj souhlas s následujícími podmínkami účasti: 

Organizátor hry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill“), Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň, Rakousko. 

Doba trvání hry: Hra se koná v období od 25.10.2023 do 30.10.2023.

Režim hry a cena: [Upravte podle příkladu] Příklad: Vítězové hry budou určeni následujícím způsobem: Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dát lajk příspěvku o soutěži, napsat správnou odpověď v sekci komentářů a musí být sledujícím kanálu Skrill na Instagramu.

Budeme losovat o zůstatek Skrill 5 x 20 €* (*nebo stejnou částku v jiné měně) ze všech lidí, kteří dodrží pokyny soutěže. 

Způsobilost k účasti: Všechny plnoleté fyzické osoby (plnoletost závisí na zákonech země bydliště příslušné fyzické osoby). Každý účastník této hry může vyhrát pouze jednu cenu. 

Výběr vítěze: Vítězové budou vybráni náhodně ze všech účastníků. Vítězové hry budou určeni dne 30.10.2023

Oznámení vítězům: Vítězové budou zveřejněni na oficiální stránce Skrill na Instagramu.

Nárokování ceny: Do 31.10.2023 půlnoc (CET), jinak dojde k propadnutí. 

Rozdělení cen: Do jednoho měsíce po vyhlášení vítězů. Nenabízí se žádná hotovostní alternativa. 

Vyloučení ze hry: Zaměstnanci společnosti Skrill a/nebo společností přidružených ke Skrill, stejně jako jejich příbuzní, jsou z účasti ve hře vyloučeni. Dále si Skrill vyhrazuje právo vyloučit ze hry osoby, které porušují tyto podmínky účasti, trestní zákony nebo morálku. Vyloučeny jsou také osoby, které používají nepovolené pomůcky nebo jinak získávají výhody manipulací. V takových případech mohou být ceny také následně odvolány a vyžádány zpět. 

Náklady na účast: Účast ve hře je zdarma. 

Zásady zveřejnění / ochrany osobních údajů: Osobní údaje účastníka poskytnuté během propagační akce budou použity společností Skrill výhradně za účelem oznámení vítězi v souladu sOznámením o ochraně osobních údajů skupiny Skrill.

Předčasné ukončení hry: Společnost Skrill je oprávněna hru z dobrého důvodu předčasně ukončit kdykoli během doby trvání propagační akce i poté bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. To platí zejména v případě a v rozsahu, v jakém je to nezbytné z organizačních nebo technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru) nebo z právních důvodů. 

Konečná ustanovení

Hra podléhá rakouskému právu s vyloučením kolizních norem. Místem jurisdikce je Vídeň. 

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Smluvních podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena. 

www.Skrill.com 

Svou účastí v soutěži Skrill o lístky AC Milán dne 6.10.23 účastník potvrzuje svůj souhlas s následujícími podmínkami účasti:

Organizátor hry: Skrill Wertkarten GmbH („Skrill“), Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň, Rakousko.

Doba trvání hry: Hra se koná v období od 6.10.23 do 11.10.23.

Režim hry a cena: Vítězové hry budou určeni následujícím způsobem: Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dát lajk příspěvku o soutěži, označit přítele v sekci komentářů a musí být sledujícím kanálu Skrill na Instagramu.

Losujeme 2x lístky AC Milán proti PSG včetně pohoštění a letů* mezi všemi lidmi, kteří se budou řídit pokyny soutěže.

Způsobilost k účasti: Všechny plnoleté fyzické osoby (plnoletost závisí na zákonech země bydliště příslušné fyzické osoby). Každý účastník této hry může vyhrát pouze jednu cenu.

Výběr vítěze: Vítězové budou vybráni náhodně ze všech účastníků. Vítězové budou určeni dne 11.10.23

Oznámení vítězům: Vítězové budou zveřejněni na oficiální stránce Skrill na Instagramu.

Nárokování ceny: Do 13.10.23 půlnoc (CET), jinak dojde k propadnutí.

Rozdělení cen: Do jednoho měsíce po vyhlášení vítězů. Nenabízí se žádná hotovostní alternativa.

Vyloučení ze hry: Zaměstnanci společnosti Skrill a/nebo společností přidružených ke Skrill, stejně jako jejich příbuzní, jsou z účasti ve hře vyloučeni. Dále si Skrill vyhrazuje právo vyloučit ze hry osoby, které porušují tyto podmínky účasti, trestní zákony nebo morálku. Vyloučeny jsou také osoby, které používají nepovolené pomůcky nebo jinak získávají výhody manipulací. V takových případech mohou být ceny také následně odvolány a vyžádány zpět.

Náklady na účast: Účast ve hře je zdarma.

Zásady zveřejnění / ochrany osobních údajů: Osobní údaje účastníka poskytnuté během propagační akce budou použity společností Skrill výhradně za účelem oznámení vítězi v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů skupiny Skrill .

Předčasné ukončení hry: Společnost Skrill je oprávněna hru z dobrého důvodu předčasně ukončit kdykoli během doby trvání propagační akce i poté bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. To platí zejména v případě a v rozsahu, v jakém je to nezbytné z organizačních nebo technických důvodů (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru) nebo z právních důvodů.

Konečná ustanovení:

Hra podléhá rakouskému právu s vyloučením kolizních norem. Místem jurisdikce je Vídeň.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Smluvních podmínek účasti byla nebo se stala neplatnými, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena.

www.Skrill.com