ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum, kdy zásady vešly v platnost: 31.01.2017

Scroll down

Společnost Paysafe Group Limited a každá ze společností této skupiny (společně „Paysafe“ nebo „my“ nebo “naše společnost“) se zavazují, že budou chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto Zásady (společně s našimi Podmínkami používání a jakýmikoli dalšími dokumenty, na které zde odkazujeme) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

 

  • funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
  • když žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať se již jedná o bodový systém či jiný) („Věrnostní“ nebo „Propagačníprogram)’)); 
  • vašeho použití softwaru včetně terminálů, mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
  • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonu, internetové diskuze a použití webových stránek/portálu a jiné komunikace mezi vámi a společností Paysafe.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Navštívíte-li webové stránky společnosti Paysafe včetně stránek www.Paysafe.com, přijímáte postupy popsané v těchto Zásadách a souhlasíte s nimi.

Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně soukromí tak, jak to doporučují její regulační orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb společnosti Paysafe, a často k tomu využíváme „krátkou formu“ zásad ochrany osobních údajů, takovou jakou představují tyto internetové Zásady ochrany osobních údajů. Pokud si přejete přečíst Úplné zásady ochrany osobních údajů, použijte prosím oddíl Kontaktujte nás nebo klepněte zde.  Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji a umožňovali vám získat ty nejlepší zkušenosti s našimi produkty. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na některé z našich webových stránek, účastí na některé z našich akcí nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich můžeme shromažďovat automaticky, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Údaje o vás můžeme rovněž získávat od třetích stran.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli námi nabízené produkty, upozornili vás na změny v našich produktech a abychom naše produkty vylepšovali. Tyto informace rovněž používáme k tomu, abychom vás informovali o jiných produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již použili nebo na které jste se dotazovali nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli společností v rámci skupiny společností Paysafe Group Limited.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vám poskytli produkty, které nabízíme, s dodavateli pracujícími naším jménem, máme-li k tomu vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činua snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek společnosti Paysafe, našich zákazníků či jiných.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být převedeny, uchovávány a zpracovány na místě mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Odevzdáním svých osobních údajů souhlasíte s tímto převedením, uchováním nebo zpracováním. Přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s vašimi údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup či ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny.  Nesmíte své pověřovací údaje s nikým jiným sdílet a pověřujete společnost Paysafe, aby jednala na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která vloží vaše pověřovací údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte určitá práva podle zákonů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti přímému marketingu a práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás. Ve Velké Británii platí poplatek ve výši 10 £ a případné poplatky pro jiné jurisdikce jsou dostupné na vyžádání. Souhrn dalších dostupných práv je k dispozici v našich Úplných zásadách ochrany osobních údajů.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které ukládají malé množství dat do vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám překládat reklamu společnosti Paysafe, zatímco si prohlížíte jiné stránky.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org a v našich Principech používání cookies, které jsou k dispozici na všech našich webových stránkách. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však prosím na vědomí, že to může ovlivnit vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, oddělení Legal Department s označením FAO nebo prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.