Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy pozměněny dne 1. 10. 2019.

Tyto zásady se vztahují na společnosti, které jsou součástí skupiny Paysafe Group a používají různá obchodní jména včetně Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill a NETELLER.

Ke dni oznámení těchto Zásad ochrany osobních údajů se na společnost Skrill USA, Inc., delawarskou společnost se sídlem na One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA, vztahuje smlouva, na jejímž základě má být zakoupena společností Paysafe. Společnost Paysafe poskytuje zpracování dat a další služby společnosti Skrill USA, Inc a jejím zákazníkům, a jako taková obdrží informace od společnosti Skrill USA, Inc a bude tyto údaje sdílet v míře nezbytné nebo vhodné pro provoz společnosti Paysafe a pro správu transakcí a údajů.

Tyto zásady jsou projevem našeho závazku chránit vaše práva na ochranu soukromí a stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

  • funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
  • situace, kdy žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe (včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať už se jedná o bodový či jiný systém);
  • situace, kdy používáte software včetně terminálů a mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
  • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonu, internetové diskuze, webových stránek/portálu a jiné komunikace mezi vámi a společností Paysafe.

Společně se na ně v těchto zásadách odkazuje jako na „služby Paysafe“.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně soukromí tak, jak to doporučují regulační orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám klíčové informace o ochraně soukromí v této „krátké formě“ zásad ochrany osobních údajů. Pokud si přejete přečíst Úplné zásady ochrany osobních údajů, klikněte sem. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Určité údaje o vás nám poskytujete například když zjišťujete informace o některých službách Paysafe nebo o ně žádáte, zaregistrujete se k používání a/nebo využívání jakýchkoli služeb Paysafe, vyplňujete formuláře na některé z našich webových stránek, zúčastníte se některé z našich akcí nebo s námi komunikujete prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich můžeme shromažďovat automaticky, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Pokud chcete vědět více, přečtěte si naše Zásady používání cookies. Údaje o vás můžeme rovněž získávat od třetích stran jako jsou agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo agentury pro předcházení podvodům.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli námi nabízené produkty, upozornili vás na změny v našich produktech a abychom naše produkty vylepšovali. Tyto informace rovněž používáme k tomu, abychom vás informovali o jiných produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již použili nebo na které jste se dotazovali nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Používáte-li některý z našich finančních produktů, použijeme vaše údaje také k posouzení vaší finanční situace a k pokusu o odkrytí a stíhání případných podvodů.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat nikomu s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli společností v rámci skupiny společností Paysafe Group. Společnost Paysafe zahájila proces nabytí společnosti Skrill USA, Inc a s touto společností mohou být data sdílena v rozsahu vhodném nebo nezbytném pro usnadnění transakcí zákazníků společnosti Skrill Ltd (nebo jiné skupiny Paysafe) při nákupu zboží a služeb od maloobchodníků a dalších obchodníků v rámci smlouvy se společností Skrill USA, Inc (nebo jinými příslušnými společnostmi Paysafe). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skrill USA, Inc jsou k dispozici prostřednictvím odkazů Kontaktujte nás nebo na níže uvedené adrese.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vám poskytli produkty, které nabízíme, včetně poskytovatelů služeb, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a finančních institucí. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se třetími stranami za účelem prevence trestných činů a snížení rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces, za účelem ochrany práva či majetku společnosti Paysafe nebo našich zákazníků a k jiným účelům.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK ZABEZPEČUJEME DATA

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být převedeny, uchovávány a zpracovány příjemci se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší (a v některých případech jsou nižší úrovně) od norem platných v zemích, kde žijete. Učiníme veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že tito příjemci budou používat a chránit vaše údaje stejným způsobem jako my.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup či ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Nesmíte své ověřovací údaje s nikým jiným sdílet a pověřujete společnost Paysafe, aby jednala na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která zadá vaše ověřovací údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku nemůžeme zaručit, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme poskytli. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte na základě zákonů o ochraně osobních údajů například právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo smazání vašich osobních údajů, na námitku proti jejich zpracování nebo na omezení jejich zpracování, na vyžádání si přenosu některých vašich osobních údajů jinému poskytovateli služeb (tzv. přenositelnost dat), nebo na odvolání jakéhokoli souhlasu, který jste nám dali.

Vezměte však prosím na vědomí, že z těchto práv existují výjimky. Úplné vysvětlení dostupných práv je k dispozici v našich Úplných zásadách ochrany osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týkají, se provádějí automaticky na základě určení počítačem (pomocí softwarových algoritmů) bez našeho lidského přezkumu. 

Automatizovaná rozhodnutí můžeme využít například k hodnocení vaší úvěruschopnosti, když se ucházíte o některé finanční služby společnosti Paysafe, nebo k provádění kontroly proti podvodům při vámi uskutečněných transakcích. Pokud však žijete v Evropské unii, máte právo vznést námitky proti automatizovanému rozhodnutí a nechat je ručně prověřit na základě informací, které nám můžete poskytnout.

Pro uplatnění svého práva nás můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít jeden z následujících důvodů:

  • na základě vašeho souhlasu, například abychom vám zasílali marketingové zprávy v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon;
  • pokud je to nezbytné pro uzavření jakékoliv smlouvy s vámi a k plnění našich povinností podle této smlouvy;
  • pokud na tom máme oprávněný zájem, avšak pouze za předpokladu, že takové zpracování nenarušuje vaše práva a svobody;
  • pokud máme zákonnou povinnost shromažďovat osobní údaje nebo jinak potřebujeme vaše osobní údaje k ochraně vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiných osob nebo
  • výjimečně, je-li to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení požadují informace k vyšetřování zločinu.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace související se společností Paysafe, na niž se tyto zásady vztahují, napište na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použijte oddíl Kontaktujte nás.

Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Paysafe je uveden níže a lze jej kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného odkazu „kontaktujte nás“ nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, Londýn, E17 4AU