Lady working on her PC, Skrill Business support

Dla nowych partnerów handlowy

Tutaj znajdziesz wskazówki i odpowiedzi na często zadawane pytania

Lady working on her PC, Skrill Business support

Do zweryfikowania wniosku potrzebne są jedynie podstawowe dokumenty. Wymagania warunkujące otwarcie konta firmowego Skrill są proste i czytelne.

  • Użytkownik musi być zarejestrowany jako podmiot gospodarczy lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i dostarczyć ważne zaświadczenie potwierdzające taką rejestrację albo podobny dokument.
  • Użytkownik musi dostarczyć dokument potwierdzający adres oraz podać tożsamość każdego z właścicieli firmy.
  • W chwili składania wniosku strona internetowa Użytkownika powinna działać co najmniej w wersji beta, tak byśmy mogli zapoznać się z usługami/towarami oferowanymi przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce złożyć wniosek o więcej niż jedną stronę internetową, prosimy by poinformował swojego Kierownika Sprzedaży o ich adresach URL.

Otwarcie konta firmowego Skrill jest bezpłatne. Nie ma opłaty początkowej.

Skrill oferuje trzy typy konta do wyboru:

  • Pełne konto partnera handlowego – pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie płatności poprzez korzystanie z potencjału naszej bramki. Pozwala również na wysyłanie pieniędzy przez Użytkownika do jego partnerów i klientów. Użytkownik będzie mógł też w pełni korzystać z naszych usług opartych o API (Zautomatyzowany Interfejs Płatności).
  • Konto wydatków (tylko wysyłanie płatności) – pozwala Użytkownikowi na wysyłanie pieniędzy na adres e-mail.
  • Portfel do portfela – pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie i wysyłanie płatności od i do partnerów za pomocą adresu e-mail Użytkownika.

Jeśli Użytkownik prowadzi handel elektroniczny, musi otworzyć Pełne konto partnera handlowego, aby otrzymywać płatności przez stronę internetową swojego sklepu.

Zaraz po otrzymaniu dokumentów Użytkownika kontaktujemy się z nim, aby potwierdzić rejestrację lub poprosić o dodatkowe dokumenty.

Oferujemy do wyboru ponad 40 walut. Podczas rejestracji Użytkownik może ustalić walutę główną i dodatkowe waluty, z których chce korzystać. Jeśli później zechce poszerzyć swój wybór, może szybko dodać ich więcej. Przewodnik integracji jest dostępny tutaj.

Zachęcamy do złożenia wniosku o konto firmowe, byśmy mogli przygotować ofertę odpowiadającą potrzebom firmy i jak najlepiej dopasowaną do jej modelu biznesowego. Jeśli Użytkownik korzysta z usług naszego partnera koszyka zakupów, przysługują mu obniżone opłaty, które można sprawdzić tutaj.

Skrill daje dostęp do szerokiego wachlarza lokalnych metod płatności i ponad 40 walut. Można je aktywować podczas tworzenia konta lub dodać opcje później, po rozpoczęciu współpracy z nami. Więcej informacji jest dostępne tutaj.

list of payment methods, supported by Skrill

Tak. Pojedyncza integracja umożliwia firmie Użytkownika dostęp do wszystkich opcji.

API można przetestować zanim konto będzie gotowe. Prosimy sprawdzić nasze przewodniki poświęcone integracji, aby poznać konta testowe (sandbox) i dodatkowe instrukcje.

Otwarcie konta firmowego Skrill jest dostępne dla niemal wszystkich branż. Istnieją pewne ograniczenia, z którymi można się zapoznać w naszych Warunkach korzystania na str. 11. Nie możemy świadczyć usług partnerom handlowym, którzy prowadzą działalność związaną z wyrobami tytoniowymi, narkotykami, nielicencjonowanym hazardem itp.

Uważnie analizujemy model biznesowy każdego z wnioskodawców i oferujemy swoje usługi, dostosowując je do charakteru prowadzonej działalności.

Konto firmowe Skrill może otworzyć jedynie osoba zarejestrowana jako podmiot gospodarczy lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Konta firmowe nie są dostępne dla osób prywatnych.

Firmy prowadzące działalność zgodnie z prawem zazwyczaj otrzymują konto firmowe z łatwością.

W rzadkich przypadkach odrzucenia wniosku o konto firmowe Skrill, przyczyną naszej odmowy zwykle są:

  • Nieistniejące lub fałszywe dane wnioskodawcy
  • Niesprawna strona internetowa
  • Nieobsługiwany model biznesowy

Rozliczeń między kontem Skrill, a rachunkiem bankowym można dokonywać w dowolnej chwili. Nie ma ograniczeń odnośnie do okresu lub częstotliwości rozliczeń.

Użytkownik, który chce, aby środki były wypłacane w sposób automatyczny, proszony jest o kontakt ze swoim Kierownikiem sprzedaży.

Konta osobistego nie można przekształcić w firmowe. Zamiast tego tutaj można złożyć wniosek o nowe konto firmowe. Należy użyć adresu e-mail oraz numeru telefonu, które nie są przypisane do innych kont Skrill. Jeśli są, prosimy o kontakt z Kierownikiem sprzedaży, który udzieli pomocy.