Jaka jest różnica między monetą a tokenem?

Udostępnij

Efekty kształcenia: 

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz rozumieć:

1. Co to jest moneta
2. Co to jest token
3. Co to są altcoiny 

Jaka jest różnica między monetą a tokenem?

Jedną z najtrudniejszych części uczenia się o krypto jest zrozumienie terminologii. W lekcji drugiej wyjaśniliśmy, czym jest kryptowaluta. Teraz podzielimy kryptowaluty na trzy grupy: monety, tokeny i altcoiny. 

Co to jest kryptowaluta? 

Dla przypomnienia kryptowaluta to nowa forma wartości cyfrowej zabezpieczona kryptografią, a nie autorytetem banku centralnego. Kryptografia to metoda ochrony informacji za pomocą skomplikowanej matematyki, aby zapewnić, że tylko właściwy odbiorca może uzyskać do nich dostęp. Wyjaśnia to pochodzenie słowa kryptowaluta, łączącego kryptografię i walutę.

Co to jest moneta? 

Obecnie istnieje ponad 23 000 różnych kryptowalut, które są często określane monetami, a nawet przedstawiane jako fizyczne monety w formie graficznej. Ale w rzeczywistości wszystkie są wirtualne. 

Moneta to kryptowaluta natywna dla określonego blockchaina. Najbardziej znanym przykładem jest bitcoin, jednostka walutowa emitowana przez obsługujący ją system blockchain Bitcoin. 

Jak wspomniano w naszym artykule „Co to jest Bitcoin?", autorzy zwykle używają dużej litery „B”, gdy odnoszą się do łańcucha bloków Bitcoin i małej litery „b”, gdy mówią o monecie.  

Co to jest token? 

Innym przykładem monety jest ether, natywna waluta blockchainu Ethereum. Ethereum jest silnikiem obliczeniowym dla innych aplikacji cyfrowych, dostarczającym moc obliczeniową za pośrednictwem Wirtualnej Maszyny Ethereum (EVM). 

EVM może przetwarzać dowolne instrukcje, o ile są one napisane w języku programowania o nazwie Solidity i mają strukturę w uzgodnionym formacie znanym jako Smart Contract. Sposób przetwarzania Smart Contracts przez EVM przypomina sposób, w jaki głosowa sztuczna inteligencja, taka jak Alexa, interpretuje twoje polecenia.

Funkcja Ethereum jako silnika obliczeniowego pozwala również na tworzenie odrębnych kryptowalut o unikatowej tożsamości i dystrybucji podaży, które są określane jako tokeny.

Token kryptowaluty opiera się na bazowym blockchainie, aby zapewnić sposób przetwarzania transakcji, określany jako warstwa rozliczeniowa, ponieważ nie ma własnego. Dopóki tokeny są zgodne z zestawem uzgodnionych standardów, Ethereum będzie zarządzać wydawaniem tokenów i przetwarzać opłaty transakcyjne.

ERC-20 jest najpopularniejszym standardem tworzenia tokenów wymienialnych. Wymienialność oznacza, że jednostki są powszechnie wymienialne, na przykład w taki sposób, że jedno euro można wymienić na dowolne inne euro. 

Przykładem tokena ERC-20 jest Shiba Inu, kryptowaluta o psiej tematyce zbudowana na Ethereum. W ramach zakodowanej definicji tokena ERC-20 deweloper określi, ile tokenów zostanie wydanych, w jakim tempie tokeny będą wydawane i czy części podaży tokenów są dystrybuowane do określonych grup, np. do założycieli tokena lub do pierwszych użytkowników za pośrednictwem airdrop.

Ethereum obsługuje również tworzenie tokenów, które nie są przeznaczone do wymiany, ale zamiast tego mają unikalne cechy. Są one znane jako tokeny niewymienialne (NFT) i są zgodne ze standardem ERC-721.

Istnieje wiele innych standardów Ethereum, z których każdy dostarcza unikalne zastosowania. Kilka innych blockchainów jest kompatybilnych z EVM lub działa podobnie, wykorzystując własny język Smart Contract do obsługi tworzenia tokenów. Na przykład Cardano, Avalanche i Solana. 

Co to jest token użytkowy? 

Funkcja Ethereum jako silnika obliczeniowego i emitenta tokenów specjalnych sprawia, że jest on odpowiedni dla twórców aplikacji cyfrowych (dApps). Można go sobie wyobrazić jako zdecentralizowaną wersję Sklepu Google Play, gdzie każdy rodzaj dApp może być obsługiwany, jeśli jego funkcja może być wyrażona w języku Ethereum Smart Contract o nazwie Solidity.

Niektóre z tych dApps obejmują tokeny zaprojektowane w celu zaoferowania alternatywnych form pieniądza cyfrowego poprzez wyeliminowanie niektórych ograniczeń monet takich jak Bitcoin i Ethereum. Inne mają na celu zapewnienie użyteczności w ramach dApp, na przykład w grze lub metaverse. Z tego powodu są one określane jako tokeny użytkowe. 

Tokeny użytkowe nie są przeznaczone do użytku poza dApp, choć często są przedmiotem handlu na giełdach kryptowalut. 

Co to jest token zarządzania (governance)? 

Niektóre dApps są zaprojektowane tak, aby umożliwić ich użytkownikom udział w ich projektowaniu i rozwoju. Termin używany do opisania sposobu, w jaki społeczność może demokratycznie zarządzać podmiotem, to DAO - Zdecentralizowana Autonomiczna Organizacja (ang. Decentralised Autonomous Organisation).

Jednym z podstawowych elementów DAO jest posiadanie tokena, który stanowi wartość dla członków społeczności oraz sposób definiowania praw do głosowania. Tego typu tokeny nazywane są tokenami governance. 

Co to jest altcoin? 

Altcoin to zbitka dwóch słów: „alternatywna moneta”. Jeśli spojrzymy wstecz do 2009 roku, kiedy bitcoin był jedyną kryptowalutą, słowo coin pojawiło się jako synonim jednostek bitcoina.

Jednak wraz z pojawieniem się nowych kryptowalut, oferujących alternatywne przypadki użycia, potrzebny był inny sposób odniesienia do tych nowych monet. Tak więc, aby odzwierciedlić prymat bitcoina, wprowadzono wspólną nazwę dla wszystkiego innego niż bitcoin- ‘altcoiny’. 

Od tego czasu znaczenie Ethereum jako platformy do tworzenia innych aplikacji kryptowalutowych sprawiło, że jego waluta, ether, znalazła się obok bitcoina. 

Ponieważ większość kolejnych monet jest wariantami bitcoina lub ether, altcoin zaczął odnosić się do każdej możliwej do zainwestowania kryptowaluty innej niż te dwie. Właśnie to znaczenie altcoina będziemy stosować w całej Akademii Skrill Krypto.

Przegląd kryptowalut - podsumowanie 

Kryptowaluta to nowa forma wartości cyfrowej zabezpieczona kryptografią, a nie autorytetem banku centralnego. Transakcje są rejestrowane we współdzielonych księgach cyfrowych zwanych blockchainami i udostępniane w sieci komputerów, co jest cechą określaną jako decentralizacja

Moneta to kryptowaluta natywna dla określonego łańcucha bloków, czego najbardziej oczywistym przykładem jest bitcoin, jednostka waluty emitowana przez obsługujący ją system blockchain; myląco określana również jako Bitcoin, ale zazwyczaj pisana wielką literą B.

Token kryptowaluty opiera się na blockchainie bazowym działającym jako warstwa rozliczeniowa, ponieważ nie ma własnego. Tokeny Ethereum są zgodne z zestawem standardów znanych jako ERC-20.

Token użytkowy (utility) zapewnia określoną użyteczność w ramach dApp, na przykład w grze lub metaverse, i nie jest przeznaczony do użytku w innych miejscach. Tokeny takie są jednak często przedmiotem handlu na giełdach kryptowalut.

Token zarządzania daje prawa do głosowania w zdecentralizowanej autonomicznej społeczności (DAO), uzyskując wartość z aplikacji cyfrowej, którą zarządza dana społeczność.

Altcoin to zbitka powstała z dwóch słów - „alternatywna moneta”. Termin ten jest używany jako określenie dla wszystkiego innego niż bitcoin i ether, natywna waluta Ethereum.