Jak długo czeka się na otrzymanie pieniędzy?

Otrzymywanie pieniędzy za pośrednictwem Skrill jest zazwyczaj błyskawiczne i bezpłatne (mogą obowiązywać opłaty za przeliczenie waluty).

Środki wysłane przez znajomych lub krewnych otrzymasz natychmiast. Upewnij się, że podałeś/aś nadawcy prawidłowy i aktualny adres e-mail zarejestrowany na Twoim koncie Skrill.

Czas realizacji przelewów od większości partnerów handlowych nie jest długi. Należy jednak pamiętać, że niektórzy partnerzy handlowi mogą naliczać opłaty lub potrzebować więcej czasu na przetworzenie płatności. Aby się dowiedzieć, kiedy dokładnie przyjdą pieniądze, najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio u partnera handlowego.

Upewnij się, czy adres e-mail, który podałeś/aś partnerowi handlowemu jest taki sam jak ten zarejestrowany na Twoim koncie Skrill.

Otrzymywanie pieniędzy od innego klienta Skrill

Jeśli nadal nie widzisz swojego przelewu, należy najpierw potwierdzić z nadawcą, czy płatność została zrealizowana po jego stronie. Jeśli tak, sprawdź:

  • być może e-mail lub numer telefonu użyty do transakcji był nieprawidłowy. Ze względu na bezpieczeństwo i prywatność nie będziemy w stanie przekazać Ci żadnych konkretnych szczegółów, więc weryfikację taką najlepiej przeprowadzić, pytając bezpośrednio nadawcę. W przypadku błędu z zapisie podanego adresu e-mail lub numeru telefonu nadawca może anulować transakcję i wykonać nową.
  • być może Twój numer telefonu nie został zweryfikowany, w przypadku gdy pieniądze zostały na niego wysłane. Możesz otrzymywać pieniądze tylko na zweryfikowany numer telefonu.

Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane, ale nadal nie otrzymałeś/aś pieniędzy, poproś nadawcę o ID transakcji Skrill i skontaktuj się z nami za pomocą jednego z poniższych kanałów.

Jeśli płatność została wysłana w walucie innej niż waluta Twojego portfela, naliczymy Ci opłatę za wymianę walut.

Otrzymywanie pieniędzy od partnera handlowego

Jeśli oczekujesz płatności od partnera handlowego korzystającego ze Skrill, pamiętaj, że poszczególni partnerzy stosują różne ramy czasowe w zależności od własnej polityki. Skontaktuj się z partnerem handlowym i sprawdź warunki, na jakich dokonywana jest płatność. Sprawdź również, czy:

  • pieniądze zostały wysłane na ten sam adres e-mail, który jest zarejestrowany na Twoim koncie Skrill. Jeśli nie, dodaj go do swojej listy adresów e-mail. 
  • upłynął czas określony przez partnera handlowego na przesłanie płatności. Jeśli nie, należy skontaktować się z partnerem handlowym i poczekać jeszcze jakiś czas.
  • czy istnieje rozbieżność między danymi na Twoim koncie Skrill a danymi na stronie sprzedawcy. Jeśli to konieczne, zaktualizuj wszelkie niezgodne dane na stronie sprzedawcy lub na swoim koncie Skrill w sekcji Ustawienia > Dane osobowe (dostępne tylko za pośrednictwem przeglądarki internetowej). Skontaktuj się z nami za pośrednictwem dostępnego poniżej kanału, aby uzyskać bardziej istotne zmiany, takie jak imiona i/lub data urodzenia.

Jeśli czas ten już minął, a Ty nadal nie otrzymałeś pieniędzy, poproś partnera handlowego o ID transakcji Skrill i skontaktuj się z nami, klikając na dostępny kanał kontaktowy poniżej.


Powiązane artykuły

Powrót do gory