3D Secure – Skrill Prepaid Mastercard® – Podmínky použití

Co to je 3D Secure?

1. 3D Secure je další bezpečnostní funkce vaší karty Skrill Prepaid Mastercard, která se využívá k ověřování určitých on-line transakcí. U některých on-line transakcí budete před jejich zpracováním požádáni o potvrzení transakce pomocí 3D Secure.

Jak to funguje?

2. Pokud budete požádáni o ověření transakce pomocí 3D Secure, můžete obdržet textovou zprávu s jednorázovým přístupovým kódem, kterým budete muset platbu potvrdit, nebo můžete obdržet oznámení na vašem osobním zařízení s žádostí, abyste se přihlásili ke svému účtu Skrill a podle pokynů platbu potvrdili.

3. Váš účet Skrill není za používání 3D Secure zpoplatněn, ale při používání této funkce budete zodpovědní za placení poplatků účtovaných vaším mobilním operátorem a poskytovatelem internetových služeb.

Bezpečnost

4. Vaše Smluvní podmínky ke kartě Skrill Prepaid Mastercard a Podmínky použití účtu Skrill se vztahují na platby prováděné pomocí vaší karty Skrill Prepaid Mastercard, včetně transakcí ověřených pomocí 3D Secure.

5. Jakékoli jednorázové heslo 3D Secure, které obdržíte, musíte uchovávat v bezpečí a tajnosti a musíte učinit přiměřená preventivní opatření, abyste udrželi všechna zařízení a přihlašovací údaje použité k ověření transakce prostřednictvím 3D Secure v bezpečí. Pokud si myslíte, že někdo mohl bez vašeho oprávnění získat přístup k vašemu účtu Skrill nebo ke službě 3D Secure, musíte nás o tom okamžitě informovat prostřednictvím kontaktních údajů ve vašich Smluvních podmínkách Skrill Prepaid Mastercard.

Ochrana osobních údajů

6. Některé osobní údaje, které od vás shromažďujeme pro účely zabezpečení a ověřování (např. číslo mobilního telefonu), budeme muset sdílet s našimi externími poskytovateli služeb, kteří nás nechávají spravovat službu 3D Secure.

7. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje, a to zejména s ohledem na smlouvu, kterou uzavíráme s našimi externími dodavateli, přečtěte si naše Oznámení o ochraně osobních údajů na adrese skrill.com/privacypolicy.

Změny 3D Secure a těchto Podmínek použití

8. Vyhrazujeme si právo ukončit funkci 3D Secure bez předchozího upozornění. Můžeme také provádět změny této služby, proto vám doporučujeme, abyste si tyto Podmínky použití přečetli pokaždé, když používáte službu 3D Secure.

Definice

9. V těchto Podmínkách použití znamená „my“, „nás“ ap., pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), společnost Paysafe Payment Solutions Limited registrovanou v Irsku (číslo společnosti 626665), nebo pokud máte bydliště mimo EHP, společnost Skrill Limited registrovanou v Anglii (číslo společnosti 04260907).