various crypto coins on a black background

02 Dec 2021

Co to jest kryptowaluta i jak funkcjonuje?

Udostępnij

Usługa kryptowalutowa Skrill nie jest dostępna w miejscu, gdzie przebywasz. Kliknij tutaj, aby odwiedzić naszą stronę internetową w USA.

Zastrzeżenia: Niniejszy przewodnik ma na celu w jasny i prosty sposób pomóc klientom Skrill w poruszaniu się po nowej technologii. Nie jest on pomyślany jako element doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani handlowego. Niniejszy przewodnik ma charakter informacyjny i służy wyłącznie celom edukacyjnym. Nie on zapewnia ochrony przed stratami finansowymi, ryzykiem ani oszustwem.

 

Kryptowaluty: podstawy

Jak kupować kryptowalutę

Jak działają giełdy

Jak działa Skrill

Kryptowaluty a waluty fiducjarne: Jaka jest różnica?

Zrozumienie zagrożeń i oszustw

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluty to waluty cyfrowe zabezpieczone za pomocą kryptografii. Mogą działać jako środek płatniczy podczas sprzedaży, zakupu lub obrotu towarami i usługami bez potrzeby korzystania z pośrednika, jakim jest bank.

Ponieważ kryptowaluty są aktywami cyfrowymi, nie można ich posiadać fizycznie – istnieją tylko w sieci.

Niektóre kryptowaluty są w pełni zdecentralizowane – co oznacza, że nie kontroluje ich żadna centralna jednostka – inne natomiast są emitowane przez firmy i/lub zarządzane przez grupę osób posiadających kontrolę większościową.

Kryptowaluty są chronione za pomocą kryptografii, czyli metody zabezpieczania informacji poprzez kodowanie.

Jak powstaje kryptowaluta?

Kryptowaluta jest tworzona poprzez wydobywanie.

Na czym polega wydobywanie? Wydobywanie to proces, dzięki któremu nowe monety trafiają do obiegu. Wykonuje się je przy użyciu komputerów do rozwiązywania problemów matematycznych i służy zabezpieczeniu sieci.

Wydobywanie opiera się na technologii rozproszonych rejestrów (często nazywanej "blockchain"). Blockchain to niezależna publiczna sieć peer-to-peer, która obecnie nie podlega żadnym regulacjom. Blockchain bezpiecznie przechowuje w zdecentralizowanej sieci serię oznaczonych czasowo zapisów (transakcji kryptowalutowych).

man typing on a laptop

Jakie cechy ma większość kryptowalut?

Nieodwracalność – bardzo trudno jest przemieścić kryptowalutę komukolwiek poza osobą, która jest jej właścicielem.  Ponieważ właściciel jest posiadaczem klucza prywatnego, ma do niej niepowtarzalny kod dostępu. Transakcji nie można zmienić po ich zarejestrowaniu.

Ograniczona podaż – większość kryptowalut ma ograniczoną i z góry ustaloną podaż.

Jak działa kryptowaluta?

Kryptowaluty są zaprojektowane tak, aby działać na różne sposoby.

Niektóre kryptowaluty mają działać jak pieniądze, czyli funkcjonują jako środek płatniczy. Inne mają więcej wspólnego z tradycyjnymi inwestycjami, takimi jak akcje, obligacje czy fundusze.

Kryptowaluty są w dużej mierze nieuregulowane, co oznacza, że inwestowanie w nie może wiązać się z dużym ryzykiem.

customer buying crypto from Skrill wallet

Gdzie i jak mogę przechowywać kryptowaluty?

Portfel kryptowalutowy daje Ci dostęp do kryptowalut i pozwala je kupować, przechowywać i trzymać. Niektóre portfele obsługują tylko jeden rodzaj monet, a inne obsługują ich wiele.

Każdy portfel posiada klucz prywatny i publiczny. O kluczu publicznym można myśleć jak o adresie portfela, ponieważ podobnie jak w przypadku numeru konta bankowego, ludzie używają go do wysyłania kryptowalut do portfela. Klucz prywatny działa jak PIN lub hasło: wprowadzasz go, aby wysyłać i odbierać kryptowaluty.

wallet icon with crypto currencies

Załóż konto już dziś

 1. Płać szybko i łatwo, bez korzystania z banku
 2. Natychmiast wysyłaj pieniądze w ponad 40 różnych walutach
 3. Zdobywaj punkty i otrzymuj nagrody dzięki programowi lojalnościowemu Skrill Knect

Zarejestruj się za darmo

[Translate to Polish:] Skrill card being used with desktop

Twój portfel może znajdować się na urządzeniu zewnętrznym, oprogramowaniu, komputerze osobistym, smartfonie lub na koncie internetowym powiązanym z giełdą.

Typ portfela

Lokalizacja klucza

Miejsce, gdzie funkcjonuje oprogramowanie

Portfel internetowy – hostowany

Przechowywany przez wiarygodną stronę trzecią

Na serwerze strony trzeciej

Portfel internetowy – niehostowany

Przechowywany przez użytkownika

Przeglądarka

Portfel stacjonarny/mobilny

Przechowywany na urządzeniu służącym do obsługi portfela

Osobny program na urządzeniu

Portfel papierowy

Wydrukowany na papierze

Używany ze wszystkimi typami wymienionymi powyżej

Portfel sprzętowy

Przechowywany na określonym urządzeniu i zawsze niewidoczny

Interfejs działa w przeglądarce lub oddzielnym programie

Jak działają portfele giełdowe?

Portfele przechowywane na giełdach są nazywane hostowanymi portfelami internetowymi, co oznacza, że Twoje klucze są przechowywane online przez zaufaną stronę trzecią.

Daje to możliwość odzyskania hasła, jeśli je zapomnisz, ale nie masz pełnej kontroli nad swoimi środkami, ponieważ są one przechowywane przez kogoś innego (i dlatego są narażone na ryzyko włamania).

Większość giełd pozwala Ci przechowywać kryptowaluty na Twoim koncie internetowym.

Czy giełdy są bezpieczne?

Giełdy kryptowalut są całkowicie cyfrowe i jak każdy system wirtualny narażone na ryzyko ze strony hakerów, złośliwego oprogramowania i błędów operacyjnych.

Mimo że giełdy podejmują kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich platform, portfele oferowane przez giełdy mogą stać się ofiarami ataków hakerskich. Poważne włamanie może doprowadzić do niewypłacalności giełdy kryptowalut.

shield icon

Jak mogę używać Skrill do kupowania i sprzedawania krypto?

Skrill współpracuje z wiarygodnymi giełdami, aby umożliwić Ci kupowanie, sprzedawanie i wysyłanie udziałów w ponad 40 kryptowalutach. Każda giełda partnerska musi przejść rygorystyczną kontrolę, zanim zaoferujemy Ci jej usługi.

Nie jesteśmy portfelem kryptowalutowym ani giełdą; po prostu umożliwiamy transakcje kryptowalutowe.

Dlaczego ludzie używają Skrill do krypto:

 • Błyskawiczne transakcje, aby szybko wykorzystać zmiany cen
 • Alerty cenowe w czasie rzeczywistym informują Cię o zmianach na rynku
 • Zlecenia warunkowe umożliwiają kupowanie i sprzedawanie bez konieczności logowania się
 • Zlecenia cykliczne pomagają Ci powiększać portfolio dzięki powtarzanym zakupom

Za oferowanie tych usług pobieramy opłatę. Więcej informacji na temat naszych opłat można znaleźć w dokumencie Warunki korzystania ze Skrill.

Jaka jest różnica między walutami krypto a fiducjarnymi (walutami wspieranymi przez instytucje państwowe)?

Kryptowaluta

Waluta fiducjarna

 
 • Istnieje kilka sposobów na zdobycie kryptowalut, w tym różne rodzaje "wydobywania".*
 • Transakcje są nieodwracalne.
 
 
 • Centralne władze emitują walutę fiducjarną
 • Płatności mogą być obciążone lub cofnięte.
 

*Na wypadek gdyby Cię to interesowało, oto kilka różnych sposobów, w jaki ludzie mogą otrzymywać kryptowaluty:

Wydobywanie (mining) – wykorzystywanie komputerów do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych.

Zrzuty (airdrop) – kiedy twórca kryptowaluty wysyła monety do różnych portfeli.

Jako odsetki (znane również jako yield farming) – kiedy pożyczasz komuś swój kapitał w zamian za pewien zysk.

Jakie są różnice między kryptowalutami?

Kryptowaluty mają niepowtarzalne cechy i spełniają różne zadania i funkcje. W Wielkiej Brytanii są one podzielone na następujące kategorie, z których większość (z wyjątkiem CBDC) można kupić na różnych giełdach...

differences between crypto curriencies; purple crypto icon with 3 currencies

Typ tokena

Opis

Token wymiany

Używany jako środek płatności lub wymiany

Token użytkowy

Daje on użytkownikowi uprawnienia lub dostęp do usług lub produktów

Token bezpieczeństwa

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych inwestycji, np. akcji

Token pieniądza elektronicznego

Cyfrowa reprezentacja jednostki fiducjarnej

Stablecoin

Kryptowaluta o wartości powiązanej z bazowym stabilnym aktywem, np. złotem, USD

Tokeny unikatowe - NFT

Cyfrowa reprezentacja wartości dla unikatowego zasobu cyfrowego

Cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC)

Cyfrowe formy pieniądza stanowiące bezpośrednie wierzytelności banku centralnego

man looking at a screen with crypto list in the Skrill wallet
understanding the crypto risks; icon with an exclamation mark in a triangle

Jakie jest ryzyko związane z kupowaniem kryptowalut?

W niektórych jurysdykcjach kryptowaluty nie są regulowane w sposób wykraczający poza wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy lub w ogóle nie są regulowane. Kiedy więc kupujesz kryptowalutę, nie korzystasz z tych samych zabezpieczeń, które przysługują regulowanym usługom płatniczym.

Handel kryptowalutami wiąże się ze specjalnym ryzykiem, które nie występuje w przypadku oficjalnych walut, dóbr lub towarów na rynku.

Na przykład kryptowaluta nie jest zabezpieczona przez instytucje państwowe, inne osoby prawne lub towary takie jak złoto. W rezultacie żaden bank centralny nie podejmie działań naprawczych, aby chronić wartość kryptowalut w czasie kryzysu.

Wartość kryptowalut jest zmienna, a rynek jest nowy i niepewny. Ceny mogą w każdej chwili gwałtownie wzrosnąć lub spaść, a nawet spaść do zera, co utrudnia wiarygodną wycenę.

Rynek jest bardzo podatny na manipulacje. Na przykład praktyki typu "pump and dump", czyli próby podbijania cen poprzez fałszywe, wprowadzające w błąd lub przesadzone oświadczenia, mogą powodować wzrost cen.

Kryptowaluty to złożone produkty podatne na nagłą utratę zaufania (irracjonalną lub inną), która powoduje załamanie popytu w stosunku do podaży. Oznacza to, że nie ma gwarancji, że kryptowaluta zawsze może zostać zamieniona na gotówkę.

Biorąc pod uwagę różne rodzaje ryzyka związane z giełdami kryptowalut (w tym niepewne otoczenie prawne), istnieje możliwość, że dana giełda upadnie, przez co stracisz swoje pieniądze.

Żaden scentralizowany organ nie kontroluje technologii, na której działają kryptowaluty. Nagłe zmiany w zasadach działania ("forki") mogą wpłynąć na wartość, funkcję, a nawet nazwę kryptowaluty.

Jak uniknąć oszustw związanych z kryptowalutami?

W świecie kryptowalut zdarzają się oszustwa. Aby nie stać się ofiarą oszustwa, warto mieć świadomość, jakie istnieją ich rodzaje.

Fałszywe aplikacje lub witryny – aplikacje lub strony internetowe, które wyglądają bardzo podobnie do znanych aplikacji i stron internetowych. Zawsze korzystaj ze stron internetowych, na których obok adresu strony znajduje się mała ikona kłódki oraz łącze https. Jeśli używasz aplikacji, sprawdź, czy jest ona zweryfikowana.

man with a hoodie browsing his phone in front of monitors

Fałszywe e-maile – mogą one wyglądać jak wiadomości e-mail otrzymane od legalnej firmy. Zawsze sprawdzaj adres, z którego przyszedł e-mail, aby potwierdzić, że pochodzi od prawdziwej firmy.

Mało wiarygodne obietnice – Niektórzy oszuści gwarantują, że osiągniesz niebotyczne zyski, otrzymasz darmowe pieniądze lub duże wypłaty z gwarantowanym zyskiem. Oszuści nie potrafią poprzeć tych twierdzeń szczegółami ani rzetelnymi wyjaśnieniami.

Wróć do wiadomości

Related articles