DeFi matrix

Co to są staking pools?

Udostępnij

Efekty kształcenia: 

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz rozumieć:

1. Co to jest stake pool
2. Co to jest zastaw (pledge) w stake pool
3. Jakie jest ryzyko i korzyści związane z udziałem w stake pool

Co to są staking pools?

Staking pools pozwalają posiadaczom krypto na osiąganie pasywnego dochodu poprzez udział w puli środków, które łącznie zarabiają nagrody za walidację bloku w łańcuchu Proof of Stake (PoS).

Indywidualnie drobni posiadacze nie mają dostępu do nagród osiągalnych dla walidatorów takich łańcuchów PoS jak Ethereum. Ale jeśli połączą swoje środki w jedną pulę, ta staje się na tyle duża, by wygenerować nagrody, które są dzielone pomiędzy uczestników proporcjonalnie do udziału ich środków w puli.

PoS to jedna z metod, za pomocą których takie łańcuchy bloków jak Ethereum zatwierdzają informacje zarejestrowane w nowych blokach danych. Ponieważ każdy, kto chce zaproponować nowy blok (walidator), musi wnieść własny udział finansowy, metoda PoS zniechęca do nieuczciwych zachowań.

Po co są staking pools?

Jednym z największych argumentów sprzedażowych sieci blockchain jest to, że są otwarte dla każdego. Niemniej istnieją pewne bariery.

Bariery techniczne 

Stakowanie solo w blokchainie PoS nie jest tak proste jak przesłanie środków pod konkretny adres. Przy podejściu manualnym wymagania sprzętowe i programowe są minimalne, podobnie jak te dotyczące poziomu wiedzy technicznej.

Alternatywnie można ruszyć do dzieła dzięki Plug'n'Play polegającemu na zakupie walidatora z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem oraz kompletem instrukcji. Jest to również opisywane jako Stakowanie jako Usługa (SaaS).

Wymagania kwoty minimalnego udziału w stakowaniu

Wybierani losowo walidatorzy Ethereum mogą tworzyć nowe bloki i zatwierdzać transakcje w oparciu o wymaganą stawkę 32 ETH. W chwili powstania niniejszego tekstu to odpowiada zobowiązaniu w wysokości 50 000 GBP i pozwala na dostęp do inwestycji ze zmienną Roczną Stopą Procentową (APR).

Biorąc pod uwagę wymagania techniczne uruchomienia węzła oraz wysoką stawkę minimalną, staking pools oferują użytkownikom atrakcyjną alternatywę generowania pasywnych dochodów z posiadanych funduszy.

Dwa rodzaje staking pool 

Istnieją dwa rodzaje staking pool zapewniające różny poziom kontroli nad przeznaczonymi na ten cel środkami.

Stakowanie przez osoby trzecie 

Większość głównych giełd oferuje swoim klientom usługę stakowania, przedstawianą jako stakowanie przez osoby trzecie. 

Korzystanie z osób trzecich, np. giełdy, oznacza, że to one mają kontrolę nad prywatnymi kluczami i sprawują pieczę nad funduszami użytkownika. Użytkownik ufa, że zarządzają procesem stakowania i przekazują mu wynikające z niego nagrody w oparciu o jego udziały i uzgodnione warunki.

Staking pool o strukturze non-custodial (niepozbawiającej kontroli) 

W staking pool o strukturze non-custodial użytkownik przekazuje swoje środki jako udział w puli, ale zachowuje kontrolę nad prywatnymi kluczami. Użytkownicy łączą się przez aplikację na portfelu typu non-custodial i mają pełną kontrolę nad procesem przekazywania środków.

Jak korzystać ze staking pool o strukturze non-custodial 

 • Zdecyduj, jaką kwotę chcesz przekazać do puli.
 • Podpisz transakcję przekazującą tę kwotę – tzw. bonding. Proces ten wiąże się z opłatą. 
 • Nominuj szeroki wachlarz walidatorów, aby zapewnić sobie jak największe szanse na zdobycie nagród.
 • Upewnij się, że znasz prowizje pobierane przez walidatorów i sprawdź sumę posiadanych funduszy. Możesz otrzymać token użytkowy (utility token) reprezentujący przekazane do puli środki, który daje możliwość odsprzedania swoich udziałów lub generowania dodatkowych zwrotów DeFi na tokenie. 
 • Sprawdź, czy nagrody są regularnie wypłacane, i wycofaj środki lub ponownie przekaż je do puli.
 • Chcąc wycofać swój udział, podpisz transakcję i poczekaj, aż upłynie termin rozwiązania (unbonding period).

Jak wybrać staking pool

Jeśli użytkownik decyduje się na metodę pozbawiającą go kontroli (custodial), musi sprawdzić zasady i warunki danej giełdy lub innego dostawcy usługi, aby upewnić się, że rozumie, z czym taka usługa się wiąże. Między innymi dotyczy to: 

 • Wymaganej kwoty minimalnego udziału w stakowaniu
 • Ograniczeń nałożonych na niektóre kraje 
 • Długości okresu bonding i okresu unbonding
 • Oferowanych zwrotów

Decydując się na rozwiązanie niepozbawiające kontroli (non-custodial), przy wyborze staking pool należy wziąć pod uwagę m.in. poniższe kwestie. 

 • Minimalny udział: Jaka jest minimalna kwota, jaką chcesz przeznaczyć na stakowanie? 
 • Zwrot: Jaka jest oczekiwana Roczna Stopa Procentowa (APR)? 
 • Zastaw (pledge): Czy pula zastawia jakąś kwotę z własnych funduszy? Taki zastaw świadczy o zaangażowaniu puli. 
 • Kary (slashing): Jakie kary stosowane są przez pulę wobec walidatorów zachowujących się nieuczciwie. 
 • Otwartoźródłowość: Czy jest otwartoźródłowa (open-source), aby zapewnić pełną transparentność? 
 • Audyt: Czy kod obsługujący pulę jest niezależnie audytowany? 
 • Nagrody za błędy (bug bounty): Czy oferowane są nagrody dla osób zgłaszających błędy w kodzie? To oznaka nowoczesnej konfiguracji. 
 • Zróżnicowani klienci: Czy dopuszcza zróżnicowane oprogramowanie klientów, co pomaga bazowemu łańcuchowi bloków? 
 • Token płynności: Czy użytkownicy otrzymują token płynności pozwalający lepiej wykorzystać stakowane fundusze? 

Zalety staking pools

 1. Pasywny dochód
  Staking pools pozwalają na generowanie pasywnego dochodu ze środków krypto. 

 2. Uczestnictwo
  Dołączając do staking pool, użytkownik pomaga zabezpieczyć bazowy łańcuch bloków i bierze aktywny udział w ekosystemie krypto.
 3. Kształcenie
  Staking pools typu non-custodial zapewniają lepszy wgląd w przebieg procesu walidacyjnego w łańcuchach bloków PoS i są praktycznym źródłem wiedzy. 

Ryzyko staking pools

 1. Zobowiązania podatkowe
  Zależnie od kraju użytkownika dochód wygenerowany z udziału w staking pool może być objęty podatkiem. Obowiązek rejestrowania tego dochodu i przedkładania prawidłowych danych odpowiednim organom podatkowym spoczywa na użytkowniku. 

 2. Zhakowanie protokołu
  W staking pools typu non-custodial istnieje ryzyko, że inteligentny kontrakt zostanie wykorzystany, a środki utracone. 

 3. Ryzyko kontrahenta
  W przypadku staking pools pozbawiających użytkownika kontroli (custodial) jego środki narażone są na ryzyko ataku hakerskiego na giełdę lub jej bankructwo. 

 4. Okres rozwiązania (unbonding)
  Środki wycofane z puli stają się dostępne dopiero po upływie okresu rozwiązania. Oznacza to, że jeśli użytkownik nie otrzymał tokenu płynności, nie może ich sprzedać i zyskać na wzroście ich ceny lub zminimalizować strat w przypadku nagłego spadku ceny. 

 5. Kary typu slashing
  Jeśli walidator obsługujący pulę, w której użytkownik ulokował swoje środki złamie zasady łańcucha bloków, może zostać ukarany finansowo, co nazywane jest slashingiem. Użytkownik może musieć pokryć część tej kary. 

Staking pools – Podsumowanie

Staking pools pozwalają posiadaczom krypto na osiąganie pasywnego dochodu poprzez udział w puli środków, które łącznie zarabiają nagrody za walidację bloku w łańcuchu Proof of Stake (PoS).

Jednym z największych argumentów sprzedażowych sieci blockchain jest to, że są otwarte dla każdego. Istnieją jednak pewne bariery i m.in. są to: 

 • Bariera techniczna przy stakowaniu solo 
 • Wymaganie kwoty minimalnego udziału w stakowaniu solo 

Istnieją dwa główne rodzaje staking pool: Dostawcy będący osobami trzecimi i dostawcy niepozbawiający użytkownika kontroli (non-custodial).

Zalety staking pools: 

 • Generowanie pasywnego dochodu  
 • Udział w zapewnieniu blockchainom bezpieczeństwa 
 • Zdobycie praktycznej wiedzy poprzez stakowanie typu non-custodial  

Ryzyko staking pools: 

 • Potencjalne zobowiązania podatkowe 
 • Hakowanie inteligentnych kontraktów
 • Ryzyko kontrahenta 
 • Okres rozwiązania (unbonding) 
 • Kary typu Slashing