man holding mask behind his back

25 Apr 2023

Odhalování podvodů sociálního inženýrství

Sdílet toto

Co jsou podvody v oblasti sociálního inženýrství a jak k nim dochází?

Podvody v oblasti sociálního inženýrství se týkají jakéhokoli typu podvodu, kdy podvodníci používají psychologické triky, aby zneužili vaší důvěry a oklamali vás k tomu, abyste jim předali důvěrné informace nebo převedli peníze.

Podvody v oblasti sociálního inženýrství se běžně provádějí prostřednictvím falešných telefonních hovorů (vishing), textových zpráv (smishing), e-mailů (phishing) a účtů na sociálních sítích.

man in hoodie looking at phone

Podvodníci se často vydávají za někoho, koho znáte. Mohou také předstírat, že jsou někým z důvěryhodné organizace, jako je banka, poštovní služba, společnost veřejných služeb nebo daňový úřad, aby od vás získali důvěrné informace. Mohou dokonce předstírat, že jsou ze společnosti Skrill.

V některých případech se podvodníci nabourají do něčích sociálních sítí nebo e-mailového účtu, aby získali jejich kontakty. Poté se spojí s přáteli a rodinou oběti, vydávají se za ně a požádají o informace o účtu nebo kartě.

Ať už je jejich útok jakýkoli, cílem podvodníka v oblasti sociálního inženýrství je získat vaši důvěru, aby na vás mohl tlačit, manipulovat s vámi nebo vás oklamat, abyste mu předali informace nebo provedli urgentní platbu.

Někteří podvodníci vrhají širší síť, aby do ní chytili co nejvíce obětí. Za tímto účelem mohou zveřejňovat reklamy na platformách sociálních sítí nebo zřídit legitimně vypadající webové stránky, které propagují bezrizikové investice, exkluzivní nabídky nebo bezplatné produkty. Abyste k nim získali přístup, musíte předat své platební údaje.

Když jste byli podvedeni, toto zboží nebo sliby se neuskuteční a podvodník nyní má vaše finanční informace.

Co se stane, když se stanete obětí podvodu?

Pokud se stanete obětí podvodu, možná si to neuvědomíte, dokud podvodník nezačne používat informace, které shromáždil. Známky toho, že se podvodník zmocnil vašich přihlašovacích údajů, jsou mimo jiné:

man in front of laptop with praying gesture
 • Transakce na výpisech z vašeho účtu, které nepoznáváte
 • Odečet paušální částky z vašeho účtu
 • Přijímání účtů nebo faktur za věci, které jste si nezakoupili
 • Odmítnutí úvěru navzdory dobré úvěrové historii
 • Nepřijde zboží nebo služby, za které jste zaplatili

Jak nebýt podveden(a)

Zde jsou některé z nejdůležitějších věcí, které musíte udělat, abyste ochránili své informace a uchovali své peníze v bezpečí:

 • Vždy buďte podezřívaví k nabídkám, které se zdají příliš dobré na to, aby byly pravdivé, a nikdy nenaleťte programům rychlého zbohatnutí
 • Nikdy nedávejte nikomu, koho neznáte, informace o své totožnosti
 • Udržujte své bankovní údaje, údaje o kartě a účtu v bezpečí a nesdílejte je s nikým, ani s vaším poskytovatelem finančních prostředků
 • Nepřevádějte peníze nikomu, kdo vás vystavuje tlaku
 • Nikdy nesdílejte svůj PIN kód, hesla ani jednorázové přístupové kódy
 • Před předáním jakýchkoli peněz nebo platebních údajů vždy ověřte údaje dané společnosti
 • Nespěchejte s žádným nákupem, protože byl inzerován jako časově omezený
 • Přihlašujte se přímo na webových stránkách. Nepoužívejte odkazy odeslané v e-mailech, textových zprávách nebo na platformách sociálních sítí
 • Neposkytujte informace lidem ani subjektům, které vás z ničeho nic kontaktují
 • Zkontrolujte, zda komunikace neobsahuje pravopisné, gramatické a jazykové chyby
 • Ujistěte se, že se vždy odhlašujete či rušíte registraci z webových stránek a účtů

Zranitelní a starší lidé jsou náchylnější k podvodům, takže jsou často cílem podvodníků. Pokud se obáváte, že jste vy nebo někdo, na kom vám záleží, zranitelní vůči finančním podvodům, obraťte se na místní služby sociální péče o pomoc a podporu.

Co dělat, když vidíte podvod sociálního inženýrství – nebo jste jeho obětí

Pokud jste obětí, spojte se se svým poskytovatelem finančních prostředků a dejte mu vědět, co se stalo, aby mohl zajistit vaše peníze, vyměnit vaše karty a nastavit na vašich účtech další bezpečnostní opatření. Ujistěte se, že jste resetovali všechna svá hesla, aby podvodníci neměli přístup k vašim účtům.

Pokud jste uživatelem Skrill, můžete podat zprávu prostřednictvím svého účtu nebo nás kontaktujte přímo.

Podvod byste měli také nahlásit policii nebo místním orgánům činným v trestním řízení. Pokud sídlíte ve Spojeném království, můžete podvody nahlásit organizaci Action Fraud UK, nebo pokud sídlíte mimo Spojené království, útvaru pro počítačovou kriminalitu vaší národní policie.

women on the phone
Zpět na novinky