Zasady i Warunki Promocji Przelewów Pieniężnych Skrill

Obowiązuje 24-10-23

Pobierz PDF   Historia

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI PROMOCJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI. UDZIAŁ W KTÓRYCHKOLWIEK PROMOCJACH BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO AKCEPTACJA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZGODA NA NIE. MIĘDZY INNYMI, NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA TWOICH PRAW I PRZYSŁUGUJĄCYCH CI ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1.  Promocje – warunki ogólne

Z zastrzeżeniem poniższych warunków, Skrill oferuje użytkownikom ("Użytkownicy SMT", "Ty") usługi przekazów pieniężnych Skrill ("Usługa SMT") szereg zachęt w postaci rabatów lub doładowań do wysyłanych kwot ("Premie Promocyjne") pod warunkiem pomyślnego przeprowadzenia transakcji w ramach Usługi SMT. Zastosowanie Promocji, jak również przydzielenie i obliczenie całkowitej kwoty Premii Promocyjnych zależy wyłącznie od uznania Skrill.

Jeśli użytkownik kwalifikuje się do udziału w promocjach wyłącznie na zaproszenie, zostanie odpowiednio zaproszony do udziału za pośrednictwem wyskakujących wiadomości na żywo, wiadomości e-mail lub innej odpowiedniej formy komunikacji na stronie internetowej SMT lub w aplikacji. Powiadomienia mogą również zawierać informacje o tym, kiedy użytkownik może skorzystać z więcej niż jednej z poniższych Promocji w tym samym czasie. 

Wszystkie promocje są ważne tylko przez okres opisany w odpowiedniej tabeli w kolumnie "Okres ważności".

2. Szczegółowe informacje i kryteria dotyczące Promocji

2.1 Promocyjna Premia dla Nowych Użytkowników (FTC)  (tylko dla nowych klientów)

Po dokonaniu pierwszej udanej transakcji transgranicznej przy użyciu Usługi SMT użytkownikowi zostanie zaoferowany Pierwszą Premię Promocyjną, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych poniżej w Tabeli 1:

Tabela 1 Premia Promocyjna dla nowego Użytkownika SMT

Kraj wysłania

FTC Premia Promocyjna*

Minimalna kwota przelewu

Okres ważności
(licząc dni kalendarzowe)**

Kraj odbiorcy

Opcja Wpłat

Metoda Wypłaty

Platforma

Polska

20 PLN

2 000 PLN

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Australia

25 AUD

1000 AUD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Francja

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Belgia

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Włochy

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Niemcy

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

RPA

200 ZAR

10 000 ZAR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Kanada

1000 CAD

20 CAD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Tajwan

200 TWD

20 000 TWD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Meksyk

300 MXN

15 000 MXN

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Singapur

20 SGD

1 000 SGD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Nowa Zelandia

15 NZD

1 000 NZD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Irlandia

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Norwegia

50 NOK

5 000 NOK

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Szwecja

50 SEK

5 000 SEK

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Dania

40 DKK

3500 DKK

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

USA

7 USD

500 USD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Wielka Brytania

5 GBP

500 GBP

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Holandia

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Finlandia

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Hiszpania

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Malta

5 EUR

500 EUR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Nigeria

14 USD

490 USD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

ZEA

45 AED

2 000 AED

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Katar

100 QAR

1800 QAR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Arabia Saudyjska

100 SAR

1800 SAR

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Kuwejt

10 KWD

150 KWD

90

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

 

* Tabela wskazuje minimalną kwotę Premii Promocyjnej FTC, która może zostać przyznana. Skrill zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zwiększenia Premii Promocyjnej FTC i podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Promocyjnej FTC w formie rabatu lub doładowania w zależności od przypadku.

**Okres ważności oznacza okres, w którym promocja będzie obowiązywać, liczony od dnia rejestracji Użytkownika SMT.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów:

Użytkownik korzystający z SMT po raz pierwszy może otrzymać Premię Promocyjną w postaci rabatu w wysokości 2 EUR, jeśli kwota wysyłanej przez niego płatności mieści się w przedziale 1000-1499 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii.  To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1000 EUR, zostanie obciążony kwotą 998 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale w jego imieniu zostanie wysłane 1000 USD.

 

Inny Użytkownik korzystający z SMT po raz pierwszy może otrzymać Premię Promocyjną w postaci rabatu w wysokości 2 EUR, jeśli kwota wysyłanej przez niego płatności mieści się w przedziale 1,500-1.999 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii.

​ To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1500 EUR, zostanie obciążony kwotą 1500 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale w jego imieniu zostanie wysłane 1502 USD.

 

2.2 Promocja Kodów Promo (tylko dla obecnych klientów)

Po wprowadzeniu odpowiedniego Kodu Promo po wyświetleniu monitu i sfinalizowaniu Kwalifikującej się Transakcji przy użyciu Usługi SMT użytkownikowi zostanie zaoferowana jednorazowa Premia Promocyjna, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych poniżej w Tabeli 2:

Tabela 2 Promocja z Kodami Promo

Kraj wysłania

Kod Promo

Kwota uznania Promo

Minimalna kwota przelewu

Okres Ważności
(dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr)**

Kraj odbiorcy

Opcja Wpłat

Platforma

Polska

GET130

130 PLN

2 000 PLN

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Australia

GET25

25 AUD

400 AUD

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Francja

GET25

25 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Belgia

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Włochy

GET25

25 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Niemcy

GET25

25 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

RPA

GET500

500 ZAR

8 000 ZAR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

USA

GET700

50 USD

700 USD

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Nowa Zelandia

GET40

40 NZD

500 NZD

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Wielka Brytania

GET20

20 GBP

500 GBP

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Irlandia

GET25

25 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Norwegia

GET300

300 NOK

5 000 NOK

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Szwecja

GET300

300 SEK

4 000 SEK

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Dania

GET250

250 DKK

3 000 DKK

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Tajwan

GET1000

1000 TWD

10 000 TWD

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Holandia

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Finlandia

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Hiszpania

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Cypr

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Malezja

GET150

150 MYR

2000 MYR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Arabia Saudyjska

GET150

150 SAR

1500 SAR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

ZEA

GET150

150 AED

2 000 AED

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Singapur

GET40

40 SGD

800 SGD

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Austria

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Malta

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Holandia

GET30

30 EUR

500 EUR

obecnie niedostępne

dowolna dostępna

dowolna dostępna

dowolna dostępna

 

* Tabela wskazuje minimalną kwotę Premii Promocyjnej FTC, która może zostać przyznana. Skrill zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zwiększenia Premii Promocyjnej i podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Promocyjnej w formie rabatu lub zasilenia w zależności od przypadku.

**Okres ważności oznacza okres, w którym Użytkownik SMT może użyć Kodu Promocyjnego i skorzystać z Promocji Kodów Promocyjnych, gdy odpowiednia Promocja jest dostępna zgodnie z Tabelą 2.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów:

Po wprowadzeniu odpowiedniego Kodu Promocyjnego użytkownik może otrzymać Premię Promocyjną w postaci zniżki w wysokości 2 EUR, jeśli kwota wysyłana przez niego przelewem bankowym wynosi od 1000 do 1499 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii. To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1000 EUR, zostanie obciążony kwotą 998 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, lecz w jego imieniu zostanie wysłane 1000 EUR.

Po wprowadzeniu odpowiedniego Kodu Promocyjnego inny użytkownik może otrzymać Premię Promocyjną w postaci doładowania w wysokości 2 EUR, jeśli kwota wysyłana przez niego przelewem bankowym wynosi od 1 500 do 1 999 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii. To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1500 EUR, zostanie obciążony kwotą 1500 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale w jego imieniu zostanie wysłane 1502 USD.

2.3 Promocyjna Premia Pay-by-bank – tylko na zaproszenie (nowi i obecni klienci, ale nie można łączyć promocji (mamy również 7 USD dla pierwszych klientów)

Po otrzymaniu powiadomienia od Skrill, po pomyślnym zakończeniu transakcji SMT przy użyciu przelewu bankowego jako metody płatności, użytkownik otrzyma Premię Promocyjną Pay-by-bank, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych poniżej w Tabeli 3:

Tabela 3 Premia Promocyjna Pay by Bank

Kraj wysłania

Premia Promocyjna Pay-by-bank*

Minimalna kwota przelewu

Okres Ważności (licząc dni kalendarzowe)**

Kraj odbiorcy

Opcja Wpłat

USA

5 USD

750 USD

dotychczasowy

dowolna dostępna

Tylko Automatyczna Izba Rozliczeniowa

*Tabela wskazuje minimalną kwotę Premii Promocyjnej, która może zostać przyznana. Skrill zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zwiększenia Premii Promocyjnej i podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Promocyjnej w formie rabatu lub zasilenia w zależności od przypadku.

**Okres ważności oznacza okres, w którym promocja będzie ważna, liczony od dnia otrzymania powiadomienia od Skrill.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów:

Użytkownik może otrzymać Premię Promocyjną Pay-by-Bank w postaci zniżki w wysokości 2 EUR, jeśli kwota wysyłana przez niego przelewem bankowym wynosi od 1000 do 1499 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii. To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1000 EUR, zostanie obciążony kwotą 998 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, lecz w jego imieniu zostanie wysłane 1000 EUR.

Inny użytkownik może otrzymać Premię Promocyjną Pay-by-Bank w formie zasilenia kwotą 2 EUR, jeśli kwota wysyłana przez niego przelewem bankowym mieści się w przedziale 1500 - 1999 EUR i wysyła on pieniądze z Niemiec do Indii. To oznacza, że jeśli użytkownik zgodzi się wysłać 1500 EUR, zostanie obciążony kwotą 1500 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale w jego imieniu zostanie wysłane 1502 USD.

2.4 Zwiększenie kwoty wysyłki Premia Promocyjna – tylko na zaproszenie (istniejący klienci, kwota progowa może być skumulowana >1 przelewu w danym okresie)

Po otrzymaniu powiadomienia od Skrill, gdy użytkownik zwiększy wysyłaną kwotę do kwoty mieszczącej się w progu minimalnej kwoty do wysłania, zostanie mu zaoferowana Premia Promocyjna za zwiększenie kwoty do wysłania, pod warunkiem spełnienia kryteriów krajowych określonych poniżej w tabeli 4:

Tabela 4 Zwiększenie wysyłanej kwoty Premia Promocyjna

Kraj Wysłania

Kraj Odbioru

Transakcje w poprzednim miesiącu październik 2021 między

Próg Minimalnej Kwoty Wysyłki

Minimalna kwota Premii Promocyjnej*

Niemcy

(Wysyłka AVE 1050 USD)

Indie

100 EUR – 300 EUR

300 EUR– EUR 750

601 EUR – 1400 EUR

1400 EUR – 2200 EUR

2200 EUR – 3000 EUR

500 EUR

1000 EUR

2000 EUR

3000 EUR

5000 EUR

2,5 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Irlandia

(Wysyłka AVE 811 USD)

Indie

100 EUR – 249 EUR

250 EUR – 500 EUR

501 EUR – 799 EUR

800 EUR – 1200 EUR

1200 EUR – 2000 EUR

500 EUR

750 EUR

1000 EUR

2000 EUR

3000 EUR

2,5 EUR

4 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

Australia

(Wysyłka AVE 471 USD)

Indie

100 EUR – 249 EUR

250 EUR – 500 EUR

501 EUR – 799 EUR

800 EUR – 1200 EUR

1200 EUR – 2000 EUR

500 EUR

750 EUR

1000 EUR

2000 EUR

3000 EUR

2 EUR

3 EUR

4 EUR

8 EUR

12 EUR

*Skrill zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zwiększenia Premii Promocyjnej i podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Promocyjnej w formie rabatu lub zasilenia w zależności od przypadku.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów:

 

Użytkownik SMT może otrzymać Premię Promocyjną w postaci zniżki w wysokości 2 EUR, jeśli zgodzi się na zwiększenie kwoty wysyłki do 1000-1499 EUR i wysyła pieniądze z Niemiec do Indii.

​  Oznaczałoby to, że jeśli użytkownik SMT zgodzi się wysłać 1000 EUR, zostanie obciążony kwotą 998 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale 1000 EUR zostanie wysłane w jego imieniu.

 

Inny użytkownik SMT może otrzymać Premię Promocyjną w postaci zasilenia kwotą 2 EUR, jeśli wyrazi zgodę na zwiększenie wysyłanej kwoty do przedziału 1500-1999 EUR i wysyła pieniądze z Niemiec do Indii. Oznaczałoby to, że jeśli użytkownik SMT zgodzi się wysłać 1500 EUR, zostanie obciążony kwotą 1500 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale 1502 EUR zostanie wysłane w jego imieniu.

2.5 Premia Promocyjna za ponowną wysyłkę - tylko na zaproszenie (ponownie aktywowani klienci z 2.2; kwota może być skumulowana z kilku przelewów)

Po otrzymaniu powiadomienia od Skrill, gdy użytkownik dokona kolejnej transakcji SMT w Okresie Ważności po ostatniej udanej transakcji SMT, zostanie mu zaoferowana Premia Promocyjna na Powtórne Wysłanie, pod warunkiem spełnienia kryteriów krajowych określonych poniżej w Tabeli 5:

Tabela 5 Premia Promocyjna za ponowną wysyłkę

Kraj wysłania

Premia Promocyjna Pay-by-bank*

Minimalna kwota przelewu

Okres Ważności (licząc dni kalendarzowe)**

Kraj odbiorcy

Opcja Wpłat

Wielka Brytania

5 GBP

1000 GBP

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Niemcy

5 EUR

1000 EUR

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Australia

5 AUD

800 AUD

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Irlandia

5 EUR

1000 EUR

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Francja

5 EUR

1000 EUR

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

Kanada

5 CAD

1000 CAD

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

USA

5 USD

1500 USD

20

dowolna dostępna

dowolna dostępna

 

*Tabela wskazuje minimalną kwotę Premii Promocyjnej, która może zostać przyznana. Skrill zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zwiększenia Premii Promocyjnej i podjęcia decyzji o przyznaniu Premii Promocyjnej w formie rabatu lub zasilenia w zależności od przypadku.

**Okres ważności oznacza okres, w którym promocja będzie ważna, liczony od dnia otrzymania powiadomienia od Skrill.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych przykładów:

Użytkownik SMT może otrzymać Premię Promocyjną w formie rabatu w wysokości 2 EUR, jeśli zgodzi się wysłać kwotę od 1000 do 1499 EUR na przykład trzy tygodnie po ostatniej udanej transakcji SMT i wysyła pieniądze z Niemiec.  Oznaczałoby to, że jeśli użytkownik SMT zgodzi się wysłać 1000 USD, zostanie obciążony kwotą 998 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale 1000 EUR zostanie wysłane w jego imieniu

Inny użytkownik SMT może otrzymać Premię Promocyjną w formie zasilenia w wysokości 2 EUR, jeśli zgodzi się wysłać kwotę w wysokości 1500-1999 EUR, na przykład trzy tygodnie po ostatniej udanej transakcji SMT i wysyła pieniądze z Niemiec. Oznaczałoby to, że jeśli użytkownik SMT zgodzi się wysłać 1500 EUR, zostanie obciążony kwotą 1500 EUR (pomniejszoną o wszelkie opłaty za przetwarzanie transakcji) za taką transakcję, ale 1502 EUR zostanie wysłane w jego imieniu.

3. Kryteria kwalifikacji

Oprócz spełnienia określonych kryteriów dla każdej Promocji określonych w sekcji 2, użytkownik:

3.1 Musi posiadać zarejestrowane konto w Skrill zgodnie z odpowiednimi Warunkami Korzystania z Konta Skrill („Konto”);

3.2 Zaakceptował i zgodził się z Zasadami i Warunkami Przelewu Pieniężnego Skrill i jest nowo zarejestrowanym lub istniejącym użytkownikiem Przelewu Pieniężnego Skrill;

3.3 Nie może korzystać z Konta w celach komercyjnych;

3.4 Nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny członka Skrill, NETELLER lub innych firm należących do Grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości termin „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którejkolwiek z poniższych relacji: a/ małżonek/małżonka i rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ osoby spokrewnione lub spowinowacone, których relacja z pracownikiem jest równoważna pokrewieństwu;

3.5 nie może być operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

3.6 musi mieć ukończone 18 lat;

3.7 nie może mieszkać lub przebywać w kraju, w którym Skrill lub NETELLER nie mają pozwolenia na oferowanie dostępu do Kont;

3.8 Musi wykonać Kwalifikującą się Transakcję, która spełnia wymagania opisane w punkcie 4 niniejszych Zasad i Warunków;

3.9 W przypadku Promocji, które są oznaczone jako „tylko na zaproszenie”, otrzyma zaproszenie w formie wyskakujących wiadomości na żywo, wiadomości e-mail lub innej odpowiedniej formy komunikacji w trakcie podróży klienta w witrynie lub aplikacji SMT.

Powyższe warunki są określane razem jako „Kryteria Kwalifikacji”.

4. Kwalifikujące się Transakcje

4.1 Kwalifikującymi się Transakcjami (zwanymi dalej "Kwalifikującymi się Transakcjami") są udane transakcje transgraniczne autoryzowane za pomocą Przelewu Pieniężnego Skrill z obsługiwanej karty lub konta bankowego na konto bankowe, kartę lub portfel mobilny odbiorcy i spełniające kryteria określone w odpowiednich tabelach Sekcji 2, które w zależności od specyfiki Promocji mogą obejmować następujące kryteria:

4.1.1 Właściciel konta lub kraj nadawcy – kraj, w którym/z którego zarejestrowany jest klient;

4.1.2 Premia Promocyjna – Minimalna kwota premii promocyjnej, która zostanie przyznana;

4.1.3 Minimalna kwota przelewu – minimalna kwota, którą należy przelać w ramach jednej Kwalifikującej się Transakcji;

4.1.4 Okres ważności – okres, w którym obowiązuje każda Promocja;

4.1.5 Kraj odbiorcy – kraj, do którego wysyłana jest transakcja;

4.1.6 Opcja Wpłaty – Metoda płatności, która zostanie użyta do wpłaty kwoty zainicjowanego przelewu;

4.1.7 Metoda wypłaty – opcja wypłaty podczas inicjacji przelewu (np. konto bankowe, portfel mobilny, karta itp.).

4.2 Następujące transakcje nie będą uznawane za Kwalifikującą się Transakcję:

4.2.1 Standardowe transakcje między osobami za pośrednictwem portfela Skrill;

4.2.2 Transakcje między powiązanymi kontami, w tym transakcje między dwoma lub więcej powiązanymi kontami Skrill (niezależnie od statusu VIP któregokolwiek z kont); transakcje między dwoma lub więcej powiązanymi kontami NETELLER (niezależnie od statusu VIP któregokolwiek z kont);

4.2.3 Przelewy z Konta Skrill na Konto NETELLER i odwrotnie.

4.3 Skrill, według własnego, ale uzasadnionego uznania, zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia każdej transakcji, udającej Kwalifikującą się Transakcję, która zostanie uznana za podejrzaną o nadużycie niniejszej promocji, w tym między innymi wielokrotnych transakcji dokonywanych w celu sztucznego zwiększenia wolumenu Kwalifikujących się Transakcji lub transakcji, które nie przynoszą osobistej korzyści Posiadaczowi Konta.

5. Jak to działa

Skorzystaj z Przelewu Pieniężnego Skrill, aby dokonać transakcji zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami i otrzymać Premię Promocyjną w formie rabatu lub zasilenia wysłanej kwoty według uznania Skrill.

Łączenie Premii Promocyjnych może być stosowane wyłącznie według uznania Skrill. Oznacza to, że w przypadku każdej transakcji użytkownik może zostać z wyprzedzeniem powiadomiony o Promocjach, z których może łącznie skorzystać.  Powiadomienia będą odbywać się za pomocą wyskakujących komunikatów na żywo podczas podróży klienta w witrynie lub aplikacji SMT.

6. Prywatność i dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega Polityce prywatności Skrill, która ma zastosowanie do użytkownika niezależnie od tego, czy posiada on konto Skrill. Jeśli jesteś zwycięzcą nagrody, mogą być wymagane dodatkowe informacje w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji.

7. Środki Prawne

7.1 Jeśli użytkownik jest mieszkańcem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza Promocja jest oferowana przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 04260907, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania, autoryzowaną i regulowaną przez Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. w zakresie emisji pieniądza elektronicznego.

7.2 Jeżeli Użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza Promocja została przygotowana dla Uczestnika przez Paysafe Payment Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia, D02 R296. Paysafe Payment Solutions Limited posiada zezwolenie wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI”) jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniami Wspólnot Europejskich z 2011 r. w sprawie pieniądza elektronicznego (ang. European Communities (Electronic Money) Regulations 2011).

7.3 O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Zasady i Warunki Promocji należy odczytywać łącznie i interpretować w powiązaniu z Warunkami Korzystania z Konta Skrill oraz Zasad i Warunków Przelewu Pieniężnego Skrill. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niespójności pierwszeństwo będą miały niniejsze Zasady i Warunki Promocji (jedynie w takim zakresie, w jakim istnieje dana sprzeczność lub niespójność).

7.4 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach i Warunkach Promocji, mają znaczenie nadane im w Warunkach Korzystania z Konta Skrill lub Zasady i Warunki Przelewu Pieniężnego Skrill (stosownie do przypadku).

7.5 Uznaje się, że użytkownik zaakceptował i zgodził się na przestrzeganie niniejszych Zasad i Warunków korzystając z Przelewu Pieniężnego Skrill podczas Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia lub odmowy przyznania Premii Promocyjnej każdemu, kto narusza niniejsze Zasady i Warunki.

7.6 Skrill zastrzega sobie prawo do unieważnienia, anulowania, zawieszenia lub zmiany Promocji, jeśli okaże się to konieczne.

7.7 W zakresie dozwolonym przez prawo, Skrill, jego agenci lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za zrekompensowanie zwycięzcy jakichkolwiek strat, szkód, obrażeń ciała lub śmierci powstałych w wyniku skorzystania z Premii Promocyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to spowodowane zaniedbaniem Skrill, jego agentów lub dystrybutorów lub ich pracowników. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

7.8 Skrill zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika z dowolnej promocji, jeśli ma powody sądzić, że użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i Warunki Promocji lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub operacyjne.

7.9 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały pomyślnie zakończone z powodu usterki technicznej, awarii technicznej, awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarii satelity, sieci lub serwera dowolnego rodzaju.

7.10 Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne i wiążące.

7.11 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za:

7.11.1 wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez uczestników, błędy w druku, czy też przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z niniejszą promocją lub w niej wykorzystywane;

7.11.2 wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi awarie, przerwy lub rozłączenia linii telefonicznych lub sprzętu lub oprogramowania sieciowego;

7.11.3 nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zgłoszenia lub niniejszej promocji;

7.11.4 błędów technicznych lub ludzkich, które mogą wystąpić podczas administrowania niniejszą promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub

7.11.5 wszelkie obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w niniejszej promocji lub otrzymaniem, wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody.

7.12 Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków uczestnika i Skrill w związku z promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez wpływu na wybór prawa lub normy kolizyjne (Anglii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż Anglia.

7.13 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją przetłumaczoną a (oryginalną) angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

8. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oftery promocyjnej lub naszych usług, można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem opcji “Wsparcie e-mail” na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu +44 203 308 2520.

History