Smluvní podmínky propagační akce Převod peněz Skrill

Účinné od 24-10-23

Stáhnout PDF   Dějiny

PŘED TÍM, NEŽ SE ZÚČASTNÍTE, PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE. VAŠÍ ÚČASTÍ NA JAKÉKOLI PROPAGAČNÍ AKCI SE BUDE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIJALI A ŽE S NIMI SOUHLASÍTE. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY MEZI JINÝM ZAHRNUJÍ TAKÉ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A PRÁVNÍCH PROSTŘEDKŮ.

Propagační akce – Všeobecné podmínky

V souladu s níže uvedenými smluvními podmínkami nabízí Skrill uživatelům („uživatelům PPS“, „vám“) služby převodu peněz Skrill („služba PPS“) několik pobídek ve formě slev nebo navýšení jejich zaslaných částek („propagační kredity“) za předpokladu, že dokončí úspěšné transakce služby PPS. Využití propagačních akcí, stejně jako přidělení a výpočet celkového množství propagačních kreditů je na výhradním uvážení společnosti Skrill.

Pokud jste způsobilí pro propagační akce pouze pro pozvané, budete k účasti náležitě pozváni prostřednictvím živých vyskakovacích zpráv, e-mailů nebo jakékoli jiné vhodné formy komunikace v rámci webu nebo aplikace PPS. Oznámení mohou také obsahovat informace o tom, kdy můžete využít více než jednu z níže uvedených akcí současně. 

Všechny propagační akce jsou platné pouze po dobu uvedenou v příslušné tabulce ve sloupci „Doba platnosti“.

2. Konkrétní podrobnosti a kritéria propagačních akcí

2.1 Akce Propagační kredit pro nového uživatele (KNU)  (pouze noví zákazníci)

Když dokončíte svou první úspěšnou přeshraniční transakci pomocí služby PPS, bude vám nabídnut propagační kredit pro nového uživatele za předpokladu, že splníte kritéria uvedená níže v tabulce 1:

Tabulka 1 Propagační kredit pro nového uživatele PPS

Země odesílatele

Propagační kredit KNU*

Minimální částka převodu

Doba platnosti
(v kalendářních dnech)**

Země příjemce

Metoda vkladu

Metoda výplaty

Platforma

Polsko

20 PLN

2 000 PLN

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Austrálie

25 AUD

1,000 AUD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Francie

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Belgie

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Itálie

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Německo

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Jižní Afrika

200 ZAR

10,000 ZAR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Kanada

1 000 CAD

20 CAD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Tchaj-wan

200 TWD

20 000 TWD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Mexiko

300 MXN

15 000 MXN

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Singapur

20 SGD

1 000 SGD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nový Zéland

15 NZD

1 000 NZD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Irsko

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Norsko

50 NOK

5 000 NOK

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Švédsko

50 SEK

5 000 SEK

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Dánsko

40 DKK

3 500 DKK

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

USA

7 USD

500 USD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Velká Británie

5 GBP

500 GBP

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nizozemí

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Finsko

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Španělsko

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Malta

5 EUR

500 EUR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nigérie

14 USD

490 USD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

SAE

45 AED

2 000 AED

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Katar

100 QAR

1 800 QAR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Saudská Arábie

100 SAR

1 800 SAR

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Kuvajt

10 KWD

150 KWD

90

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

 

* Tabulka uvádí minimální částku propagačního kreditu KNU, kterou lze udělit. Skrill si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zvýšit propagační kredit KNU a rozhodnout, zda udělí propagační kredit KNU ve formě slevy nebo navýšení částky případ od případu.

**Dobou platnosti se rozumí období, po které bude propagační akce platná, počítáno ode dne registrace uživatele PPS.

Níže naleznete několik praktických příkladů:

Nový uživatel PPS může obdržet propagační kredit ve formě  slevy 2 EUR, pokud je jeho odeslaná částka 1 000–1 499 EUR a posílá peníze z Německa do Indie.  To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 000 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 998 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 000 USD.

Další nový uživatel PPS může obdržet propagační kredit ve formě  navýšení o 2 EUR, pokud je jeho odeslaná částka 1 500–1 999 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 500 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 1 500 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 502 EUR.

2.2 Propagační kódy (pouze stávající zákazníci)

Když na výzvu zadáte příslušný propagační kód a dokončíte způsobilou transakci pomocí služby PPS, bude vám nabídnut jednorázový propagační kredit za předpokladu, že splníte kritéria uvedená níže v tabulce 2:

Tabulka 2 Propagační kódy

Země odesílatele

Propagační kód

Výše propagačního kreditu*

Minimální částka převodu

Doba platnosti
(dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr)**

Země příjemce

Metoda vkladu

Platforma

Polsko

GET130

130 PLN

2 000 PLN

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Austrálie

GET25

25 AUD

400 AUD

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Francie

GET25

25 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Belgie

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Itálie

GET25

25 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Německo

GET25

25 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Jižní Afrika

GET500

500 ZAR

8 000 ZAR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

USA

GET700

50 USD

700 USD

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nový Zéland

GET40

40 NZD

500 NZD

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Velká Británie

GET20

20 GBP

500 GBP

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Irsko

GET25

25 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Norsko

GET300

300 NOK

5 000 NOK

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Švédsko

GET300

300 SEK

4 000 SEK

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Dánsko

GET250

250 DKK

3 000 DKK

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Tchaj-wan

GET1000

1 000 TWD

10 000 TWD

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nizozemí

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Finsko

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Španělsko

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Kypr

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Malajsie

GET150

150 MYR

2 000 MYR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Saudská Arábie

GET150

150 SAR

1,500 SAR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

SAE

GET150

150 AED

2 000 AED

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Singapur

GET40

40 SGD

800 SGD

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Rakousko

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Malta

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Nizozemí

GET30

30 EUR

500 EUR

v současnosti není dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

 

* Tabulka uvádí minimální částku propagačního kreditu, kterou lze udělit. Skrill si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zvýšit propagační kredit a rozhodnout, zda udělí propagační kredit ve formě slevy nebo navýšení částky případ od případu.

**Doba platnosti znamená období, ve kterém bude uživatel PPS moci použít propagační kód a čerpat výhody této propagační akce, když bude příslušná propagační akce dostupná podle tabulky 2.

Níže naleznete několik praktických příkladů:

Po vložení příslušného propagačního kódu může uživatel obdržet kredit propagačních kódů ve formě slevy 2 EUR, pokud je jeho částka zaslaná bankovním převodem 1 000–1 499 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 000 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 998 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 000 EUR.

Po vložení příslušného propagačního kódu může jiný uživatel obdržet kredit propagačních kódů ve formě navýšení o 2 EUR, pokud je jeho částka zaslaná bankovním převodem 1 500–1 999 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 500 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 1 500 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 502 EUR.

2.3 Propagační kredit za platbu přes banku – pouze na pozvání (noví a stávající zákazníci, ale nelze propagační akce kombinovat (máme také 7 USD pro nové zákazníky)

Po obdržení oznámení od Skrill, když dokončíte úspěšnou PPS transakci pomocí bankovního převodu jako své platební metody, bude vám nabídnut propagační kredit za platbu přes banku za předpokladu, že splňujete kritéria uvedená níže v tabulce 3:

Tabulka 3 Propagační kredit za platbu přes banku

Země odesílatele

Propagační kredit za platbu přes banku*

Minimální částka převodu

Doba platnosti (v kalendářních dnech)**

Země příjemce

Metoda vkladu

USA

5 USD

750 USD

stávající

jakákoli dostupná

Pouze automatizované zúčtovací středisko

*Tabulka uvádí minimální částku propagačního kreditu, kterou lze udělit. Skrill si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zvýšit propagační kredit a rozhodnout, zda udělí propagační kredit ve formě slevy nebo navýšení částky případ od případu.

**Dobou platnosti se rozumí období, po které bude akce platná, počítáno ode dne obdržení upozornění od Skrill.

Níže naleznete několik praktických příkladů:

Uživatel může obdržet propagační kód Pay-by-Bank ve formě slevy 2 EUR, pokud je jeho částka zaslaná bankovním převodem 1 000–1 499 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 000 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 998 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 000 EUR.

Jiný uživatel může obdržet propagační kód Platba přes banku ve formě navýšení o 2 EUR, pokud je jeho částka zaslaná bankovním převodem ve výši 1 500–1 999 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel souhlasí s odesláním 1 500 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 1 500 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 502 EUR.

2.4 Propagační kredit za zvýšení odeslané částky – pouze na pozvání (stávající zákazníci, prahová částka může být kumulativně >1 převod v daném období)

Po obdržení oznámení od Skrill, když navýšíte částku, kterou posíláte, na částku, která spadá do minimálního limitu pro odeslání, bude vám nabídnut propagační kredit za navýšení odesílané částky za předpokladu, že splňujete kritéria pro země uvedená níže v tabulce 4:

Tabulka 4 Propagační kredit za zvýšení odeslané částky

Země odeslání

Země přijetí

Transakce za předchozí měsíc říjen 2021 mezi

Hranice minimální částky pro odeslání

Minimální propagační kredit*

Německo

(AVE posílá 1 050 USD)

Indie

100 EUR – 300 EUR

300 EUR – 750 EUR

601 EUR – 1 400 EUR

1 400 EUR – 2 200 EUR

2 200 EUR – 3 000 EUR

500 EUR

1 000 EUR

2 000 EUR

3 000 EUR

5 000 EUR

2,5 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Irsko

(AVE posílá 811 USD)

Indie

10 EUR – 249 EUR

250 EUR – 500 EUR

501 EUR – 799 EUR

800 EUR – 1 200 EUR

1 200 EUR – 2 000 EUR

500 EUR

750 EUR

1 000 EUR

2 000 EUR

3 000 EUR

2,5 EUR

4 EUR

5 EUR

10 EUR

15 EUR

Austrálie

(AVE posílá 471 USD)

Indie

10 EUR – 249 EUR

250 EUR – 500 EUR

501 EUR – 799 EUR

800 EUR – 1 200 EUR

1 200 EUR – 2 000 EUR

500 EUR

750 EUR

1 000 EUR

2 000 EUR

3 000 EUR

2 EUR

3 EUR

4 EUR

8 EUR

12 EUR

*Skrill si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zvýšit propagační kredit a rozhodnout, zda udělí propagační kredit ve formě slevy nebo navýšení částky případ od případu.

Níže naleznete několik praktických příkladů:

Uživatel PPS může obdržet propagační kredit ve formě  slevy 2 EUR, pokud pokud souhlasí s navýšením své zasílané částky na 1 000–1 499 EUR a posílá peníze z Německa do Indie.  To by znamenalo, že pokud uživatel PPS souhlasí s odesláním 1 000 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 998 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 000 EUR.

Jiný uživatel PPS může obdržet propagační kredit ve formě navýšení částky o 2 EUR, pokud pokud souhlasí s navýšením své zasílané částky na 1 500–1 999 EUR a posílá peníze z Německa do Indie. To by znamenalo, že pokud uživatel PPS souhlasí s odesláním 1 500 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 1 500 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 502 EUR.

2.5 Propagační kredit za opakované odeslání – pouze na pozvání (reaktivovaní zákazníci z 2.2; částka může být kumulována z několika převodů)

Po obdržení oznámení od Skrill, když provedete další PPS transakci během doby platnosti po poslední úspěšné PPS transakci, vám bude nabídnut propagační kredit za opakované zaslání za předpokladu, že splňujete kritéria země uvedená níže v tabulce 5:

Tabulka 5 Propagační kredit za opakované odeslání

Země odesílatele

Propagační kredit za platbu přes banku*

Minimální částka převodu

Doba platnosti (v kalendářních dnech)**

Země příjemce

Metoda vkladu

Velká Británie

5 GBP

1 000 GBP

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Německo

5 EUR

1 000 EUR

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Austrálie

5 AUD

800 AUD

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Irsko

5 EUR

1 000 EUR

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Francie

5 EUR

1 000 EUR

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

Kanada

5 CAD

1 000 CAD

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

USA

5 USD

1,500 USD

20

jakákoli dostupná

jakákoli dostupná

 

*Tabulka uvádí minimální částku propagačního kreditu, kterou lze udělit. Skrill si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zvýšit propagační kredit a rozhodnout, zda udělí propagační kredit ve formě slevy nebo navýšení částky případ od případu.

**Dobou platnosti se rozumí období, po které bude akce platná, počítáno ode dne obdržení upozornění od Skrill.

Níže naleznete několik praktických příkladů:

Uživatel PPS může získat propagační kredit ve formě slevy 2 EUR, pokud souhlasí se zasláním částky mezi 1 000 a 1 499 EUR například tři týdny po své poslední úspěšné transakci PPS a posílá peníze z Německa.  To by znamenalo, že pokud uživatel PPS souhlasí s odesláním 1 000 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 998 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 000 EUR.

Další uživatel PPS může získat propagační kredit ve formě navýšení o 2 EUR, pokud souhlasí se zasláním částky mezi 1 500 a 1 999 EUR například tři týdny po své poslední úspěšné transakci PPS a posílá peníze z Německa. To by znamenalo, že pokud uživatel PPS souhlasí s odesláním 1 500 EUR, bude mu za takovou transakci účtováno 1 500 EUR (bez poplatků za zpracování transakce), ale jeho jménem bude zasláno 1 502 EUR.

3. Kritéria způsobilosti

Kromě splnění specifických kritérií pro každou akci uvedenou v oddíle 2 musíte:

3.1 Mít registrovaný účet u Skrill v souladu s příslušnými Podmínkami použití Skrill („účet“);

3.2 Přijmout Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill a souhlasit s nimi a být nově registrovaným nebo stávajícím uživatelem služby Převod peněz Skrill;

3.3 nesmíte používat svůj účet ke komerčním účelům;

3.4 nesmíte být zaměstnancem ani přímým rodinným příslušníkem žádné ze společností skupiny Skrill, NETELLER nebo Paysafe. Aby se předešlo pochybnostem, „nejbližším členem rodiny“ se rozumí jakákoli fyzická osoba s některým z následujících vztahů k zaměstnanci: a/ manžel/manželka a jejich rodiče; b/ synové a dcery a jejich manželé; c/ rodiče a jejich manželé; d/ bratři a sestry a jejich manželé; e/ prarodiče a vnoučata a jejich manželé; f/ domácí partner a jeho rodiče včetně domácích partnerů jakéhokoli jedince uvedeného v bodech a/ až g/ této definice; a g/ jakýkoli jednotlivec pokrevně nebo příbuzensky příbuzný, jehož úzké spojení se zaměstnancem je ekvivalentem rodinného vztahu;

3.5 nesmíte být poskytovatelem služeb ani přímým rodinným příslušníkem poskytovatele služeb žádné ze společností skupiny Paysafe;

3.6 musíte mít minimálně 18 let.;

3.7 nesmíte sídlít ani se nacházet v zemi, kde produkty a/nebo činnosti společností Skrill a NETELLER, dle okolností, jsou z nabídky účtů zakázány;

3.8 dokončili jste způsobilou transakci, která splňuje požadavky popsané v části 4 těchto Smluvních podmínek.

3.9 Na propagační akce, které jsou označeny „pouze na pozvání“, obdržíte pozvánku ve formě živých vyskakovacích zpráv, e-mailů nebo jakékoli jiné vhodné formy komunikace v rámci své zákaznické cesty na webu nebo v aplikaci PPS.

Výše uvedené je souhrnně označováno jako „kritéria způsobilosti“.

4. Způsobilé transakce

4.1 Způsobilé transakce (dále označované jako „způsobilé transakce“) jsou úspěšné přeshraniční transakce autorizované pomocí služby Převod peněz Skrill z podporované karty nebo bankovního účtu na bankovní účet, kartu nebo mobilní peněženku příjemce, splňující kritéria stanovená v příslušných tabulkách Oddílu 2, která v závislosti na specifikách propagační akce mohou zahrnovat následující kritéria:

4.1.1 Majitel účtu nebo země odesílatele – země, ve které / ze které je zákazník registrován;

4.1.2 Propagační kredit – minimální částka propagačního kreditu, která může být udělena;

4.1.3 Minimální částka převodu – minimální částka, kterou je třeba převést v rámci jedné způsobilé transakce;

4.1.4 Doba platnosti – období, ve kterém bude každá propagační akce platná;

4.1.5 Země příjemce – země, do které je transakce odeslána;

4.1.6 Metoda vkladu – způsob platby, který má být použit pro vložení částky zahájeného převodu;

4.1.7 Metoda výplaty – způsob výplaty během zahájení převodu (např. bankovní účet, mobilní peněženka, karta atd.).

4.2 Následující transakce nebudou považovány za způsobilé transakce:

4.2.1 Standardní transakce mezi osobami prostřednictvím peněženky Skrill;

4.2.2 Transakce mezi propojenými účty, včetně transakcí mezi dvěma nebo více propojenými účty Skrill (bez ohledu na jakýkoli VIP status kteréhokoli účtu nebo účtů); transakce mezi dvěma nebo více propojenými účty NETELLER (bez ohledu na status VIP kteréhokoli účtu nebo účtů);

4.2.3 Převody z vašeho účtu Skrill na váš účet NETELLER a naopak.

4.3 Skrill si podle svého výhradního, ale přiměřeného uvážení vyhrazuje právo ignorovat jakoukoli transakci vydávající se za způsobilou transakci, kterou považuje za podezřelou ze zneužití této propagační akce, včetně, ale bez omezení na vícenásobné transakce, které jsou prováděny za účelem umělého navýšení objemu způsobilých transakcí nebo transakcí, které nejsou pro osobní prospěch majitele účtu.

5. Jak to funguje

Použijte službu převod peněz Skrill k převodu peněz v souladu s těmito Smluvními podmínkami a získejte propagační kredit ve formě slevy nebo navýšení vámi zaslané částky podle uvážení společnosti Skrill.

Kombinace propagačních kreditů mohou být použity pouze na základě výhradního uvážení společnosti Skrill. To znamená, že u každé transakce můžete být předem informováni o tom, ze kterých propagačních akcí můžete čerpat kombinované výhody.  Oznamování bude probíhat prostřednictvím živých vyskakovacích zpráv v rámci vaší zákaznické cesty na webu nebo v aplikaci PPS.

6. Soukromí a osobní údaje

Zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Skrill, které se na vás vztahují bez ohledu na to, zda máte účet Skrill či nikoli. Pokud jste výhercem ceny, mohou být vyžadovány další informace k ověření souladu s těmito smluvními podmínkami propagační akce.

7. Právní postih

7.1 Pokud máte bydliště mimo Evropský hospodářský prostor, tuto propagační akci vám poskytuje společnost Skrill Limited, společnost registrovaná v Anglii, s číslem společnosti 04260907, se sídlem na 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Spojené království, autorizovaná a regulovaná úřadem Financial Conduct Authority (FCA) pro vydávání elektronických peněz podle nařízení o elektronických penězích z roku 2011.

7.2 Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, tuto propagační akci vám poskytuje Paysafe Payment Solutions Limited, společnost řádně registrovaná podle zákonů Irska, pod číslem společnosti 626665, se sídlem na 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, D02 R296. Společnost Paysafe Payment Solutions Limited je autorizována bankou Central Bank of Ireland („CBI“) k vydávání elektronických peněz podle nařízení Evropského společenství (o elektronických penězích) z roku 2011.

7.3 Není-li zde výslovně uvedeno jinak, musí být tyto Smluvní podmínky propagační akce čteny společně a interpretovány ve spojení s Podmínkami použití účtu Skrill a Smluvními podmínkami pro převod peněz Skrill. V případě jakéhokoli nesouladu budou tyto Smluvní podmínky (pouze v rozsahu daného rozporu či nesouladu) rozhodující.

7.4 Použité pojmy s velkým počátečním písmenem, které ale nejsou definovány v těchto Smluvních podmínkách propagační akce, mají význam uvedený v Podmínkách použití účtu Skrill nebo Smluvních podmínkách pro převod peněz Skrill (dle potřeby).

7.5 Pokud používáte převod peněz Skrill během této propagační akce, má se za to, že jste tyto Smluvní podmínky přijali a souhlasíte s tím, že budete jimi vázáni. Skrill si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo odmítnout udělit propagační kredit komukoli, kdo poruší tyto podmínky.

7.6 Skrill si vyhrazuje právo zrušit, zneplatnit, pozastavit nebo upravit propagační akce, pokud to bude nutné.

7.7 Pokud je to povoleno zákonem, společnost Skrill, její zástupci nebo distributoři za žádných okolností nenesou odpovědnost a nejsou povinni kompenzovat vítěze ani přijmout jakoukoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, zranění nebo smrt v důsledku čerpání propagačního kreditu s výjimkou případů, kdy jsou tyto způsobeny nedbalostí společnosti Skrill, jejích zástupců nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

7.8 Skrill si vyhrazuje právo odstranit vás z kterékoli z těchto propagačních akcí, pokud máme důvod se domnívat, že jste porušili nebo se pokusili porušit tyto Smluvní podmínky propagační akce nebo se pokusili obejít jakékoli bezpečnostní nebo provozní postupy.

7.9 Skrill nenese žádnou odpovědnost za vstupy, které nebyly úspěšně dokončeny kvůli technické závadě, technické poruše, selhání počítačového hardwaru nebo softwaru, selhání satelitu, sítě nebo serveru jakéhokoli druhu .

7.10 Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a závazná.

7.11 Společnost Skrill neodpovídá za:

7.11.1 jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené účastníky, tiskovými chybami nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s touto propagační akcí nebo v ní používaným;

7.11.2 technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na poruchy, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru;

7.11.3 neoprávněný lidský zásah do jakékoli části vstupního procesu nebo této propagační akce;

7.11.4 technickou nebo lidskou chybu, ke které může dojít při správě propagační akce nebo zpracování vstupů;

7.11.5 jakékoli zranění nebo škody na osobách či majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně, v důsledku účasti na této propagační akci nebo v důsledku přijetí, použití či zneužití jakékoli ceny.

7.12 Všechny záležitosti a otázky týkající se interpretace, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto smluvních podmínek propagační akce nebo práv a povinností účastníka a společnosti Skrill, v souvislosti s touto propagační akcí, se řídí a vykládají v souladu s anglickými zákony, aniž by byla ovlivněna jakákoli volba práva nebo pravidla kolizní normy (ať už v Anglii nebo v jiné jurisdikci), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce než anglické.

7.13. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a (původní) anglickou verzí těchto smluvních podmínek propagační akce, bude mít přednost verze anglická.

8. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této propagační nabídky nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy zákaznické podpoře prostřednictvím našeho centra e-mailové podpory na našich webových stránkách nebo zavoláním na číslo +44 203 308 2520.

History