V místě, na kterém se nacházíte, není služba Skrill kryptoměny dostupná. Na naši americkou webovou stránku se dostanete poté, co kliknete zde.

Kryptoměnová služba Skrill – Prohlášení o riziku

Účinné od 17-11-23

Stáhnout PDF   Dějiny

Před použitím kryptoměnové služby si prosím pozorně přečtěte následující upozornění na rizika.

Tento dokument vám poskytuje informace o rizicích spojených s používáním kryptoměnových služeb a autorizacích transakcí s kryptoměnami. Definované termíny používané v tomto dokumentu jsou stejné jako termíny uvedené v Podmínkách použití kryptoměnové služby. 

Vzhledem k možným ztrátám považuje orgán Financial Conduct Authority (FCA) investice do kryptoměn za vysoce rizikové.

Jaká jsou klíčová rizika?

1. Můžete přijít o všechny peníze, které investujete

• Výkonnost většiny kryptoměn může být vysoce nestálá, přičemž jejich hodnota může klesnout tak rychle, jako může stoupnout. Měli byste být připraveni přijít o všechny peníze, které do kryptoměn investujete.

• Trh s kryptoměnami je z velké části neregulován. Existuje riziko ztráty peněz nebo jakýchkoli kryptoměn, které zakoupíte, kvůli rizikům, jako jsou kybernetické útoky, finanční trestné činy a selhání firmy.

2. Neměli byste očekávat, že budete chráněni, pokud se něco pokazí

• Systém kompenzace finančních služeb (FSCS) tento typ investic neochraňuje, protože se nejedná o „specifikovanou investici“ podle regulačního režimu Spojeného království; jinými slovy tento typ investic není uznáván jako ten druh investice, kterou může FSCS chránit. Zjistěte více využitím funkce ověření ochrany investic FSCS zde.

• Služba finančního ombudsmana (FOS) se nebude zabývat stížnostmi týkajícími se této společnosti. Další informace o ochraně službou FOS zde.

3. Je možné, že svou investici nebudete schopni prodat, kdy budete chtít

• Neexistuje žádná záruka, že investice do kryptoměn mohou být kdykoli snadno prodány. Schopnost prodat kryptoměnu závisí na různých faktorech včetně nabídky a poptávky na trhu v daném okamžiku.

• Provozní poruchy, jako jsou technologické výpadky, kybernetické útoky a smíšení finančních prostředků, mohou způsobit nežádoucí zpoždění a vy své kryptoměny nemusíte být schopni prodat v čase, který chcete.

4. Investice do kryptoměn mohou být složité

• Investice do kryptoměn mohou být složité, což ztěžuje pochopení rizik spojených s investicí.

• Před investováním byste měli provést vlastní průzkum. Pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně to není pravda.

4.1 Rizika spojená se stablecoiny nebo tokeny krytými aktivy
Při používání naší kryptoměnové služby můžete být vystaveni (mít zájem o zakoupení nebo nám dát pokyn k nákupu) stablecoinům nebo tokenům krytým aktivy, které mohou být součástí našich podporovaných kryptoměn.

Taková kryptoaktiva s sebou nesou další specifická rizika:

• Emitenti stablecoinů a/nebo tokenů krytých aktivy používají stabilizační mechanismy k udržení konstantní hodnoty v návaznosti na oficiální fiat měnu nebo jiné aktivum, často jiné rezervní aktivum (podkladové aktivum), algoritmus pro sladění nabídky a poptávky nebo kombinaci obojího. Tyto stabilizační mechanismy závisí na hodnotě podkladového aktiva, účinnosti použitých algoritmů a transparentnosti a kontrolovatelnosti příslušných emitentů.

• Neměli byste očekávat, že budete chráněni, pokud hodnota stablecoinů nebo tokenů krytých aktivy nebude udržována jejich příslušnými emitenty.

• Může se stát, že své stablecoiny nebo tokeny kryté aktivy nebudete moci vykoupit v nominální hodnotě k jejich referenční oficiální fiat měně nebo referenčnímu aktivu.

5. Nesázejte vše na jednoho koně

• Vložení všech peněz do jednoho typu investic je riskantní. Rozložení vašich peněz mezi různé investice vás činí méně závislými na tom, jak se vám bude dařit.

• Dobrým pravidlem je neinvestovat více než 10 % svých peněz do rizikových investic.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se chránit, navštivte stránku FCA zde. Pro další informace o kryptoměnách navštivte stránku FCA zde.